Manual Utilizare Fiat Punto Classico

  • Published on
    18-Jun-2015

  • View
    2.921

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>Stimate client, Vq mul]umim pentru cq a]i ales marca FIAT [i vq felicitqm pentru alegerea unui Fiat Punto. Am conceput acest manual pentru o cunoa[tere amqnun]itq [i o exploatare optimq a noului Fiat Punto. Vq recomandqm citirea sa \n \ntregime \nainte de a porni pentru prima oarq la drum. Ve]i descoperi informa]ii, sfaturi [i avertismente utile referitoare la conducerea autoturismului dvs. astfel \nc`t sq pute]i beneficia la maxim de calitq]ile sale tehnologice. Acest manual con]ine sfaturi extrem de importante cu privire la condi]iile de siguran]q \n trafic, \ntre]inerea automobilului [i protejarea mediului \nconjurqtor.Mai mult, fiecare componentq a Fiat Punto este complet reciclabilq. Dupq o duratq de via]q lungq [i lipsitq de problemea ma[inii dvs., orice Reprezentan]q Fiat va face cu plqcere aranjamentele necesare pentru reciclarea vehiculului cu urmqtoarele consecin]e benefice : absen]a poluqrii \n urma aruncqrii de[eurilor [i reducerea cererii de materie primq. Vq recomandqm citirea cu aten]ie a avertismentelor [i indica]iilor marcate cu simbolurile respective, de la sf`r[itul paginii. siguran]a personalq starea bunq de func]ionare protec]ia mediului</p> <p>Caietul de service FIAT ata[at prezintq lista serviciilor pe care FIAT le oferq clien]ilor sqi :certificatul de Garan]ie cu termenii [i condi]ile de pqstrarea a garan]iei ; gama de serviciilor adi]ionale oferite clien]ilor FIAT.</p> <p>Lecturq placutq [i sigurq la volanul ma[inii dvs !</p> <p>|n acest manual de utilizare sunt descrise toate modelele Fiat Punto. |n consecin]q vq rugqm sq lua]i \n considerare doar informa]iile referitoare la tipul motorului [i versiunea de caroserie ale vehiculului dvs.</p> <p>FOARTE IMPORTANT!COMBUSTIBIL Motoare pe baza de benzinq: folosi]i doar benzinq fqrq plumb cu cifra octanicq mai mare de 95. Motoare diesel: folosi]i doar combustibil Diesel care \ndepline[te cerin]ele Specifica]iei Europene EN590.</p> <p>PORNIREA MOTORULUI Asigura]i-vq cq fr`na de m`nq e trasq; pune]i schimbqtorul de viteze \n pozi]ie neutrq; apqsa]i p`nq la capqt pedala de ambreiaj fqrq sq atinge]i accelera]ia, din acest moment: Motoare pe bazq de benzinq roti]i cheia de contact la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul Motoare diesel: Roti]i cheia de contact la MAR [i astepta]i stingerea semnalelor luminoase la AVV [i da]i-i drumul de \ndatq ce porne[te motorul. PARCAREA DEASUPRA MATERIALELOR INFLAMABILE |n condi]ii normale de func]ionare, catalizatorul atinge temperaturi foarte \nalte. Nu parca]i vehiculul peste iarbq, frunze uscate, conuri de brad sau alte materiale inflamabile: risc de incendiu. , ; roti]i cheia</p> <p>PROTEC}IA MEDIULUI Vehiculul este dotat cu un sistem care permite diagnosticarea continuq a componentelor sistemului de e[apament asigur`nd \n acest fel o protec]ie mai eficientq a mediului \nconjurqtor.</p> <p>ACCESORII ELECTRICE Dacq dupq cumpqrarea vehiculului hotqr`]i sq adquga]i accesorii electrice (care implicq riscul descqrcqrii treptate a bateriei), vizita]i o Reprezentan]q Fiat pentru a vi se calcula consumul de electricitate [i verifica dacq sistemul electric existent \l poate suporta. CARDUL CODE Pqstra]i acest card \ntr-un loc sigur, nu \n interiorul vehiculului. Vq recomandqm sq ave]i \ntotdeauna asupra dvs. codul electronic care este scris pe cardul CODE, pentru situa]iile \n care ve]i avea nevoie de pornirea de urgen]q.