Management de Proiect - Suport de Curs

 • Published on
  19-Jan-2016

 • View
  85

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curs management de proiect

Transcript

 • 1Paul MARINESCU

  Management de proiect

  Bucure?ti2007

 • 2CuprinsCUPRINS.................................................................................................................................2

  INTRODUCERE .....................................................................................................................5

  PROIECTUL ?I MANAGEMENTUL PROIECTELOR ..............................................................61. CE ESTE UN PROIECT? .........................................................................................................62. TIPURI DE PROIECTE ...........................................................................................................73. CE ESTE MANAGEMENTUL PROIECTELOR? ...........................................................................7

  3.1 Proiecte interne ?i proiecte externe .............................................................................73.2 Ciclul de via?? al unui proiect .....................................................................................83.3 Ce este managementul proiectelor?...........................................................................113.4 Factori care influen?eaz? managementul de proiect ...................................................133.5 Avantaje ale managementului proiectelor..................................................................133.6 Limite ale managementului proiectelor......................................................................13

  CAPITOLUL II........................................................................................................................14

  ANALIZA MEDIULUI ?I ANALIZA STAKEHOLDERILOR...................................................141. ANALIZA MEDIULUI..........................................................................................................14

  1.1 Studiul de fezabilitate................................................................................................141.1.1 Structura studiului de fezabilitate................................................................................ 16

  1.2 Analiza PEST............................................................................................................171.2.1 Prezentare general? .................................................................................................... 171.2.2 Procesul de realizare................................................................................................... 18

  1.3 Analiza SWOT ..........................................................................................................202. ANALIZA STAKEHOLDERILOR............................................................................................21

  2.1 Ce sunt stakeholderii ...................................................................................................... 212.2 Analiza stakeholderilor ................................................................................................... 22

  2.2.1 Logical framework approach ?i Logical framework matrix .......................................... 22A. Logical framework approach.................................................................................. 22B. Logical framework matrix ....................................................................................... 23

  APLICA?IE ...........................................................................................................................26SINTEZ? PENTRU TRAININGURI .............................................................................................30

  CAPITOLUL III....................................................................................................................41

  ABORDAREA STRUCTURAT? A DECIZIILOR ...................................................................413.1 TIPURI DE DECIZII ...........................................................................................................423.2 MODELE DE ELABORARE A DECIZIEI ................................................................................42

  3.2.1 Modelul lui Simon (n trei pa?i sau n linie dreapt?)................................................423.2.2 Modelul Bucla decizional? .....................................................................................43

  3.3 INSTRUMENTE UTILIZATE N PROCESUL DE ELABORARE A DECIZIILOR ...............................463.3.1 Listele....................................................................................................................463.3.2 Arborii de decizie...................................................................................................463.3.3 Diagramele cauz??? efect .......................................................................................483.3.4 Matricea de evaluare a op?iunilor ..........................................................................49

  APLICA?II. ...........................................................................................................................49

  CAPITOLUL IV ......................................................................................................................51

  MANAGEMENTUL TIMPULUI ..............................................................................................511. OBIECTIVELE S.M.A.R.T SAU C.A.R.T.E..........................................................................512. PLANIFICAREA .................................................................................................................523. PROGRAMAREA ................................................................................................................544. INSTRUMENTE UTILIZATE N MANAGEMENTUL TIMPULUI....................................................55

  4.1 Work Breakdown Structure (Organigrama proiectului)..............................................554.2 Momentele de referin?? .............................................................................................604.3 Diagrama Gantt........................................................................................................60

 • 34.4 Analiza de drum critic...............................................................................................624.4.1 Re?ele cu activit??i pe s?geat? ..................................................................................... 624.4.2 Diagrama cu preceden?e ............................................................................................. 65

  A. Tipuri de condi?ion?ri .............................................................................................. 65B. Mod de construire................................................................................................... 66C. Puncte forte ale re?elelor de preceden??............................................................... 67D. Puncte slabe ale re?elelor de preceden?? ............................................................. 68

  4.5 Factori care conduc la pierderea timpului:................................................................684.6 Tehnici de estimare a duratei unei activit??i: .............................................................69

  APLICA?II. ...........................................................................................................................69

