Mang Luoi Hoat Dong

 • Published on
  14-Nov-2015

 • View
  221

 • Download
  7

DESCRIPTION

Mang Luoi Hoat Dong

Transcript

 • Bo co thng nin 2013 | Mng li hot ng

  PGD An Hup 4, X An Hu, Huyn Ci B, Tnh Tin Giang T: (84 73) 376 7979/984 Fax: (84 73) 376 7984

  Chi nhnh Bn Tre14C1 i l ng Khi, P. Ph Khng, TP. Bn Tre, Tnh Bn Tre T: (84 75) 383 9115 Fax: (84 75) 383 9116

  PGD M Cy256 KP 2, TT. M Cy, Huyn M Cy Nam, Tnh Bn Tre T: (84 75) 366 2662 Fax: (84 75) 366 2663

  PGD Bnh i159/C KP 3, TT. Bnh i, Huyn Bnh i, Tnh Bn Tre T: (84 75) 374 2743 Fax: (84 75) 374 2744

  PGD Ging Trm600 KP 2, TT. Ging Trm, Huyn Ging Trm, Tnh Bn Tre T: (84 75) 351 1113 Fax: (84 75) 351 1115

  PGD Ch Lch137/14B KP 2, TT. Ch Lch, Huyn Ch Lch, Tnh Bn Tre T: (84 75) 387 1109/107/108 Fax: (84 75) 387 1106

  Chi nhnh Tr Vinh 555 Nguyn ng, Khm 3, P. 6, TP. Tr Vinh T: (84 74) 385 8711/15 Fax: (84 74) 385 8710

  PGD Cng Long02 - 03 Quc l 53 (Khu nh G), TT. Cng Long, Huyn Cng Long, TP. Tr Vinh T: (84 74) 388 4411 Fax: (84 74) 388 4409

  PGD Tiu Cn17 ng 30/4, Khm 1, TT. Tiu Cn, Huyn Tiu Cn, TP. Tr Vinh T: (84 74) 363 0996/997/998 Fax: (84 74) 363 0994

  PGD Cu NgangKhm Minh Thun A, TT. Cu Ngang, Huyn Cu Ngang, TP. Tr Vinh T: (84 74) 376 3113 Fax: (84 74) 376 3112

  II. KHU VC TP. H NI

  Chi nhnh Th 88 L Thng Kit, P. Ca Nam, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3942 8095 Fax: (84 4) 3942 8085

  PGD Hng Bc87 Hng Bc, P. Hng Bc, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3926 3467/4574 Fax: (84 4) 3926 1392

  PGD ng Xun37 Ph Hng Chiu, P. ng Xun, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3929 0135 Fax: (84 4) 3928 3725

  PGD Hon Kim61A Ph ng Thnh, P. Ca ng, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3923 2140/0823 Fax: (84 4) 3923 0822

  PGD Thy Khu153A Thy Khu, P. Thy Khu, Qun Ty H, H Ni T: (84 4) 3728 1466 Fax: (84 4) 3728 1467

  PGD L Nam 10A3 L Nam , P. Hng M, Qun Hon Kim, H Ni T: (84 4) 3747 8418 Fax: (84 4) 3747 8419

  PGD Phan nh Phng25A Phan nh Phng, Qun Ba nh, H Ni T: (84 4) 3848 9971/72 Fax: (84 4) 3848 9970

  Chi nhnh 8 thng 3 H Ni193 B Triu, P. L i Hnh, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 3974 3833 Fax: (84 4) 3974 3823

  PGD o Tn60 o Tn, P. Cng V, Qun Ba nh, H Ni T: (84 4) 3211 5599 Fax: (84 4) 3211 5690

  Chi nhnh H Ni65 Ng Th Nhm, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 3943 7372 Fax: (84 4) 3943 2988

  PGD Ch M442 Bch Mai, P. Trng nh, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 6278 1707 Fax: (84 4) 6278 1700

  PGD nh Cng12D18 Khu th mi nh Cng, P. nh Cng, Qun Hong Mai, H Ni T: (84 4) 3640 4061 Fax: (84 4) 3640 4062

  PGD Bch Khoa10 T Quang Bu, P. Bch Khoa, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 6278 1536 Fax: (84 4) 6278 1545

  PGD Lnh Nam183 Lnh Nam, P. Vnh Hng, Qun Hong Mai, H Ni T: (84 4) 3646 2335/36 Fax: (84 4) 3646 2337

  PGD H Thnh25-27 Ca Bc, Qun Ba nh, H Ni T: (84 4) 3927 5415 Fax: (84 4) 3927 5416

  PGD Kim Ngu286 Kim Ngu, Qun Hai B Trng, H Ni T: (84 4) 3632 0491/492 Fax: (84 4) 3632 0490

  Chi nhnh ng a360 Ty Sn, Qun ng a, H Ni T: (84 4) 3564 0455 Fax: (84 4) 3564 0456

  PGD H Ty220 Quang Trung, P. Quang Trung, Qun H ng, H Ni T: (84 4) 3382 4047 Fax: (84 4) 3311 7072

  PGD Kim Lin222 X n, P. Phng Lin, Qun ng a, H Ni T: (84 4) 3572 0569 Fax: (84 4) 3572 0570

  PGD Khng Mai112 Nguyn Ngc Ni, P. Khng Mai, Qun Thanh Xun, H Ni T: (84 4) 3566 6920 Fax: (84 4) 3566 6921

  PGD Ho Nam100 Ho Nam, P. Ch Da, Qun ng a, H Ni, T: (84 4) 6275 6866/6565 Fax: (84 4) 6275 2753

  PGD Vn Qun139A Chin Thng, X Tn Triu, Huyn Thanh Tr, H Ni T: (84 4) 3552 7688 Fax: (84 4) 3552 7528

  Chi nhnh Long Bin484 Nguyn Vn C, P. Gia Thy, Qun Long Bin, H Ni T: (84 4) 3652 2055 Fax: (84 4) 3652 2066

  PGD Yn Vin455 H Tuy Tp, P. Yn Vin, Qun Gia Lm, H Ni T: (84 4) 3698 2936 Fax: (84 4) 3698 2936

  Hi s 266-268 Nam K Khi Ngha, Phng 8, Qun 3, TP.HCM Hotline: 1900 5555 88 Fax: (84 8) 3932 0424

  PGD Ph Nhun197 Phan ng Lu, P. 1, Qun Ph Nhun, TP.HCM T: (84 8) 3855 3007 Fax: (84 8) 3855 3013

  Chi nhnh Hoa Vit382 A-B Trn Hng o, P. 11, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 3855 3131 Fax: (84 8) 3855 3003

  PGD Ng Quyn271 Ng Quyn, P. 6, Qun 10, TP.HCM T: (84 8) 3957 4338 Fax: (84 8) 3957 4335

  PGD Hn Hi Nguyn278 - 280 Hn Hi Nguyn, P. 9, Qun 11, TP.HCM T: (84 8) 3969 9903/04/05Fax: (84 8) 3969 9906

  Chi nhnh Long An165-167 Hng Vng, P. 2, TP. Tn An, Tnh Long An T: (84 72) 383 1590 Fax: (84 72) 383 1594

  PGD Bn Lc18A Nguyn Hu Th, KP3, TT. Bn Lc, Tnh Long An T: (84 72) 363 3443 Fax: (84 72) 363 3442

  PGD Tn An25 Nguyn nh Chiu, P. 1, TP. Tn An, Tnh Long An T: (84 72) 355 3799/899 Fax: (84 72) 355 3699

  PGD c Ha531C KP3, TT. c Ha, Huyn c Ha, Tnh Long An T: (84 72) 376 3976 Fax: (84 72) 376 3978

  PGD Cn GiucL 7-8 KDC TM, KP 2, Quc l 50, TT. Cn Giuc, Huyn Cn Giuc, Tnh Long An T: (84 72) 374 1717/8 Fax: (84 72) 374 1719

  PGD Th Tha2/30B Phan Vn Tnh, TT. Th Tha, Huyn Th Tha, Tnh Long An T: (84 72) 361 3660/61/63 Fax: (84 72) 361 3664

  I. KHU VC C TH

  S giao dch266-268 Nam K Khi Ngha, P. 8, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3932 2670 Fax: (84 8) 3932 0425

  PGD Hunh Vn Bnh224B Hunh Vn Bnh, P. 11, Qun Ph Nhun, TP.HCM T: (84 8 ) 3931 8816 Fax: (84 8) 3931 8817

  PGD Nam K Khi Ngha278 Nam K Khi Ngha, P. 8, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3932 2585 Fax: (84 8) 3932 2584

  PGD Bch ngTng trt 121-123 Bch ng, P. 2, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3932 5861/63 Fax: (84 8) 3932 5862

  PGD Phan Xch Long159 Phan Xch Long, P. 7, Qun Ph Nhun, TP.HCM T: (84 8) 3517 8887/83/84/85 Fax: (84 8) 3517 8886

  PGD Cch Mng Thng 8236-238 Cch Mng Thng Tm, P. 10, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3526 4361/62/64/65 Fax: (84 8) 3526 4363

  PGD Ph Quang3G Ph Quang, P. 2, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3997 9887/891/892 Fax: (84 8) 3997 9883

  Chi nhnh 8 Thng 3 TP.HCM41-43 Trn Cao Vn, P. 6, Qun 3, TP.HCM (Tng trt & lng Khu A - Lu 1 ta nh Master Building) T: (84 8) 3521 8318 Fax: (84 8) 3521 8319

  PGD 8 Thng 3 - Nguyn Tri224-226/216 Nguyn Tri, P. 3, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 3838 0719 Fax: (84 8) 3838 0706

  PGD Phong Lan192-194 L Thng Kit, P. 8, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3971 7153 Fax: (84 8) 3971 2040

  PGD Cn c22A Quc l 50, KP 3, TT. Cn c, Huyn Cn c, Tnh Long An T: (84 72) 371 3555/888 Fax: (84 72) 371 3444

  PGD Mc Ha42A Hng Vng, KP1, P. 1, TX. Kin Tng, Huyn Mc Ha, Tnh Long An T: (84 72) 395 8330/333 Fax: (84 72) 395 8334

