Mass Effect 2 Atlas Swiata - Poradnik GRY-OnLine.(Modified).(Modified)

  • Published on
    18-Jun-2015

  • View
    7.589

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry

Mass Effect 2(Atlas wiata)autor: Jacek Stranger Haas

(c) 2010 GRY-OnLine S.A. Producent BioWare Corporation, Wydawca Electronic Arts Inc., Wydawca PL Electronic Arts Polska Prawa do uytych w tej publikacji tytuw, nazw wasnych, zdj, znakw towarowych i handlowych, itp. nale do ich prawowitych wacicieli.

Mass Effect 2 (Atlas wiata) Poradnik GRY-OnLine

Spis

treci

Wprowadzenie __________________________________________________ 3 Podstawy ______________________________________________________ 4 Klasy i moce postaci _____________________________________________ 10onierz ___________________________________________________________________ Szpieg ____________________________________________________________________ Szturmowiec ______________________________________________________________ Stranik ___________________________________________________________________ Adept _____________________________________________________________________ Inynier___________________________________________________________________ Cechy wsplne poszczeglnych klas __________________________________________ Odblokowywanie mocy specjalnych___________________________________________ 10 13 17 21 25 29 33 35 Nowa a importowana posta __________________________________________________ 4 Proces tworzenia postaci _____________________________________________________ 8

Rozgrywka ____________________________________________________ 37Moralno _________________________________________________________________ 37 Eksploracja ________________________________________________________________ 40 Walka ____________________________________________________________________ 42 Zestawienie czonkw druyny _______________________________________________ 47 Budowanie pozytywnych relacji, romanse _____________________________________ 52 Informacje wstpne ________________________________________________________ Samodzielne opracowywanie nowych technologii ______________________________ Kupowanie gotowych technologii _____________________________________________ Najlepsze technologie na pocztek gry ________________________________________ Plany nowych technologii ___________________________________________________ Opracowywanie nowych technologii __________________________________________ Gotowe upgradey __________________________________________________________ 59 60 63 65 66 70 74 76 79 81 88 95

Druyna ______________________________________________________ 47 Technologie ___________________________________________________ 59

Surowce ______________________________________________________ 76Metody pozyskiwania _______________________________________________________ Pierwiastek zero ___________________________________________________________ Iryd ______________________________________________________________________ Platyna ___________________________________________________________________ Pallad_____________________________________________________________________ Akcesoria ________________________________________________________________ Handlarze sklepy ________________________________________________________ Handlarze oferta ________________________________________________________ Leksykon _________________________________________________________________ Planety i ksiyce _________________________________________________________

Zestawienia __________________________________________________ 102102 104 105 107 109

Wydawnictwo GRY-OnLine S.A. ul. Krlewska 57, 30-081 Krakw tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 (c) 2002-2010 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie caoci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine. www.gry-online.pl

Strona: 2

Mass Effect 2 (Atlas wiata) Poradnik GRY-OnLine

Do niniejszej gry dostpny jest rwnie poradnik, w ktrym znajduje si opis zada (questw).

WprowadzenieNiniejszy atlas wiata stanowi uzupenienie do gwnego poradnika do gry Mass Effect 2, skupiajc si na dokadnym omwieniu jej najwaniejszych elementw. Cao podzielona zostaa na cztery zasadnicze czci, stanowice grupy rozdziaw: Pierwsza cz atlasu zawiera przede wszystkim liczne wskazwki dotyczce zaimportowania starego bohatera lub utworzenia nowej postaci, podpowiadajc jednoczenie, na ktre z dostpnych klas i mocy bohaterw warto si decydowa. W tej grupie rozdziaw znalazy si take porady dotyczce waciwej rozgrywki, ze szczeglnym uwzgldnieniem staczanych walk. Druga cz atlasu powicona zostaa w caoci kompletowanej w miar rozwoju rozgrywki druynie, prezentujc pene zestawienie dostpnych sojusznikw wraz z wyszczeglnieniem uywanych przez nich mocy, jak rwnie omawiajc zasady nawizywania znajomoci (w tym romansw). Trzecia cz atlasu jest zdecydowanie najobszerniejsza, omawiajc w gwnej mierze sposoby pozyskiwania i rodzaje dostpnych technologii. Oprcz tego w tej grupie rozdziaw znalazy si szczegowe informacje na temat odnajdywania konkretnych surowcw niezbdnych do opracowywania kolejnych wynalazkw. Czwarta cz atlasu wypeniona zostaa rnorakimi listami. Zawiera ona midzy innymi zestawienie wszystkich planet i ksiycw (wraz z omwieniem wystpowania na nich z i anomalii) oraz list handlarzy i oferowanych przez nich przedmiotw (w tym ciekawych akcesoriw). Jacek Stranger Haas

Strona: 3

Mass Effect 2 (Atlas wiata) Poradnik GRY-OnLine

PodstawyN o w a a i m p o r t o w a n a p o s t a Wyboru czy chcesz gra now postaci czy bohaterem zaimportowanym z pierwszej czci serii musisz dokona jeszcze przed przystpieniem do zabawy. Jeli tylko masz tak moliwo (zachowane postpy z gry) to zdecydowanie proponuj zdecydowa si na ten drugi wariant. Granie star postaci pozwoli Ci bowiem przenie wszystkie podjte decyzje, midzy innymi te najwaniejsze, dotyczce losw Rady, Wrexa i Ashley/Kaidana.

