Met. Glazbene 1 i 2

  • Published on
    22-Oct-2014

  • View
    116

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<p>Priprema odgojitelja za glazbenu aktivnost 1. Biranje teme: Obrada pjesme &gt; opseg pjesme mora biti primjeren dobi djeteta, pjesmica mora biti kvalitetna, primjerena djetetu, odabrana s ciljem Obrada brojalice Igre s pjevanjem - Odgajatelj treba odabrati kvalitetan i umjetniki vrijedan sadraj i voditi panju o dobi djeteta te opsegu djejeg glasa. 2. Analiza: odgajatelj treba dobro prouiti notni i tekstualni zapis skladbe (treba obraditi tonalitet) 3. a) Uvjebavanje metra: vrlo je vano dobro razbrojiti notni tekst glazbe (uvjebavanje metra s tekstom) b) Uvjebavanje ritma (uvjebavanje notnog ritma) 4. Uvjebavanje sviranja 5. Uvjebavanje pjevanja 6. Uvjebavanje intonacije i poetka zapjeva pjesmice: metoda lovca znai da odgajatelj zapoinje pjesmu, a djeca ga odmah hvataju 7. Uvjebavanje brzog tempa (tempo donosi karakter pjesmice) 8. Planiranje metodikg postupka: - nakon to je odgajatelj uvjebao sve navedene elemente, treba isplanirati metodiki postupak. - ako se aktivnost sastoji od igara s pjevanjem ne treba planirati metodiki postupak, nego treba uvjebati radnje koje se spominju u pravilima igara, najee hodanje metra. - treba uvjebati sve detalje koji e se pojaviti u aktivnosti pripremiti rekvizite, aplikacije, udaraljke, obuu, odjeu (kostimi) - ako je sluanje glazbe, treba dobro pripremiti motivaciju Glazbene aktivnosti u vrtiu - glazbena aktivnost traje oko 15 min. (jer djeca brzo gube interes) - ovdje ne razmatramo slobodnu igru djeteta, nego voeni sadraj u kojoj odgojitelj nudi vie naina kako ostvariti cilj, a cilja je realizacija teme aktivnosti - putem aktivnosti dijete se izgrauje i emocionalno se glazbeno izraava - psiholozi savjetuju suradnju, a ne natjecanje - vano je da aktivnosti budu djeci zabavne, a da im nije neugodno sudjelovati u njima - treba izbjegavati igre u kojima ima pobjednika i gubitnika Cilj i zadaci glazbene kulture u vrtiu - ...nisu vjebanje izgovora nego doivljaj glazbe i razvoj senzibiliteta za ritam, metar, melodiju... uglavnom razvoj glazbenog sluha Aktivnosti u vrtiu 1. Igre s pjevanjem (ne treba metodiki postupak, pravila postoje u knjigama) 2. Obrada pjesme (ponavljanje pjesme) 3. Obrada brojalice (ponavljanje brojalice) 4. Aktivno sluanje glazbe 5. Sviranje na udaraljkama 6. Poticanje djejeg stvaralatva Brojevi 2, 3 i 4 se mogu koncentrirati na isti nain, a 5 i 6 su posebna poglavlja. Nain rada u glazbenim aktivnostima</p> <p>1. Pokret povezan s glazbom 2. Aplikacije (slike, lutke) 3. Udaraljke (instrumenti koje sviraju djeca) &gt; ova 3 naina koriste se u sljedeim oblicima aktivnosti i kod obrade i ponvljanja pjesme, kod obrade i ponavljanja brojalice, a kod aktivnog sluanja glazbe koristi se 1. i 2. nain rada 4. Dramatizacija: podijela uloga meu djecom; ona u sebi ne mora, ali i moe sadravati osnovne naine rada, moe se primjeniti i prije nego to djeca naue pjesmicu ili brojalicu &gt; u tom sluaju se djeca kreu, pokreu aplikacije ili sviraju dok sluaju odgojitelja - ako se u pjesmi pojavljuje vie likova djeca se rasporeuju u 2 ili vie skupina - kod sluanja glazbe, takoer se moe provesti dramatizacija, osobito ako skladba ima vie tempa. U tom sluaju odgojitelj daje znak djeci koja glume kojim redom dolaze plesati ili pokretati aplikacije. - aplikacije se dijele kod 2. ili 3. sluanja - najvanije je uvidjeti da kod dramatizacije djeca ne ue uloge nego se spontano igraju na nain koji esto koriste i izvan vrtia 5. Skladba uklopljena u priu: kod tog naina rada nema potrebe uklapati i ostale naine jer dobra pria svojim sadrajem zahtjeva da se skladba ponovi to vie puta - pjesmu prvo pjeva odgajatelj, a onda se pridruuju djeca, a ako ve znaju pjevaju odmah. Metodiki