Memoriu Corbeni-Aviz Drum Final

  • View
    640

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINREA AUTORIZATIILOR PENTRU AMPLASAREA SI EXECUTIA DE LUCRARI IN ZONA DRUMURILOR NATIONALE PENTRU INSTALATII

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SATELE CORBENI , BUCSENESTI SI ROTUNDA , COMUNA CORBENI, JUDETUL ARGES MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

AVIZATOR

D.R.D.P - BUCURESTI

Proiectant general: S.C IPCT INSTALATII S.R.L. BUCURESTI Proiectant de specialitate: S.C MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI 1.DATE GENERALE ALE PROIECTULUI 1.1. Denumirea obiectivului de investitii Reabilitarea drumurilor de interes local in satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda; Sistem centralizat de canalizare in satele Corbeni, Bucsenesti si Rotunda; Centru ingrijire copii sat Oesti Ungureni; Terenuri de sport in satele Corbeni si Oesti Ungureni; Dotare camin cultural satul Poienari, comuna Corbeni, judetul Arges (faza PT, DE) 1.2. Denumirea obiectului de investitii Obiect nr 2: "SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SATELE CORBENI , BUCSENESTI SI ROTUNDA , COMUNA CORBENI, JUDETUL ARGES" 1.3. Adresa Judetul Arges, comuna Corbeni, 1.4. Titularul investitiei CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBENI, JUDETUL ARGES.

1.5. Beneficiarul investitiei CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBENI

1.6. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C TIMAGUS CONFEX S.R.L. Pitesti, judeul Arges 1.7. Elaboratorul proiectului PROIECTANT GENERAL S.C IPCT INSTALATII S.R.L. BUCURESTI S.C IPCT INSTALATII S.R.L. BUCURESTI proiectului PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI S.C MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L a elaborat documentatiile pentru: Drumuri; Arhitectura Rezistenta; Mediu; a elaborat documantatiile de instalatii aferente

2.INVESTIGATII DE TEREN 2.1 Studii topografice Ridicarea topografica a fost realizata in Sistemul Stereografic 1970 de catre SC PROSILVA GEOTOP SRL. 2.2 Studii geotehnice Elaborarea studiului geotehnic a avut ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a conditiilor de proiectare. Realizarea acestuia a vizat acoperirea intregului sector in studiu cu lucrari specifice de teren si laborator pentru: Identificarea stratificatiei terenului; determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale paminturilor; precizarea nivelului de aparitie si stabilizare a apei subterane.

Informatiile pe care studiul geo le-a furnizat au constituit baza de lucru pentru personalul tehnic implicat in procesul de proiectare si dimensionare a structurilor rutiere si a lucrarilor de consolidari. 2.3 Evolutia zonei Terenul face parte din domeniul public administrat de Consiliul Local Corbeni, Judet Arges conform Monitoriului Oficial al Romaniei. teren pe care se doreste un sistem centralizat de canalizare. Sistemul de canalizare este prevazut a fi executat partial pe cele doua parti ale Drumului National (D.N. 7C). In prezent in Comuna Corbeni s-a executat o retea de alimentare cu apa inclusiv gospodaria de apa la care sunt racordate o parte din gospodariile comunei, iar o parte sunt alimentati din cismele stradale. Comuna Corbeni nu dispune de un sistem centralizat de colectare si evacuare dirijata a efluentului menajer cu tratarea ulterioara a acestuia intr-o instalatie de epurare-cu descarcare in emisarul natural. La baza intocmirii documentatiei au stat urmatoarele : - Certificat de Urbanism nr. 07/19.01.2011 ; 2.4 Caracteristici debite Reteaua de canalizare propusa, urmareste trama stradala si este formata din : - Colector menajer cu o lungime total de L=6450m; -Statii de pompare ape menajere intermediare (SP1, SP2, SP3,SP4); -Statie de pompare in incinta statiei de epurare (SPAU); - Staie de epurare compact monobloc pentru un debit nominal Qc=500mc/zi; - Amenajare gur vrsare pe o lungime de L=40m, 10m amonte, 30m aval. Conducte gravitaionale (de canalizare)

Conducte gravitaionale (de canalizare) Sistemul de canalizare gravitational se desfasoara intre Km 47+124 (CM 71) si Km 52+078 (CM 180) pe zona drumului national DN 7C. Intre Km 47+124 (CM 71) si Km 47+841.85 (CM 57) (avand lungimea de 717.85 m) sistemul gravitational de canalizare este pozat pe partea dreapta a Drumului National. Intre Km 47.841.85 (CM57) si Km 48+881.10 (CM8) (avand lungimea 1039.25 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National. Intre Km 48+881.10 (CM8) si Km 49+165.10 (CM184) (avand lungimea 284 m), sistemul de canalizare este prevazut pe ambele parti a Drumului National. Intre Km 49+165.10 (CM184) si Km 49+308 (CM90) (avand lungimea 142.90 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National.