  PGD G en31 Quc l 1A, p Long Bnh, X Long Hip, Huyn Bn Lc, Tnh Long An T: (84 72) 363 7551/52/53/54/55 Fax: (84 72) 363 7556

  Chi nhnh Tin Giang6 inh B Lnh, P. 2, TP. M Tho, Tnh Tin Giang T: (84 73) 397 3345/33 Fax: (84 73) 397 3342/44

  PGD Ci B875 p 05, X Ph An, TT. Cai Ly, Huyn Cai Ly, Tnh Tin Giang T: (84 73) 392 5777 Fax: (84 73) 392 5776

  PGD G Cng318 V Duy Ninh, P. 1, TX. G Cng, Tnh Tin Giang T: (84 73) 351 3133 Fax: (84 73)351 3143

  PGD Cai LyKhu 5, TT. Cai Ly, Huyn Cai Ly, Tnh Tin Giang T: (84 73) 391 9883 Fax: (84 73) 391 9886

  PGD Vnh Kimp Vnh Thnh, X Vnh Kim, Huyn Chu Thnh, Tnh Tin Giang T: (84 73) 361 9123/124 Fax: (84 73) 361 9122

  PGD Ch Go130 - 1, Khu 2, TT. Ch Go, Huyn Ch Go, Tnh Tin Giang T: (84 73) 365 4801/05 Fax: (84 73) 365 4806

  PGD M Tho A194 p Bc, P. 5, TP. M Tho, Tnh Tin Giang T: (84 73) 397 7901/905 Fax: (84 73) 397 7906

  N V TRONG NC (Cp nht n ngy 31/12/2012)

  Mng Li Hot ng

  1 | 2

 • Mng Li Hot ng (tip theo)

  PGD Tnh Gia232 Tiu khu 3, TT. Tnh Gia, Huyn Tnh Gia, Tnh Thanh Ha T: (84 37) 872 7899 Fax: (84 37) 872 7897

  PGD ng Thnh344 B+C L Lai, P. ng Sn, TP. Thanh Ha, Tnh Thanh Ha T: (84 37) 888 8366 Fax: (84 37) 888 8363

  Chi nhnh Lng Sn8 Ng Quyn, P. Vnh Tri, TP. Lng Sn, Tnh Lng Sn T:(84 25) 371 6324 Fax: (84 25) 371 6325

  PGD ng ng183 Khu Dy Thp, TT. ng ng, Huyn Cao Lc, Tnh Lng Sn T: (84 25) 388 8579 Fax: (84 25)388 8581

  Chi nhnh Hi Dng30 Trn Hng o, P. Trn Hng o, TP. Hi Dng, Tnh Hi Dng T: (84 320) 383 3208 Fax: (84 320) 383 3209

  PGD Sao 119 Nguyn Tri 1, P. Sao , TX. Ch Linh, Tnh Hi Dng T: (84 320) 358 9347 Fax: (84 320) 358 9348

  PGD Ph ThiPh Ga, TT. Ph Thi, Huyn Kim Thnh, Tnh Hi Dng T: (84 320) 372 6388 Fax: (84 320) 372 6389

  PGD K St158 Khu ng 5, X Trng Lit, Huyn Bnh Giang, Tnh Hi Dng T: (84 320) 377 3371 Fax: (84 320) 377 3372

  PGD Thng Nht31 Thng Nht, P. L Thanh Ngh, TP. Hi Dng, Tnh Hi Dng T: (84 320) 384 8318 Fax: (84 320) 384 8319

  PGD Nguyn Lng BngKm1 Nguyn Lng Bng, P. Phm Ng Lo, TP. Hi Dng, Tnh Hi Dng T: (84 320) 389 8857 Fax: (84 320) 389 8858

  PGD Hong ThchKhu dn c DVTM VHTT Minh Tn, TT. Minh Tn, Huyn Kinh Mn, Tnh Hi Dng T: (84 320) 352 2969 Fax: (84 320) 352 2970

  Chi nhnh Hi Phng 62-64 Tn c Thng, P. Trn Nguyn Hn, Qun L Chn, TP. Hi Phng T: (84 31) 371 9999 Fax: (84 31) 371 9991

  PGD Tam Bc102A Quang Trung, P. Phan Bi Chu, Qun Hng Bng, TP. Hi Phng T: (84 31) 352 1058 Fax: (84 31) 352 1059

  PGD Vn Cao197 Vn Cao, P. ng Giang, Qun Ng Quyn, TP. Hi Phng T: (84 31) 373 4016 Fax: (84 31) 373 4017

  PGD Lc Vin176 Nng, P. Lc Vin, Qun Ng Quyn, TP. Hi Phng T: (84 31) 371 9956/955 Fax: (84 31) 371 9957

  PGD Hoa Phng119 - 121 inh Tin Hong, P. Hong Vn Th, Qun Hng Bng, TP. Hi Phng T: (84 31) 356 9113/345 Fax: (84 31) 356 9115

  PGD Thy Nguyn151 Bch ng, TT. Ni o, Huyn Thy Nguyn, TP. Hi Phng T: (84 31) 391 6755/756/766/786 Fax: (84 31) 391 6775

  Chi nhnh Qung Ninh607 L Thnh Tng, TP. H Long, Tnh Qung Ninh T: (84 33) 369 6789 Fax: (84 33) 369 6966

  PGD Mng Ci01 Trn Ph, TTTM Mng Ci, TP. Mng Ci, Tnh Qung Ninh T: (84 33) 625 8688 Fax: (84 33)625 8226

  PGD Cm Ph566 Trn Ph, P. Cm Thy, TX. Cm Ph, Tnh Qung Ninh T: (84 33) 386 8682 Fax: (84 33) 386 8648

  Chi nhnh Thi Nguyn66 Hong Vn Th, P. Hong Vn Th, TP. Thi Nguyn, Tnh Thi Nguyn T: (84 280) 385 3155 Fax: (84 280)385 3266

  Chi nhnh Ph Th1482 Hng Vng, P. Gia Cm, TP. Vit Tr, Tnh Ph Th T: (84 210) 366 6555/366 6868 Fax: (84 210)386 8333/366 6686

  Chi nhnh H NamT 1 L Hon, P. Minh Khai, TP. Ph L, Tnh H Nam T: (84 351) 356 6666/382 8878 Fax: (84 351) 366 2222/382 8979

  IV. KHU VC BC TRUNG B

  Chi nhnh Ngh An72 L Li, P. Hng Bnh, TP. Vinh, Tnh Ngh An T: (84 38) 860 0777/667 Fax: (84 38) 860 0677

  PGD Din ChuKhi 4, TT. Din Chu, Huyn Din Chu, Tnh Ngh An T: (84 38) 360 5777/678 Fax: (84 38) 360 0999

  PGD Hng Bnh85 L Hng Phng, TP. Vinh, Tnh Ngh An T: (84 38) 869 6688/777 Fax: (84 38) 869 6678

  PGD Qun Bnh350 Nguyn Tri, TP. Vinh, Tnh Ngh An T: (84 38) 865 2777 Fax: (84 38) 865 2999

  PGD Thi Hoa91 Nguyn Tri, P. Ha Hiu, TX. Thi Ha, Tnh Ngh An T: (84 38) 874 0789 Fax: (84 38) 874 0777

  Chi nhnh Qung Bnh5 Quang Trung, P. Hi nh, Huyn ng Hi, Tnh Qung Bnh T: (84 52) 625 5255 Fax: (84 52) 384 4944/66/77

  PGD B TrchQL1 A TK 2, Huyn Hon Lo, TT. B Trch, Tnh Qung Bnh T: (84 52) 361 2444 Fax: (84 52) 361 2555

  PGD ng Hi252 Trn Hng o, TT. Nam L, Huyn ng Hi, Tnh Qung Bnh T: (84 52) 384 7847/ 385 5666 Fax: (84 52) 385 5444

  PGD Ba nKP 1, TT. Ba n, Tnh Qung Bnh T: (84 52) 351 6516/7517 Fax: (84 52) 351 6567

  PGD Bc LP. Bc L, TP. ng Hi, Tnh Qung Bnh T: (84 52) 385 3853 Fax: (84 52) 385 3999

  PGD Tru Qu74A-74B T Voi Phc, TT. Tru Qu, Huyn Gia Lm, H Ni T: (84 4) 3676 3070 Fax: (84 4) 3676 3071

  PGD Ng Gia T675 Ng Gia T, P. c Giang, Qun Long Bin, H Ni T: (84 4) 3652 2055 Fax: (84 4) 3652 2066

  PGD ng Anh55 T 4, TT. ng Anh, Qun ng Anh, H Ni T: (84 4) 3965 5922 Fax: (84 4) 3965 5925

  Chi nhnh Thanh Tr337 Ngc Hi, TT. Vn in, Huyn Thanh Tr, H Ni T: (84 4) 3681 4855 Fax: (84 4) 3681 4856

  PGD Thng TnPh Ga, TT. Thng Tn, P. Thng Tn, H Ty T: (84 34) 3765 536 Fax: (84 34) 3765 534

  PGD Tn Mai814 Trng nh, P. Thnh Lit, Qun Hong Mai, H Ni T: (84 4) 3642 1661 Fax: (84 4) 3642 1660

  PGD ng Tm168 Ph Vng, P. Phng Lit, Qun Thanh Xun, H Ni T: (84 4) 3628 5422/23/24 Fax: (84 4) 3628 5421

  Chi nhnh Thng Long60A Nguyn Ch Thanh, P. Lng Thng, Qun ng a, H Ni T: (84 4) 3775 6707 Fax: (84 4) 3775 6708

  PGD i Cn149G i Cn, P. Ba nh, H Ni T: (84 4) 3722 7361 Fax: (84 4) 3722 7362

  PGD Hong Cu163 ng Tin ng, P. Trung Lit, Qun ng a, H Ni T: (84 4) 3537 9961 Fax: (84 4) 3537 9960

  PGD Trn Duy Hng82 Trn Duy Hng, P. Trung Ha, Qun Cu Giy, H Ni T: (84 4) 3783 4176 Fax: (84 4) 378 34175