postupci - pod time podrazumijevamo nain na koji odgojitelj ponavlja pjesme, zatim brojalicu ili sluanje glazbe u sklopu aktivnosti od poetka do kraja - razlika od ostalih aktivnosti je to metodiki postupak u glazbenoj kulturi smatramo dio aktivnosti &gt; on poinje kada poinje govor brojalice, zatim pjevanje pjesme ili sluanje glazbe - vrlo je vano da sve sadraje aktivnosti pribliimo djeci kao neto spontano jer djeca u vrtiu nisu zrela (sazrela) za poduavanje - zadatak odgajatelja je da paljivo osmisli takav metodiki postupak kojim e se aktivnost ponoviti to vie puta, a da djeca ne dobe dojam da je to uenje - Aktivnost je najbolje odmah poeti pokretom sviranjem ili uz aplikaciju obraujui odabrani sadraj - metodiki postupak slijedi i nakon 1. i 2. naeg pjevanjajer djeja zainteresiranost najee prestane nakon 3. i 4. Puta. - Najbolji met. postupci su oni u kojima se djeca izmjenjuju i ekaju da dou na red. Time se produava dj. panja , a sadraj se ponavlja vie puta. Pjesma Mak vrsta aktivnosti: obrada pjesme s mogunou dj. stvaralatva. Nain rada: pokret, aplikacije, udaraljke i dramatizacija. Opis aktivnosti: djeca sjede u krugu, a odgojitelj pjeva pjesmu stavljajui aplikacije. Svaka slika pokriva takt ili 2 pjesme. Kod 2. i 3. pjevanja po 1 dijete pokazuje slike u trenutku kada poinje ta fraza. 4. pjevanje djeca stoje u krugu, 1 dijete dobiva na glavu crveni eir, stoji u sredini kruga i predstavlja mak (dramatizacija). Ostali pjevajui ishodavaju metar. Djeca se izmjenjuju u ulozi maka tokom nekoliko pjevanja. - Osim metra djeca koja se kreu u kolu mogu svojim pokretima opisivati i sadraj pjesme.</p> <p>Pjesma</p> <p>...je najei sadraj glazbenih aktivnosti. Obzirom da dijete ima najveu potrebu za sadrajima koji imaju melodiju, trebali bi veinu aktivnosti obogatiti sadrajima koji naglaavaju melodiju. - Dakako da i ritmike igre imaju svoju vrijednost posebno kao poticaj razvoja psihomotorikih sposobnosti. Pjesma je ipak sinteza svih glazbenih elemenata. - Djeca u vrtiu pjevaju pjesme po sluhu, oponaajui odgojitelja. Za rad s djecom biramo pjesme koje su im prilagoene tekstom, opsegom i stilom, bez obzira jesu li one umjetnike ili narodne (folklorne ili tradicijske). - Narodne su uglavnom stvorila djeca i one se zovu djeje pjesme. One gotovo uvijek proizlaze iz igre i ostaju vezane uz igru, nedoputajui djetetu da bude pasivni promatra nego da aktivno sudjeluje. - Pjesme koje su stvorili skladatelji zovu se pjesme za djecu. Opseg djejih glasova mlaa skupina od 3 4 god. od E 1 do A 1, srednja 4 5 god. D 1 do A 1 (ak i H 1), starija 5 7 god. od C 1 H 1. Sluanje glazbe - Ljudi sluaju glazbu dok rade ili veinom svog dana provedu uz upaljen radio ili tv, a da nisu ni svjeni da sluaju glazbu. Takvo sluanje je pasivno sluanje, tj. sluanje glazbe kao kulise, i ono nije manje vano od aktivnog sluanja pa stoga u vrtiu trebamo odabrati kvalitetnu glazbu. - Ako se odluimo djeci pribliiti dulja umjetnika djela (simfonija), onda je idealno pustiti djeci 1. ili 3.stavak simfonije pri jutarnjem skupljanju, a 2. stavak (lagani) je prije spavanja. Aktivno sluanje - Da bi djeca mogla koncentrirano i aktivno sluati neku glazbu, ona ne smije biti preduga. Obino su to minijature do 3 min. koje moraju biti kvalitetne, a svejedno je jesu li vokalne ili instrumentalne. - Kao i kod obrade pjesme ili brojalice, tako i skladbe sluamo to vie puta u 1 aktivnosti. - Dok djeca sluaju glazbu, mogu se kretati, moemo im prikazivati aplikacije, ali ne koristimo udaraljke. - Ve kod 1. sluanja djeca mogu uti karakter ili ugoaj skladbe, tempo i izvoae ak bez nae sugestije. - Sluanje s djecom moe biti uklopljeno u neku priu isto kao i u ostalim aktivnostima. Glazba se ne bi smjela prekidati, a ako se ba mora, prethodno se mora stiati. Naziv skladatelja: Robert Schuman