Microsoft Word - MUHASEBE _LKS2_+++.doc

 • Published on
  14-Mar-2016

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SRE 40/24 N KOUL Bilgisayar kullanm 2. Snf defter tutma ilemleri 1. Snf defter tutma ilemleri Cari hesaplar modl n muhasebe modl MODLN TANIMI Muhasebe defterlerini bilgisayar paket program kullanarak yapabilecei bir renme materyalidir.

Transcript

 • T.C.MLL ETM BAKANLII

  MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN GLENDRLMES

  PROJES)

  MUHASEBE FNANSMAN

  MUHASEBE (LKS2)

  ANKARA 2008

 • Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller;

  Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ileonaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarakyaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarndaamalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retimmateryalleridir (Ders Notlardr).

  Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeyerehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek vegelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarndauygulanmaya balanmtr.

  Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterliikazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmasnerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir.

  rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulaabilirler.

  Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr.

  Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlndasatlamaz.

 • iAIKLAMALAR ..............................................................................................................iiiGR .......................................................................................................................................1RENME FAALYET-1 .....................................................................................................31- LETME PROGRAMI.......................................................................................................3

  1.1. letme Defteri ..............................................................................................................31.2. letme Defteri Dzenlemek ......................................................................................... 5

  1.2.1 Uygulama 1: ...........................................................................................................51.2.2 Uygulama 2: Salih zm..................................................................................... 11

  UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 15LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 17

  RENME FAALYET-2 ...................................................................................................202. BRNC SINIF DEFTER TUTMA................................................................................... 20

  2.1 Muhasebe Sreci ..........................................................................................................202.1 1 Al Kaytlar .....................................................................................................202.1 2 Muhasebe Fileri...................................................................................................212.1.3: Yevmiye Defteri ..................................................................................................242.1.4 Defter-i Kebir .......................................................................................................252.1.5 Mizanlar- Salama Tablolar ................................................................................252.1.6 Yardmc Defter Kaytlar..................................................................................... 262.1.7. Gelir Tablosu .......................................................................................................262.1.8. Bilano................................................................................................................. 262.1.9. Envanter Bilano Defteri ..................................................................................... 262.1.10. Sene Sonu lemleri ........................................................................................... 26

  2.2. Paket Muhasebe Program .......................................................................................... 272.2.1. Program Yaps ....................................................................................................272.2.2. Firma Tanmlama lemi...................................................................................... 292.2.3. Ticari Sisteme Giri ............................................................................................. 302.2.4. Yardmc Hesaplar Ama ................................................................................... 302.2.5. Kullanlan Kasa Hesabn Tanmlama .................................................................322.2.6. Mahsup Fii Kaydetme ........................................................................................ 322.2.7. Tahsil Fii Kaydetme........................................................................................... 332.2.8. Tediye Fii Kaydetme.......................................................................................... 352.2.9. Fi Girerken Hesap Ama.................................................................................... 362.2.10. KDV tahakkuku yapmak ................................................................................... 372.2.11. Mizan karma lemi . ..................................................................................... 382.2.12. Yanllar Dzeltme lemleri............................................................................382.2.13. Satlarn Maliyeti ve Giderlerin Yanstlmas .................................................. 392.2.14. Gelir tablosu dzenleme ilemi .........................................................................392.2.15. Gider hesaplarn kapatma ilemleri ..................................................................402.2.16. Gelir tablosu hesaplarn K/Z hesabna aktarlmas ...........................................402.2.17. Net kr belirleme kayd yapmak........................................................................412.2.18. Kesin mizan dzenleme ilemleri ......................................................................412.2.19. Bilano dzenleme ilemi.................................................................................. 422.2.20. Yevmiye madde numaras verme ilemi............................................................ 432.2.21. Muhasebe Filerini Onaylama ilemleri ............................................................ 43

  NDEKLER

 • ii

  2.2.22. Defter dkm ilemleri ...................................................................................... 43UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 46LME DEERLENDRME........................................................................................... 47

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 56CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................61NERLEN KAYNAKLAR..................................................................................................63KAYNAKA......................................................................................................................... 64

 • iii

  AIKLAMALARKOD 344MV0032ALAN Muhasebe Finansman

  DAL/MESLEK Bilgisayarl Muhasebe Eleman

  MODLN ADI MUHASEBE

  MODLN TANIMI Muhasebe defterlerini bilgisayar paket program kullanarakyapabilecei bir renme materyalidir.

  SRE 40/24N KOUL Bilgisayar kullanm

  2. Snf defter tutma ilemleri1. Snf defter tutma ilemleriCari hesaplar modln muhasebe modl

  YETERLK MUHASEBE LEMLER YAPMAK

  MODLN AMACI

  Genel Ama: Bu modl ile; renci, defter tutmailemlerini paket program ile yapabileceksiniz.

  Amalar:renci standartlara uyarak;1. 2. snf iletme hesab defterini bilgisayar kullanarak

  tutabileceksiniz.2. 1. snf, bilano usul defter tutma ilemlerini

  bilgisayar kullanarak tutabileceksiniz.

  ETM RETMORTAMLARI VEDONANIMLARI

  Bilgisayar laboratuar, Muhasebe paket programlar,nternet. Projeksiyon, Tepegz, demo cd

  LME VEDEERLENDRME

  Her renme faaliyeti sonunda modlde verilen lmearalar ile ulatnz bilgi dzeyinizi kendi kendinizedeerlendirebileceksiniz.Modl sonunda ise, kazandnz bilgi ve becerileribelirlemek amacyla retmeniniz tarafndan hazrlanacakbir lme aracyla deerlendirileceksiniz.

  R

  AIKLAMALAR

 • iv

 • 1GR

  Sevgili renci,

  Bilgisayarlarn youn olarak hayatmza girmedii yllarda muhasebecilik, zor, skc,sa ba yolduran bir meslekti. ok sayda defter elle yazlmak zorundayd. Sayfalar dolususaylarn toplamlarn almak, kontrol etmek, ayn ilemleri defalarca tekrarlamakgerekiyordu. Bir defterde yaplan yanl, dier defterlere de aktarlyor, bulunmasdzeltilmesi uzun almalar istiyordu.

  Bilgisayar ve muhasebe programlar, muhasebenin skc ve zor olan ilerini stlendi.Muhasebecilere ilemleri planlamak, bilgisayara girmek, sonular kontrol etmek kald.Bugn bilgisayar kullanan muhasebeciler, bir futbol takm yneticisi gibi. Bilgileringirilmesi ok kolay. Yanllarn byk bir ksmn programlar nlyor. Defterlerin, malitablolarn dzenlenmesini programlar yapyor. Muhasebeci kontrol iin daha fazla zamanasahip olabiliyor.

  Muhasebe modl sizlere defter tutma ilemlerinin bilgisayar kullanarak naslyaplacan retecektir.

  Defter tutma ilemlerini 2. snf tacirler ve 1. snf tacirlere gre iki blmdeinceleyeceiz.

  letme hesab defteri zellikle muhasebe brolarnda letme hesab defteriilemlerini bilgisayarla yapmak iin kullanlmaktadr.

  Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Bilano defterlerinin, salama tablolarnn(mizan), gelir tablosu ve bilanolarn dzenlenmesi birinci snf defter tutan tacirler iinyaplacak ilemlerdir. Bu ilemler de muhasebe