  PGD c Ng147 c Ng, Huyn Ba nh, H Ni T: (84 4) 3232 1790/792 Fax: (84 4) 3232 1791

  Chi nhnh ng 363 Hong Quc Vit, P. Ngha Tn, Qun Cu Giy, H Ni T: (84 4) 3791 5299 Fax: (84 4) 3791 5289

  PGD Quan HoaTng 1, Nh A3 - Lng Quc t Thng Long, P. Dch Vng, Qun Cu Giy, H Ni T: (84 4) 3791 0950 Fax: (84 4) 3767 8324

  PGD Ty H71 Xun La, P. Xun La, Qun Ty H, H Ni T: (84 4) 3759 0099 Fax: (84 4) 3759 1586

  PGD L c ThA1-1, A2-2 L c Th, Huyn T Lim, H Ni T: (84 4) 3795 1711 Fax: (84 4) 3795 1712

  PGD Nguyn Phong ScTng 1 - A/D6 Nguyn Phong Sc (ni di) - KT mi Cu Giy, P. Dch Vng, Qun Cu Giy, H Ni T: (84 4) 3767 8228 Fax: (84 4) 3767 8229

  III. KHU VC MIN BC

  Chi nhnh Hng YnKm22 + 500 Quc l 5A, TT. Bn Yn Nhn, Huyn M Ho, Tnh Hng Yn T: (84 321) 394 2905 Fax: (84 321) 394 2387

  PGD Ph Hin279 in Bin, TP. Hng Yn, Tnh Hng Yn T: (84 321) 386 6770 Fax: (84 321) 386 6769

  PGD B ThiTh t B Thi, X Hng Tin, Huyn Khoi Chu, Tnh Hng Yn T: (84 321) 392 0690 Fax: (84 321) 392 0689

  PGD Yn M22 TT. Yn M, Huyn Yn M, Tnh Hng Yn T: (84 321) 396 2979 Fax: (84 321) 396 2978

  PGD Vn LmThn Ngc Qunh, TT. Nh Qunh, Huyn Vn Lm, Tnh Hng Yn T: (84 321) 378 5614 Fax: (84 321) 378 5613

  PGD Vn Giang219 Ph Vn Giang, TT. Vn Giang, Huyn Vn Giang, Tnh Hng Yn T: (84 321) 393 3505/506 Fax: (84 321) 393 3508

  Chi nhnh Bc Ninh122 Trn Ph, P. ng Ngn, TX. T Sn, Tnh Bc Ninh T: (84 241) 374 3965 Fax: (84 241) 376 0352

  PGD Tin Du140-142 L Thng Kit, TT. Lim, Huyn Tin Du, Tnh Bc Ninh, T: (84 241) 371 0711 Fax: (84 241) 371 0711

  PGD Nguyn Gia Thiu113 Nguyn Gia Thiu, P. Sui Hoa, TP. Bc Ninh, Tnh Bc Ninh T: (84 241) 381 1622 Fax: (84 241) 381 1622

  PGD Qu V100 Khu 1, TT. Ph Mi, Huyn Qu V, Tnh Bc Ninh T: (84 241) 363 5853/852 Fax: (84 241) 363 5854

  PGD Thun Thnh89-91 Ph H, TT. H, Huyn Thun Thnh, Tnh Bc Ninh T: (84 241) 377 5886 Fax: (84 241) 377 5339

  Chi nhnh Thanh Ha126-128-130 Nguyn Tri, P. Ba nh, TP. Thanh Ha, Tnh Thanh Ha T: (84 373) 888 898 Fax: (84 373) 718 789

  PGD Phan Chu Trinh753 B Triu, P. Trng Thi, TP. Thanh Ha, Tnh Thanh Ha T: (84 373) 757 661/62 Fax: (84 373) 757 675

  PGD Bm Sn73 KP 2, P. Ngc Tro, TX. Bm Sn, Tnh Thanh Ha T: (84 373) 771 884/86 Fax: (84 373) 771887

  PGD Lam SnKhu 6, TT. Lam Sn, Huyn Th Xun, Tnh Thanh Ha T: (84 37) 353 5588 Fax: (84 37) 353 5578

  Bo co thng nin 2013 | Mng li hot ng 3 | 4

 • Mng Li Hot ng (tip theo)

  V. KHU VC NAM TRUNG B V TY NGUYN

  Chi nhnh Bnh nh98 Mai Xun Thng, P. L Thng Kit, TP. Quy Nhn, Tnh Bnh nh T: (84 56) 381 7493 Fax: (84 56) 381 7312

  PGD p Khu vc Bng Chu, TT. p , Huyn An Nhn, Tnh Bnh nh T: (84 56) 363 9702 Fax: (84 56) 363 9704

  PGD L Li97 L Li, P. Trn Hng o, TP. Quy Nhn, Tnh Bnh nh T: (84 56) 381 7177 Fax: (84 56) 381 7176

  PGD Bng Sn243 Quang Trung, TT. Bng Sn, Huyn Hoi Nhn, Tnh Bnh nh T: (84 56) 396 1370 Fax: (84 56) 396 1373

  PGD Ty Sn311 Quang Trung, TT. Ph Phong, Huyn Ty Sn, Tnh Bnh nh T: (84 56) 358 0939 Fax: (84 56) 358 0940

  PGD Tam Quan288 QL 1A, TT. Tam Quan, Huyn Hoi Nhn, Tnh Bnh nh T: (84 56) 386 0180 Fax: (84 56) 386 0182

  PGD Nguyn Thi Hc265 Nguyn Thi Hc, P. Ng My, TP. Quy Nhn, Tnh Bnh nh T: (84 56) 352 1645/646 Fax: (84 56) 352 1647

  Chi nhnh Ph Yn205, 207, 209, 211 Hng Vng, P. 5, TP. Tuy Ha, Tnh Ph Yn T: (84 57) 389 3341 Fax: (84 57) 389 3342

  PGD Nam Tuy Ha374 Nguyn Vn Linh, P. Ph Lm, TP. Tuy Ha, Tnh Ph Yn T: (84 57) 385 1851 Fax: (84 57) 385 1850

  PGD Sng CuTrn Hng o, P. Xun Ph, TX. Sng Cu, Tnh Ph Yn T: (84 57) 372 8788 Fax: (84 57) 3728789

  PGD Nguyn Hu291 Nguyn Hu, P. 5, TP. Tuy Ha, Tnh Ph Yn T: (84 - 57) 381 0850/68 Fax: (84 - 57) 381 0870

  PGD Nguyn Tri97 Nguyn Tri, P. 4, TP. Tuy Ha, Tnh Ph Yn T: (84 57) 381 8182 Fax: (84 57) 381 8292

  Chi nhnh Khnh Ha76 Quang Trung, P. Lc Th, TP. Nha Trang, Tnh Khnh Ha T: (84 58) 381 7594 Fax:(84 58) 381 7698

  PGD Ninh Ha268 Nguyn Th Ngc Oanh, T dn ph 5, P. Ninh Hip, TX. Ninh Ha, Tnh Khnh Ha T: (84 58) 363 0864 Fax: (84 58)363 0863

  PGD Nha Trang65 Nguyn Tri, P. Phc Tin, TP. Nha Trang, Tnh Khnh Ha T: (84 58) 351 5495 Fax: (84 58) 351 5708

  PGD L Hng Phong193 L Hng Phong, P. Phc Ha, TP. Nha Trang, Tnh Khnh Ha T: (84 58) 388 9192 Fax: (84 58) 388 9194

  PGD Cam Ranh134-136 Quc L 1, P. Ba Ngi, TP. Cam Ranh, Tnh Khnh Ha T: (84 58) 395 4300 Fax: (84 58) 395 4302

  PGD Vn Ninh128 Hng Vng, TT. Vn Gi, Huyn Vn Ninh, Tnh Khnh Ha T: (84 58) 391 3264 Fax: (84 58) 391 3266

  PGD Cam LmQuc l 1A, T dn ph Ngha ng, TT. Cam c, Huyn Cam Lm, Tnh Khnh Ha T: (84 58) 398 3788/89 Fax: (84 58) 398 3786

  PGD Qy Tit Kim Thng Li124 Sinh Trung, P. Vn Thnh, TP. Nha Trang, Tnh Khnh Ha T: (84 58) 381 3888 Fax: (84 58) 381 3886

  Chi nhnh Ninh Thun757 Thng Nht, P. Kinh Dinh, TP. Phan Rang - Thp Chm, Tnh Ninh Thun T: (84 68) 383 2300 Fax: (84 68) 383 2301

  PGD Phan Rang - Thp Chm336 Thng Nht, P. Ph H, TP. Phan Rang - Thp Chm, Tnh Ninh Thun T: (84 68) 382 7334 Fax: (84 68) 382 7335

  Chi nhnh Gia Lai38 Nguyn Thin Thut, P. Din Hng, TP. Pleiku, Tnh Gia Lai T: (84 59) 372 0074 Fax: (84 59) 372 0073

  PGD An Kh02 Hong Vn Th, P. Ty Sn, TX. An Kh, Tnh Gia Lai T: (84 59) 383 2268/929/930/939 Fax: (84 59) 383 2535

  PGD Ch S748 Hng Vng, TT. Ch S, Huyn Ch S, Tnh Gia Lai T: (84 59) 625 8006/007 Fax: (84 59) 625 8009

  Chi nhnh Kon Tum73A Phan nh Phng, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Tnh Kon Tum T: (84 60) 391 3457 Fax: (84 60) 391 3458

  PGD k H297 Hng Vng, TT. k H, Huyn k H, Tnh Kon Tum T: (84 60) 382 6789 Fax: (84 60) 382 6788

  PGD Ngc Hi77 Hng Vng, TT. Pleinkn, Huyn Ngc Hi, Tnh Kon Tum T: (84 60) 383 2836 Fax: (84 60) 383 2837

  Chi nhnh k Lk130-132 L Hng Phong, P. Thng Nht, TP. Bun Ma Thut, Tnh k Lk T: (84 500) 386 1105 Fax: (84 500) 386 1104

  PGD Eakar3B TT. Eakar, Huyn Eakar, Tnh k Lk T: (84 500) 362 6960 Fax: (84 500) 362 6961