Skladba: vojnika koranica Ugoaj: veseo (mogu se napraviti smajlii) Instrument: glasovir Tempo: &gt; lagana (tempo) &gt; umjerena &gt; brza Brojalica (sve bi trebale biti na G 1) ...je vrsta ritmikog govora koju stvaraju uglavnom sama djeca i slui ima za razbrajanje prije neke druge igre, npr. lovice, skrivaa, igre s pjevanjem. - Brojalice ubrajamo u vrstu glazbe jer imaju svoj ritam, glazbeni oblik i sve ostale elemente osim melodije i harmonije. - Specifinost brojalice je posljednji slog ili rije koja dobiva svojstvo vie sile aranja i svi igrai joj dobrovoljno podreuju svoju elju priznavajui njenu mo. Moda su zato brojalice sastavljene od beznaajnih rijei koje su obinom ovjeku nerazumljive.</p> <p>- VANO: Brojalice u vrtiu prvenstveno pbraujemo uz njezin metar, a ne ritam jer se djeca prirodno razbrajaju uz metar! - Metar se izvodi pljeui desno-lijevo-gore-dolje, zatim cupkajui nogama o pod, pucketajui prstima i kreui se u raznim smjerovima. To se uvjetno zove metar jer djeca ponekad zastanu ili ubrzaju. - Struktura brojalice: 1. Motivacija (5. min.), 2. Obrada pomou aplikacija, 3. Na kraju aktivnosti obrade brojalice obino upotrebljavamo brojalicu zbog onoga zbog ega postoji. Vrste brojalica 1. Govorene na 1. tonu , a) tu je slobodno izabrana visina tona b) tu je odreena visina tona 2. Brojalice sa melodijom 3. Brojalice u mjeovitoj mjeri Nepotrebne rijei - U radu s djecom u dj. vrtiu treba izbjegavati suvine rijei, osobito one ije znaenje djeca jo ne razumiju. Npr. uenje &gt; danas emo nauiti, ajmo uiti/nauiti - Kad je rije o pjesmi, na cilj nije nauiti pjesmu nego je pjevati to vie puta kako bi djeca bila to due okrueno glazbom, a da pritom ne osjete zamor. - Tri, etiri, sad &gt; budui da djeca ne znaju ili ne trebaju znati u kojoj mjeri pjevaju, te su rijei nepotrebne. Umjesto tih rijei, moemo rei i ili sad - Hoete li, hoemo li jo jedanput &gt; ako postavimo takvo pitanje, moramo biti spremni na negativan odgovor, a tada i na prekid aktivnosti - Izbjegavati i pitanje svia li vam se, kako vam se svia jer mogu izazvati temperamentnu diskusiju i oteati daljnji rad aktivnosti. - Idemo na desnu stranu, kreemo lijevom nogom &gt; nepotrebno - Obavezno izbaciti pokuajte, pobajte &gt; jer pokuaj uvijek rezultira samo pokuajem, a ne inom - Ne mogu &gt; taj izraz neki odgojitelji koriste ako se ale kad neto ne mogu napraviti, npr. kad im je visoko za otpjevati. - Nemojte zaboraviti svoje rukavice &gt; zamijeni sa nosite svoje rukavice, ne gutajte hranu u velikim zalogajima zamijeni sa jedimo polako, nemojte guiti zamorca zamijeni sa njeno dri zamorca, ne viite zamijeni sa govorimo tiho, nemojte crtati po zidovima zamijeni sa molim vas, crtajte po papiru, stanite, nisam si dala intonaciju &gt; ne samo da treba izbjegavati prekidanje glazbe kad je ve pjesma poela, nego nema potrebe davati intonaciju ako su djeca ve poela pjevati sama, jer ako su sami poeli, onda im ta intonacija odgovara. Za obradu pjesme po sluhu materijalni zadaci (i za brojalicu) 1. Djelomino usvajanje pjesmice 2. Upoznavanje melodije i teksta pjesmice Kod funkcionalnih zadataka: 1. razvijanje sposobnosti za samostalno pjevanje 2. prepoznavanje usvojene melodije 3. razvijanje glazbene memorije i sluha (da upamti pjesmice i da moe otpjevati) 4. razvijanje glazbenog miljenja Odgojni zadaci: 1. razvijati kod djece pozitivan odnos prema drugima 2. stvarati vedro raspoloenje meu djecom</p> <p>Komponente za sluanje glazbe Materijalni zadaci: 1. upoznavanje djece s novom skladbom 2. II- sa novim skladateljem i instrumentima Funkcionalni zadatak 1. razvijanje osjeaja za karakter i ugoaj skladbe 2. razvijanje osjeaja za tempo i dinamiku Odgojni zadaci 1. stjecanje navike sluanja kvalitetne glazbe 2. razvijanje osjeaja za pravednost 3. razvijanje ljubavi prema ivotinjama</p>