MAN Suport Curs 2015

  • Published on
    16-Dec-2015

  • View
    8

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs contabilitate

Transcript

<ul><li><p>[SUPORT CURS-CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCURE TI </p><p>CCCOOONNNTTTAAABBBIII LLL III TTTAAATTTEEE FFFIII NNNAAANNNCCCIII AAARRR </p><p>- Suport de curs - </p><p>Lect. univ. dr. MANEA CRISTINA LIDIA </p><p> Obiectivul disciplinei: </p><p>Evaluare: (2 teme) </p><p> 5 </p><p>Nr. credite: 4 </p><p> Bibliografie </p><p>Glavan Elena Mariana, Paunescu Mirela, Calu Daniela Artemisa, Editura ASE, </p><p>, </p><p>consolidate </p><p>2015 </p></li><li><p>[SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>2 </p><p> CUPRINS </p><p>RECAPITULARE </p><p>Partea I </p><p>Partea a II -a POLITICI CONTABILE SPECIFICE ACTIVELOR, DATORIILOR, </p><p>A. REGULI GENERALE B. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE C. CONTABILITATEA STOCURILOR D. E. F. DECONTAREA DATORIILOR CU BUGETUL STATULUI G. CONTABILITATEA H. CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII I. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR J. </p><p>Partea a III -a </p><p>Pentru </p><p>- - avansuri acordate/primite - - contabilitatea trezoreriei </p></li><li><p>[SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>3 </p><p>RECAPITULARE </p><p>I. ACTIVE, CAPITALURI PROPRII, DATORII, VENITURI, CHELTUIELI </p><p> ACTIVE = CAPITALURI PROPRII + DATORII = elemente de avere capital social </p><p> + cheltuieli de constituire prime de capital </p><p> + cheltuieli de dezvoltare rezerve, rezerve din reevaluare </p><p> = </p><p> = VENITURI - CHELTUIELI </p><p>De </p><p> amortizare depreciere. </p><p>II. </p><p>III. </p><p>1. Consumul cheltuieli. 2. servicii cheltuieli cu serviciile. 3. venituri . 4. : -</p><p>gestiune. </p><p>5. La la contul 345 Produse finite 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse. </p><p>6. </p><p>Stocuri/Servicii - de la furnizori (401) - (4111) </p><p> - de la furnizori (404) - (461) </p><p>Elemente D/C </p><p>A + (s ); Ch+ Debit </p><p>A -, Ch - Credit </p><p>CP + ); V+ Credit </p><p>CP -; D -; V- Debit </p></li><li><p>[SUPORT CURS-CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>IV. FORMULELE CONTABILE </p><p>1. TVA </p><p>, A+, Debit 4427 ,D+, Credit </p><p>2. </p><p>- stocuri : </p><p> 12.400 lei </p><p> 10.000 </p><p>lei </p><p>2.400 </p><p>lei </p><p>% </p><p>Cont de </p><p>stocuri </p><p>4426 TVA </p><p>= 401 </p><p>Furnizori </p><p>12.400 lei </p><p>- servicii : </p><p> 12.400 lei </p><p>10.000 lei </p><p>2.400 lei </p><p>% </p><p>Cont de </p><p>cheltuieli </p><p>4426 TVA </p><p>= 401 </p><p>Furnizori </p><p>12.400 lei </p><p>- : </p><p>992.000 lei </p><p>800.000 lei </p><p>192.000 lei </p><p>% </p><p>Cont de </p><p>4426 TVA </p><p>= 404 </p><p>Furnizori de </p><p>992.000 lei </p><p>3. </p><p>- stocuri, cu : </p><p> Produse finite </p><p>- </p><p> 1.500 lei 607 </p><p>Cheltuieli </p><p>cu </p><p>= 371 </p><p>1.500 lei </p><p>2.480 lei 4111 </p><p>= % </p><p>707 </p><p>Venituri din </p><p>4427 </p><p>TVA </p><p>2.480 lei </p><p>2.000 lei </p><p>480 lei </p><p>- </p><p> 800 lei 711 </p><p>Venituri </p><p>aferente </p><p>costurilor </p><p>stocurilor de </p><p>produse </p><p>= 345 </p><p>Produse </p><p>finite </p><p>800 </p><p>lei </p><p>1.240 lei 4111 </p><p>= % </p><p>701 </p><p>Venituri din </p><p>produselor </p><p>finite </p><p>4427 </p><p>TVA </p><p>1.240 lei </p><p>1.000 lei </p><p>240 lei </p><p>- , cu : </p><p>- 55.800 </p><p>lei </p><p>461 </p><p>Debitori </p><p>= % </p><p>7583 </p><p>Venituri din </p><p>cedarea activelor </p><p>capital </p><p>4427 </p><p>55.800 lei </p><p>45.000 lei </p><p>10.800 lei </p><p> 50.000 lei </p><p>10.000 lei </p><p>40.000 lei </p><p>nu este complet </p><p>amortizat) </p><p>% </p><p>281x </p><p>Amortizarea ... </p><p>6583 </p><p>Cheltuieli cu </p><p>cedarea activelor </p><p>capital </p><p>= Cont de </p><p>50.000 lei </p></li><li><p>[SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>5 </p><p>Partea I FINANCIARE </p><p>Obiectivul </p><p>-</p><p>- </p><p>- OMFP 1802/2014. </p><p>Standards, IAS). </p><p>-urile. </p><p>categorii, astfel: </p><p>a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) c) </p><p>a) totalul activelor: 4 000 000 EUR; </p><p> trei criterii: </p><p>a) totalul activelor: 4 000 000 EUR; </p><p>- d </p><p> categorii largi de </p><p>utilizatori. </p><p>Elementele direct legate de evaluarea </p><p> capitalurile proprii. </p><p>Un activ rezultat al unor evenimente trecute, de la </p><p> genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ </p><p> e </p></li><li><p>[SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>6 </p><p>O datorie </p><p> beneficii economice. O datorie </p><p> resurse </p><p>va </p><p>Capitalurile proprii repr </p><p> deducerea tuturor datoriilor sale. </p><p>pierdere, sunt heltuielile. </p><p>Veniturile </p><p> . </p><p>Cheltuielile </p><p> se </p><p> inteligibile. </p><p>Caracteristicile calitative fundamentale </p><p> capacitatea de a ajuta utilizatorii de </p><p>luarea deciziilor, deci </p><p> anuale descriu fenomenele </p><p> inteligibilitatea sunt caracteristici calitative </p><p>c </p><p>Comparabilitate </p><p>similare despre alte i entitate aferente unei alte perioade sau </p><p>date. </p><p>Verificabilitate </p><p> obs</p><p> este o </p><p>unei valori sau a </p><p>Oportunitate </p><p>decizii </p><p>Inteligibilitate </p><p>inteligibile. </p><p> stare de lichidare sau reducere semni </p><p>consecvent de la </p><p> financiare anuale, </p></li><li><p>[SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>7 </p><p>a) b) financiar curent sau al un</p><p>c) epreciere sau pierdere de valoare se </p><p>conturilor de cheltuieli, indiferent de </p><p> Efectele ute </p><p>atunci </p><p> perioadelor </p><p>aferente. </p><p> de datorii. </p><p>datorii trebuie evaluate separat. </p><p> elementele </p><p>venituri </p><p>fondul Respectarea acestui principiu are drept </p><p> acestor </p><p>o </p><p>se </p><p> co de prezentele </p><p> Entitatea se poate </p><p>nesemnificative. </p><p>Un cuprinde: </p><p>- - - - numerar (trezorerie); - </p><p> Bilan ACTIVE, CAPITALURI