Management de Proiect - Suport de Curs

  • Published on
    15-Oct-2015

  • View
    66

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1Paul MARINESCU</p><p>Management de proiect</p><p>Bucure?ti2007</p></li><li><p>2CuprinsCUPRINS.................................................................................................................................2</p><p>INTRODUCERE .....................................................................................................................5</p><p>PROIECTUL ?I MANAGEMENTUL PROIECTELOR ..............................................................61. CE ESTE UN PROIECT? .........................................................................................................62. TIPURI DE PROIECTE ...........................................................................................................73. CE ESTE MANAGEMENTUL PROIECTELOR? ...........................................................................7</p><p>3.1 Proiecte interne ?i proiecte externe .............................................................................73.2 Ciclul de via?? al unui proiect .....................................................................................83.3 Ce este managementul proiectelor?...........................................................................113.4 Factori care influen?eaz? managementul de proiect ...................................................133.5 Avantaje ale managementului proiectelor..................................................................133.6 Limite ale managementului proiectelor......................................................................13</p><p>CAPITOLUL II........................................................................................................................14</p><p>ANALIZA MEDIULUI ?I ANALIZA STAKEHOLDERILOR...................................................141. ANALIZA MEDIULUI..........................................................................................................14</p><p>1.1 Studiul de fezabilitate................................................................................................141.1.1 Structura studiului de fezabilitate................................................................................ 16</p><p>1.2 Analiza PEST............................................................................................................171.2.1 Prezentare general? .................................................................................................... 171.2.2 Procesul de realizare................................................................................................... 18</p><p>1.3 Analiza SWOT ..........................................................................................................202. ANALIZA STAKEHOLDERILOR............................................................................................21</p><p>2.1 Ce sunt stakeholderii ...................................................................................................... 212.2 Analiza stakeholderilor ................................................................................................... 22</p><p>2.2.1 Logical framework approach ?i Logical framework matrix .......................................... 22A. Logical framework approach.................................................................................. 22B. Logical framework matrix ....................................................................................... 23</p><p>APLICA?IE ...........................................................................................................................26SINTEZ? PENTRU TRAININGURI .............................................................................................30</p><p>CAPITOLUL III....................................................................................................................41</p><p>ABORDAREA STRUCTURAT? A DECIZIILOR ...................................................................413.1 TIPURI DE DECIZII ...........................................................................................................423.2 MODELE DE ELABORARE A DECIZIEI ................................................................................42</p><p>3.2.1 Modelul lui Simon (n trei pa?i sau n linie dreapt?)................................................423.2.2 Modelul Bucla decizional? .....................................................................................43</p><p>3.3 INSTRUMENTE UTILIZATE N PROCESUL DE ELABORARE A DECIZIILOR ...............................463.3.1 Listele....................................................................................................................463.3.2 Arborii de decizie...................................................................................................463.3.3 Diagramele cauz??? efect .......................................................................................483.3.4 Matricea de evaluare a op?iunilor ..........................................................................49</p><p>APLICA?II. ...........................................................................................................................49</p><p>CAPITOLUL IV ......................................................................................................................51</p><p>MANAGEMENTUL TIMPULUI ..............................................................................................511. OBIECTIVELE S.M.A.R.T SAU C.A.R.T.E..........................................................................512. PLANIFICAREA .................................................................................................................523. PROGRAMAREA ................................................................................................................544. INSTRUMENTE UTILIZATE N MANAGEMENTUL TIMPULUI....................................................55</p><p>4.1 Work Breakdown Structure (Organigrama proiectului)..............................................554.2 Momentele de referin?? .............................................................................................604.3 Diagrama Gantt........................................................................................................60</p></li><li><p>34.4 Analiza de drum critic...............................................................................................624.4.1 Re?ele cu activit??i pe s?geat? ..................................................................................... 624.4.2 Diagrama cu preceden?e ............................................................................................. 65</p><p>A. Tipuri de condi?ion?ri .............................................................................................. 65B. Mod de construire................................................................................................... 66C. Puncte forte ale re?elelor de preceden??............................................................... 67D. Puncte slabe ale re?elelor de preceden?? ............................................................. 