Magazyn Day&Night Październik 2011

 • View
  232

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bezpatny lifestyle`owy miesicznik - Wydanie Padziernik 2011

Transcript

 • MAGAZYN BEZPATNY NR 34 ISSN 1689 - 6610www.dayandnight.pl

  wIAtowAMoDAw RZEsZowIE

  squAsh vs. golf

  MuZycZNA jEsIE

  PADZIERNIK11

 • SPIS

  TRE

  CIPADZIERNIK 2011

  REDAKCJAul. Rejtana 1, 35-326 Rzeszwtel. 17 862 63 30fax 17 853 76 77redakcja@dayandnight.plwww.dayandnight.pl

  REDAKTOR NACZELNARoksana Gowiska

  ZASTPCA RED. NACZELNEJKatarzyna Mica

  ZESP REDAKCYJNYBarbara NowakBartomiej SkubiszMicha mudaDaniel Kowalczyk

  WSPPRACAAnna TomczykAdrian KilarGrzegorz RogowskiJakub Tyrakowski

  KOREKTAEwa Rogucka

  FOTOGRAFIESandra GowiskaKrzysztof KuraKarina BaraskaPawe Dubiel

  SKADTomasz witoniowski

  WYDAWCAul. Uanw 4a, 35-308 Rzeszw

  DRUKul. Spytka 11, 37-500 Jarosawwww.papirus.jaroslaw.pl

  BIURO MARKETINGU I REKLAMYmarketing@dayandnight.plEwa Pitektel. 17 852 33 07, 603 680 380Diana Dziedzictel. 17 852 33 02, 601 688 638Magdalena Rykieltel. 603 680 850

  www.fb.com/MagazynDN

  Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre ogosze i reklam. Redakcja niezwraca materiaw niezamwionych i zastrzega sobie prawo adiustacji i skracaniatekstw. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklamy lubogoszenia, jeeli ich tre lub forma bdzie sprzeczna z lini programow i inte-resem pisma (art. 36 pkt. 4 prawa prasowego). Wszelkie prawa zastrzeone.

  6-11

  14-17

  20-22

  24

  26-35

  37

  38-39

  40-41

  34-44

  48-49

  50-53

  54-55

  56

  FOTORELACJA

  PO RZESZOWSKU

  COOLTURALNIE

  EDUKACJA

  MODA I URODA

  WARTO WIEDZIE

  FOOD&DRINK

  PODRE

  NA SPORTOWO

  ZAPOWIEDZI

  KALENDARZ WYDARZE

  MIEJSCA

  GADETY

  Na okadce: Marcin / Millenium Model

  Zdjcia: Sandra Gowiska / MOTION

  Makija: Damian Paluszkiewicz /Atelier Fryzjerstwa Marcina Kasprzaka

  Fryzura: Marcin Kasprzak /Atelier Fryzjerstwa Marcina Kasprzaka

  Zanim najnowsze wydanie Day&Night ujrzao wiato

  dzienne, zdjcia na okadk oceniao redakcyjne jury.

  Spotkaam si z pytaniem, skd pochodzi model o tak

  niecodziennej urodzie.

  W innych okolicznociach rozmawiaam na temat

  koncertw i imprez, na ktre z chci si wybior.

  Zadano mi pytanie, gdzie si odbd te wydarzenia.

  Kolejnym razem wspominam swoj ostatni podr

  do jednego z najpikniejszych miast Europy Barcelo-

  ny. Pytano mnie, skd wylatywaam do tego miejsca.

  Gdy opowiadaam o osobach z niezwykymi pasjami

  i zainteresowaniami z powodzeniem odnoszcymi

  sukcesy w Polsce i za granic, postawiono to samo

  pytanie.

  Je wszystkie czyo jedno sowo: RZESZW!

  Zapraszam do lektury najnowszego

  wydania Day&Night.

  ROKSANAGOWISKA

  Redaktor Naczelna

  5

 • KultuRA oD KuchNI11 wrzenia>> Rynek,Kino Zorza

  W ramach inauguracji nowegoroku kulturalno-owiatowegorzeszowskie instytucje kulturyzorganizoway imprez pn.Kultura od kuchni. MieszkacyRzeszowa za darmo mogli m.in.obejrze w kinie Zorza bezpo-redni transmisj operyz Metropolitan Opera w NY orazzobaczy wystpy rzeszowskichartystw na Rynku.