</p> <p>PLANUL DE |NTRE}INERE |ntre]inerea corectq a vehiculului este un factor esen]ial pentru: men]inerea unei stqri bune de func]ionare, pqstrarea eficacitq]ii mijloacelor de siguran]q, protejarea mediului \nconjurator [i reducerea cheltuielilor de \ntre]inere de-a lungul timpului. MANUALUL DE |NTREBUIN}ARE CON}INE... Informa]ii, sfaturi [i avertismente importante \n ceea ce prive[te conducerea sigurq [i corectq a ma[inii dvs. [i \ntre]inerea acesteia. Acorda]i aten]ie deosebitq simbolurilor (siguran]a personalq), (protec]ia mediului), (buna stare a vehiculului).</p> <p>BORD {I COMENZIBORDUL.............................................................. TABLOUL DE BORD........................................... SIMBOLURI......................................................... SISTEMUL DE COD FIAT................................... CHEILE................................................................ DISPOZITIVUL DE PORNIRE............................. INSTRUMENTE DE BORD ................................ DISPLAY-UL DIGITAL......................................... DISPLAY MULTIFUNC}IONAL.......................... DISPLAY-UL MULTIFUNC}IONAL REPROGRAMABIL............................................. SCAUNELE......................................................... TETIERE.............................................................. REGLARE VOLAN.............................................. REGLARE OGLINZI RETROVIZOARE.............. CONTROLUL SISTEMULUI DE |NCQLZIRE/ CLIMATIZARE.......................... SISTEM DE |NC~LZIRE {I VENTILA}IE........... SISTEMUL DE CONTROL CLIMATIC BIZONAL........................................... LUMINILE EXTERIOARE.................................... SPQLAREA GEAMULUI...................................... CRUISE CONTROL............................................ 5 6 11 11 13 16 18 22 24 28 56 59 60 60 62 65 71 78 81 86 LUMINI DE INTERIOR........................................ COMENZI............................................................ ECHIPAMENT INTERIOR.................................. TRAPA GLISANTQ ACOPERIS.......................... U{ILE.................................................................. GEAMURILE AC}IONATE ELECTRICE ........... PORTBAGAJUL.................................................. CAPOTA MOTOR............................................... SUPORT SCHIURI ACOPERI{.......................... FARURILE........................................................... SISTEMUL ABS.................................................. SISTEMUL ESP.................................................. SISTEMUL ASR.................................................. SISTEMUL EOBD............................................... SISTEMUL AUDIO................................................ SETAREA TELEFONULUI MOBIL..................... ACCESORII ACHIZI}IONATE DE PROPRIETAR............................................... SISTEMUL DE DIRECTIE SERVOASISTATQ ELECTRIC - DUALDRIVE................................ SENZORII DE PARCARE................................... SENZORII DE PARCARE................................... PROTEC}IA MEDIULUI NCONJURATOR........ 89 91 93 96 98 100 101 107 109 111 113 115 116 119 120 123 125 126 128 130 133</p> <p>4</p> <p>BORDULPrezen]a [i pozi]ia instrumentelor [i lampilor de avertizare poate diferi, \n func]ie de versiune</p> <p>1. Aerator lateral reglabil [i orientabil - 2. Aerator fix spre geamurile laterale - 3. Maneta de comandq lumini externe 4. Claxon - 5. Indicatoare de bord si lumini de avertizare - 6. Aerator central reglabil [i orientabil - 7. Aerator centeral fix - 8. Comenzi centrale - 9. Compartimentul inferior pt. mqnu[i - 10.Intrerupator lumini de avarie - 11. Controlul \ncqlzirii, ventila]iei [i al climatizqri - 12.Bricheta - 13. Scrumiera - 14. Contactul de pornire - 15. Levierul pentru reglarea \nql]imii volanului - 16 Air bag pasager - 17.Clapeta de deschidere a capotei motorului ;</p> <p>5</p> <p>TABLOUL DE BORDPunto 1.28v 1.3 Multijet (A) - indicatorul nivel combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (B) - vitezometru (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare tempe raturq criticq (D) - display multifunc]ional</p> <p>6</p> <p>Versiunile ACTIVE, DYNAMIC, CLASS</p> <p>SOUND,</p> <p>(A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare tempeaturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional semnale de avertizare pentru versiunile diesel.</p> <p>7</p> <p>Versiunea EMOTION (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic Semnal de avertizare pentr versiunile diesel.</p> <p>8</p> <p>Versiunea SPORTING (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperatura criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabilSemnal de avertizare pentru versiunile Speedgear sau Dualtronic</p> <p>9</p> <p>Versiunea HGT (A) - vitezometru (B) - indicatorul nivelului de combustibil cu lampa indicatoare a rezervei (C) - indicatorul temperaturi lichidului de rqcire [i lampa avertizare temperaturq criticq (D) - tahometru (E) - display multifunc]ional reconfigurabil Semnal de avertizare pentru versiunile diesel.</p> <p>10</p> <p>SIMBOLURIVe]i gqsi etichete specifice, colorate, l`ngq sau chiar pe suprafa]a unor componente Fiat Punto. Ele poartq simboluri pentu a vq reaminti mqsurile care trebuie luate cu privire la piesele respective. Plqcu]a reprezintq o legendq pentru simbolurile care pot fi gqsite sub capotq.</p> <p>SISTEMUL DE COD FIATPentru a proteja vehiculul mpotriva furturilor, acesta a fost dotat cu un sistem electronic de blocare a motorului (sistemul FIAT CODE) care se activeazq automat, atunci c`nd cheia de contact e scoasq. |n fiecare portcheie al cheii de contact se gqse[te un dispozitiv electronic. C`nd motorul este pornit, acesta transmite un semnal de radiofrecven]q unei antene speciale montatq n contact. Semnalul modulat care se schimbq ori de c`te ori este pornit motorul constituie parola prin care unitatea de control recunoa[te cheia [i permite pornirea motorului. OPERARE De fiecare datq c`nd ma[ina este pornitq prin rotirea chei de contact \n pozi]ia MAR, unitatea de control Fiat CODE trimite un semnal de recunoa[tere cqtre unitatea de control a motorului pentru a dezactiva imobilizarea motorului. Semnalul este trimis doar dacq unitatea sistemului de contol Fiat CODE a recunoscut codul transmis de la cheie. De fiecare datq c`nd cheia de contact este \n pozi]ia STOP, sistemul Fiat CODE dezactiveazq func]iile electronice de control ale motorului.</p> <p>11</p> <p>La pornire , dacq nu a fost recunoscut codul se va aprinde lumina de avertizare . |n acest caz, roti]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou la MAR; dacq motorul rqm`ne imobilizat, \ncerca]i [i cu celelalte chei primite.Dacq totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat. IMPORTANT Fiecare cheie are propriul ei cod care trebuie introdus n memoria unitq]ii de control a sistemului. Pentru memorarea de noi chei, maxim 8, contacta]i o Reprezentan]q Fiat.</p> <p>Aprindera semnalului luminos de avertizare deplasarii.</p> <p>\n timpul</p> <p>1. Dacq semnalul se aprinde n timp ce vehiculul se deplaseazq, aceasta nseamnq cq sistemul face un autotest. (ex. datoritq unei cqderi de tensiune) la prima oprire, roti]i cheia de contact la STOP [i apoi la MAR: dacq defec]iunea este detectatq lumina de avertizare nu va reapqrea. 