  PGD Bun M Thut362-364 L Dun, TP. Bun Ma Thut, Tnh k Lk T: (84 500) 386 1108 Fax: (84 500) 386 1101

  PGD Bun H215-217 Hng Vng, TX. Bun H, Tnh k Lk T: (84 500) 357 1458/59 Fax: (84 500) 357 1457

  PGD EaHleo565 Gii Phng, TT. Eadrng, Huyn Eahleo, Tnh k Lk T: (84 500) 377 6670/672/673 Fax: (84 500) 377 6671

  PGD ng Sn81 L Thi T, P. Bc Ngha, TP. ng Hi, Tnh Qung Bnh T: (84 52) 383 4834 Fax: (84 52) 383 4837

  Chi nhnh Qung Tr43 Trn Hng o, P. 1, TP. ng H, Tnh Qung Tr T: (84 53) 355 5889 Fax: (84 53) 355 5890

  PGD Vnh LinhKhm Hu Ngh, TT. H X, Huyn Vnh Linh, Tnh Qung Tr T: (84 53) 361 4888 Fax: (84 53) 362 2261

  PGD Triu Hi220 Trn Hng o, P. 2, TX. Qung Tr, Tnh Qung Tr T: (84 53) 366 4458 Fax: (84 53) 366 4457

  PGD ng H86 L Dun, P. 1, TP. ng H, Tnh Qung Tr T: (84 53) 355 3800 Fax: (84 53) 355 3801

  PGD Hng HaKhm 1, TT. Khe Sanh, Huyn Hng Ha, Tnh Qung Tr T: (84 53) 378 1940 Fax: (84 53) 378 1941

  PGD Lao BoKhm Ty Chnh, TT. Lao Bo, Huyn Hng Ha, Tnh Qung Tr T: (84 53) 377 8888/889 Fax: (84 53) 377 8887

  Chi nhnh Tha Thin Hu126 Nguyn Hu, P. Ph Nhun, TP. Hu, Tnh Tha Thin Hu T: (84 54) 383 4979 Fax: (84 54) 383 4980

  PGD An Cu144 Hng Vng, P. Ph Nhun, TP. Hu, Tnh Tha Thin Hu T: (84 54) 381 4181 Fax: (84 54) 381 4243

  PGD Ph Bi1227 P. Ph Bi, TX. Hng Thy, Tnh Tha Thin Hu T: (84 54) 385 1032 Fax: (84 54) 385 1033

  PGD Ty Lc172 Nguyn Tri, P. Ty Lc, TP. Hu, Tnh Tha Thin Hu T: (84 54) 353 9366 Fax: (84 54) 353 9365

  PGD Ph Xun49 Trn Hng o, P. Ph Ha, TP. Hu, Tnh Tha Thin Hu T: (84 54) 351 3865 Fax: (84 54) 351 3850

  PGD Hng Tr02 c Lp, P. T H, TX. Hng Tr, Tnh Tha Thin Hu T: (84 54) 375 8686 Fax: (84 54) 375 8689

  PGD Ph Hi02 Bn Ngh, P. Ph Hi, TP. Hu, Tnh Tha Thin Hu T: (84 54) 383 9002/003 Fax: (84 54) 383 9004

  PGD Mai Thc Loan43 Mai Thc Loan, P. Thun Thnh, TP. Hu, Tnh Tha Thin Hu T: (84 54) 359 9399/398 Fax: (84 54) 359 9397

  Chi nhnh Nng130-130A-132 Bch ng, Qun Hi Chu, TP. Nng T: (84 511) 358 2612 Fax: (84 511) 358 2613

  PGD Ch Cn225 ng ch Khim, T 58, Cu Vng, Qun Hi Chu, TP. Nng T: (84 511) 386 6368 Fax: (84 511) 386 6369

  PGD Thanh Kh568 in Bin Ph, P. Thanh Kh ng, Qun Thanh Kh, TP. Nng T: (84 511) 372 5542 Fax: (84 511) 372 5543

  PGD Sn Tr783 Ng Quyn, P. An Hi Bc, Qun Sn Tr, TP. Nng T: (84 511) 326 0099 Fax: (84 511) 326 0010

  PGD Cm L179 ng ch ng, P. Khu Trung, Qun Cm L, TP. Nng T: (84 511) 324 7000 Fax: (84 511) 369 6700

  PGD Phan Chu Trinh349 Phan Chu Trinh, P. Bnh Hin, Qun Hi Chu, TP. Nng T: (84 511) 325 4767 Fax: (84 511) 325 4768

  PGD Hong Diu202 Hong Diu, P. Nam Dng, Qun Hi Chu, TP. Nng T: (84 511) 357 3665 Fax: (84 511) 325 1661

  PGD Lin Chiu695 Tn c Thng, P. Ha Khnh, Qun Lin Chiu, TP. Nng T: (84 511) 373 9125/ 126 Fax: (84 511) 373 9124

  Chi nhnh Qung Nam527 Phan Bi Chu, L 8, TTTM TP. Tam K, Tnh Qung Nam T: (84 510) 382 1821 Fax: (84 510) 382 1820

  PGD Nam Phc37 T 2, KP 2, TT. Long Xuyn, Nam Phc, Huyn Duy Xuyn, Tnh Qung Nam T: (84 510) 377 7123 Fax: (84 510) 377 7125

  PGD Tam K566 Phan Chu Trinh, TP. Tam K, Tnh Qung Nam T: (84 510) 383 5366 Fax: (84 510) 383 5355

  PGD Hi An91 Trn Hng o, TX. Hi An, Tnh Qung Nam T: (84 510) 391 1031 Fax: (84 510) 391 1266

  PGD Chu Lai262 Phm Vn ng, Khi 2 - TT. Ni Thnh, Huyn Ni Thnh, Tnh Qung Nam T: (84 510) 357 1766 Fax: (84 510)357 1755

  PGD i LcKhu 7, TT. i Ngha, Huyn i Lc, Tnh Qung Nam T: (84 510) 374 7476/475 Fax: (84 510) 374 7478

  Chi nhnh Qung Ngi 449 Quang Trung, Qung Ngi, TP.Qung Ngi, Tnh Qung Ngi T: (84 55) 371 5555 Fax: (84 55) 371 5557

  PGD Hng Vng361 Hng Vng, P. Trn Ph, TP. Qung Ngi, Tnh Qung Ngi T:( 84 55) 371 6557/58/59 Fax: (84 55) 371 6555

  PGD Bnh SnKhu vc 2, Quc l 1A, TT. Chu , Huyn Bnh Sn, Tnh Qung Ngi T: (84 55) 352 3434/35/36 Fax: (84 55) 352 3437

  Chi nhnh H Tnh37-39 ng Dung, khi 7, P. Nam H, TP. H Tnh, Tnh H Tnh T: (84 39) 368 5234/5693 Fax: (84 39) 368 5686/5687

  Bo co thng nin 2013 | Mng li hot ng 5 | 6

 • Mng Li Hot ng (tip theo)

  PGD Ph GioKP 2, TT. Phc Vnh, Huyn Ph Gio, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 367 5141/143 Fax: (84 650) 367 5142

  PGD Tn UynL F4-F5, Khu dn c thng mi Tn Uyn, P. Uyn Hng, TX. Tn Uyn, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 364 2927/929 Fax: (84 650) 364 2926

  Chi nhnh Ty Ninh149G ng 30/4, P. 1, Huyn Ty Ninh, Tnh Ty Ninh T: (84 66) 381 0414 Fax: (84 66) 381 0419

  PGD Tn ChuKP 2, TT. Tn Chu, Huyn Tn Chu, Tnh Ty Ninh T: (84 66) 375 9023 Fax: (84 66) 375 9004

  PGD G DuKP4/9AC, Quc l 22, P. Ni TT. G Du, Huyn G Du, Tnh Ty Ninh T: (84 66) 352 0300/2299 Fax: (84 66) 352 0299

  PGD Ha Thnhng Hng Vng, KP 1, Huyn Ha Thnh, Tnh Ty Ninh T: (84 66) 383 1010 Fax: (84 66) 383 1009

  PGD Tn BinKP 2, TT. Tn Bin, Huyn Tn Bin, Tnh Ty Ninh T: (84 66) 374 5666/777 Fax: (84 66) 374 5990

  PGD Trng BngQuc l 22, KP Lc Thnh, TT. Trng Bng, Huyn Trng Bng, Tnh Ty Ninh T: (84 66) 389 0158 Fax: (84 66) 389 0159

  Chi nhnh ng Nai288 KP3, ng 30/4, P. Thanh Bnh, TP. Bin Ha, Tnh ng Nai T: (84 61) 394 6067 Fax: (84 61) 394 6068

  PGD Long KhnhKP 5, P. Xun Ha, TX. Long Khnh, Tnh ng Nai T: (84 61) 378 3587 Fax: (84 61) 378 3443

  PGD H Nai11B/82 KP 1, P. Tn Bin, TP. Bin Ha, Tnh ng Nai T: (84 61) 388 4149 Fax: (84 61) 388 4073

  PGD Bin Ha141/5 Phm Vn Thun, P. Tam Hip, TP. Bin Ha, Tnh ng Nai T: (84 61) 391 3518 Fax: (84 61) 391 3513

  PGD Trng Bom07 Quc l 1A, T 22, p Thi Ha, X H Nai 3, Huyn Trng Bom, Tnh ng Nai T: (84 61) 367 3970 Fax: (84 61) 367 3971

  PGD Gia Kim112/4 p Tn Yn, X Gia Tn 3, Huyn Thng Nht, Tnh ng Nai T: (84 61) 377 8487 Fax: (84 61) 377 8488

  PGD Long Bnh TnC2/9 v 9B/2 KP 1, P. Long Bnh Tn, TP. Bin Ha, Tnh ng Nai T: (84 61) 383 4680 Fax: (84 61) 383 4680

  PGD Long ThnhT 1, Khu Vn Hi, TT. Long Thnh, Huyn Long Thnh, Tnh ng Nai T: (84 61) 350 1976/77 Fax: (84 61) 350 1978

  PGD ng HaQuc l 1A, p An Bnh, X Trung Ha, Huyn Trng Bom, Tnh ng Nai T: (84 61) 386 8819 Fax: (84 61) 386 8820

