Microsoft Word - SAC BORULAR+.doc

 • Published on
  13-Mar-2016

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr. Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz. MODLN TANIMI Saclardan eitli borular yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildii renme materyalidir. SRE 40/32 Bu modl sonunda edineceiniz bilgi ve beceriler ile sac borularn endstrideki yeri ve nemini reneceksiniz.

Transcript

 • T.C. MLL ETM BAKANLII

  MEGEP (MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN

  GLENDRLMES PROJES)

  METAL TEKNOLOJS

  SAC BORULAR

  ANKARA 2006

 • Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller;

  Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarnda amalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retim materyalleridir (Ders Notlardr).

  Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeye rehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr.

  Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas nerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir.

  rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler.

  Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr.

  Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlnda satlamaz.

 • i

  AIKLAMALAR ........................................................................................................ii GR ........................................................................................................................... 1 RENME FAALYET - 1....................................................................................... 3 1. YUVARLAK KESTL BORU YAPMA................................................................ 3

  1.1. Arakesit ve Anmlar ....................................................................................... 3 1.1.1. Arakesit ve Anmn Tanm ..................................................................... 3 1.1.2. Arakesit ve Anm izme Metotlar ......................................................... 3

  1.2. Sac Boru Sistemleri......................................................................................... 10 1.2.1. Sacdan Yaplan Borularn Endstrideki Yeri ve nemi .......................... 10 1.2.2. Sac Boru Sistemlerinde Kullanm Amacna Gre Sac Malzeme zelliklerinin nemi.......................................................................................... 10 1.2.3. Sac Borularda Birletirme Yntemini Belirlemeye Etki Eden Faktrler . 11 1.2.4. Anm Resimlerini ve llerini Sac zerine Markalama Yntemleri . 11 1.2.5. Birletirme Yntemine Gre Kenar Hazrlnn nemi ......................... 11

  1.3. Sac Boru Sistemlerinde Yapm Biimleri ....................................................... 12 1.3.1. Yuvarlak Kesitli Boru Sistemleri ............................................................. 12

  UYGULAMA FAALYET................................................................................... 16 LME VE DEERLENDRME......................................................................... 19 DEERLENDRME LE .............................................................................. 20

  RENME FAALYET-2....................................................................................... 21 2. SACDAN KONK BORU YAPMA...................................................................... 21

  UYGULAMA FAALYET................................................................................... 23 DEERLENDRME LE .............................................................................. 25

  RENME FAALYET-3....................................................................................... 26 3. DRSEK YAPMA.................................................................................................. 26

  3.1. Tanm ............................................................................................................. 26 RENME FAALYET - 4..................................................................................... 32 4. KARE KESTL BORU SSTEMLER................................................................. 32

  4.1. Kare Kesitli Boru Sistemlerinin Endstrideki Kullanm Amac ..................... 32 4.2. Kare Boru Sistemlerinin Oluturulmasnda Dikkat Edilecek Hususlar .......... 32 4.3. Sacdan Yaplan Kare Borularn Yapm Resimleri .......................................... 32

  4.3.1. Kare Borularn Yapm Resimleri ............................................................. 32 4.3.2. Eik Kesilmi Kare Borularn Yapm Resimleri...................................... 33

  UYGULAMA FAALYET................................................................................... 34 DEERLENDRME LE .............................................................................. 37

  MODL DEERLENDRME .................................................................................. 38 CEVAP ANAHTARI................................................................................................. 39 KAYNAKA............................................................................................................. 40

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALAR KOD 521MMI250

  ALAN Metal Teknolojisi

  DAL/MESLEK elik Konstrksiyon

  MODLN ADI Sac Borular

  MODLN TANIMI Saclardan eitli borular yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildii renme materyalidir. SRE 40/32

  N KOUL Kiriler modln alm olmak

  YETERLK Sac borular yapmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama Gerekli ortam ve ekipman salandnda tekniine uygun olarak sac borular yapabileceksiniz. Amalar Amaca uygun olarak saclardan yuvarlak kesitli boru

  yapabileceksiniz. Amaca uygun olarak saclardan kare kesitli boru

  yapabileceksiniz. Amaca uygun olarak saclardan dirsek boru

  yapabileceksiniz. Amaca uygun olarak saclardan konik boru

  yapabileceksiniz.

  ETM RETM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

  Ortam: Souk ekillendirme takm ve makineleri, boru bkme makinesi diren kaynak makinesi, sac malzemeler ve birletirme elemanlar. Donanm : Modl sonunda, kazandmz bilgi, beceri ve tavrlarn llmesi iin, retmeniniz tarafndan hazrlanan lme arac ile deerlendirileceksiniz.