  CAPITOLUL V........................................................................................................................70

  MANAGEMENTUL COSTURILOR........................................................................................701. N??IUNI GENERALE..........................................................................................................702. TIPURI DE COSTURI...........................................................................................................703. ESTIMAREA COSTURILOR PROIECTULUI .............................................................................72

  3.1 Faze ale procesului de estimare.................................................................................724. BUGETUL .........................................................................................................................735. TERMENI FOLOSI?I N DIFERITE METODE DE CALCULARE A COSTURILOR .............................74

  CAPITOLUL VI ......................................................................................................................76

  MANAGEMENTUL RESURSELOR ........................................................................................761. IDENTIFICAREA RESURSELOR NECESARE. CEREREA DE OFERT? ..........................................762. PROGRAMAREA RESURSELOR............................................................................................783. MANAGEMENTUL APROVIZION?RII ...................................................................................79

  CAPITOLUL VII .....................................................................................................................83

  MANAGEMENTUL ECHIPELOR ...........................................................................................831. ECHIPA - DEFINIRE, CARACTERISTICI. REGULI PENTRU SUCCESUL MUNCII N ECHIP? ...........832. ETAPELE DE CONSTITUIRE A ECHIPELOR ............................................................................94

  2.1 Modelul lui Tuckman ................................................................................................942.2 Modelul lui Landry ...................................................................................................95

  3. ROLURILE N ECHIP? ........................................................................................................994. TEAMBUILDINGUL .......................................................................................................... 101APLICA?IE. ........................................................................................................................ 105

  CAPITOLUL VIII ................................................................................................................. 106

  MANAGEMENTUL RISCULUI N CADRUL PROIECTELOR ............................................. 1061. N??IUNI GENERALE........................................................................................................ 1062. TIPURI DE RISCURI.......................................................................................................... 1063. IDENTIFICAREA RISCURILOR ........................................................................................... 1074. STRATEGII DE REDUCERE A RISCURILOR .......................................................................... 1095. METODE DE EVALUARE A RISCURILOR............................................................................. 111APLICA?IE. ........................................................................................................................ 114

  CAPITOLUL IX..................................................................................................................... 115

  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. LEADERSHIP ............................................... 1151. PROCESUL DE RECRUTARE SI SELEC?IE ............................................................................ 115

  1.1 No?iuni generale ..................................................................................................... 1161.2 Recrutarea.............................................................................................................. 1161.3 Fi?a de post ............................................................................................................ 1201.4 Selec?ia................................................................................................................... 123

  2. TIPURI DE LEADERSHIP ................................................................................................... 1242.1 Leadership-ul de tip A, J si Z................................................................................... 1242.2 Leadership-ul bazat pe principii.............................................................................. 126

 • 42.3 Leadership-ul charismatic....................................................................................... 1272.4 Modelul lui Blake ?i Mouton.................................................................................... 128

  CAPITOLUL X...................................................................................................................... 129

  MONITORIZAREA ?I EVALUAREA.................................................................................... 1291. MONITORIZAREA............................................................................................................ 1292. EVALUAREA................................................................................................................... 132APLICA?IE. ........................................................................................................................ 134

  CAPITOLUL XI..................................................................................................................... 135

  PLANUL DE AFACERI......................................................................................................... 1351. N??IUNI GENERALE........................................................................................................ 1352. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI .............................................................................. 136

  CAPITOLUL XII ................................................................................................................... 147

  PLANURILE DE CONTINGEN?? ....................................................................................... 1471. N??IUNI GENERALE........................................................................................................ 1472. ELABORAREA UNUI PLAN DE CONTINGEN?? .................................................................... 148SINTEZ? PENTRU TRAININGURI ........................................................................................... 153

  CAPITOLUL XIII ............................................................................................................... 161

  NCHEIEREA PROIECTULUI. METODA PRINCE .............................................................. 1611. NCHEIEREA PROIECTULUI .............................................................................................. 1612. METODA PRINCE.......................................................................................................... 165

  CAPITOLUL XIV .................................................................................................................. 168

  BENCHMARKING................................................................................................................ 1681. DEFINI?IA BENCHMARKINGULUI ............................................................................