Management Tehnologic Si Operational.[Conspecte.md]

  • Published on
    19-Dec-2015

  • View
    17

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

management

Transcript

<p>Aurelia DUCA- GRIBINCEA</p> <p>Aurelia DUCA- GRIBINCEAMANAGEMENTUL </p> <p>TEHNOLOGIC SI OPERATIONALCZU</p> <p>Aprobata si recomandata pentru editarea de catre Catedra management si Consiliul __________</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>Autor: Aurelia Duca-Gribincea, doctor, conferentiar universitar, Catedra Management</p> <p> Universitatea de Stat din Moldova</p> <p>Recenzenti:</p> <p>Descrierea CIP a Camerei Nationale a Cartii</p> <p>ISBN </p> <p> Chisinau, 2005</p> <p>... in ultima instanta, </p> <p>nu forma de proprietate</p> <p> decide </p> <p>eficienta economica</p> <p> a intreprinderii,ci managementul, </p> <p>modul de conducere, </p> <p>de gestiune.</p> <p>N. Constantinescu</p> <p> Managementul tehnologic si operational reprezinta un complex de principii generale si decizii particulare, ce reglementeaza mersul procesului tehnologic de productie si a operatiilor de productie, in special, determina schemele si consecutivitatea executarii operatiilor tehnologice si proceselor independente si dependente ale sistemului de productie. </p> <p> Disciplina Managementul tehnologic si operational include studiul legitatilor generale si principiilor de organizare rationala a operatiilor si proceselor de productie, interpretarile teoretice, modelele si metodele de solutionare a sarcinilor de productie in conditiile tipice de productie, caracteristice oricaror business- tehnologii si domenii de activitate economica.</p> <p> Lucrarea data reprezinta suportul metodic al disciplinei, care va asigura eficient efortul studentilor in insusirea teoretica si realizarea practica a programului de studiu conform exigentelor stabilite de Scoala Superioara si va contribui la asimilarea eficienta a cunostintelor in ceea ce priveste cele doua functii ale managementului: formarea procesului tehnologic de productie si asigurarea curenta a procesului de productie atat prin definirea totalitatii de principii, decizii, masuri de asigurare eficienta a pregatirii si functionarii sistemului de productie ca un sistem integru si complex, cat si prin abordarea sistemelor organizationale de productie ca functie manageriala, care imbina un complex de sarcini omogene de organizare, gestiune, planificare, control, tehnologie, economie etc. si reprezinta moduri de alegere, diviziune si cooperare a elementelor proceselor de productie pentru realizarea obiectivelor intreprinderilor (firmelor) in conditiile minimizarii consumului de resurse. </p> <p>Lucrarea data va fi urmata de Managementul tehnologic si operational. Crestomatie. Studii de caz. Probleme, ce va integra contentul domeniului dat al disciplinei si va contribui la aprofundarea cunostintelor studentilor specialitatii Management in domeniile tehnologiei, tehnicii, economiei diverselor genuri si domenii de activitate economica a firmelor si la asigurarea nivelului bun de cunostinte a viitorilor manageri.</p> <p>CUPRINSUL</p> <p>PARTEA 1. BAZELE MANAGEMENTULUI TEHNOLOGIC SI OPERATIONAL............................................... 6Tema 1. Notiunea si continutul managementului tehnologic si operational ....................................................................... 6</p> <p>Tema 2. Notiunea de organizatie, sistem de productie si sistem operational ...................................................................... 7</p> <p>Tema 3. Evolutia conceptelor asupra esentei si structurii organizatiei ................................................................................. 10Tema 4. Clasificarea, functiile, proprietatile, caracteriticile si trasaturile organizatiilor economice si sistemelor </p> <p> de productie............................................................................................................................................................. 14Tema 5. Ciclul de viata al organizatiei economice .............................................................................................................. 22Tema 6. Legile generale ale organizatiei economice ca sistem de productie si operational ............................................... 24</p> <p>PARTEA 2. ORGANIZAREA STRUCTURILOR SI PROCESELOR DE PRODUCTIE A ORGANIZATIILOR ECONOMICE .................................................................................................................................................................... 27Tema 7. Abordarea structurala a organizatiei si principiile generale de organizare a structurilor de productie.............. 27Tema 8. Clasificarea principiilor generale de organizare .................................................................................................... 31Tema 9. Principiile de organizare rationala a structurii de productie.................................................................................. 32</p> <p>Tema 10. Principiile de organizare rationala a procesului de productie.............................................................................. 33</p> <p>Tema 11. Structura de productie a intreprinderii ................................................................................................................. 35</p> <p>Tema 12. Structura procesului de productie la intreprindere ...............................................................................................36</p> <p>Tema 13. Organizarea procesului de productie in spatiu .....................................................................................................37</p> <p>Tema 14. Organizarea procesului de productie in timp ........................................................................................................ 37</p> <p>Tema 15. Organizarea procesului muncii si a locurilor de munca .................................................................................... 38PARTEA 3. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE PRODUCTIE ................................................................................. 41Tema 16. Organizarea productiei de baza .......................................................................................................................... 41</p> <p>Tema 17. Organizarea aprovizionarii material-tehnice a productiei ................................................................................... 42Tema 18. Organizarea gospodariei energetice a intreprnderii ...............................................................................................43Tema 19. Organizarea gospodariei de intrumente ............................................................................................................... 45</p> <p>Tema 20. Organizarea gospodariei de reparatie a intreprinderii ........................................................................................... 46</p> <p>Tema 21. Organizarea gospodariei de transport a intreprinderii .......................................................................................... 48</p> <p>Tema 22. Organizarea gaspodariei de depozite a intreprinderii ........................................................................................... 49</p> <p>PARTEA 4. FORMELE DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI ................................................................................ 