  LME VE DEERLENDRME

  Bu modl ierisinde yer alan her faaliyetten sonra verilen lme aralar ile kendi kendinizi deerlendireceksiniz.

  Modl sonunda, kazandnz bilgi beceri ve tavrlarn llmesi iin, retmeniniz tarafndan hazrlanan lme arac ile deerlendirileceksiniz.

  AIKLAMALAR

 • 1

  GR

  Sevgili renci,

  Yaam olan her yerde, insanolunun ihtiyalarn karlamak amac ile akkanlarn binalar iinde nakli sz konusudur. Burada akkan olarak kastedilen gaz ve buhardr. Bu gaz ve buharlarn bir blgeden baka bir blgeye aktarlmasnda sac borularn kullanm alan olduka fazladr.

  Gnmz koullarnda alma ortamlarnn dnda market, maaza ve byk al

  veri merkezlerinde kirli hava, temiz hava sirklsyonunu salayan havalandrma sistemlerine ihtiya duyulmaktadr.

  Bu modlde bu sistemlerde kullanlan sac borularn yapm aamalar, birletirme

  teknikleri ve eitleri sunulmutur. Bu modl sonunda edineceiniz bilgi ve beceriler ile sac borularn endstrideki yeri ve

  nemini reneceksiniz.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET - 1

  Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve ekipman salandnda tekniine uygun olarak

  yuvarlak kesitli boru yapabileceksiniz.

  Bu faaliyet ncesinde yuvarlak kesitli sac borularn kullanm alanlarn, zelliklerini

  ve eitlerini aratrp rapor hazrlaynz. Hazrladnz bu raporu snfta arkadalarnza sununuz.

  1. YUVARLAK KESTL BORU YAPMA 1.1. Arakesit ve Anmlar 1.1.1. Arakesit ve Anmn Tanm

  Kesien cisimlerin birletii yere arakesit denir. Alabilir bir yzeyin, bir izometri (e lm) ile elde edilen dzlemdeki grntsne

  anm denir. 1.1.2. Arakesit ve Anm izme Metotlar 1.1.2.1. Kreler Metodu

  Kreler metodu uygulanrken ayn merkezli krelerden daire kesitli cisimlerin

  geirilmesi yntemidir. Bylece krelerde de daire kesitleri oluacandan bu dairelerin teet noktalar, kesien cisimlerin arakesitini verecektir.

  Eksenleri ile Birlikte Dik Kesien Silindirlerin Arakesitinin Kreler Metodu le Bulunmas

  D apl silindirin d apl silindir ile dik kesitiklerindeki arakesitini bulalm.(ekil 1.1)

  Silindirlerin ikisinin de krelerden geebilmesi iin kullanlacak en kk krenin

  ap, byk silindirin apna eit (2R1 = D) olmaldr( R1 =Kreler metodu ile bulunacak arakesit iin izilecek krenin yarap.).

  RENME FAALYET - 1

  AMA

  ARATIRMA

 • 4

  Arakesitin temel noktalar, silindirlerin (ayrtlarnn) dik kesitii kelerdir. Dier arakesit noktalar, krelerle bulunur.

  Arakesitin 1 nolu noktasnn bulunmas iin ilem sras yledir:

  1. lem Kesien silindirlerin eksenlerinin kesim noktas iaretlenir. Pergelin aya bu noktaya konur. R1 uzakl kadar ( D apl silindirin yarap) alr. Kreler metodu iin izilecek en kk apl daire R1 olacaktr. En byk daire yarap da S merkezden; silindirlerin yanal dzlemlerinin

  kesitii ke nokta kadar olacaktr (S merkez ile A noktas aras uzaklk.).

  Bir yay izilir. Bu yayn d apl silindirin n grnteki sol yanal uzantsnn kesitii yer

  bulunur (A noktas).

  Bu A noktasndan yatayda d apl silindirin eksenine kadar II nolu doru izilir.

  Kesiimden 1 nolu nokta bulunur. 2. lem D apl silindirin kre ile oluan ve Adan geen daire izgisinin izilmesi (Bu izgi,

  ortak dey eksene dik olacaktr.).

  3. lem D apl silindirin kre ile oluturduu daire kesit izgisinin tanmas (Bu izgi, ortak

  yatay eksene dik olur.).

  izgilerin kesim noktas arakesitin 1 nolu noktasn verir. 1 nolu nokta arakesit erisinin tepe noktasdr.

  2R2>Dye gre R2 yarapl kre ve yukardaki ilemlerin benzeri olan 1-2-3 izimleri

  ile 2 nolu noktalar bulunur. Bu