Medijsko planiranje tv buying

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    412

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. #fmkmediaplanning: TVbuyingLetnji semestar 2012/13

2. Danas o Sekundama CPP-u i optimizaciji Emitovanjima Ponovo o rejtingu I ponesto o affinity-u 3. Sekunda def: 86400-ti deo prosenog tropskogdana 60-ti deo minuta, 3600-ti deo sata Jedna od 7 osnovnih veliina SI sistema 4. Sekunda kao valuta Sekunda je najstariji oblik valute zaprodaju TV vremena Vrednost sekunde u odreenom TV slot-uusko je povezivan sa gledanou Po pravilu cena sekunde predmet jepregovora. 5. Cena emitovanja kod kupovinesekundi Cena emitovanja reklamnog spota dobijase mnoenjem cene sekunde u datomterminu sa duinom spota. Cena emitovanja je unapred poznata i nezavisi od ostvarene gledanosti 6. CPP I CPM Cost per point (CPP) je cena po jednomrejting poenu, odnosno koliko kosta da sekupi jedan rejting poen Dobija se tako sto se cena za 30-to sekundnispot podeli sa oekivanim odnosnoostvarenim rejtingom za to emitovanje Cost per mile (CPM) je cena koja je potrebnada bi neki sadrzaj videlo hiljadu gledalaca Idobija se na isti nacin kao I CPP na bazi 30-to sekundnog spota 7. Kriterijum za odabir termina U klasinom prilazu medija planiranju,kriterijum za odabir termina za emitovanjeje vezan za gledanost kao osnovniparamater Korektivni faktor u izboru jeste cena datogemitovanja Klasini cilj TV media planiranja jesteminimizacija CPP-a 8. Bazini prinicip optimizacije Osnovni cilj svake kampanje je da budeviena od strane eljene ciljne grupe. Kampanja je viena ako je emitovana ugledanim terminima Kampanja je realna ako nije preplaena Drugim reima, cilj je da za natprosenugledanost platimo ispodprosenuvrednost. 9. Emitovanje kao valuta Iz praktinih razloga kod televizija samanjom gledanou uvodi se prodajaemitovanja umesto prodaje sekunde Cena emitovanja je bazirana na 30-tosekundnom spotu, ali se krai spotovi po pravilu ne naplaujuproporcionalno manje, 10. Cena emitovanja u ekvivalentu Cena emitovanja u ekvivalentnupredstavlja definisanje cene konkretnogemitovanja u odnosu na referentnoemitovanje Najstariji princip formiranja TV cenovnika isledstveno pregovaranja, uslovljennepouzdanim istraivanjima Primer poznatog ekvivalenta je cenaemitovanja ispred Dnevnika 2 na RTS 1 11. Rejting kao valuta Pretpostavke: pouzdani i proverljivi rezultati istraivanjagledanosti Prihvatanje rezultata od svih uesnika na tritu Ciljna grupa u odnosu na koju se gledarejting je nuan aspekt uspostavljanja rejtingakao valute Cena rejtinga se iskazuje kao CPP Po pravilu vrednost CPP je vezana zakoliinu kupljenih rejtinga 12. Cena emitovanja kod kupovinerejtinga Cena emitovanja se dobija tako to sevrednost CPP-a pomnoi sa ostvarenimrejtinzima. Time se dobija cena za 30-to sekundnispot. Za spotove ostalih duina dobijenacena se koriguje ne nunoproporcionalnim koeficijentima Cena nije unapred poznata, ve zavisi odostvarene gledanosti. 13. Vrednost CPP-a Vrednost CPP-a se dobija po zakonuponude i potranje i to je transparentnijetrite to je vrednost CPP-a realnija U UK I HU vrednost CPP-a za naredni meseczavisi direktno od toga koliko je u prethodnommesecu izdvojeno novca za kupovinu rejtinga. U Srbiji se do vrednosti CPP dolazi krozpregovore. 14. Affinity Definie se kao kolinik ostvarenogrejtinga za eljenu ciljnu grupu iostvarenog rejtinga za ciljnu grupu koja sekupuje Predstavlja jedan od kriterijuma za odabirodabir termina i parametar u optimiziaciji Izraava se u indexima.