Mang truyen thong siemen

  • View
    2.254

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. H GTVT TP HCM-T NG HA CNG NGHIP- T05 N MNG TRUYN THNG THIT K H THNG MNG TRUYN THNG CHO NH MY XI MNG - GII PHP CA HNG SIEMEN.GVHD: Trn Hong DngNhm thc hin: Chu Vnh PhPhan Vn ThiTrnh Vn Thng Bi Thanh Nh 2009S2,3,VN THNH BC, BNH THNH,H CH MINH

2. Phc lc:1. Ni dung ti v yu cu2. Tm hiu gii php mng truyn thng ca hng Siemen v gii php chn la.3. Thng k cc thit b ph hp vi h thng4. Tnh nng h tr cn ch ca cc thit b5. V cu hnh gii php ca h thng6. Phn tch nhng u nhc im ca gii php la chn7. Ti liu h tr 3. 1. Ni dung ti v yu cu:Ni dung ti:Nh my gm 2 line sn xut, mi line sn xut gm mt trm ch v 5 trm tTrm t 1 : iu khin cc thit b ng ct h thng in , cc motor bng chuynti liu, my nghin, qut gi, ht bi.Trm t 2 : iu khin mt h thng cn ng. H thng ny c tc dng iukhin khi lng liu u vo ng vi cng sut ci t.Liu vo l xTrm t 3 : tng t nh trm t 2 nhng liu vo l clinke.Trm t 4 : tng t nh trm t 3 nhng liu vo l viTrm t 5 : tng t nh trm t 4 nhng liu vo l salat.H thng iu khin cn ng cho trm 2,3,4,5 gm : - Mt bin tn iu khin motor - Mt motor ca bng ti cn - Mt encoder a v tc bng ti - Mt loadcell cn khi lng liu trn bng tiH thng trm t 1 gi s bao gm : - 25 motor lin quan n qu trnh nghin, ti liu, qut gi, ht bi, cn liu..( khng c bin tn) - H thng n cnh bo v alarm c 100 input digital, 64 output digital - H thng sensor analog ( 4-20mA) gm 40 cm bin ( nhit , p sut, n .) - H thng sensor gim st tc my nghin ( xung tc cao ) ( 4 sensor) 4. Yu cu:a ra gii php thit k h thng, t iu khin gim st n cc trm.Cng vic bao gm :+ Tm hiu gii php mng truyn thng+ Thng k cc thit b ph hp vi h thng mng mnh a ra+ Tnh nng h tr cn ch ca cc thit b + V cu hnh gii php ca h thng:+ Phn tch nhng u im nhc im ca gii php chn la 5. 2. Tm hiu gii php mng truyn thng ca hng Siemenv gii php chn la.Gii php mng truyn thng ca hng Siemen:Siemen a ra kh y cc gii php cho mng truyn thng cho cc lnhvc t ng ha, y l mt m hnh th hin gii php ca hng:M t gii php mng truyn thng ca hng Siemen : Cc cp ht thng mng v phng php truyn thng:Cp qun l( Management leave): truyn thng theo chun EnthernetCp gim st (Operations leave) : truyn thng theo chun Industrial EthernetCp iu khin (Control leave) : chun Profi NetCp chp hnh (Field leave): chun Profibus DP, Profibus PA, AS-interface, Hart 6. Nhn chung hng Siemen a ra rt y , v tch hp rt nhiu cc sn phm h tr cho nhu cu ca khch hng t cc thit b cp qun l n cp trng, phnmm v phn cng.Gii php chn la:Da trn cc gii php m hng a ra, ta chn mt gii php xydng gii php mng truyn thng cho nh my xi mng:Cp chp hnh: Truyn thng theo chun ProfiBus DP v As-interface+ Cc thit b : Motor, n cnh bo, Alarm, Sensors, bin tn, encoder, loadcell....Cp iu khin : Truyn thng theo chun Profi-bus DP+ Cc thit b: Plc S7, v cc modul truyn thng.Cp gim st: Truyn thng theo chun Profi-bus DP +Cc thit b : My tnh gim st, v modul truyn thng, phn mm: WinCC,SIMATIC Manager... 3. Thng k cc thit b ph hp vi h thng3.1 2 my tnh gim st 2 line: V yu cu trong nh my i hi cc my tnh cng nghip phi c an ton cao nn khng th dng cc my tnh thng thng. Siemen c a ra cc my tnh PG/PC khc nhau, di y l mt v d. Thng tin ca my c th hin r trong ti liu i km ca nh sn xut. Ngoi ra my tnh thc hin gim st c cn ci t phn mm WinCC. 7. Di y l mt thng tin nh v giao thc truyn dn Profi-bus DP h tr chovic chn la gii php mng. 8. Ngoi ra cn mt s thng tin khc c trong ti liu i km. 9. 