Magazyn Day&Night Listopad 2010

 • View
  262

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpatny lifestyle`owy miesicznik - Wydanie Listopad 2010

Transcript

 • R Z E S Z w

  List

  opad

  201

  0

  MAGAZYN BEZPATNY NR 23 ISSN 1689 - 6610www.dayandnight.pl

 • Res Motors Sp. z o.o. Res Motors35-307 RzeszwAl. Armii Krajowej 50tel. (17) 850 30 00

  o/Tares Motor39-400 Tarnobrzegul. Sienkiewicza 135tel. (15) 823 60 62

  - nawet o PLN taniej

  - specjalna oferta kredytowa

  15 0003,99%

  www.resmotors.pl

  *dotyczy tylko wybranych modeli

  *

 • Redakcjaul. Rejtana 1, 35-326 Rzeszwtel. 17 862 63 30fax 17 853 76 77e-mail: redakcja@dayandnight.plwww.dayandnight.pl

  Redaktor naczelnaRoksana Gowiska

  Zastpca red. naczelnejKatarzyna Mica

  Zesp redakcyjnyBarbara Nowak, BartomiejSkubisz, Pawe Bialic,Micha muda

  WsppracaAnna Tomczyk, Adrian Kilar,Daniel Kowalczyk,Grzegorz Rogowski

  FotografieKrzysztof Kura, JanuszPodzie, Sandra Gowiska,Izabela Koszyk

  SkadMedia Show

  WydawcaMedia Showul. Uanw 4a35-308 Rzeszw

  Biuro marketingu i reklamyul. Rejtana 135-326 Rzeszwtel. 17 852 33 02,17 852 33 07fax 17 853 76 77e-mail:marketing@dayandnight.pl

  Listopad zawsze by dla mnie miesicem, ktry nie-zauwaalnie mija. By moe dlatego, e staram sioptymistycznie patrze na ycie, a listopad to chd,ciemno, krtsze dni. Na szczcie pod rk jest wie-le substytutw takiego nastawienia i uwaam ten mie-sic za niedoceniony i niewykorzystany odpowied-nio. w tym miesicu szeroko zamykam oczy i nasta-wiam si na melancholijn przerw w yciorysie,z moliwoci oddania si gbokim mylom i wspom-nieniom przede wszystkim o tych, ktrzy odeszli. Topozwoli mi zgromadzi wicej energii, a pozytywnynastrj napdza oczekiwanie na kolejny, do istotnymiesic w roku, ktry obfituje w wiele przyjemnychdat w kalendarzu. Ale o tym ju za miesic... Pki co,ikon nostalgicznego listopada jest Monika Brodka,ktra czaruje nas na okadce D&N.

  Redaktor NaczelnaRoksana Gowiska

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre ogosze i reklam. Redakcja nie zwracamateriaw niezamwionych i zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstw. wy-dawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklamy lub ogoszenia, jeeli ichtre lub forma bdzie sprzeczna z lini programow i interesem pisma (art. 36 pkt. 4prawa prasowego). wszelkie prawa zastrzeone.

  Na okadce:Monika Brodka

  Zdjcie:Magdawuensche&Samsel /Sony Music

  w tym roku 21 listopada przypada terminwyborw samorzdowych. w Rzeszowieo tytu prezydenta powalczy piciu kandy-datw. S nimi: obecny prezydent TadeuszFerenc, ktry startuje z komitetu RozwjRzeszowa, kandydat PiS Jerzy Cypry, kan-dydat PO Andrzej Dec, bezpartyjny wiesawwalat, ktry startuje z komitetu Rzeszowa-nie Razem, a take bezpartyjny Jerzy Ma-lanka popierany przez StowarzyszenieNasz Dom Rzeszw. Oprcz tego dzie-sitki lokalnych politykw oraz dziaaczy b-dzie si stara o miejsce w Radzie Miastai Samorzdzie wojewdzkim.Zbliajce si wybory to wietna okazja nie tylko eby wyrazi swj gos po-parcia, ale przede wszystkim szansa by zmieni otaczajc nas rzeczywisto.wydawa si moe, e pojedynczy gos wrd tysicy innych nic nie zmieni.wrcz przeciwnie, jest bezcenny bo nasz wasny. Czsto zapominamy, e to tak naprawd my odpowiadamy za to co dzieje siwok. Odpowiedzialno i konsekwencje spychamy na tych, ktrzy s tamna grze. Ale przecie to my decydujemy, kto si tam znajdzie. Zostajcw domu, marnujemy nasze prawo do ksztatowania rzeczywistoci. Na niczdadz si pniej narzekania i zoliwe uwagi. Nie gosowae? Nie komentuj!Dobrowolnie zrzeke si tej moliwoci.Natomiast dobrze ulokowany gos moe wpyn m.in.: na rozwj lokalnejkultury, lepsz edukacj, powstanie nowych miejsc pracy, odkorkowanie ulic.Z pewnoci przyczyni si do zmiany rzeczy drobnych, ale mimo wszystkouciliwych. Dziura w chodniku, niedziaajca winda, nocny haas. Pomyl cochciaby zmieni, zapoznaj si z programami kandydatw i zagosuj z penwiadomoci. Tak naprawd to Ty masz wadz!Biorc udzia w wyborach samorzdowych, korzystasz z wywalczonej demo-kracji. By moe nie jest to wydarzenie, ktre decyduje o by lub nie by na-szego kraju. Jednak znaczco wpynie na rozwj Rzeszowa, a co za tym idzie,na ycie wszystkich jego mieszkacw.