  PGD Phng LmQuc l 20, p Thanh Th 1, X Ph Lm, Huyn Tn Ph, Tnh ng Nai T: (84 61) 366 5455 Fax: (84 61) 366 5454

  PGD Xun LcHng Vng, TT. Gia Ray, Huyn Xun Lc, Tnh ng Nai T: (84 61) 374 3139 Fax: (84 61) 374 3094

  Chi nhnh B Ra - Vng Tu67A L Hng Phong, P. 7, TP. Vng Tu, Tnh B Ra - Vng Tu T: (84 64) 355 3333 Fax: (84 64) 355 3336

  PGD B Ra3 Dng Bch Mai, P. Phc Trung, Huyn B Ra - Vng Tu, Tnh B Ra - Vng Tu T: (84 64) 371 7148 Fax: (84 64) 371 7150

  PGD Chu c291-293 Hng Vng, P. Ngi Giao, Huyn Chu c, Tnh B Ra - Vng Tu T: (84 64) 396 3011 Fax: (84 64) 396 3033

  PGD Rch Da196 ng 30/4, P. Rch Da, TP. Vng Tu, Tnh B Ra - Vng Tu T: (84 64) 361 5298 Fax: (84 64) 361 5194

  PGD Long Hi72 Hng L 2, X Phc Hng, Huyn Long in, Tnh B Ra - Vng Tu T: (84 64) 367 1555 Fax: (84 64) 367 1777

  PGD Tn ThnhT 6 ng c Lp, KP Ngc H, TT. Ph M, Huyn Tn Thnh, Tnh B Ra - Vng Tu T: (84 64) 389 5757/58 Fax: (84 64) 389 5759

  PGD Xuyn Mc223/6 Quc l 55, TT. Phc Bu, Huyn Xuyn Mc, Tnh B Ra - Vng Tu T: (84 64) 377 7770/71/72 Fax: (84 64) 377 7774

  VII. KHU VC TP.HCM

  Chi nhnh Si Gn177-179-181 Nguyn Thi Hc, P. Phm Ng Lo, Qun 1, TP.HCM T: (84 8) 3836 0243/3837 8778 Fax: (84 8) 3836 8598

  PGD Tn nh129-131 v Tng 2 nh 127 lu 1 nh 133 Nguyn Hu Cu, P. Tn nh, Qun 1, TP.HCM T: (84 8) 3820 4778 Fax: (84 8) 3820 4828

  PGD V Vn Tn291B-291/1A V Vn Tn, P. 5, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3833 5647/3929 3726 Fax: (84 8) 3833 5646

  PGD Qun 1S 63B Calmette, P. Nguyn Thi Bnh, Qun 1, TP.HCM T: (84 8) 3914 4515 Fax: (84 8) 3914 4516

  PGD Hunh Thc KhngNh s 2 & 4 (tng trt) v s 6 Hunh Thc Khng, P. Bn Ngh, Qun 1, TP.HCM T: (84 8) 3914 7486 Fax: (84 8) 3914 7489

  PGD Cng Qunh260 Cng Qunh, P. Phm Ng Lo, Qun 1, TP.HCM T: (84 8) 3925 9260/61/62 Fax: (84 8) 3925 9263

  PGD Nguyn Tt Thnh242C-242D, Nguyn Tt Thnh, P. Tn Lp, TP. Bun Ma Thut, Tnh k Lk T: (84 500) 393 0666/777/888 Fax: (84 500) 393 0555

  PGD C Kuin16A Bun EaKmar, X Ea Bhc, Huyn C Kuin, Tnh k Lk T: (84 500) 364 0990/992/993 Fax: (84 500) 364 0991

  Chi nhnh k NngL D1 KCN Tm Thng, X Tm Thng, Huyn C Jut, Tnh k Nng T: (84 501) 368 3798 Fax: (84 501) 368 3632

  PGD k Mil61 Nguyn Tt Thnh, TT. k Mil, Huyn k Mil, Tnh k Nng T: (84 501) 375 1898 Fax: (84 501) 375 1897

  PGD Kin c40 Nguyn Tt Thnh, TT. Kin c, Huyn kRLp, Tnh k Nng T: (84 501) 370 2456 Fax: (84 501) 364 7961

  PGD Gia Ngha90 Trng nh, P. Ngha Thnh, TX. Gia Ngha, Tnh k Nng T: (84 501) 354 5443/444 Fax: (84 501) 354 5442

  Chi nhnh Lm ng5 Hai B Trng, P. 6, TP. lt, Tnh Lm ng T: (84 63) 354 9045 Fax: (84 63) 354 9047

  PGD Bo Lc39-41-43 L Th Pha, P. 1, TP. Bo Lc, Tnh Lm ng T: (84 63) 371 1253/254 Fax: (84 63) 371 1256

  PGD c Trng713 Quc L 20, TT. Lin Ngha, Huyn c Trng, Tnh Lm ng T: (84 63) 364 9161 Fax: (84 63) 364 9162

  PGD Quang TrungA1 - Khu quy hoch nh hng Sng Mai, Quang Trung, P. 9, TP. Lt, Tnh Lm ng T: (84 63) 382 6600 Fax: (84 63) 382 6600

  PGD Lm H51 B Ling, TT. inh Vn, Huyn Lm H, Tnh Lm ng T: (84 63) 368 6662 Fax: (84 63) 368 6663

  PGD Lt32 - Khu Ha Bnh, S 3-5 ng 3/2, P. 1, TP. Lt, Tnh Lm ng T: (84 63) 351 1082 Fax: (84 63) 351 1083

  PGD Di Linh671 Hng Vng, TT. Di Linh, Huyn Di Linh, Tnh Lm ng T: (84 63) 379 2998 Fax: (84 63) 379 2999

  VI. KHU VC NG NAM B

  Chi nhnh Bnh Thun364 Trn Hng o, P. c Thng, TP. Phan Thit, Tnh Bnh Thun T: (84 62) 383 2426 Fax: (84 62) 383 4656

  PGD La Gi25 Thng Nht, P. Phc Hi, TX. La Gi, Tnh Bnh Thun T: (84 62) 384 1760 Fax: (84 62) 384 1761

  PGD Phan R Ca239 Thng Nht, TT. Phan R Ca, Huyn Tuy Phong, Tnh Bnh Thun T: (84 62) 397 2699 Fax: (84 62) 397 2686

  PGD Phan Thit126 Trn Hng o, P. Ph Thy, TP. Phan Thit, Tnh Bnh Thun T: (84 62) 383 5610 Fax: (84 62) 383 5609

  Chi nhnh Bnh PhcKP Ph Thanh, P. Tn Ph, TX. ng Xoi, Tnh Bnh Phc T: (84 651) 388 8092 Fax: (84 651) 388 3569

  PGD Phc LongKP 5, P. Long Phc, TX. Phc Long, Tnh Bnh Phc T: (84 651) 377 5201 Fax: (84 651) 377 5201

  PGD Bnh LongKP Ph Bnh, P. An Lc, TX. Bnh Long, Tnh Bnh Phc T: (84 651) 368 2692 Fax: (84 651) 368 2692

  PGD Chn ThnhT 2, KP 4, TT. Chn Thnh, Huyn Chn Thnh, Tnh Bnh Phc T: (84 651) 366 0079 Fax: (84 651) 366 0080

  PGD Lc Ninhp 2A, TT. Lc Ninh, Huyn Lc Ninh, Tnh Bnh Phc T: (84 651) 356 6775/76 Fax: (84 651) 356 6775

  PGD B ng245 Khu c Lp, TT. c Phong, Huyn B ng, Tnh Bnh Phc T: (84 651) 397 4848/878/5868 Fax: (84 651) 397 5848

  Chi nhnh Bnh Dng431 i l Bnh Dng, P. Ph Cng, TP. Th Du Mt, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 385 9595/96 Fax: (84 650) 385 9591

  PGD Th Du Mt21A Cch Mng Thng 8, P. Ph Cng, TP. Th Du Mt, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 385 9961/5109 Fax: (84 650) 385 9962

  PGD Bn Ctp 5, X Lai Uyn, Huyn Bn Ct, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 356 2863 Fax: (84 650) 355 2033

  PGD D An9/22 Trn Hng o, KP Bnh Minh 2, P. D An, TX. D An, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 373 4840 Fax: (84 650) 373 4841

  PGD Li ThiuC186A T 18, KP Bnh c, P. Li Thiu, TX. Thun An, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 376 0375 Fax: (84 650) 376 0437

  PGD M Phc288 - T 13 KP1, TT. M Phc, TX. Bn Ct, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 355 9669 Fax: (84 650) 355 9668

  PGD Tn Phc KhnhKP Khnh Ha, P. Phc Khnh, TX. Tn Uyn, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 361 2060 Fax: (84 650) 361 2062

  PGD Du TingKP 2, TT. Du Ting, Huyn Du Ting, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 352 2997 Fax: (84 650) 352 2996

  PGD Quc l 1K1 B, p Ni Ho 2, P. Bnh An, TX. D An, Tnh Bnh Dng T: (84 650) 377 2223/24/25 Fax: (84 650) 377 2226

  Bo co thng nin 2013 | Mng li hot ng 7 | 8

 • Mng Li Hot ng (tip theo)

  PGD Thng Ty2/5 Quang Trung, P. 11, Qun G Vp, TP.HCM T: (84 8) 3895 8561 Fax: (84 8) 3996 7984

  PGD Thnh Lc170 H Huy Gip, P. Thnh Lc, Qun 12, TP.HCM T: (84 8) 3716 3903 Fax: (84 8) 3716 3904

  PGD Nguyn Thi Sn135-137 Nguyn Thi Sn, P. 4, Qun G Vp, TP.HCM T: (84 8) 3588 8895/96 Fax: (84 8) 3588 8897

  PGD An Nhn 305-51/570 B Nguyn Oanh, P. 17, Qun G Vp, TP.HCM T: (84 8) 3984 8136 Fax: (84 8) 3984 8137

  PGD Phan Huy ch60/12 Phan Huy ch, P. 12, Qun G Vp, TP.HCM T: (84 8) 3987 8586/587 Fax: (84 8) 3987 8584