3.2 2 con Simantic S7-400 H, CPU 417-4H: Dng S7-400 l mt dng CPU cao cp, thc hin c mt lng ln nhngcng vic , v kh nng qun l rt ln cc cng I/O. Trong bi, nhm chn con CPU-417-4H v dng ny cho php thc hin c chc nng Redundacy, m bo khimt CPU gp s c th c CPU khc thay th.Ngoi ra thc hin c kh nng giao tip gia hai line sn xut ring nhau ta cth dng giao tip S7-Comunication c h tr trong dng ny.V th ta cn gn thm trn S7-400, hai card mng, c th hin trong phn cuhnh.Trong mi rack ta cn gn thm mt b ngun c kh nng Redundancy.C ti liu i km. 10. Bn di l thng tin cu hnh: 11. 3.3 2 con IM 135-2: l mt loi module c kh nng h tr redundancy trong trm S7-400 12. Hnh bn di l cu hnh cho trm: 13. 3.4 10 con Simatic S7-200, CPU 215:Hnh bn di l cu hnh 5 con S7-200 CPU215 vo ng truynProfi-bus: 14. 3.5 Cc trm as-i: (Ti liu i km: AS-Interface_Systemhandbuch_System- Manual_2008-11_en_A5E01216655-02_3RK2703-3BB02- 1AA1.pdf)A . MasterHnh bn di m t mt con CP243-2 Master Module, module ny c ci vo S7-200. Tnh ton s lng I/O v ta la chn c cc module tng ng c th p ng yu cu bi. 15. Hnh bn di hng dn cch ci t module As-i vo S7-200 thngqua chc nng As-I Wizard. ( Th nhng yu cu phi c S7-200 tht vmodule tht c ni vo my tnh c phn mn STEP 7- Micro/WIN)V khng c module nn cng khng th cu hnh c 16. B . slave trong mng AS-i. B1. Module vo ra s: F90 module . m bo c 100 ng vo v 64 ng ras ta dng 16 module loi ny trong loi 16 input ,2 bloi 4DI/DO 14 b, m s ca hai loi ny l (3RG9002-0DE00-16input, 3RG9002-0DA00-4DI/DO). B2. Module vo analog:K60 analog module, m s sn phm ta dng l 3RK1207-1BQ44- 0AA3- loi ny c 4 ng vo analog, tn hiu dng, hnh minh ha bn di.B 3. B khi ng cho ng c: y l b Ecofast motor starter dng trong mng AS-i cp bo v IP65 dng cho loi ng c 3 pha xoay chiu, cng sut ca ng c m ecofast h tr ln ti 5,5 Kw. Hnh bn cnh l v d v cu hnh cho 2 ng c trong mng. nh vy theo yu cu ca bi th ta chn 25 b ny , m sn phn c th ta chn l 3RK1323-2AS54-1AA3- l loi 0.3A- 9A(4kw), loi ny c cm bin nhit bo v qu ti . 17. 3.64 B c xung tc cao:Trong trm ny cn c thit b c xung tc cao ca 4 sensor vvy mng AS-i khng p ng c do ta gn module vo mng dpmaster v xung tc cao c a v module . hnh di th hin cch ci t camodule trong mng.3.7 Bin tn:Vic chn la bin tn cn ty thuc vo cng sut ca ng c, v ch lm vic ca ng c. y v khng c cng sut c th nn nhm chn mt loi bin tn khmnh:Ta dng bin tn loimicromaster 440(MM440)trong cc trm cn ng. ldng bin tn mnh m nhttrong cc dng tiu chun.hnh bn th hin cc loibin tn khc nhau thuc dng MM440. 18. 1 Nguyn tc hot ng ca bin tn: B chnh lu bin in xoay chiu thnh in mt chiu, b nghch lu c iu khin bin in mt chiu thnh xoay chiu vi tn s khc nhau. 2 Mt s thng s k thut:200V n 240V 1 AC 10% 0.12 3kW200V n 240V 3 AC 10% 0.12 45kWin p vo cng sut380V n 480V 3 AC 10% 0.37 75kW200V n 240V 1 AC 10% 0.75 75kWtn s vo47 n 63hztn s ra 0 n 650hzh s cng sut 0.7Dng khi ngthp hn dng dnh mckh nng qu tiQu dng 1,5Inh mc trong 60 giyQu dng 2Idnh mc trong 3 giytn s iu ch xung2 khz n 16khz 19. 3 Kt ni vi plc:Kt ni qua cng rs485, cng com. V dng giao thc Uss3.8 Load cell:Hnh bn th hin cu to ca cm binkhi lng ta dng cho cc bng ti. tnsn phm:Compuscale III. C ng ra t 4-20mA, tns p ng 3khz, cc tnh nng khc.Module nhn tn hiu t load cell:Siwarex ms c tn hiu t cn, sau gi tnhiu di dng s nguyn v plc x l. Siwarexms th hin c khi lng qua mn hnhhin th, n hot ng nh phn mm np von t my tnh.Hnh bn di th hin vic c khi lng: 20. 