  Fot. K. Kura

  PIKNIK swAP-owy3 wrzenia>>al. lubomirskich

  SWAP, czyli bezgotwkowa wymia-na rzeczy ma coraz wicej zwolen-nikw. Podczas drugiego piknikuSWAP-owego chtnych do oddaniauywanych bd nowych rzeczy zadarmo byo bardzo wielu. Imprezabya wspania okazj do wsplnejzabawy. Organizatorem pikniku byportal szafa.pl, ktry zapowiedzia,e impreza ta bdzie cykliczna.

  Fot. K. Baraska

  Eco PuZZlE8 wrzenia>> Rynek

  W ramach II Oglnopolskiego DniaRecyklingu Fundacja EkologicznaArka zorganizowaa na rzeszow-skim Rynku happening, ktregocelem byo uwiadomienie miesz-kacom zalety segregacji i recyklin-gu mieci oraz konsekwencjiwyrzucania ich do lasw czy rzek.Dzieci z kilku rzeszowskich szkuoyy ogromne puzzle o tematy-ce proekologicznej.

  Fot. K. Kura

  NowA tocZNIA gAZ-systEM23 wrzenia>> jarosawUroczystego otwarcia zmodernizowanej toczni gazu dokonalim.in.: Minister Skarbu Pastwa, Aleksander Grad, WojewodaPodkarpacki Magorzata Chomycz, Marszaek WojewdztwaPodkarpackiego Mirosaw Karapyta oraz Prezes Gaz-System JanChadam. Nowa tocznia gazu ma na celu stworzenie zintegro-wanej infrastruktury przemysowej zwikszajcej bezpieczestwoenergetyczne pastw pooonych w tej czci Europy powie-dzia minister. Nominalna zdolno przesyowa nowej toczniwyniesie 300 000 m3/h. Dziki nowej toczni bdziemy mogliw sposb cigy, niezawodny i przyjazny dla rodowiska przesyagaz ziemny w tej czci Polski powiedzia prezes Jan Chadam.

  Fot. S. Gowiska

 • gAlA MoDychARtystw16 wrzenia>> wDK

  Podczas I Podkarpackiej GaliModych Artystw oprczwystpw dziecicych gruptanecznych wrczono nagrodyza konkurs malarski pt. Podkar-pacie dla Europy. Laureacizostali nagrodzeni statuetkamioraz specjalnie dla nich przy-gotowanymi reprodukcjami ichprac.

  Fot. K. Kura

  RocKowyjA10 wrzenia>> oDK wilkowyja

  Rockowyja to nowy rzeszowskimini-festiwal majcy na celupromocj niezalenych zespo-w grajcych muzyk alterna-tywn i rockow. Podczaspierwszej odsony festiwaluzagrali m.in. NEURON, EFFATHA,HERMETIC INSANITY orazFROM AFAR.

  Fot. K. Baraska

  wARsZtAtygItARowE25 wrzenia>> szkoaMuzyczna triola

  W ramach festiwalu RockowaNoc, Szkoa Muzyczna Triolaprzygotowaa dla mionikw gryna gitarze warsztaty, ktre popro-wadzili znani muzycy: MarekNapirkowski, Krzysztof ciera-ski oraz Pawe Dobrowolski.

  Fot. K. Baraska

  RocKowA Noc24 wrzenia>> BulwaryRzeszowskie

  Dwie najwaniejsze statuetkifestiwalu: Nalepa Jury orazNalepa Publicznoci powdro-way do Sokoowa Mp. Pierwszaz nich trafia do zespou KukuPau, a druga do zespou K.O.D.Gwiazd tegorocznej RockowejNocy by zesp COMA oraz JESUSCHRYSLER SUICIDE, ktry w tymroku obchodzi swoje XX-lecie.

  Fot. K. Baraska

 • KoNcERt DlAMAKA MIERNIKA23 wrzenia>> od Zmierzchudo witu

  Przyjaciele, koledzy z zespouzorganizowali niecodziennykoncert dla Maka Miernika,gitarzysty basowego legen-darnych rzeszowskich zespo-w rockowych. Na scenieklubu zagrali m.in.: Aurora,Waka Wstaka, Secesja,Monstrum oraz 1984.

  Fot. K. Baraska

  D&N PARty3 wrzenia>> Klub lIvERwnie tym razem ekipaDay&Night nie zawiodaswoich czytelnikwi przygotowaa dla nich spe-cjalny pokaz okadki na ywoz wrzeniowego wydania.Ponadto urocze modelkiMillenium Model rozpylaynajnowszy zapach marki Diesel Loverdose wrd uczestni-kw imprezy.