Nie musisz pamita swoich wczeniejszych decyzji, bo zostaniesz o nich poinformowany jeszcze przed rozpoczciem zabawy.

Nie musisz si na szczcie obawia tego, e wybierajc now posta znajdziesz si na straconej pozycji, bo zabawa bdzie rwnie ciekawa i nie omin Ci adne wane questy. Ponadto nie zostaniesz cakowicie pozbawiony moliwoci wpywu na wydarzenia z przeszoci, albowiem odpowiedzi udzielone podczas przelotu na stacj azarz (prolog) wpyn w pewnym stopniu na uksztatowanie rzeczywistoci. Uwaga! Nawet jeli wybierzesz importowan posta to i tak bdziesz mg zmieni wygld bohatera i jego klas. Jedyne co pozostanie nienaruszone to jego/jej wczeniejsze wybory.

Strona: 4

Mass Effect 2 (Atlas wiata) Poradnik GRY-OnLine Rozpoczcie gry now postaci

Jeeli chcesz gra now postaci to wystarczy wybra z menu gwnego opcj nowej gry i nastpnie ustali pe bohatera. Nie przejmuj si brakiem innych opcji, bo wyboru klasy i szczegw wygldu dokonuje si dopiero po ukoczeniu krtkiego wstpu na pokadzie starej Normandii.

Z menu gwnego moesz wybra opcj zabawy now postaci lub importowan (z pierwszej lub drugiej czci ju po jej ukoczeniu).

Jeeli rozpoczynasz gr po raz kolejny to pojawia si te moliwo importu dotychczasowego bohatera. Nic nie stoi oczywicie na przeszkodzie eby zignorowa t opcj i rozpocz od zera.

Strona: 5

Mass Effect 2 (Atlas wiata) Poradnik GRY-OnLine Rozpoczcie gry importowan postaci

Jeeli po wybraniu nowej gry i opcji importu postaci z ME1 widzisz puste okno to oznacza to, i musisz podpowiedzie grze gdzie naley szuka zapisanych stanw gry z pierwszej czci serii. Wykonuj w tym celu kolejne kroki: 1) Wyjd z gry i wyjmij pytk z napdu. 2) W pytk z gr do napdu i po pojawieniu si okna autostartu wybierz opcj konfiguracji (Configure). 3) Wybierz pole Zapisy gry, a nastpnie kliknij na przycisku Kopiuj zapisy gry z Mass Effect 1. 4) Musisz teraz odnale katalog, w ktrym zapisane zostay stany gry. Domylnie s one przetrzymywane na partycji systemowej: Windows XP C:\Documents and Settings\nazwa_uytkownika\Moje dokumenty\BioWare\Mass Effect\Save Windows Vista i 7 C:\Users\nazwa_uytkownika\Dokumenty\BioWare\Mass Effect\Save 5) Kliknij na przycisku OK (nie musisz zaznacza pojedynczych plikw, a jedynie wybra waciwy katalog) i zamknij okno konfiguratora, potwierdzajc ch zapisania zmian. 6) Moesz ju uruchomi ponownie gr, a tym razem stan gry powinien wywietli si na licie po wybraniu opcji importu.

Po klikniciu na przycisku kopiowania zapisw musisz odnale katalog Save. Jest on w miejscu, w ktrym przetrzymywane s zapisane stany gry.

Strona: 6

Mass Effect 2 (Atlas wiata) Poradnik GRY-OnLine Wane informacje

- Wybierajc import postaci z pierwszej czci Mass Effect zmuszony jeste do rozwijania bohatera od zera. Oznacza to konieczno wznowienia przygody bez moliwoci korzystania ze zdobytych wczeniej umiejtnoci i bez zgromadzonego ekwipunku. - W zalenoci od tego na jakim poziomie znajdowaa si importowana posta moesz otrzyma startowy bonus punktw dowiadczenia (maksymalnie 4000 punktw w przypadku postaci na 60 poziomie). - Decydujc si na opcj importu moesz rwnie liczy na bonusy w postaci gotwki (150000 kredytw w przypadku postaci na 60 poziomie + dodatkowe kredyty jeli posta bya bardzo bogata) i surowcw (10000 jednostek kadego surowca w przypadku postaci na 60 poziomie).

Strona: 7

Mass Effect 2 (Atlas wiata) Poradnik GRY-OnLine P r o c e s Wybr poziomu t w o r z e n i a p o s t a c i

trudnoci

Mass Effect 2 jest gr zdecydowanie prostsz od swojego poprzednika i dlatego zabaw na domylnym poziomie onierza proponowabym jedynie mniej dowiadczonym graczom. Na tym poziomie trudnoci wygrywanie zdecydowanej wikszoci bitew bdzie atwe, a drobne problemy moesz mie jedynie z niektrymi dalszymi misjami gry i to tylko jeli si zbytnio popieszysz z ich wykonaniem. Poz