3.9 Encoder:A. Encoder c dng trong cc trm cn ng theo di bang ti ta dng loi encoder tng i v bng ti chy vi tc khng cao do vy ta chn encoder ca hng rotalpuls c s xung trn 1 vng l 360.Cc u dy ra: 21. B. Module h tr chuyn i tn hiu t encoder v PLC x l: T1505 HighSpeed Counter Encoder Module 22. n led ch th kt ni dy: 23. Hnh th hin cc kt ni encoder vo module: 24. 3.10 ng c:Tu theo nhu cu s dng m ta chn loi ng c c cng sut ph hp. 4. Tnh nng h tr cn ch ca cc thit b:S7-400 H, CPU 417-4H c kh nng Redundancy.Bin tn: Trong mc la chn thit b ta chn dng bin tn micromaster440(MM440) y l dng c h tr giao thc USS protocolDi y l mt s thng tin khi dng giao thc ny:iu kin s dng giao thc USS:Th vin lnh STEP7 Micro/Win cung cp 14 th tc con 3 th tc ngt v 8lnh c tch hp trong giao thc USS. Cc lnh USS s dng phng thc sautrong S7 200.Giao thc USS c thit lp trn Port 0 cho giao tip USS. 25. Lnh USS_INIT cho php la chn giao tip kiu USS hoc PPI trn port 0.Sau khi la chn giao thc USS giao tip vi bin tn ni ring ta khngth s dng port 0 cho bt k mc ch no khc, k c giao tip vi phnmm STEP7 Micro/Win.Cc lnh USS c to ra chim khong 3600 byte. Tu thuc vo cc lnhm ta s dng, phi dnh ring cho giao thc USS mt vng nh V khong400 byte.Cc lnh USS khng c dng trong th tc ngt.Trnh t lp trnh s dng cc lnh USS nh sau:t lnh USS_INIT trong chng trnh. Lnh USS_INIT ch nn c gitrong mt chu k qut thit lp hay thay i cc thng s giao tip cagiao thc USS.t ch mt lnh DRV_CTRL cho mi mt bin tn tch cc trong chngtrnh. C th thm vo nhiu lnh USS_RPM_x v USS_WPM_x nu cnthit, nhng ch mt bin tn c tch cc ti mt thi im.Thit lp cc thng s bin tn ph hp vi tc baud v a ch cabin tn c dng trong chng trnh.Ni cp giao tip gia CPU v cc bin tn.Thi gian cn thit giao tip:Giao tip vi cc thit b c vng qut khng cng vi S7 200. S7 200thc hin c vi vng qut th thit b giao tip mi hon thnh. Thi gian cnthit giao tip ph thuc vo s thit b giao tip, tc baud v thi gian qutca S7 200S dng cc lnh USS Protocol: 26. Th vin lnh STEP7 Micro/Win cho php iu khin cc b bin tnMicroMaster mt cch d dng bng cc hm lnh c bit c thit k s dnggiao thc USS giao tip vi bin tn. Vi lnh USS, ta c th iu khin bin tnv c th c/ghi cc thng s ca bin tn. Cc lnh USS nm trong th vin ca cy lnh step7/microwin.* LnhUSS_INITLnh ny dng bt thit lp giao thc USS kt ni PLC v (mng) bintn.Lnh USS_INIT c dng cho php v thitlp hay khng cho php thit lp giao tip vi bintn MicroMaster. Lnh USS s c thc hin khikhng c li no xut hin. Lnh ny hon thnhth bit DONE c set lp tc trc khi tip tc thc hin cc lnh k tip.Lnh ny c thc hin mi khi u vo EN c thit lp bng 1. LnhUSS_INIT c thc hin mi khi c s thay i trng thi giao tip. Khi giao thcUSS c thit lp, giao thc USS s c loi b bng cch thc thi mt lnhUSS_INIT mi trc khi c s thay i trong cc thng s giao tip. Gi tr ca u vo USS cho php chn giao thc giao tip. Gi tr 1 cho phpdng port 0 cho giao thc USS. Gi tr 0 gn port 0 cho giao thc ppi v loi bgiao thc USS. u vo BAUD thit lp tc baud: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 hay 3400baud.u vo ACTIVE ch ra bin tn no ang c tch cc. i vi MicroMasterth h tr a ch t 0 n 30. Khi lnh USS_INIT c hon tt, bit DONE c thit lp bng 1, u ra ERR(byte) cha kt qu ca vic thc hin lnh. 27. * Lnh USS_CTRL. Lnh ny dng iukhin bin tn chy, dng, ochiu v thay i tc .Lnh USS_CTRL cdng iu khin mt bintn MicroMaster c tch cc.Lnh USS_CTRL t