Metodički modeli rada školskoga knjižničara

 • Published on
  07-Jan-2016

 • View
  21

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metodiki modeli rada kolskoga knjiniara. Doc.dr.sc. Mihaela Banek Zorica. Digitalizacija grae. http://cdspartners.wordpress.com/2008/09/. E-knjige. Gartner (2009) e-knjige 2-5 godina za globalno usvajanje. Kerrie Smit , 2010. Kerrie Smit , 2010. Tradicionalno - digitalno. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Metodiki modeli rada kolskoga knjiniara Doc.dr.sc. Mihaela Banek Zorica

 • Digitalizacija graehttp://cdspartners.wordpress.com/2008/09/

 • E-knjige

 • Gartner (2009) e-knjige 2-5 godina za globalno usvajanjeKerrie Smit, 2010

 • Kerrie Smit, 2010

 • Tradicionalno - digitalnoPromjene se dogaaju na nivou:Knjininih izvora/graeOrganizacije i upravljanjaKoritenja

  One donose i promjeneTradicionalnog obrazovanja i vjetina knjiniaraZahtjeva korisnika

 • Nove generacije studenata sudigitalni uroenici Navikli na:Brzo usvajanje informacijaMultitaskingVizualni poticajNasumini pristup informacijama bilo kada/bilo gdjeKonstantne nagrade i pohvaleInformacijske sustave koji funkcioniraju kao Google

 • http://www.masternewmedia.org/media/media-analysis/DeLoitte-US-media-survey-2007-usage-and-preferences-20070928.htm

 • Transformacija obrazovnog okruenjaModeli bazirani na isporuci znanjaPasivno prihvaanje znanjaNastavnik kao uvar informacijaTrud pojedinca

  Model okrenut prema studentu Rjeavanje problemaTimski radInterakcija i procesiranje informacijaUenje aktivnim ukljuivanjemKonstrukcija i pronalaenjeIstraivanje problemaPrilagoavanje uenja i pouavanja

 • Stupnjevi pouavanja1.stupanj fokus je na tome kakav je student Ukoliko student redovito pohaa nastavu, paljivo slua predavanja, radi biljeke i ita preporuenu literaturu te na znak to sve i reproducira, pouavanje je uspjeno. (X to radi - dobar student, Y ne lo student)2. stupanj fokus na tome to nastavnik radiNastavnik koristi cijeli niz tehnika pouavanja i sadraj se ne prenosi samo predavanjem i ploom. Koriste se tehnike koje e pobuditi zanimanje no pouavanje je i dalje usmjereno na nastavnika i ono to e on napraviti.3. stupanj fokus na onome to student radiUenje okrenuto studentu bazira se na aktivnostima koje on obavlja tijekom pouavanja s ciljem svladavanja odreenog sadrajaBiggs, J. Tang, C. Teaching for Quality Learningat University, 2007.

 • Knjinice u virtualnom obrazovnom okruenjuPrilagodbaSuradnjaOrganizacija informacijaPruanje izvoraUpravljanje znanjem

  Informacija + interakcija + suradnja + pouavanje

 • Uloga knjinice u e-uenju

 • knjinice se trebaju razvijati u smjeru dinamikih portalaone postaju informacijske platforme za svoje korisniko okruenje (profitne/neprofitne organizacije, akademska/znanstvena zajednica)informacijska ekologija - kvalitetni informacijski filtri (zatita od mnotva informacija, zatita od loe znanosti)

 • Novi zadaci knjiniara u obrazovnom okuenjuoblikovanje knjininog portala i njegova integracija u sustav obrazovanjaoblikovanje online interaktivnih modula informacijskog opismenjavanjastvaranje, prikupljanje, organizacija i upravljanje multimedijskim materijalimadoprinos stvaranju, upotpunjavanju, organizaciji i koritenju repozitorijasuradnja s nastavnicima i aktivno sudjelovanje procesu obrazovanjasudjelovati u razvoju programa, predmeta.

 • Vanost kolskih knjiniara u procesima informacijskog opismenjivanjapoetak obrazovne vertikalejedinstvenost uloge:vjetine koje se odnose na lociranjevjetine koje se odnose na razumijevanje i koritenje informacija:poticanje pozitivnih stavova i vrijednosnih sudova u odnosu na informacije (pozitivno informacijsko ponaanje)

 • Standardi informacijske pismenostiNavode se ciljevi informacijskog opismenjivanja (pretraivanje, vrednovanje, koritenje)Definira to uenik treba usvojiti kako bi bio informacijski pismen Odreuju je li uenik savladao pojedini pokazateljStandardPokazateljuspjenostiIshod uenja

 • to su ishodi uenjaodgovor na sljedee pitanje:kada uenik izie iz razreda, to e znati, razumjeti ili moi uinitipedagoko-obrazovna vanost tog pitanjapomie teite s nastavnika na uenikato student radi, ne to nastavnik radidobro artikulirani ishodi uenja su specifini, dostini i mjerljivi

 • Knjiniaru omoguujuznati kako tee nastavni procesznati zato to radi (postupa na odreeni nain)znate to e uenici na kraju znatiobjasniti nastavnicima to zapravo inite

 • Formula jakih ishoda uenja:MJERLJIV,SPECIFIANISHODGLAGOL,AKCIJAKAKO BI/U SVRHU /ZATOprimjeri:Uenik razvija informacijske strategije u svrhu pronalaenja informacija

  Uenik e znati razlikovati znanstvene i popularne izvore kako bi mogaoprocijeniti kvalitetu i vjerodostojnost izvora.

  Uenik koristi enciklopediju i leksikon za proirivanje znanja.

 • PrimjerKompetencija: Kritiko vrednovanje informacijePokazatelj 1: saima glavne ideje koje izluuje iz prikupljenih informacijaIshodi uenja:ita tekst i odabire glavne idejemijenja tekstualne formulacije izraavajui ih vlastitim rijeima tono odabire podatkeodabire dijelove teksta koje e doslovno citirati

  Pokazatelj 2: iskazuje i primjenjuje inicijalne kriterije za vrednovanje informacija i informacijskih izvoraIshodi uenja:preispituje i usporeuje informaciju iz raznih izvora u svrhu procjene pouzdanosti, vjerodostojnosti, tonosti, autorstva,analizira strukturu i logiku potpornih argumenata ili metodasvjestan je kulturolokih, fizikih i drugih okruenja unutar kojih nastaju informacije te prepoznaje utjecaj konteksta na tumaenje informacija

 • Vanost preciziranja ishoda uenjaIshodi uenja: jasne, konkretne i mjerljive aktivnosti

  prilikom formuliranja ishoda uenja vano je precizno izraziti eljenu aktivnost uenika kojom e demonstrirati steeno/usvojeno znanje ili vjetinu

  radi se upravo o onim aktivnostima koje e se mjeriti odnosno pratiti i na temelju koje e se ocijeniti postignue

 • http://prezi.com/PREZI - prezentacija sadraja na drugaiji nain