  PGD Hong Mai602 - 604 L c Th, P. 15, Qun G Vp, TP.HCM T: (84 8) 3916 8660/661 Fax: (84 8) 3916 8662

  Chi nhnh Qun 1238 Trng Chinh, KP6, P. Tn Hng Thun, Qun 12, TP.HCM T: (84 8) 3592 6001 Fax: (84 8) 3592 6010

  PGD Trung Chnh145/5 Nguyn nh Th, P. Trung Chnh, Huyn Hc Mn, TP.HCM T: (84 8) 3883 9325 Fax: (84 8) 3883 9324

  PGD Thi An25/3 L Vn Khng, P. Thi An, Qun 12, TP.HCM T: (84 8) 3717 7308 Fax: (84 8) 3717 7310

  PGD An Sng132/7 Trng Chinh, KP 5, P. Tn Thi Nht, Qun 12, TP.HCM T: (84 8) 6256 8459 Fax: (84 8) 6256 8458

  PGD Hip Thnh3A Nguyn nh Th, P. Hip Thnh, Qun 12, TP.HCM T: (84 8) 3717 8389 Fax: (84 8) 3717 8388

  PGD Hc Mn19/4A L Thng Kit, TT. Hc Mn, Huyn Hc Mn, TP.HCM T: (84 8) 3891 0179 Fax: (84 8) 3710 3545

  PGD B im2/1A-2/1E Phan Vn Hn, p Trung Ln - X B im, Huyn Hc Mn, TP.HCM T: (84 8) 3590 1658/59/60/61 Fax: (84 8) 3590 1525

  Chi nhnh C Chi345 Quc l 22 - p Thng, X Tn Thng Hi, Huyn C Chi, TP.HCM T: (84 8) 3790 1262 Fax: (84 8) 3790 0262

  PGD An Nhn Ty1476 Tnh l 7, p Ch c, X An Nhn Ty, Huyn C Chi, TP.HCM T: (84 8) 3794 7123 Fax: (84 8) 3794 7124

  PGD Tn Quy1010 Tnh l 15, p 12, X Tn Thnh ng, Huyn C Chi, TP.HCM T: (84 8) 3795 4885 Fax: (84 8) 3795 4841

  PGD Ty Bc805 Quc l 22, TT. C Chi, Huyn C Chi, TP.HCM T: (84 8) 3792 4159 Fax: (84 8) 3792 4158

  Chi nhnh Th c231 V Vn Ngn, P. Linh Chiu, Qun Th c, TP.HCM T: (84 8) 3722 2799 Fax: (84 8) 3722 2800

  PGD Kin Thit83A L Vn Vit, KP 3, P. Hip Ph, Qun 9, TP.HCM T: (84 8) 3736 0541 Fax: (84 8) 3736 0544

  PGD Bnh Thi270-272 Xun Hp, P. Phc Long A, Qun 9, TP.HCM T: (84 8) 3728 1973 Fax: (848)3728 1974

  PGD An Ph27 Trn No, P. Bnh An, Qun 2, TP.HCM T: (84 8) 3740 2653/51/52 Fax: (84 8) 3740 2650

  PGD Ct Li634 Nguyn Th nh, KP 2, P. Thnh M Li, Qun 2, TP.HCM T: (84 8) 3742 3865 Fax: (84 8) 3742 3869

  PGD Tho in18 Tho in, P. Tho in, Qun 2, TP.HCM T: (84 8) 3519 4368 Fax: (84 8) 3519 4372

  Chi nhnh Qun 8324 Chnh Hng, Qun 8, TP.HCM T: (84 8) 3850 8340 Fax: (84 8) 3850 8341

  PGD Xm Ci415-417 Tng Thin Vng, P. 2, Qun 8, TP.HCM T: (84 8) 3951 4893 Fax: (84 8) 3950 4403

  PGD Rch ng166-168 & 16P Nguyn Th Tn, P. 5, Qun 8, TP.HCM T: (84 8) 3983 0133 Fax: (84 8) 3983 0135

  PGD Trung Sn29-31 ng s 9A, KDC Trung Sn, X Bnh Hng, Huyn Bnh Chnh, TP.HCM T: (84 8) 5431 7123 Fax: (84 8) 5431 8543

  PGD Bnh ng287-289 Lin Tnh 5, P. 5, Qun 8, TP.HCM T: (84 8) 6263 5681 Fax: (84 8) 6263 5682

  PGD Phm Th Hin657-659A Phm Th Hin, P. 4, Qun 8, TP.HCM T: (84 8) 3852 0220 Fax: (84 8) 3852 0221

  Chi nhnh Qun 455-57 Hong Diu, Qun 4, TP.HCM T: (84 8) 3943 3963 Fax: (84 8) 3943 3983

  PGD Tn Thun384 Hunh Tn Pht, P. Bnh Thun, Qun 7, TP.HCM T: (84 8) 3872 4288 Fax: (84 8) 3872 4289

  PGD M Ton954-956 Nguyn Vn Linh, KP M Ton 3, P. Tn Phong, Qun 7, TP.HCM T: (84 8) 5410 3944 Fax: (84 8) 5410 3959

  PGD Nh B83 Hunh Tn Pht, TT. Nh B, Huyn Nh B, TP.HCM T: (84 8) 3873 8827 Fax: (84 8) 3873 8826

  PGD Cn Thnh199/3 ng Duyn Hi, p Miu Ba, X Cn Thnh, Huyn Cn Gi, TP.HCM T: (84 8) 3786 1601/02/03 Fax: (84 8) 3786 1604

  PGD V Th Su38 V Th Su, P. Tn nh, Qun 1, TP.HCM T: (84 8) 3820 6375/78 Fax: (84 8) 3820 7345

  PGD Nguyn C Trinh152 Trn nh Xu, P. Nguyn C Trinh, Qun 1, TP.HCM T: (84 8) 3920 8911/12/13 Fax: (84 8) 3920 8914

  PGD Phm Ng Lo211-213-215 Phm Ng Lo, P. Phm Ng Lo, Qun 1, TP.HCM T: (84 8) 3920 9471/72/73 Fax: (84 8) 3920 9474

  Chi nhnh Hng o99A Nguyn Vn C, P. 2, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 3923 2800 Fax: (84 8) 3923 2799

  PGD ng Khnh65-67 Trn Hng o, P. 6, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 3838 4126 Fax: (84 8) 3838 4074

  PGD L i Hnh347 L i Hnh, P. 13, Qun 11, TP.HCM T: (84 8) 3965 0442 Fax: (84 8) 3965 0443

  PGD 3 Thng 2276-280 ng 3 thng 2, P. 12, Qun 10, TP.HCM T: (84 8) 3868 0383 Fax: (84 8) 3868 0382

  PGD Hng Bng517 Hng Bng, P. 14, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 3855 2207 Fax: (84 8) 3855 2214

  PGD Minh Khai530-532 Nguyn Th Minh Khai, P. 2, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3938 1801/03 Fax: (84 8) 3938 1802

  Chi nhnh Ch Ln920-920A-920B Nguyn Ch Thanh, P. 4, Qun 11, TP.HCM T: (84 8) 3955 5280 Fax: (84 8) 3955 6139

  PGD Bnh Tn467-469-471 Kinh Dng Vng, P. An Lc, Qun Bnh Tn, TP.HCM T: (84 8) 3752 2271 Fax: (84 8) 3752 2272

  PGD Ph Lm63A Kinh Dng Vng, P. 12, Qun 6, TP.HCM T: (84 8) 3751 5257 Fax: (84 8) 3751 5246

  PGD Bnh Ph152 ng Ch Ln, P. 11, Qun 6, TP.HCM T: (84 8) 3755 1723 Fax: (84 8) 3755 1724

  PGD Bnh ChnhB1/16-B1/17 QL1 A, p 2, X Bnh Chnh, Huyn Bnh Chnh, TP.HCM T: (84 8) 3760 8140 Fax: (84 8) 3760 8141

  PGD L Thng Kit104-106 L Thng Kit, P. 7, Qun 10, TP.HCM T: (84 8) 3957 3137 Fax: (84 8) 3957 3138

  PGD Lc Long Qun349L-349K Lc Long Qun, P. 5, Qun 11, TP.HCM T: (84 8) 3975 0982 Fax: (84 8) 3975 0983

  PGD Lnh Binh Thng294 - 294A Lnh Binh Thng, P. 11, Qun 11, TP.HCM T: (84 8) 3965 0934/35/36 Fax: (84 8) 3965 0937

  PGD u Lc268 u C, P. 9, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3975 3296 Fax: (84 8) 3975 3299

  PGD Bnh Tr ng234 Vnh ai Trong, P. Bnh Tr ng B, Qun Bnh Tn, TP.HCM T: (84 8) 3817 0520/22 Fax: (84 8) 3817 0521

  Chi nhnh Tn Bnh224 L Vn S, P. 1, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3990 7202 Fax: (84 8) 3990 7205

  PGD B Quo14/3A Trng Chinh, P. 13, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3849 5010 Fax: (84 8) 3849 5010

  PGD L GiaS 3 ng s 2 - C x L Gia, P. 15, Qun 11, TP.HCM T: (84 8) 3865 1204 Fax: (84 8) 3865 1204

  PGD ng T785-785A Cch Mng Thng 8, P. 6, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3970 2230 Fax: (84 8) 3970 2230

  PGD E-Town367 Cng Ha, P. 13, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3812 5701 Fax: (84 8) 3810 5702

  PGD Lng Cha C315 Hong Vn Th, P. 2, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3845 4470 Fax: (84 8) 3845 4471

  PGD Thanh Bnh170 (tng trt & lng), L Thng Kit, P. 8, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3971 8143/44/45/ 3 8691 547 Fax: (84 8) 3971 8146

  PGD Lc Hng1016 Lc Long Qun, P. 8, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3975 2940/41/42 Fax: (84 8) 3975 2943

  PGD Cng Ha298 Cng Ha, P. 13, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3810 7880/81/83 Fax: (84 8) 3810 7884

  PGD Bu Ct201-203-205 Bu Ct, P. 14, Qun Tn Bnh, TP.HCM T: (84 8) 3949 3094 Fax: (84 8) 3949 3095