Intre Km 49+308 (CM90) si Km 50+014 (CM38) (avand lungimea 706 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe ambele parti a Drumului National. Intre Km 50+014 (CM105) si Km 52+078 (CM180) (avand lungimea 2064 m), sistemul de canalizare este prevazut si pe partea stanga a Drumului National.

CONDUCTE DE CANALIZARE FATA DE AXUL DRUMULUI DN 7C Distanta amplasare ax Tronson de conducta conducta (camin) amplasare pe (camin) fata traseu DN 7C(KM) de axul DN 7CCM 71 CM 70 CM 69 CM 68 CM 67 CM 66 CM 65 CM 64 CM 63 CM 62 CM 61 CM 60 CM 59 CM 58 CM 57 CM 56 CM 55 CM 54 CM 70 CM 69 CM 68 CM 67 CM 66 CM 65 CM 64 CM 63 CM 62 CM 61 CM 60 CM 59 CM 58 CM 57 CM 56 CM 55 CM 54 SP3 CM 28 CM 27 CM 26 6.34m 6.61m 6.28m 6.40m 6.59m 6.48m 7.15m 8.20m 8.73m 8.76m 9.13m 8.74m 7.86m 7.12m 4.01m 3.80m 4.57m 5.74m 5.32m 4.84m

Nr. Crt.

Tip de conducta canalizare

Distanta Distanta amplasare amplasare limita ax conducta de proprietate (camin) fata Observatii fata de axul DN de 7C marginea DN 7C10.08m 10.37m 10.34m 10.03m 10.05m 9.57m 9.36m 10.87m 11.42m 11.60m 10.91m 10.82m 13.08m 13.68m 4.77m 4.30m 6.53m 6.20m 5.70m 5.41m 3.47m 3.38m 3.12m 3.18m 3.54m 3.44m 3.97m 5.16m 5.49m 5.62m 5.64m 5.65m 5.51m 4.62m 0.99m 1.05m 1.82m 2.62m 2.49m 1.58m Conducta refulare sub presiune Subtraversare DN 7 C

Conducte canaliare menajera 1 PVC-KG Dn 400mm L=50m 2 PVC-KG Dn 400mm L=50m 3 PVC-KG Dn 400mm L=50m 4 PVC-KG Dn 400mm L=50m 5 PVC-KG Dn 400mm L=50m 6 PVC-KG Dn 400mm L=50m 7 PVC-KG Dn 400mm L=50m 8 PVC-KG Dn 400mm L=50m 9 PVC-KG Dn 400mm L=50m 10 PVC-KG Dn 400mm L=50m 11 PVC-KG Dn 400mm L=50m 12 PVC-KG Dn 400mm L=50m 13 PVC-KG Dn 400mm L=50m 14 PVC-KG Dn 400mm L=50m 15 16 17 18 19 20 21 PVC-KG Dn 400mm L=50m PVC-KG Dn 400mm L=50m PVC-KG Dn 400mm L=50m PEHDDn 150mm L=210m

PVC-KG Dn 400mm L=9.22m CM 29 PVC-KG Dn 400mm L=50m CM 28 PVC-KG Dn 400mm CM 27

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

L=45.05m PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn L=38.26m PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn L=35.60m PVC-KG Dn L=20.26m PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn L=20.64m PVC-KG Dn 400mm PVC-KG Dn L=26.54m PVC-KG Dn L=26.72m

L=50m L=50m L=50m L=50m 400mm L=50m L=50m L=50m L=50m 400mm 400mm L=50m 400mm L=50m 400mm 400mm

CM 26 CM 25 CM 24 CM 23 CM 22 CM 21 CM 20 CM 19 CM 18 CM 17 CM 16 CM 15 CM 14 CM 13 CM 12 CM 11 CM 10 CM 9 CM 8 CM 7 CM 6 CM 5 CM 4 CM 3 CM 2