2. Dacq semnalul luminos rqm`ne aprins, repeta]i procedura descrisq anterior lqs`nd cheia \n pozi]ia STOP timp de 30 de secunde.Dacq defec]iunea persistq contacta]i o Reprezentan]q Fiat. 3. Dacq lumina de avertizare rqm`ne aprinsq \nseamnq cq respectivul cod nu a fost recunoscut. |n acest caz, muta]i cheia \n pozi]ia STOP [i apoi din nou \n pozi]ia MAR; dacq blocajul persistq, ave]i posibilitatea de a \ncerca [i cu celelalte chei primite. Dacq totu[i nu pute]i porni motorul folosi]i procedura de pornire de urgen]q (consulta]i " n caz de urgen]q " ) [i contacta]i urgent o Reprezentan]q Fiat.</p> <p>IMPORTANT Compontele electronice ale cheii pot fi afectate dacq cheia suferq lovituri puternice.</p> <p>12</p> <p>CHEILESISTEMUL DE PROTEC}IE FIAT CODE Odatq cu vehiculul vi se furnizeazq [i cheia acestuia n douq exemplare [i cardul CODE care con]ine urmqtoarele date. A. - codul electronic pentru pornirea de urgen]q (vezi " Pornire de urgen]q n sec]iunea " n caz de urgen]q "). B. - codul cheii mecanice ce va fi furnizat Reprezentan]ei Fiat atunci c`nd comanda]i un duplicat de cheie. Este bine sq ave]i \ntotdeauna numqrul de cod electronic (A) n eventualitatea n care va trebui sq efectua]i o pornire de urgen]q. IMPORTANT Pentru a asigura o func]ionare eficientq a componentelor electronice ale cheii, nu trebuiesc expuse direct la lumina razelor solare</p> <p>Toate cheile [i cardul CODE trebuie sq fie nm`nate noului proprietar la v`nzarea vehiculului.</p> <p>13</p> <p>CHEIE FARQ TELECOMANDQ Cheia (A) livratq \n douq exemplare c`nd ma[ina nu este dotatq cu telecomanda, opereazq: - contactul de pornire; - \ncuietorile u[ilor; - \ncuietoarea portbagajului; - \ncuietoare bu[onului de combustibil; -dezactivarea air bag-ului pasagerului; CHEIE CU TELECOMANDQ (unde este prevqzutq) Cheia (B) livratq \mpreunq cu cheia (A) c`nd ma[ina este dotatq cu telecomandq ac]ioneazq: - contactul de pornire; - \ncuietorile u[ilor; - \ncuietoarea portbagajului; - \ncuietoare bu[onului de combustibil; - dezactivarea air bag-ului pasagerului; - butonul (C) pentru \nchidere/deschidere u[i. Ledul (C) care semnaleazq trimiterea codului la receptorul sistemului de alarmq. C`nd u[ile sunt deschise luminile interne se vor aprinde pentru o perioadq scurtq de timp. IMPORTANT Anumite unde radio din exteriorul ma[inii ( telefoane mobile) pot disturba frecven]a telecomenzii. |n acest caz telecomanda poate func]iona incorect.</p> <p>14</p> <p>nlocuirea bateriilor cheilor cu telecomandq Dacq, atunci c`nd apqsa]i butoanele, ledul clipe[te o singurq datq scurt, trebuie \nlocuitq bateria cu una nouq de acela[i tip. nlocuirea bateriei Deschide]i capacul de plastic inser`nd o [urubelni]q n (A) Introduce]i noile baterii (B) respect`nd polaritatea |nchide]i capacul de plastic. Cererea pentru telecomenzii adi]ionale Receptorul poate recunoa[te p`nq la 8 telecomenzi. Dacq ave]i nevoie de telecomenzi suplimentare, merge]i la o Reprezentan]q Fiat lu`nd cu dvs. toate cheile primite [i cardul CODE, actele peronale [i cele ale ma[inii.</p> <p>Bateriile folosite sunt dqunqtoare mediului \nconjurqtor. Ele trebuie aruncate \n conformitate cu normele \n vigoare, \n recipiente speciale, ori duse la un dealer Fiat care se va ocupa de acestea.</p> <p>15</p> <p>DISPOZITIVUL DE PORNIRECheia poate fi rotitq n 4 pozi]ii diferite astfel: - STOP: oprire motor, cheia poate fi scoasq, este posibilq blocarea volanului. Unele dispozitive electronice pot fi activate ncq (ex: sistemul audio, deschizqtoarele electrice de geamuri). - MAR: pozi]ia de mers. Toate instala]iile electrice sunt alimentate. - AVV: pornirea motorului. - PARK: oprire motor, luminile de parcare pornite,blocarea coloanei volanului. Pentru a \ntoarce cheia la PARK apqsa]i butonul (A). Dispozitivul de pornire este dotat cu un mecanism care, \n cazul \n care motorul nu porne[te, rote[te cheia \...</p>