  Chi nhnh G Vp88-76-92-94-96-98 Nguyn Oanh, P. 7, Qun G Vp, TP.HCM T: (84 8) 3894 3648 Fax: (84 8) 3894 1918

  PGD Ch CuA-58 - KP 2, T K, P. ng Hng Thun, Qun 12, TP.HCM T: (84 8) 3715 0828 Fax: (84 8) 3715 0828

  PGD Nguyn Vn Nghi134-136 Nguyn Vn Nghi, P. 5, Qun G Vp, TP.HCM T: (84 8) 3894 1001/3985 5584 Fax: (84 8) 3895 4216

  PGD Xm Mi20/401 L c Th, P. 16, Qun G Vp, TP.HCM T: (84 8) 3996 3090 Fax: (84 8) 3996 3090

  Bo co thng nin 2013 | Mng li hot ng 9 | 10

 • Mng Li Hot ng (tip theo)

  PGD Ph Tn115 Chu Vn An, TT. Ph M, Huyn Ph Tn, Tnh An Giang T: (84 76) 358 2444/358 7933/44 Fax: (84 76) 358 7955

  PGD Thoi Sn575 Nguyn Hu, TT. Ni Sp, Huyn Thoi Sn, Tnh An Giang T: (84 76) 371 2770/771/772 Fax: (84 76) 371 2773

  PGD Tnh Bin564-566 Quc l 91 - Khm Xun Ha, TT. Tnh Bin, Huyn Tnh Bin, Tnh An Giang T: (84 76) 375 1751/52/53 Fax: (84 76) 375 1754

  PGD Long Xuyn56B Tn c Thng, P. M Bnh, TP. Long Xuyn, Tnh An Giang T: (84 76) 395 6516 Fax: (84 76) 395 6515

  PGD Chu Thnh An Giang393 Quc l 91, Khm Ha Long 1, TT. An Chu, Huyn Chu Thnh, Tnh An Giang T: (84 76) 365 1444/555/666 Fax: (84 76) 365 1888

  Chi nhnh Cn Th

  95-97-99 V Vn Tn, P. Tn An, Qun Ninh Kiu, TP. Cn Th T: (84 710) 384 3295 Fax: (84 710) 384 3289/294

  PGD Tr Nc34 A2 KCN Tr Nc 1, P. Tr Nc, Qun Bnh Thy, TP. Cn Th T: (84 710) 381 1022 Fax: (84 710)381 0523

  PGD Tht Nt314 Quc l 91 - KV Long Thnh A, P. Tht Nt, Qun Tht Nt, TP. Cn Th T: (84 710) 385 4636 Fax: (84 710) 385 4656

  PGD 3 thng 2174 B 3 thng 2, P. Hng Li, Qun Ninh Kiu, TP. Cn Th T: (84 710) 374 0611 Fax: (84 710) 374 0609

  PGD Mn958/6 26 Thng 3, P. Chu Vn Lim, Qun Mn, TP. Cn Th T: (84 710) 366 5550/570/580 Fax: (84 710) 366 5560

  PGD Ci Kh81-83 Trn Vn Kho, P. Ci Kh, Qun Ninh Kiu, TP. Cn Th T: (84 710) 376 1687 Fax: (84 710) 376 1688

  PGD An Ph (CT)228.1C - 228/1 Trn Hng o, P. An Nghip, Qun Ninh Kiu, TP. Cn Th T: (84 710) 373 0002/03/04 Fax: (84 710) 373 0001

  PGD Ci Rng415-418 Quc l 1A - KV Yn H, P. L Bnh, Qun Ci Rng, TP. Cn Th T: (84 710) 352 7537/39/40 Fax: (84 710) 352 7538

  PGD Vnh Thnh1315B-1315C p Vnh Qui, TT. Vnh Thnh, Huyn Vnh Thnh, TP. Cn Th T: (84 710) 364 1999 Fax: (84 710) 364 1983

  Chi nhnh ng Thp56 Nguyn Hu, P. 2, TP. Cao Lnh, Tnh ng Thp T: (84 67) 387 1525 Fax: (84 67) 387 1535

  PGD Sa c3A-6-7 Nguyn Sinh Sc, P. 2, TX. Sa c, Tnh ng Thp T: (84 67) 377 2355 Fax: (84 67) 377 2360

  PGD Hng Ng54-56 Hng Vng, P. An Thnh, TX. Hng Ng, Tnh ng Thp T: (84 67) 356 2998 Fax: (84 67) 383 9888

  PGD Thp Mi29/D Trn Ph, TT. M An, Huyn Thp Mi, Tnh ng Thp T: (84 67) 394 1676/677/678 Fax: (84 67) 394 1679

  PGD Lp V713 ng 3 Thng 2, Khm Bnh Thnh 1, TT. Lp V, Huyn Lp V, Tnh ng Thp T: (84 67) 384 3840/41/44 Fax: (84 67) 384 3843

  Chi nhnh Kin Giang137 Nguyn Hng Sn, P. Vnh Thanh Tn, TP. Rch Gi, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3875 797 Fax: (84 77) 3875 737

  PGD Tn Hip496 Quc L 80, p ng Thnh, X ng Thnh A, Huyn Tn Hip, Tnh Kin Giang T: (84 77) 373 1931/34/35 Fax: (84 77) 373 1933

  PGD Rch Si27 Cch Mng Thng 8, P. Vnh Li, TP. Rch Gi, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3913 718 Fax: (84 77) 3913 719

  PGD Hn t47 p ng Hn, TT. Hn t, Huyn Hn t, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3786 133/35/36 Fax: (84 77) 3786 134

  PGD H Tin155-157 Mc Thin Tch, P. Bnh San, TX. H Tin, Tnh Kin Giang T: (84 77) 6260 230/250/290 Fax: (84 77) 6260 300

  PGD Minh Lng30 Quc L 61, TT. Minh Lng, Huyn Chu Thnh, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3619 363/64/65 Fax: (84 77) 3619 366

  PGD Kin Lng16-17-18 L L2, TTTM th mi Ba Hn, Huyn Kin Lng, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3751 951/52 Fax: (84 77) 3751 954

  PGD Rch Gi361 - 363 Nguyn Trung Trc, P. Vnh Lc, TP. Rch Gi, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3690 778/79 Fax: (84 77) 3690 777

  PGD Ging Ring94-95 Khu Ni , TT. Ging Ring, Huyn Ging Ring, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3654 572/573/570 Fax: (84 77) 3654 574

  Chi nhnh Ph Quc52B ng 30 thng 4 - KP1, TT. Dng ng, Huyn Ph Quc, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3995 118 Fax: (84 77) 3995 116

  PGD An Thi78 Nguyn Vn C, KP 3, TT. An Thi, Huyn Ph Quc, Tnh Kin Giang T: (84 77) 3999 771 Fax: (84 77) 3999 773

  Chi nhnh Hu Giang31 ng 3 Thng 2, Khu vc 3, P. 5, TP. V Thanh, Tnh Hu Giang T: (84 711) 387 6075 Fax: (84 711) 387 6950

  PGD Chu Thnh A9A Quc l 61, p Tn Ph, X Tn Ph Thnh, Huyn Chu Thnh A, Tnh Hu Giang T: (84 711) 395 2774 Fax: (84 711) 395 2773

  PGD Ng By1041 Hng Vng, P. Ng By, TX. Ng By, Tnh Hu Giang T: (84 711) 396 2826 Fax: (84 711) 396 2824

  PGD Nguyn Th Thp172 ng Nguyn Th Thp, P. Bnh Thun, Qun 7, TP.HCM T: (84 8) 3775 4635/36/37/38 Fax: (84 8) 3775 4639/640

  PGD Ph M Hng17 KP M Hong-H5, P. Tn Phong, Qun 7, TP.HCM T: (84 8) 5412 1631 Fax: (84 8) 5412 0923

  Chi nhnh in Bin Ph549 in Bin Ph, P. 3, Qun 3, TP.HCM T: (84 8) 3938 1870 Fax: (84 8) 3938 1871

  PGD Nguyn Tri Phng335-337 Nguyn Tri Phng, P. 5, Qun 10, TP.HCM T: (84 8) 3834 7458 Fax: (84 8) 3834 5043

  PGD Bc HiKhu A - s 24 Trng Sn, P. 15, Qun 10, TP.HCM T: (84 8) 5434 8190/92/93 Fax: (84 8) 5434 8191

  PGD S Vn Hnh836-838 S Vn Hnh (ni di), P. 13, Qun 10, TP.HCM T: (84 8) 5434 8199/201/202 Fax: (84 8) 5434 8200

  PGD Qun 10187 ng Ng Gia T, P. 3, Qun 10, TP.HCM T: (84 8) 5405 2025 Fax: (84 8) 5405 2026

  Chi nhnh Tn Ph47 Ha Bnh, P. Tn Thi Ha, Qun Tn Ph, TP.HCM T: (84 8) 3973 7303/3961 8725 Fax: (84 8) 3973 7312

  PGD Ph Th Ha322-324 Nguyn Sn, P. Ph Th Ha, Qun Tn Ph, TP.HCM T: (84 8) 3978 6034 Fax: (84 8) 3978 6034

  PGD Tn Qu32-32A-30/1 G Du, P. Tn Qu, Qun Tn Ph, TP.HCM T: (84 8) 3810 9833 Fax: (84 8) 3810 9833

  PGD KCN Tn Bnh62-64 Ty Thnh, P. Ty Thnh, Qun Tn Ph, TP.HCM T: (84 8) 3815 6799 Fax: (84 8) 3815 6799

  PGD u C615B u C, P. Ha Thnh, Qun Tn Ph, TP.HCM T: (84 8) 3975 1531 Fax: (84 8) 3975 1533

  PGD L Trng Tn143-145 L Trng Tn (& 78 Sn K), P. Sn K, Qun Tn Ph, TP.HCM T: (84 8) 3816 5685/86 Fax: (84 8) 3816 5687

  PGD G Ct768 - 770 Tn K - Tn Qu, P. Bnh Hng Ha, Qun Bnh Tn, TP.HCM T: (84 8) 3767 1596/97 Fax: (84 8) 3767 1598

