Microsoft Word - F_KLAVYE2S +.doc

 • View
  220

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. Ofis ortam, bilgisayar laboratuvar, bilgisayar, F klavye, yazc vs. Bilgisayarda F klavyeyi kullanarak on parmakla hzl bir ekilde yazabilecek, tm yardmc tularn kullanabileceksiniz.

Transcript

 • T.C.MLL ETM BAKANLII

  MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN

  GLENDRLMES PROJES)

  BRO YNETM VE SEKRETERLK

  F KLAVYE 2

  ANKARA 2008

 • Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller;

  Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 saylKarar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarndakademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retimprogramlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelikgelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr).

  Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeyerehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm,denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul veKurumlarnda uygulanmaya balanmtr.

  Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterliikazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir veyaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir.

  rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerindenulalabilirler.

  Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarakdatlr.

 • iNDEKLERAIKLAMALAR ....................................................................................................................iiGR ....................................................................................................................................... 1RENME FAALYET 1 ..................................................................................................... 31. SAYI TULARININ YERLER VE TULANMASI......................................................... 3

  UYGULAMA FAALYET............................................................................................... 15LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 16

  RENME FAALYET 2 ................................................................................................. 182. YARDIMCI TULAR ....................................................................................................... 18

  2.1. Ctrl Tuu:..................................................................................................................... 182.2. Alt Tuu:..................................................................................................................... 182.3. Alt Gr Tuu: ................................................................................................................ 192.4. Esc Tuu: ..................................................................................................................... 192.5. Tab (Sekme) Tuu: ...................................................................................................... 192.6. Caps Lock Tuu........................................................................................................... 192.7. Enter Tuu: .................................................................................................................. 192.8. Delete(Silme)Tuu: ..................................................................................................... 202.9. End Tuu: .................................................................................................................... 202.10. Home Tuu: ............................................................................................................... 202.11. Insert Tuu:................................................................................................................ 202.12. Page Up Tuu: ........................................................................................................... 202.13. Page Down Tuu: ...................................................................................................... 21UYGULAMA FAALYET:.............................................................................................. 50LME VE DEERLENDRME..................................................................................... 51

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 52CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 55KAYNAKLAR....................................................................................................................... 56

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALARKOD 482BK0008

  ALAN Bro Ynetimi ve Sekreterlik

  DAL/MESLEK Ortak alan

  MODLN ADI F Klavye 2

  MODLN TANIMI F klavyede on parmak hzl yazma ile ilgili bilgi ve becerilerinkazandrld renim metaryelidir.

  SRE 40/32

  N KOUL Bilgisayar bilgisine sahip olmak

  YETERLK Bilgisayarda yaz yazmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama:

  Bilgisayarda F klavyeyi kullanarak on parmakla hzl birekilde yazabilecek, tm yardmc tularnkullanabileceksiniz.

  Amalar:

  1. F klavyeyi kullanarak bilgisayarda say tularn tulayacakhzl bir ekilde saylar yazabileceksiniz.

  2. F klavye ile bilgisayarda yaz yazarken yardmc tularhzl bir ekilde kullanabileceksiniz.

  ETM RETMORTAMLARI VEDONANIMLARI

  Ofis ortam, bilgisayar laboratuvar, bilgisayar, F klavye,yazc vs.

  LME VEDEERLENDRME

  Modln iinde yer alan her faaliyetten sonra verilen lmearalar ile kendinizi deerlendireceksiniz.Modl sonunda ise kazandnz bilgi ve becerileri belirlemekamacyla retmeniniz tarafndan hazrlanacak bir lmearacyla deerlendirileceksiniz.

  AIKLAMALAR

 • 1GRSevgili renci,

  Yaz, yzyllar boyu insanlarn iletiimde kullandklar en nemli aratr. Yaznndoru, hzl ve rahat yazlmas teknolojik gelimeye uygun olarak deimitir. Daha nceleridaktilo ile yaplan yazma ilemi, yerini elektronik daktilolara brakmtr. Daktilo makineleriile yaz yazmak pratik ve kolay olmad gibi, hatalarn dzeltilmesi daha zor ve tularneitlilii bilgisayar klavyesine gre daha azd.

  Bilgisayarlar hayatmza girdikten sonra yaz yazmak, yazya istediimiz ekli vermekok daha kolay ve keyifli hale gelmitir. Bilgisayar klavyesindeki tularn eitlilii, yazdakihatalarn annda dzeltilebilmesini salam, daha seri ve keyifli yazlar yazmak mmknolmu, kurallara uygun yaz yazmak artk ok daha kolaydr olmutur..

  Bu modlde size eitli tularn kullanlmas ve kolaylklar anlatlmaktadr. Sizler,ada yaamn ve teknolojinin getirdii yeniliklere ayak uydurmalsnz. Teknolojiyi takipetmek verimliliinizi artracaktr. Yazm tekniklerini uygulayarak gerek gnlk yaamnzdagerekse i yaamnzda yazmalarnz pratik ve doru yapabileceksiniz. Unutmayn yazlanyaz kiinin aynasdr.

