Memohon Cuti Bersalin CB1

  • Published on
    20-Jul-2015

  • View
    102

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>LAMPIRAN CB1</p> <p>BORANG PERMOHONAN CUTI CUTI BERSALIN (PERTAMA HINGGA KELIMA)(Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998) Kepada: PPG/PPDK Berkenaan</p> <p>1.</p> <p>BUTIR-BUTIR PERIBADI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nama Pemohon No. Fail Peribadi Jawatan &amp; Gred/Kategori Tarikh lantikan tetap Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : :</p> <p>2.</p> <p>BUTIR PERMOHONAN CUTI BERSALIN SEMASA 2.1 2.2 Permohonan bagi Kali Keempat Tempoh yang diperakui: Dari hingga ( 60 hari)</p> <p>3.</p> <p>CUTI BERSALIN YANG PERNAH DILULUSKAN SEBELUM INI Kelulusan Kali 3.1 3.2 3.3 3.4 Pertama Kedua Ketiga Keempat Ruj. Surat Kelulusan &amp; Tarikh</p> <p>4.</p> <p>DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN</p> <p>4.14.2 4.3</p> <p>Salinan asal Sijil Bersalin No.</p> <p>002537</p> <p>bertarikh 22/01/06</p> <p>keluaran Hospital Umum Sarawak Sijil Kahwin (sekiranya belum pernah dikemukakan) Jadual Waktu Mengajar 02 Februari 2006 Tarikh 5. ULASAN/PERAKUAN KETUA JABATAN/PENGETUA/GURU BESAR Saya mengaku bahawa maklumat yang diberi di atas telah diperiksa dengan teliti dan didapati benar, tepat dan teratur. (Tandatangan Pemohon)</p> <p>.</p> <p>Tarikh</p> <p>( Tandatangan, Nama &amp; Cop Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar )</p>