Microsoft Dynamics CRM 4.0 Insoft CRM Systemy CRM wspierające pracę handlowców

  • View
    32

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Insoft CRM Systemy CRM wspierajce prac handlowcw. Insoft Sp. z o.o. ul. Jasna 3A 31-227 Krakw Tel. 12 415 23 72 Mail: crm@insoft.com.pl. Insoft Sp. z o.o. Rok zaoenia 1991 Produkcja i wdraanie oprogramowania Certyfikacje: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slajd 1

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Insoft CRM

Systemy CRM wspierajce prac handlowcw

Insoft Sp. z o.o.ul. Jasna 3A31-227 KrakwTel. 12 415 23 72Mail: crm@insoft.com.pl

1Insoft Sp. z o.o. Rok zaoenia 1991Produkcja i wdraanie oprogramowaniaCertyfikacje:IBM Advanced Business PartnerMicrosoft Gold Certified PartnerSybase Commercial Application ProviderExtracomm Technologies Inc. ResellerAkredytacja PARP

2Zakres ofertyAnaliza potrzeb klientaZaprojektowaniePrzygotowanieWdroenieUtrzymanieOpieka serwisowaAdministracja systemami

3ReferencjeTo ponad 10 tys. Klientw m.in.:Wardyscy i WsplnicyBarentzToshiba Tec PolandRicoh PolskaDrumet S.A.Powen S.A.Fundacja Anny Dymnej Mimo WszystkoPfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer Grajewo S.A.Morska Agencja GdyniaAltrad-Mostostal sp. z o.o.CarrefourRR DonnelleyPMRModel OpakowaniaSystemy Kodw Kreskowych SKKVariant S.A. AgnellaDNSHako

4co to jest CRM?CRM -Customer Relationship Management (ang.) Zarzdzanie relacjami z klientami , to zestaw narzdzi i procedur istotnych w zarzdzaniu kontaktami z klientami

5W jaki sposb wspieraj prac handlowcw?Microsoft Dynamics CRM Insoft CRM

CRM to centralny punkt wiedzy o klientach, zawierajcy uporzadkowan informacj pochodz z rnych rde

CRM daje szybki dostp do zgromadzonych danych o klientach pochodzcych z rnych rde m.in.: Z poczty elektronicznej automatyczne przenoszenie korespondencji z skrzynki pocztowej uytkownika do CRM, poczta wysana jest bezporednio z aplikacji MS CRM lub Insoft CRM i gromadzona wok klientaZ dokumentw w dowolnym formacie moliwo doczania zacznikw w formie elektronicznejZ procesu sprzeday i obsugi klienta informacja gromadzona przez handlowcw, pena historia kontaktw z klientem - wczajc przeprowadzone rozmowy telefoniczne, spotkania, wymienian korespondencj, przebieg negocjacji, zamwienia, ustalenia i umowyZ systemw zarzdzania przedsibiorstwem klasy ERP powizanie z systemem Finansowo Ksigowym lub Sprzedaowym umoliwia dostp do rozrachunkw i realizowanej do klienta sprzeday

8KARTA KLIENTANa karcie klienta przechowujemy dane takie jak: nazwa, dane teleadresowe, sektor, brana, region, struktura organizacyjna, zatrudnienie, obrt, warunki handlowe, kto jest opiekunem klienta, itp. Na karcie klienta jest moliwo doczania rnych typw dokumentw (np. Skany dokumentw, umowy, zdjcia itp.)

jako centralny punkt wiedzy o klientach

9Z poziomu karty klienta mona w prosty sposb przej do informacji powizanych takich jak:Pena historia kontaktw z klientem - przeprowadzone rozmowy telefoniczne, spotkania, korespondencja przychodzca i wychodzca listy, faksy i emaile, oferty, ustalenia, zamwienia i umowy itd. Zaplanowane dalsze czynnoci jakie powinny by wykonane wobec danego klientaKontakty personalne dane pracownikw klienta (tj. imi, nazwisko, stanowisko, tytu, dane teleadresowe, informacje subowe i prywatne , itp)

10Rejestry ofert, zamwie, faktur Biece sprawy handlowe etap rozmw z danym klientem, przebieg negocjacjiRelacje biznesowe relacje w stosunku do innych podmiotw zwizanych z kontrahentem np. kto jest kontrahentem pod rzdnym / nadrzdnymStan rozlicze z klientem i wykonana sprzeda do klienta - powizanie z systemem FK lub Sprzedaowym

11Procesy handlowe (opportunities) narzedziem do kontroli stanu i zaawansowania rozmw handlowych

SPRAWY, opportunitiesSystemy Insoft CRM oraz MS CRM umoliwiaj rejestracj wszelkich kontaktw z klientami w ramach poszczeglnych etapw w procesie handlowym. Dziki temu na bieco kontrolujemy stan i zaawansowanie rozmw handlowych z poszczeglnymi klientami.

narzdzie pomocne w zarzdzaniu procesem handlowym

13Katalog produktw i materiay sprzedaowe (marketingowe) wsparciem dla handlowcw w procesie sprzeday

PRODUKTY i usugiSystemy Insoft CRM oraz Microsoft Dynamics CRM zawieraj zbir informacji o produktach i usugach oferowanych przez firm. Na kadym etapie sprzeday handlowcy mog korzysta z informacji o produktach, cenach i rabatach, ktre mog mu posuy do tworzenia m.in. ofert i zamwie.