  m

  Gosuj i zmieniajrzeczywisto!

  LEPIEJ GOSUJ

  Odwiedzajcie nas na Facebook`owej stronieDay&Night, gdzie moecie aktywnie uczest-niczy w tworzeniu magazynu! Dodawajcieswoje opinie, zdjcia, linki do ulubionych fil-mw czy muzyki. wysyajcie swoje propozy-cje tematw i wysyajcie informacje o imprezach. U nas moecie ogldabackstage z sesji zdjciowych, magazyn w wydaniu online, fotorelacje z pre-mier magazynu, bra udzia w konkursach, zdobywa nagrody i wiele innych.Zapraszamy!

  Rzeszw4-11

  13-1718

  19-212324

  26-2830-3334-3638-39

  4042-4344-45

  4648-5152-5354-5556-5758-59

  FOTORELACJAGOCIE D&NZwYCZAJECOOLTURALNIEwNTRZAPASJEURODA I ZDROwIEMODAURODA I ZDROwIEFOOD&DRINKPODREIMPREZOwOwARTO wIEDZIEZAPOwIEDZIKALENDARZ IMPREZMIEJSCANOwINKI TECHNICZNESPORTMOTORYZACJA

  JOIN US ONFACEBOOK

  3listopad 2010

 • w

  Wyremontowana sala kon-certowa obronia swoje miejsce w czowce naj-lepszych w Polsce pod wzgldem akustyki. Uro-czyste otwarcie Filhar-monii Podkarpackiej mia-o szczegln opraw mu-zyczn.

  Nagrody oraz odzna-czenia za zasugi dla energetyki w naszym regionie z rk Mago-rzaty Chomycz, wice-wojewody podkar-packiego oraz Henry-ka Maeckiego, wice-prezesa zarzdu PGE Obrt S.A. odebra-o kilkudziesiciu pra-cownikw rmy. Przy tej okazji odsoni-to i powicono pa-mitkow tablic na 100-letnim, pierw-szym budynku PGE przy ul. 8-go Marca w Rzeszowie.

  Wykonawcami koncer-tu dnia papieskiego w Rzeszowie byli: Ma-gorzata Kotwica, Mag-da Anio i Grupa z Qu-ilism. Cel imprezy to uczczenie pamici jed-nego z najwikszych Polakw. Koncert do-nansowano ze rodkw z budetu Wojewdz-twa Podkarpackiego.

  Minister Obro-ny Narodowej Bogdan Klich goci w Rze-szowie. Wzi udzia w ape-lu zwizanym z podpisaniem kontraktw w ramach Naro-dowych Si Re-zerwowych.

  Koncert Inauguracyjny 23 padziernika Filharmonia Podkarpacka

  PGE 15 padziernika Siedziba PGE

  Koncert Papieski 10 padziernika Rynek

  Fot. K. Baraska

  Fot. K. Czapczyski

  Minister Obrony Narodowej w Rzeszowie 22 padziernika Rynek

  Fot. K. Kura

  Fot. K. Kura

  FOTO

  RELA

  CJA

 • Breakout Days 1-3 padziernika Rynek, Klub Live

  Gwiazdami trzydniowe-go festiwalu byy zespo-y Dem i Ocean, a take Piotr Nalepa i Robert Lu-bera. W ramach impre-zy odbyy si warsztaty muzyczne prowadzone przez M. Grymuz, P. Woj-tanowskiego i W. Fedko-wicza oraz wystawa foto-grai z prywatnych zbio-rw Piotra Nalepy. Prze-gld zespow muzycz-nych Rockowa Noc wy-gra gliwicki BACK OFF. Nagrod publicznoci otrzymaa grupa BIOPSY z Rzeszowa.