51Tema 23. Concentrarea productiei .......................................................................................................................................51</p> <p>Tema 24. Specializarea productiei .......................................................................................................................................52</p> <p>Tema 25. Cooperarea productiei ...........................................................................................................................................53</p> <p>Tema 26. Combinarea productiei ......................................................................................................................................... 54PARTEA 5. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE PRODUCTIE ................................................................................ 55Tema 27. Continutul sistemului de planificare a productiei ...............................................................................................55</p> <p>Tema 28. Organizarea planificarii sistemului de productie ................................................................................................ 56</p> <p>Tema 29. Planificarea operativa a productiei ......................................................................................................................57</p> <p>Tema 30. Prognozarea sistemului de productie ................................................................................................................... 62PARTEA 6. GESTIUNEA SISTEMULUI DE PRODUCTIE ......................................................................................64Tema 31. Gestiunea sistemului de productie .......................................................................................................................64</p> <p>Tema 32. Gestiunea capacitatii de productie ..................................................................................................................... 64</p> <p>Tema 33. Gestiunea rezervelor de productie .................................................................................................................... 66</p> <p>Tema 34. Gestiunea programului de productie ................................................................................................................. 67PARTEA 7. PREGATIREA SI CONTROLUL PRODUCTIEI ................................................................................. 71Tema 35. Pregatirea organizational-tehnologica a productiei (POTP) ............................................................................. 71</p> <p>Tema 36. Controlul productiei ............................................................................................................................................ 73PARTEA 8. TEHNOLOGIILE MODERNE DE MANAGEMENT DE PRODUCTIE SI A OPERATIILOR ..... 76Tema 37. Tehnologiile logistice, de inginiring si sistematizare a proceselor si operatiilor de productie........................ 76</p> <p>Tema 38. Tehnologiile de reorganizare a structurilor de productie ................................................................................. 80</p> <p>Tema 39 . Tehnologiile de remunerare a muncii ...............................................................................................................85PARTEA 9. ORGANIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI PRODUCTIEI SI OPERATIILOR ................................................................................................................................ 92Tema 40. Deciziile manageriale in domeniul productiei ..................................................................................................92</p> <p>Tema 41. Argumentarea economica a deciziilor in domeniul organizarii productiei ........................................................94</p> <p>Tema 42. Organizarea procesului decizional in domeniul productiei ................................................................................94PARTEA 10. CULTURA ORGANIZATIONALA-DE PRODUCTIE SI NIVELUL ORGANIZATIONAL-TEHNIC AL SISTEMELOR DE PRODUCTIE SI OPERATIONALE ................................................................................. 97Tema 43. Cultura organizationala- de productie .................................................................................................................97Tema 44. Nivelul organizational-tehnic al productiei si modelele de evaluare ................................................................98</p> <p>Tema 45. Directiile dezvoltarii managementului tehnologic si operational ....................................................................100Bibliografia ........................................................................................................................................................................105</p> <p>PARTEA 1. BAZELE MANAGEMENTULUI TEHNOLOGIC SI OPERATIONALTema 1. Notiunea si continutul managementului tehnologic si operational</p> <p>Managementul, in general, este: 1. stiinta interdisciplinara, bazata pe investigatia influentei aspectelor organizatorice, tehnice, economice, ecologice, psihologice, sociale etc. asupra eficientei utilizarii resurselor si competitivitatea deciziilor luate; 2. gen de activitate profesionala privind organizarea proceselor de realizare a unui sistem de obiective formulate conform misiunii organizatiei.</p> <p>Natura elementelor din componenta organizatiei:</p> <p>-elementele si factorii de determinare a structurii social-economice a organizatiei (indivizii cu abilitatile lor, interesele, gradul de formare profesionala, entitatile sociale, subdiviziunile, repartizarea competentelor si raspunderii, relatiile neformale, fluxurile informationale);-elementele de determinare a structurii tehnice de productie a organizatiei (mijloacele de productie, resursele materiale, regulile tehnologice).</p> <p>Obiectul de studiu al cursului Managementul tehnologic si operational ca ramura a stiintei managementului cuprinde: 1. sistemele de productie si sistemele operationale, concretizate din punctul de vedere al continutului si raporturilor dintre componentele organizatiei economice ca personalitate juridica; 2. organizarea sistemelor de productie si operationale din punctul de vedere al procesului de transformare a intrarilor sistemului in iesiri ca functie de management, ce asigura realizarea misiunii si obiectivelor sistemului; 3. rationalizarea nivelului de continut si calitate al sistemelor de productie pentru asigurarea procesului eficient de transformare a componentelor de intrare a sistemului in componentele de iesire si realizare a obiectivelor definite de organizatie; 4. particularitatile continutului proceselor de productie si a operatiilor in cadrul intreprinderilor, firmelor, companiilor, asociatiilor si altor organizatii din ramurile de baza ale economiei nationale: industrie, energetica, transport, comert, constructie, agricultura, comunicatii etc., producatoare de diverse tipuri de productie si prestatoare de servicii de productie; 5. argumenrarea tehnic-economica a procesului decizional in domeniul managementului de productie; 6. nivelul organizational-tehnic al productiei.Materia cursului Managementul tehnologic si operational constituie bazele teoriei organizatiei, abordarea sistemica a gestiunii, metodele de argumentare economica a deciziilor in domeniul organizarii productiei,aplicarea principiilor de rationalizare a structurilor de productie, organizarea productiei de baza, auxiliare si de deservire, organizarea gestiunii si controlului procesului de productie.Metoda cursului Managementul tehnologic si operational- abordarea sistemica, functionala, reproductiva, dinamica; analiza si sinteza; clasificarea si codificarea; planificarea strategica si tactica; deductia si inductia; gen...</p>