Masalah Tingkah Laku Pelajar

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kaunseling pelajar

Text of Masalah Tingkah Laku Pelajar

Masalah tingkahlaku

Masalah tingkahlaku

1. KONSEP TINGKAH LAKU BERMASALAH Perlakuan yang dimanifestasikan secara konsisten dalam satu jangka masa lama yang akan memberi kesan buruk dalam perkembangan pembelajaran murid dan seterusnya menghalang mereka terlibat secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah.

2

DEFINISITingkahlaku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak kira di dalam kehidupan bermasyarakat atau termasuk sekolah.

Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya.

Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah.

Kindsvatter (Levin & Nolan, 2004) - tingkah laku bermasalah atau salah laku.Feldhusen (Levin & Nolan, 2004)-gangguan terhadap perlaksanaan proses pengajaran yang lancar. Emmer dan rakan-rakan (Levin & Nolan, 2004) - mengganggu pengajaran guru serta pembelajaran beberapa orang murid untuk jangka masa tertentu.Shrigley (Levin & Nolan, 2004) apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif.

DISIPLIN & TINGKAH LAKUDISTRUPTIFDISTRUKTIF

DIRI MURID

GURU

SEKOLAH

LATAR BELAKANG MURID

HIPERAKTIF SENSITIF MENIPU

PENDIAMKURANG BERI PERHATIAN

MASALAH DISIPLIN & TINGKAH LAKU BERMASALAH BILIK DARJAH

KONSEP

JENIS-JENIS TINGKAH LAKU

TINGKAH LAKU BERMASALAH DALAM BILIK DARJAH

SEBAB BERLAKU MASALAH DISIPLIN & TINGKAH LAKU

JENIS-JENIS TINGKAH LAKU

DISTRUPTIFDISTRUKTIF

Tingkah laku membahayakan orang lain :- Hiperaktif Kelakuan nakal Bising Bergerak sesuka hati Ketawa kuat Agresif secara lisan/fizikal

Tingkah laku membahayakan diri, sekolah, masyarakat :- Permusuhan nyata Vandalisme Kumpulan liar Klik Geng

DIRI MURIDGURULATAR BELAKANG MURIDSEKOLAH Kebosanan dengan aktiviti kelas Masalah emosi Kekurangan keperluan fisiologi Percubaan gaya baru Penyampaian kandungan guru tidak jelas Penyediaan bahan yang tidak relevan Penceraian ibu bapa Penyakit kronik yang serius Kematian ahli keluarga Sosioekonomi keluarga Peraturan yang ketat Ruang pembelajaran yang tidak relevan dan tidak bermakna Terpaksa mematuhi autoriti guru- guru

KURANG MEMBERI PERHATIAN

Murid tidak mendengar apabila guru mengajar dan tidak fokus semasa P & P dijalankan

Kanak-kanak bersifat impulsif dan sering mengganggu perbualan, aktiviti atau menyatakan sesuatu tanpa berfikir

Murid mudah mengalih perhatiannya dan sukar menyiapkan tugasanPENDIAM

Murid ini tidak melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan kelas, tidak menyumbangkan dan bertukar ideaSENSITIF

Murid ini sukar ditegur dan mudah merajuk

Sentiasa memerlukan peneguhan dan sokonganMENIPU

Murid ini mempunyai kecenderungan untuk tidak bercakap benar

HIPERAKTIFPENDIAMSENSITIFMENIPU

Klasifikasi tingkah laku bermasalah. Tingkahlaku bermasalah boleh diklasifikasikan kepada dua :tingkahlaku masalah dalaman. tingkahlaku masalah luaran.

Tingkahlaku masalah dalamanTingkahlaku masalah luaranKebimbangan, perasaan takutMengingkar arahanSedih, murungMenentangBersikap apetatik (tidak mempedulikan)AgresifSuka menyendiri, penarikan diriArgumentatif (suka berhujah)Kecenderungan menyalahi diri sendiri, perasaan serba salahTidak mempercayai, kecenderungan menyalahi orang lainPerasaan rendah diriDestruktifMalu, terlalu sensitifMenipu, mencuriKeasyikan pemikiran tentang sesuatu perkaraSukar mengawal diri dan cemburu

Ciri-ciri masalah tingkahlaku. Kebanyakkannya akan mengalami gangguan daripada aspek berikut: I) Interaksi sosial2) Komunikasi ( lisan dan bukan lisan)Sukar untuk meluahkan keinginan sendiri.3) Minat dan aktiviti.Suka membuat gerakan yang berulang-ulang yang aneh. 4) Masalah dalam aktiviti motor/ fizikalMenjadi terlalu aktif atau terlalu lembap.

Faktor-faktor yang mempengaruhi.Mewarisi sifat atau tingkah laku bermasalah.- ketidakseimbangan biokimia dalam diri seseorang, masalah neurologi atau kecederaan sistem saraf pusat. Faktor behavioral.kegagalan mempelajari tingkahlaku menyesuaikan diri.Faktor sosiologi:- melabel individu berdasarkan latar belakang dan pengaruh budaya sesuatu masyarakat. Perubahan dalam sesebuah keluarga. -Contoh: kelahiran adi beradik yang baru, penceraian atau ibu bapa tiri baru.Media massa. -Cerita-cerita ganas dan lucah.

KAEDAH MENGENAL PASTI MURID YG MEMPUNYAI TINGKAH LAKU BERMASALAHKaedah Berasaskan UjianKaedah bukan ujian - pemerhatian - temuduga - kaedah penyelidikanKajian KesKajian DokumenKajian RentasanKajian Menegak

13

Mengenal pasti kanak-kanak bermasalah tingkah lakuKesukaran dalam pembelajaran yang sukar dinyatakan secara intelektual, sensori dan faktor kesihatan.Kesukaran mewujudkan interaksi dengan guru dan rakan.Tingkah laku abnormal dalam situasi biasa.Menunjukkan kelakukan yang berkaitan dengan rasa takut.

TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKUAlat Pengukuran PersonalTeknik PencegahanTindakan Pembetulan

15

Cara-cara guru mengatasi tingkah laku bermasalahBelajar Sambil Bermain. Main Peranan. Kaedah dan Teknik Pemudahcaraan. Tunjuk Cara (Demonstrasi).Peneguhan Positif. Peneguhan Negatif.

PENGURUSAN TINGKAH LAKUMengenal pasti tingkah laku bermasalah muridTentukan matlamat t/laku yg diinginkanPilih strategi yg sesuaiAplikasi strategiUbahsuai dan ubah strategi jika gagalApilkasi strategi baru secara sistematik

17

Implikasi kepada pengajaran dan pembelajaranMurid yang lain tidak dapat menumpukan perhatian kepada P&P.Mewujudkan pergaduhan.Interaksi antara guru dengan murid lain terganggu.Proses P&P tidak dapat berlangsung dengan lancar.

IMPLIKASI TINGKAH LAKU BERMASALAH KEPADA PROSES P & P Mengawal bilik darjah termasuk mengurus tingkah laku bermasalah akan menjamin keberkesanan P & P. Jika ia tidak diambil dgn serius wlp persediaan dibuat dgn baik objektifnya tidak akan tercapai.

19