Matematika - Gimnazija - 2. ? Â· 2012=2013 popravni izpit - matematika G2A Matematika - Gimnazija - 2. LETNIK Popravni izpit - avgustovski rok 1. V kompleksni ravnini skiciraj mno zico kompleksnih

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>2012/2013 popravni izpit - matematika G2A</p><p>Matematika - Gimnazija - 2. LETNIK</p><p>Popravni izpit - avgustovski rok</p><p>1.V kompleksni ravnini skiciraj mnozico kompleksnih stevil, ki zadoscajo pogoju</p><p>(|z| = 2) (Re(z) &lt; 1).</p><p>(3)</p><p>Re</p><p>Im</p><p>0</p><p>2.Izracunaj:</p><p>a) 2i37 1i</p><p>+2(1 i)</p><p>1 + ib) |7 + 15i| (3 + 4i)(3 + 4i) (6)</p><p>Matej Mlakar, prof. avgust 2013</p></li><li><p>2012/2013 popravni izpit - matematika G2A</p><p>3.</p><p>Podana je funkcija f(x) =x2</p><p>2+</p><p>x</p><p>2 1.</p><p>a) Narisi graf funkcije f.</p><p>b) Doloci presecisca s funkcijo g(x) = 3x2</p><p>2+ x 1.</p><p>c) Teme funkcije f premakni za vektor ~v =1</p><p>2,5</p><p>4. Zapisi enacbo tako premaknjene funkcije.</p><p>d) Doloci n, da bo y = 12x + n tangenta na graf funkcije f.</p><p>(12)</p><p>2 1 1 2</p><p>2</p><p>1</p><p>1</p><p>2</p><p>0</p><p>Matej Mlakar, prof. avgust 2013</p></li><li><p>2012/2013 popravni izpit - matematika G2A</p><p>4.V prostoru dolocajo trikotnik ABC tocke A(0,4, 1), B(5, 1, 6) in C(2, 3, 5).a) Doloci tocko M na daljici AB, da bo AM : MB = 2 : 3.</p><p>b) Izracunaj razdaljo med teziscem trikotnika ABC in tocko A.</p><p>c) Izracunaj kot ]ABC. (10)</p><p>Matej Mlakar, prof. avgust 2013</p></li><li><p>2012/2013 popravni izpit - matematika G2A</p><p>5.</p><p>VektorAB = ~a z dolzino 5 in vektor</p><p>AC = ~b z dolzino 3 lezita pod kotom 60 (slika).</p><p>a) Zapisi vektorjaBE in</p><p>CF z ~a in ~b.</p><p>b) Izracunaj skalarni produkt a (~a +~b)c) Izracunaj dolzino vektorja</p><p>BE. (10)</p><p>2 3</p><p>1</p><p>2</p><p>A B = 60</p><p>C DE</p><p>F</p><p>Matej Mlakar, prof. avgust 2013</p></li><li><p>2012/2013 popravni izpit - matematika G2A</p><p>6.Resi enacbo:</p><p>3</p><p>4x 3x2 + 8 = 0</p><p>(4)</p><p>7.Poenostavi:</p><p>a)a 3a2 4a3 :</p><p>6a5</p><p>b) a1/2b3/2(a2b)1/3a0(a5b2)1/6 (6)</p><p>Matej Mlakar, prof. avgust 2013</p></li><li><p>2012/2013 popravni izpit - matematika G2A</p><p>8.</p><p>Skonstriraj trikotnik ABC, ce poznas c = 6 cm, b = 4 cm, tc = 3 cm. (5)</p><p>Matej Mlakar, prof. avgust 2013</p></li><li><p>2012/2013 popravni izpit - matematika G2A</p><p>9.a) Tocka A je sredisce kroznice (slika). Izracunaj kote v trikotniku ADC, ce je ta enakokrak z</p><p>najmanjsim notranjim kotom z vrhom v tocki A.</p><p>b) Koliko meri kot ]FEB?</p><p>(4)</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>F</p><p>G</p><p> = 27</p><p>Matej Mlakar, prof. avgust 2013</p></li><li><p>2012/2013 popravni izpit - matematika G2A</p><p>10.</p><p>Koliko meri notranji kot v pravilnem veckotniku, ki ima trikrat vec diagonal kot stranic? (5)</p><p>Kriterij ocenjevanja:</p><p>ocena 1 2 3 4 5</p><p>% 0 44 45 59 60 74 75 89 90 100</p><p>Matej Mlakar, prof. avgust 2013</p></li></ul>