  Fot. S. Gowiska

  fAshIoN NIght15 wrzenia>> galeria Nowy wiat

  Co bdzie modne tej jesieni,mona byo zobaczy nawieczornym pokazie modyRoy Robson Fashion Nightw Galerii Nowy wiat.O cz artystyczn zadbalitancerze ze Szkoy TacaAksel prezentujc pikneformy taca towarzyskiego.

  Fot. P. Dubiel

 • AZARAthI BullDoZER4 wrzenia>> KlublIvE

  Mionicy speed/black metalumieli niebywa okazj zoba-czy weteranw tej muzyki,zesp Bulldozer, ktry zawitado Rzeszowa w ramach trasywraz z zespoem Azarath.

  Fot. K. Baraska

  KAZIK I El DuPA9 wrzenia>> Klub lIvE

  A wic stao si! ZespEl Dupa wraz z Kazikiemzagrali w Rzeszowie. Podczaskoncertu muzycy zagralinajbardziej znane utwory zeswoich trzech albumw.

  Fot. K. Baraska

  MIllENIuM MoDElfAshIoN PARty24 wrzenia>> Klub live

  Premierowy pokaz kolekcjiMiss Sixty oraz Energie marek,ktre swoje sklepy otwieraj15 padziernika w MilleniumHall wzbudzi zachwyt wrdpotencjalnych klientw.

  Fot. S. Gowiska

 • XXII NocNyBIEg ulIcZNysolIDARNocI3 wrzenia>> Rynek

  Rekordowa liczba osb blisko600 wzia udzia w XXIINocnym Biegu UlicznymSolidarnoci. Imprez rozpo-cz tradycyjnie bieg osbniepenosprawnych na dystan-sie 1500 m. W tegorocznejedycji Nocnego Biegu naj-modszy zawodnik mia zaled-wie roczek, a najstarszy 77 lat.

  Fot. K. Baraska

  sKANDIA MARAtoN10 wrzenia>> Rynek

  Kolejna edycja Skandia Mara-ton Lang Team za nami. W tymroku zawodnicy cigali si naczterech zrnicowanychpoziomem trudnoci odcin-kach: rodzinnym, mini, medioi grande fondo. Miym akcen-tem na zakoczenie by fakt, ew prawie kadej z kategorii napodium stanli rzeszowscymionicy kolarstwa.

  Fot. K. Baraska

  tARgIMotoRyZAcyjNE17-18 wrzenia>> hala Podpromie

  Podczas III edycji targw moto-ryzacyjnych Auto Moto Salonmionicy motoryzacji podzi-wiali najnowsze modele aut.Podczas specjalnego pokazuodbya si prezentacja premie-rowego modelu marki BMW 1.Zwiedzajcy mogli zobaczyca gam ofertow dealerwsamochodowych.

  Fot. P. Dubiel

  28. MEMoRIAIM. E. NAZIMKA4 wrzenia>> stadion Miejski

  Tegoroczny Memoria, ktry zakoczysezon ulowy 2011 w Rzeszowie,okaza si szczliwy dla Rafaa Oko-niewskiego. Du atrakcj dla kibicwbyy jazdy na torze w wykonaniubyych ulowcw. Memoria bypoczony z jubileuszem 60-lecia sekcjiulowej Stali Rzeszw i 20-leciemfirmy Marma Polskie Folie Rzeszw.

  Fot. S. Sztaba

 • 14

  PO R

  ZES

  ZO

  WSK

  U

  LEKARZ SPECJALISTATO EKSKLUZYWNYTOWAR

  Po caym dniu pracy w specjalistycznej przy-

  chodni lekarz specjalista z Rzeszowa ma pra-

  wo zapomnie jak si nazywa. Bo nie tylko

  leczy, ale stacza prawdziw bitw z tumem

  udrczonych, schorowanych, narzekajcych

  i spieszcych si ludzi. Na dodatek gwku-

  je, jak zdy na oddzia lub do innych ga-

  binetw.

  Na szczcie nazwisko ma wyryte na pie-

  cztce. Wic jedno uderzenie o bia recep-

  t i Jan Kowalski znw wie, e jest Kowalskim

  lekarzem specjalist z Rzeszowa e przy-

  j dzi trzydziestu pacjentw, cho na licie

  refundowanej przez NFZ mia pitnastu, e

  odebra kilkanacie telefonw, a w tym je-

  den od dyrektora, ktry poprosi go o krt-

  k, ale piln rozmow na swoim dywani-

  ku i o tym, e po wyjciu z gabinetu pod

  drzwiami zostawi jeszcze niemay tum roz-

  wrzeszczanych, nieprzyjty