68</p><p>4.5 Factori care conduc la pierderea timpului:................................................................684.6 Tehnici de estimare a duratei unei activit??i: .............................................................69</p><p>APLICA?II. ...........................................................................................................................69</p><p>CAPITOLUL V........................................................................................................................70</p><p>MANAGEMENTUL COSTURILOR........................................................................................701. N??IUNI GENERALE..........................................................................................................702. TIPURI DE COSTURI...........................................................................................................703. ESTIMAREA COSTURILOR PROIECTULUI .............................................................................72</p><p>3.1 Faze ale procesului de estimare.................................................................................724. BUGETUL .........................................................................................................................735. TERMENI FOLOSI?I N DIFERITE METODE DE CALCULARE A COSTURILOR .............................74</p><p>CAPITOLUL VI ......................................................................................................................76</p><p>MANAGEMENTUL RESURSELOR ........................................................................................761. IDENTIFICAREA RESURSELOR NECESARE. CEREREA DE OFERT? ..........................................762. PROGRAMAREA RESURSELOR............................................................................................783. MANAGEMENTUL APROVIZION?RII ...................................................................................79</p><p>CAPITOLUL VII .....................................................................................................................83</p><p>MANAGEMENTUL ECHIPELOR ...........................................................................................831. ECHIPA - DEFINIRE, CARACTERISTICI. REGULI PENTRU SUCCESUL MUNCII N ECHIP? ...........832. ETAPELE DE CONSTITUIRE A ECHIPELOR ............................................................................94</p><p>2.1 Modelul lui Tuckman ................................................................................................942.2 Modelul lui Landry ...................................................................................................95</p><p>3. ROLURILE N ECHIP? ........................................................................................................994. TEAMBUILDINGUL .......................................................................................................... 101APLICA?IE. ........................................................................................................................ 105</p><p>CAPITOLUL VIII ................................................................................................................. 106</p><p>MANAGEMENTUL RISCULUI N CADRUL PROIECTELOR ............................................. 1061. N??IUNI GENERALE........................................................................................................ 1062. TIPURI DE RISCURI.......................................................................................................... 1063. IDENTIFICAREA RISCURILOR ........................................................................................... 1074. STRATEGII DE REDUCERE A RISCURILOR .......................................................................... 1095. METODE DE EVALUARE A RISCURILOR............................................................................. 111APLICA?IE. ........................................................................................................................ 114</p><p>CAPITOLUL IX..................................................................................................................... 115</p><p>MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. LEADERSHIP ............................................... 1151. PROCESUL DE RECRUTARE SI SELEC?IE ............................................................................ 115</p><p>1.1 No?iuni generale ..................................................................................................... 1161.2 Recrutarea.............................................................................................................. 1161.3 Fi?a de post ............................................................................................................ 1201.4 Selec?ia................................................................................................................... 123</p><p>2. TIPURI DE LEADERSHIP ................................................................................................... 1242.1 Leadership-ul de tip A, J si Z................................................................................... 1242.2 Leadership-ul bazat pe principii.............................................................................. 126</p></li><li><p>42.3 Leadership-ul charismatic....................................................................................... 1272.4 Modelul lui Blake ?i Mouton.................................................................................... 128</p><p>CAPITOLUL X...................................................................................................................... 129</p><p>MONITORIZAREA ?I EVALUAREA.................................................................................... 1291. MONITORIZAREA............................................................................................................ 1292. EVALUAREA................................................................................................................... 132APLICA?IE. ........................................................................................................................ 134</p><p>CAPITOLUL XI..................................................................................................................... 135</p><p>PLANUL DE AFACERI......................................................................................................... 1351. N??IUNI GENERALE........................................................................................................ 1352. ELABORAREA PLANULUI DE AFACERI .............................................................................. 136</p><p>CAPITOLUL XII ................................................................................................................... 147</p><p>PLANURILE DE CONTINGEN?? ....................................................................................... 1471. N??IUNI GENERALE........................................................................................................ 1472. ELABORAREA UNUI PLAN DE CONTINGEN?? .................................................................... 148SINTEZ? PENTRU TRAININGURI ........................................................................................... 153</p><p>CAPITOLUL XIII ............................................................................................................... 161</p><p>NCHEIEREA PROIECTULUI. METODA PRINCE .............................................................. 1611. NCHEIEREA PROIECTULUI .............................................................................................. 1612. METODA PRINCE.......................................................................................................... 165</p><p>CAPITOLUL XIV .................................................................................................................. 168</p><p>BENCHMARKING................................................................................................................ 1681. DEFINI?IA BENCHMARKINGULUI ............................................................................</p></li></ul>