PROPRII, DATORII </p><p> VENITURI, CHELTUIELI S Capitaluri proprii: </p><p>reduceri, solduri finale S numerar </p><p>Note explicative </p><p>Bilan ul </p><p>financiar. </p><p>Conform OMFP 1802/2014</p><p>. </p></li><li><p>[SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>8 </p><p>) </p><p>Elemente </p><p>A. Active imobilizate </p><p>1. Cheltuieli de constituire </p><p>2. Cheltuieli de dezvoltare </p><p>3. comerciale active similare </p><p>5. Fond comercial </p><p>6. Avansuri </p><p>1. 2. 3. 4. 5. 6. Active biologice productive 7. Avansuri </p><p>1. 2. 3. Interese de participare 4. 5. 6. </p><p>B. Active circulante </p><p>I. Stocuri </p><p>1. </p><p>(materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. Avansuri </p><p>1. comerciale de primit, ) 2. 3. 4. (avansuri privind salariul ) 5. </p><p>1. 2. scurt) </p><p>1. 2. Casa 3. Acreditive 4. Avansuri de trezorerie (avansuri acordate personalului </p><p>C. avans curent( ) </p></li><li><p>[SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>9 </p><p>Elemente </p><p>D. Datorii : sumele care - un an </p><p>1. 2. 3. 4. Datorii comerciale furnizori 5. 6. 7. 8. Alte datorii (datorii fiscale, salariale etc.) </p><p>E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (B+C-D-I II.1 )) </p><p>F. Total active minus datorii curente (A+E sau A+ B+C-D- I II.1 )) </p><p>G. Datorii : sumele care - </p><p>1. 2. 3. Avansu 4. Datorii comerciale furnizori 5. 6. 7. 8. Alte datorii (datorii fiscale, salariale etc.) </p><p>H. Provizioane </p><p>1. Provizioane pentru litigii </p><p>4. Provizioane pentru impozite </p><p>5. Alte provizioane </p><p>I. avans </p><p>(chirii, abonamente curent( ) </p><p> 1. - </p><p> 2. - </p><p>I. Capital subscris </p><p>1. Capital subscris </p><p>II. Prime de capital (prime de emisiune) </p><p>III. Rezerve din reevaluare </p><p>IV. Rezerve </p><p>1. Rezerve legale </p><p>2. Rezerve statutare sau contractuale </p><p>3. Alte rezerve </p><p>Capitaluri proprii = Active J = A+B+C-D-G-H-I sau </p><p>Active = Capitaluri proprii + Datorii </p><p>A+B+C = D+G+H+I+J </p></li><li><p>[SUPORT DE CURS - CONTABILITATE FINANC Lect. univ. dr. Manea Cristina Lidia </p><p>10 </p><p> venituri din exploatare ale </p><p> financiare. </p><p>* </p><p>Venituri din exploatare: </p><p>+/- </p><p>Alte venituri din exploatare (venituri din exproprierea bunurilor); </p><p>Cheltuieli de exploatare </p><p>, cheltuieli cu </p><p>amortizarea, cheltuieli cu provizioanele, cu deprecierea minus veniturile din reluarea </p><p>deprecierii, alte cheltuieli din exploatare ( )) </p><p>1 = Profitul sau pierderea din exploatare </p><p>* </p><p>Venituri financ iare </p><p>Cheltuieli financiare </p><p>2 = </p><p>3 = (1+2) </p><p>4 Cheltuieli cu impozitul pe profit </p><p>5 = (3-4) </p><p>Studiu de caz. </p><p>: </p><p> solduri la 1 ianuarie N: - capital s - prime legate de capital: 500 lei; - alte rezerve: 300 lei; - rezultat reportat: (1.500) lei; - profit 3.200 lei. </p><p> s- na iunie N, s-</p><p> -primelor de capital cu 200 lei; </p><p> irile au fost reevaluate de la 2.000 lei la 3.300 lei. </p></li></ul>