  Fot. P. Bialic, P. Ogorzaek

  Dziki wsppracy Radia Rzeszw oraz rmy Metal Mind Productions w Rzeszowie gocilimy wiatowej sawy zesp Deep Purple. W hali wy-penionej po brzegi fani usyszeli najwiksze hity grupy. Ale to nie ko-niec. Ju 15 listopada w tym samym miejscu czeka nas multimedialne show. Na scenie wystpi Jean Michel Jarre.

  Fot. K. Baraska

  Koncert Deep Purple 28 padziernika Hala Podpromie

  FOTO

  RELA

  CJA

 • O jednakowych szansach na rynku pracy, udziale kobiet w polity-ce oraz rwnouprawnieniu pci dyskutowano podczas konferencji Czas na kobiety. Spotkanie poprowadziy Magorzata Tkacz-Janik i Anna Karaszewska. Obecne na konferencji panie mogy wzi udzia w bezpatnych warsztatach, na ktrych prowadzce prze-konyway kobiety do wzicia udziau w zbliajcych si wyborach. Konferencj w Icam Hotel zorganizowaa Polska Konfederacja Pra-codawcw Prywatnych Lewiatan.

  Wszyscy pasjonaci kul-tury eglarskiej mogli wzi udzia w biesia-dach oraz koncertach piosenki szantowej, a take posucha ga-wd i wspomnie tych, ktrzy wzburzone mo-rze znaj z wasnych podry.

  Rozemiana rybka po raz pity zawitaa do Rzeszowa. Jubileusz uwietni przyjazd Ce-zarego Pazury, ktry odebra nagrod ho-norow. Festiwalu Fil-mw Optymistycznych sprowadzi nie tyl-ko mas lmw, ktre kocz si happy-en-dem, ale i tumy kino-manw.

  XIV Dni Kultury Marynistycznej 8-10 padziernika Tawerna eglarska, Teatr Maska

  Czas na kobiety 6 padziernika Icam House

  Multimedia Happy End 5-9 padziernika WDK

  Fot. K. Czapczyski, J. Podzie

  Fot. K. Czapczyski

  Fot. K. Czapczyski

  Jazzowa Jesie w Rzeszowie 29 padziernika ODK Wilkowyja

  Fot. K. Czapczyski

  Dla koneserw muzyki jazzowej ODK Wilkowyja lia Rze-szowskiego Domu Kultury przy wsppracy z Estrad Rze-szowsk przygotowaa koncert Jazzowa Jesie w Rzeszo-wie. Gospodarzami imprezy by zesp OLD RZECH JAZZ BAND kierowany przez Jerzego Dyni. Na scenie pojawili si take ZYGI JAZZ BAND z Brzozowskiego Domu Kultury, JAZZ BAND z Gminnego Orodka Kultury w Niebylcu oraz IKS BAND z Rzeszowa.

  FOTO

  RELA

  CJA

 • Padziernikow premier naszego magazynu gocinnie po-prowadzia Ewa Tuacz, zastpujc Konrada Barana, ktry podczas Day&Night Party piastowa gwiazdorsk rol okad-ki na ywo. Czarno-biaa szachownica symbolizujca mo-tyw z padziernikowego wydania towarzyszya osobom, kt-re chtnie pretendoway do miana naszej okadki. Wszyscy, ktrzy pozowali do padziernikowej okadki mog znale si na facebookowej stronie Day&Night.

  Dla swoich klubowiczw Klub Live staje na go-wie gromadzc w cigu jednej nocy trzech roz-chwytywanych Dj-w, ktrzy rezydowali w nie-istniejcym ju Klubie Akademia. Karol XVII, Clermont Ferrand oraz ArtFunk zaprezentowali swoje najnowsze miksy.

  Day&Night Party 2 padziernika Klub Live

  Fot. S. Gowiska

  I Live Akademia DJ Stars 9 padziernika Klub Live

  Fot. K. Czapczyski

  Gomi padziernikowej edy-cji Friends of Facebook Par-ty byli rzeszowscy ulow-cy. Oprcz staych klubowi-czw w klubie zjawili si fani speedwaya. Na scenie poja-wia si prawie caa druyna. Maciej Kuciapa podzikowa druynie oraz fanom za zwy-ciski sezon 2010. W imprez