  PGD L Vn Qui246 L Vn Qui, P. Bnh Hng Ha, Qun Bnh Tn, TP.HCM T: (84 8) 3972 1815 Fax: (84 8) 3972 1817

  PGD Ly Bn BchS 580 (Trt + Lu 1), Ly Bn Bch, P. Hip Tn, Qun Tn Ph, TP.HCM T: (84 8) 3973 7303/304 Fax: (84 8) 3973 7311

  Chi nhnh Bnh Thnh270B Bch ng, P. 24, Qun Bnh Thnh, TP.HCM T: (84 8) 3551 2700 Fax: (84 8) 3551 2699

  PGD Th Ngh89-91 X Vit Ngh Tnh, P.17, Qun Bnh Thnh, TP.HCM T: (84 8) 3514 4767 Fax: (84 8) 3514 4764

  PGD Thanh a552A-552B X Vit Ngh Tnh, P. 25, Qun Bnh Thnh, TP.HCM T: (84 8) 3511 9570 Fax: (84 8) 3511 6108

  PGD Bnh Ha95 L Quang nh, P. 14, Qun Bnh Thnh, TP.HCM T: (84 8) 3551 0502 Fax: (84 8) 3516 0644

  PGD N Trang Long202-204 N Trang Long, P. 12, Qun Bnh Thnh, TP.HCM T: (84 8) 3516 2227 Fax: (84 8) 3516 2285

  Chi nhnh Bnh Ty59-61-63-65 Hu Giang, P. 2, Qun 6, TP.HCM T: (84 8) 3969 9351/52 Fax: (84 8) 3969 9361

  PGD Kim Bin286-288 Hi Thng Ln ng, P. 14, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 5405 2300 Fax: (84 8) 5405 2323/24

  PGD Cy G119-121-121A-121B Minh Phng, P. 9, Qun 6, TP.HCM T: (84 8) 3969 8265/66/67 Fax: (84 8) 3969 8264

  PGD Phm Vn Ch129-131 Phm Ph Th, P. 3, Qun 6, TP.HCM T: (84 8) 3967 6171/173 Fax: (84 8) 3967 6174

  PGD Trn Vn Kiu1240 V Vn Kit, P. 10, Qun 5, TP.HCM T: (84 8) 3952 0301/302/296 Fax: (848) 3952 0300

  PGD B Hom698 Tnh l 10, KP 18, P. Bnh Tr ng, Qun Bnh Tn, TP.HCM T: (84 8) 3762 0760/61/62/63/64 Fax: (84 8) 3762 0765

  VIII. KHU VC TY NAM B

  Chi nhnh An Giang333 Trn Hng o, P. M Qu, TP. Long Xuyn, Tnh An Giang T: (84 76) 392 4924 Fax: (84 76) 392 4900

  PGD Tn Chu231 Tn c Thng, P. Long Thnh, TX. Tn Chu, Tnh An Giang T: (84 76) 353 4282 Fax: (84 76) 353 4284

  PGD Chu Ph49-51 Quc l 91, TT. Ci Du, Huyn Chu Ph, Tnh An Giang T: (84 76) 368 5856/857 Fax: (84 76) 368 5858

  PGD Ni Sam9 Tn L Kiu Lng - Khu Vnh ng, P. Ni Sam, TX. Chu c, Tnh An Giang T: (84 76) 357 1678 Fax: (84 76) 357 1680

  PGD Ch Mi169 Tnh l 942, TT. M Lung, Huyn Ch Mi, Tnh An Giang T: (84 76) 362 6554 Fax: (84 76) 362 6556

  PGD Chu c88 ng a, P. Chu Ph A, TX. Chu c, Tnh An Giang T: (84 76) 326 0262 Fax: (84 76) 326 0264

  Bo co thng nin 2013 | Mng li hot ng 11 | 12

 • Mng Li Hot ng (tip theo)

  PGD Long M85-87 ng 30 thng 4, p 2, TT. Long M, Huyn Long M, Tnh Hu Giang T: (84 711) 351 1618 Fax: (84 711) 351 1616

  PGD Chu Thnh Hu GiangB25-B26, Tnh l 925, TT. Ng Su, Huyn Chu Thnh, Tnh Hu Giang T: (84 711) 395 6764 Fax: (84 711) 395 6762

  Chi nhnh Bc LiuB1A L B Trn Ph, TTTM Bc Liu, P. 3, TP. Bc Liu, Tnh Bc Liu T: (84 781) 393 2206 Fax: (84 781) 393 2201

  PGD H Phng151-153 QL 1A - p 2, TT. H Phng, Huyn Gi Rai, Tnh Bc Liu T: (84 781) 367 1484 Fax: (84 781) 367 1494

  PGD Ha Bnh20 - Quc l 1A, p TT A1, TT. Ha Bnh, Huyn Ha Bnh, Tnh Bc Liu T: (84 781) 388 3288 Fax: (84 781) 388 3289

  PGD TT Phc Long307A p Ni , TT. Phc Long, Huyn Phc Long, Tnh Bc Liu T: (84 781) 358 1583 Fax: (84 781) 358 1584

  PGD ng HiC24-C25 TTTM Gnh Ho, TT. Gnh Ho, Huyn ng Hi, Tnh Bc Liu T: (84 781) 384 4588 Fax: (84 781) 384 4577

  Chi nhnh Sc Trng30 Trn Hng o, Khm 1 - P. 2, TP. Sc Trng, Tnh Sc Trng T: (84 79) 361 6762 Fax: (84 79) 361 6761

  PGD M Xuyn16 L Li, TT. M Xuyn, Huyn M Xuyn, TP. Sc Trng, Tnh Sc Trng T: (84 79) 383 1427 Fax: (84 79) 383 1426

  PGD ng Khi106 ng Khi, Khm 1, P. 4, TP. Sc Trng, Tnh Sc Trng T: (84 79) 362 2624 Fax: (84 79) 362 2621

  PGD Vnh Chu247A ng 30/4, TT. Vnh Chu, Huyn Vnh Chu, Tnh Sc Trng T: (84 79) 391 1567 Fax: (84 79) 391 1555

  PGD Thnh Ph126 Quc l 1A - p Khu 3, X Thnh Ph, Huyn M Xuyn, Tnh Sc Trng T: (84 79) 369 0044/55/66 Fax: (84 79) 369 0033

  PGD Ng NmL 15,16 - KTM TT Ng Nm, Mai Thanh Th, TT. Ng Nm, Huyn Ng Nm, Tnh Sc Trng T: (84 79) 352 4528 Fax: (84 79) 352 4522

  Chi nhnh Vnh Long 35B ng 3/2, P. 1, TP. Vnh Long, Tnh Vnh Long T: (84 70) 387 8260 Fax: (84 70) 387 8261

  PGD Bnh Minh894 Ng Quyn, P. Ci Vn, TX. Bnh Minh, Tnh Vnh Long T: (84 70) 374 1262 Fax: (84 70) 374 1272

  PGD Nguyn Hu156 Nguyn Hu, P. 2, TP. Vnh Long, Tnh Vnh Long T: (84 70) 383 6898/97 Fax: (84 70) 383 6896

  PGD Tr n15D - 16D Gia Long, Khu 1, TT. Tr n, Huyn Tr n, Tnh Vnh Long T: (84 70) 377 2727/729 Fax: (84 70) 377 2728

  PGD Vng Lim03B - 04B, Khm 2, TT. Vng Lim, Huyn Vng Lim, Tnh Vnh Long T: (84 70) 397 1789 Fax: (84 70) 397 1788

  Chi nhnh C Mau164A Nguyn Tt Thnh, P. 8, TP. C Mau, Tnh C Mau T: (84 780) 381 2001 Fax: (84 780) 381 2006

  PGD Nm CnH35, H36 Nguyn Tt Thnh, TT. Nm Cn, Huyn Nm Cn, Tnh C Mau T: (84 780) 373 0996 Fax: (84 780) 373 0999

  PGD Minh Hi44 L Bn, P. 2, TP. C Mau, Tnh C Mau T: (84 780) 366 0044 Fax: (84 780) 366 1324

  PGD Sng c116 T 3 - khm 10, TT. Sng c, Huyn Trn Vn Thi, Tnh C Mau T: (84 780) 389 2303/304 Fax: (84 780) 389 2555

  N V NC NGOI (Cp nht n ngy 31/03/2013)

  SACOMBANK CAMBODIA60 Norodom Boulevard Sangkat Chey Chumnas Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia T: (855) 2322 3422 Fax: (855) 2322 3433

  Chi nhnh Olympic319 - 321 Preah Shihanouk Boulevard Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia T: (855) 2322 3420 Fax: (855) 2322 3402

  Chi nhnh Monivong573 Preah Monivong Boulevard Sangkat Boeung King Kong II, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia T: (855) 2322 3421 Fax: (855) 2321 4734

  Chi nhnh Chbar Ampeou577A578B National Road 1 Sangkat Chbar Ampeou II Khan Mean Chey, Phnom Penh, Cambodia T: (855) 2322 3418 Fax: (855) 2372 1571

  Chi nhnh Kampong Cham43 National Road 7, Sangkat Veal Vong Krong Kampong Cham City, Kampong Cham, Cambodia T: (855) 4294 2800 Fax: (855) 4294 2801

  Chi nhnh Pochentong378-379 Russian Federation Boulevard, Sangkat Ka Kap, Khan Posenchay, Phnom Penh, Cambodia T: (855) 2389 0146 Fax: (855) 2389 0246

  Chi nhnh Phsar Heng Ly25-27A Street 271, Village Trapaing Chouk Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia T: (855) 2388 1468 Fax: (855) 2388 1665

  CHI NHNH LO044 Hengboun, Ban Hatsady, Chanthabury, Vientiane, Lo T: (856) 2126 5726 Fax: (856) 2126 5725

  Quy giao dch Ch SngB#01-04 - Tng 1 - TT mua sm Ch Sng, Chanthabury, Vientiane, Lo T: (856) 2128 5400 Fax: (856) 2128 5400

  Quy giao dch Hatsady175/02, Saylom, Ban Hatsady, Chanthabury, Vientiane, Lo T: (856) 2126 0400 Fax: (856) 2126 0411

  Bo co thng nin 2013 | Mng li hot ng