  GR

 • 2

 • 3RENME FAALYET 1

  ME FAALYET 2F klavye bilgisayarda say tularn hzl bir ekilde kullanabileceksiniz.

  ARATIRMARakam tularnn yeri ve nemi hakknda aratrma yaparak bilgi toplaynz.

  Topladnz bilgileri snfta arkadalarnzla paylanz.

  1. SAYI TULARININ YERLER VETULANMASI

  0 SAYI TUUBu tua, sa elin kk parma ile vurulur, dier parmaklar yerindedir.

  ekil:1

  Parmaklarnz temel sraya yerletirerek aadaki almay yapnz.

  000 000 y0y y0y p0p p0p yp0 yp000 ak 00 ak 00 ek 00ek 00 ik 00 ik 00 uk 00 uk00 kare 00 kare 00 kat 00 kat 00 yol 00yol 00 ile 00 ile

  00 tane 00 tane 00 ya 00 ya 00 ka 00 ka 00 ta 00 ta000 tuu say tular arasnda sk kullanlan bir tutur.

  000 elde var 00 aslnda

  RENME FAALYET-1

  AMA

  ARATIRMA

 • 4 1 SAYI TUUBu tua, sol elin kk parma ile baslr, dier parmaklar yerindedir.

  Parmaklarnz temel sraya yerletirerek aadaki almay yapnz.

  2 SAYI TUU

  Bu tua, sol elin yzk parma ile baslr. Dier parmaklar yerinden kalkmaz.

  Parmaklarnz temel sraya yerletirerek aadaki almay yapnz.

  111 111 1u1 1u1 U1u U1u Uf1 Uf1

  11 fuk 11 fuk 11 ful 11 ful 11 fuj 11fuj 11 kez 11 kez

  101 ton 101 ton 111 kilo 111kilo 101 ya 101 ya 111 yol 111 yol

  111 lira 111 lira 101 kere 101 kere 100 kilo 100kilo

  111 yol 111 yol

  Bu sene l00. yl enlikleri l0 gn kadar srecek.Yaklan l.000 ampul iin l00 lira denecek.

 • 5 3 Say TuuBu tua, sol elin orta parma ile baslr. Dier parmaklar yerinden kalkmaz.

  Parmaklarnz temel sraya yerletirerek aadaki almay yapnz.

  4 SAYI TUSUBu tua, sol elin iaret parma ile baslr. Dier parmaklar yerinden kalkmaz.

  222 222 2i2 2i2 G2g G2g g2 g2

  22 el 22 el 22 il 22 il 22 ay 22 ay 20 oy 20 oy

  22 koru 22 koru 222 kez 222 kez 22 ton 22 ton 20 oda 20 oda

  222 say 222 say 202 sev 202 sev 202 an 202 an 202 ez 202 ez

  Tayfunda 22 dakika iinde 2200 kii boulmutur.

  Bu devi 22 gn iinde bitirip teslim etmelisin.

  333 333 3e3 3e3 33 33 E3 E3

  33 el 33 el 333 ek 333 ek 333 ee 333 ee 303 kez 303 kez

  33 tl 33 tl 32 kere 32 kere 123 tp 123 tp 30 top 30 top

  333 ara 333 ara 30 elma 30 elma 31 aba 31 aba 333 ev 333ev

  Emekli 33 memura, 320 YTL deme yapld.

  Maraton kousunu 333 kii katld, 3 kii kazand.

 • 6Parmaklarnz temel sraya yerletirerek aadaki almay yapnz.

  5 SAYI TUU

  Bu tua, sol elinizin iaret parma ile baslr. Dier parmaklar yerinden kalkmaz.

  Parmaklarnz temel sraya yerletirerek aadaki almay yapnz.

  444 444 A4a A4a A44 A44 A4a A4a

  44 at 44 at 40 el 40 el 44 il 44 il 44 ay 44 ay

  404 ar 404 ar 44 as 44 as 44 a 44 a 40 ak 40 ak

  43 lira 43 lira 40 ton 40 ton 43 tane 43 tane 34 adet 34 adet

  Bankadaki 4144 numaral hesapta 401 lira var.

  Bize 14 gnde 402 milyon deme yapld.

 • 7 6 SAYI TUUBu tua, sa elin iaret parma ile baslr. Dier parmaklar yerinden kalkmaz.

  Parmaklar temel sraya yerletirerek aadaki almay yapnz.

  555 555 a55 a55 a5a a5a 5a 5a

  55 ak 55 ak 55 ek 55 ek 55 il 55 il 555 at 555 at

  50 kilo 50 kilo 55 tane 55 tane 54 adet 54 adet 25 kutu 25 kutu

  51 a 51 a 50 tel 50 tel 555 sap 555 sap 55 er 55 er

  Mahkemede 55 gnde 515 davaya 5 hakim bakt.

  Dn 25 adet havai fiek atld.