CM 25 CM 24 CM 23 CM 22 CM 21 CM 20 CM 19 CM 18 CM 17 CM 16 CM 15 CM 14 CM 13 CM 12 CM 11 CM 10 CM 9 CM 8 CM 7 CM 6 CM 5 CM 4 CM 3 CM 2 CM 1

5.63m 5.33m 5.25m 5.27m 5.31m 5.66m 5.64m 5.49m 5.53m 5.56m 4.95m 8.22m 5.76m 4.48m 5.56m 5.48m 11.35m 7.09m 6.03m 6.40m 6.43m 6.32m 6.32m

6.68m 6.11m 6.90m 6.50m 6.57m 6.53m 6.51m 7.15m 6.28m 6.21m 6.03m 8.74m 6.65m 6.21m 6.44m 6.39m 12.51m 7.59m 7.51m 7.15m 6.79m 7.20m 7.16m

1.75m 2.37m 2.65m 2.28m 2.07m 2.57m 2.63m 2.63m 2.18m 2.19m 1.60m 4.60m 2.78m 1.84m 2.57m 1.75m 4.50m 3.53m 2.91m 3.11m 3.54m 3.34m 3.14m Subtraversare DN 7 C

PVC-KG Dn 400mm L=19m PVC-KG Dn L=27.98m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=28.64m PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm 315mm L=15m 250mm L=50m L=50m L=50m L=50m L=50m

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=50.85m PVC-KG Dn L=42.86m PVC-KG Dn L=48.13m PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=34.14m PVC-KG Dn L=20.71m

L=40m CM 1 250mm CM 185 250mm CM 8 250mm CM 37 L=50m CM 36 L=50m CM 35 L=50m CM 34 L=50m CM 33 250mm CM 32 250mm CM 31 CM 30

CM 185 CM 184 CM 37 CM 36 CM 35 CM 34 CM 33 CM 32 CM 31 CM 30 SP2

6.46m 5.47m 7.51m 7.01m 5.62m 5.51m 5.30m 6.53m 7.12m 7.06m 5.79m

8.96m 8.44m 8.66m 7.54m 6.44m 7.43m 6.93m 7.11m 7.39m 7.62m 6.19m

2.75m 2.31m 3.98m 3.53m 2.68m 1.56m 2.43m 3.07m 4.03m 3.29m 1.94m Conducta refulare sub presiune

PEHD Dn 150mm L=138m PVC-KG Dn 315mm L=13.07m PVC-KG Dn 315mm L=36.59m PVC-KG Dn 315mm L=12.86m PVC-KG Dn 315mm L=21.35m PVC-KG Dn 315mm L=47.93m PVC-KG Dn 315mm L=47.51m PVC-KG Dn 315mm L=27.40m PVC-KG Dn 315mm L=19.75m PVC-KG Dn 315mm L=28.42m PVC-KG Dn 315mm L=50m

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

CM 91 CM 90 CM 89 CM 92 CM 88 CM 87 CM 86 CM 85 CM 84 CM 83

CM 90 CM 89 CM 88 CM 89 CM 87 CM 86 CM 85 CM 84 CM 83 CM 82

6.03m 6.69m 6.60m 6.50m 6.05m 5.54m 7.12m 7.73m 7.12m

6.39m 7.30m 7.25m 7.40m 6.62m 6.15m 8.02m 8.65m 9.18m

1.02m 3.36m 2.86m 3.68m 3.73m 3.18m 3.28m 3.44m 3.21m Subtraversare DN 7 C

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87

PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=44.16m PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=67.33m PVC-KG Dn L=11.38m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn L=32.06m PVC-KG Dn L=43.60m PVC-KG Dn L=27.72m PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 315mm PVC-KG Dn 250mm PVC-KG Dn L=45.90m PVC-KG Dn L=27.25m PVC-KG Dn 250mm

L=50m CM 82 L=50m CM 81 250mm CM 42 L=50m CM 41 L=50m CM 40 250mm CM 39 315mm CM 89 CM L=50m 104 CM L=50m 103 315mm CM 102 315mm CM 101 315mm CM 100 L=50m CM 99 L=50m CM 98 L=50m CM 97 250mm CM 96 250mm CM 95 L=21m CM 94 CM 92

CM 81 CM 42 CM 41 CM 40 CM 39 CM 38 CM 104 CM 103 CM 102 CM 101 CM 100 CM 99 CM 98 CM 97 CM 96 CM 95