15Materiay maRketingowezaczanie dokumentw marketingowych w dowolnych formatach (tekst, grafika, prezentacja, video itp.) i kategoryzowaniedefiniowanie zestaww dokumentw sprzedaowychpowizanie materiaw sprzedaowych z odpowiednimi produktami z katalogu produktw

Baza materiaw marketingowych wspiera dziaania handlowcw w procesie sprzeday -prowadzc dziaania handlowiec moe skorzysta z dostpnych w aplikacjach zasobw. Handlowcy maj moliwo rozbudowy i modyfikacji zgromadzonych materiaw:

16Wzorce dokumentw skrc czas tworzenia oferty, poprawiajc jej jako, niezalenie od wystawiajcego

Wzorce dokumentwUytkownicy Microsoft Dynamics CRM oraz Insoft CRM maj dostep do gotowych szablonw dokumentw utworzonych w programie MS Office Word np. ofert, umw. Stosowanie szablonw dokumentw pozwala:Zautomatyzowa prac w zakresie przygotowania i skadania ofertSkrci czas tworzenia dokumentw np. ofertyPoprawi jako tworzonych dokumentw (jednolity ukad i zawarto dokumentu)Handlowcy maj do dyspozycji narzedzia pozwalajce na tworzenie indywidulanych wzorow dokumentw.

18Powiadomienia o koniecznoci podjcia dziaania i eskalacja dziaania do przeoonego

Zadania do wykonania, PowiadomieniaAplikacje Insoft CRM i Microsoft Dynamics CRM pozwalaj na kaskadowe planowanie dziaa, czyli na planowanie nastpnego dziaania handlowego zawsze po ukoczeniu dotychczasowego dziaania. Dziki temu stale podtrzymujemy relacj z klientem, a dostpna w aplikacji lista Czynnoci do wykonania i system powiadomie (alarmw) przypominaj o podjciu odpowiedniego dziaania. Dodatkowo w razie opnienia lub niewykonania zadania system moe automatycznie eskalowa do odpowiedniego przeoonego.

20Workflowobieg dokumentw i informacji w firmie

WORKFlowInsoft CRM i Microsoft Dynamics CRM zautomatyzuj obieg dokumentw i informacji pomiedzy pracownikami:Okrelone dokumenty, zadania lub informacje s przesyane pomiedzy pracownikami bioracymi udzia w ich przetwarzaniu.Pracownik odpowiedzialny za dany etap, wykonuje odpowiednie dla tego etapu dziaanie. Dziki zastosowaniu mechanizmu workflow w tym jednoznaczne wskazanie osby odpowiedzialnej za dany etap oraz system powiadomie (z eskalacj do przeoonego) daje niemal 100% pewno e praca nad dokumentem np. ofert nie utknie w martwym punkcie.

- automatyzacja procesw biznesowych

22Korespondencja seryjna automatyzacja przy obsudze duej iloci klientw

Korespondencja seryjnaSystem Microsoft Dynamics CRM jak rwnie Insoft CRM oferuje narzdzia umoliwiajce przygotowanie i wysanie korespondencji do grupy klientw wyselekcjonowanych wg okrelonych kryteriw. W przeciwiestwie do moliwoci oferowanych przez program pocztowy w ktrym wszyscy adresaci umieszczani s w polu Ukryte Do Wiadomoci, narzdzia oferowane w obu aplikacjach tworz wiadomoci mailowe dla kadego klienta indywidualnie adresat umieszczany jest w polu Do Wiadomoci.

24Kontrolowany dostp do danych uzaleniony od uprawnie handlowca

Poufno informacjiOprogramowanie Insoft CRM i Microsoft Dynamics CRM umoliwia dostp do cile wydzielonych danych osobom z dziau handlowego. Odpowiednio nadane uprawnienia pozwalaj chroni dane poufne, jednoczenie w razie potrzeby umoliwi uytkownikom wspprac.- Kontrola dostepu do danych

26Podsumowanie

Korzyci z uywania SYSTEMU CRM:Peny obraz klienta (potencjalnego klienta) bez koniecznoci otwierania kolejnych aplikacji lub plikw sieciowychIntegracja z poczt i kalendarzem uytkownika (MS Outlook, Lotus Notes) automatyczne przenoszenie korespondencji przyspiesza prac handlowcw oraz pozwala zachowa pen histori zdarze dotyczcych klientaKontrola stanu i zaawansowania prowadzonych dziaa handlowychAutomatyzacja i skrcenie czasu tworzenia ofert poprzez stosowanie wzorcw dokumentw

28Lista dziaa do wykonania, alerty i powiadomienia przypominajce handlowca o wykonaniu okrelonego dziaaniaZautomatyzowany obieg dokumentw i informacji w firmie zwiksza pynno pracy handlowcwWykorzystanie korespondencji seryjnej automatyzuje dziaania przy obsudze duej iloci klientwUprawnienia okrelajce poziom i zakres dostpu do danych pozwol chroni dane poufne, jednoczenie w razie potrzeby umoliwi wspprac pomidzy handlowcami

29