MIŁOŚĆ - ?· 3 Miłość to odpowiedzialność rych nie umieściliśmy w tamtym Temat numeru - MIŁOŚĆ…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> 2014 czerwiec AlChemik </p> <p> Gazetka Zespou Szk Chemicznych w Krakowie </p> <p>Nr 13 Czerwiec 2014 Cena: 3,00 z </p> <p>TEMAT NUMERU </p> <p>MIO </p> <p> 2 AlChemik czerwiec 2014 </p> <p>Redaktor Naczelna: Agnieszka Hudyga </p> <p> Zastpca Redaktora Naczelnego </p> <p>Nikola Adamczyk </p> <p>Teksty Marlena Bednarz, Urszula Bosek, Dawid Czechowicz, Klaudia Fajto, Tomasz Ferdek, </p> <p>Edyta Jczmionek, Arkadiusz Kosek, Joanna Kucner, Sandra Maagowska, Gabriela Mila-nowska, Agata Mita, Barbara Niemiec, Micha Piosek, Zuzanna Poskrobko, Jakub Sadow-</p> <p>ski, Alicja Tomaszewska, Urszula Tomo, Maciej Zieliski, prof. Ewa Tarkowska </p> <p>Opieka nad stronami w jzyku angielskim </p> <p>mgr in. Grayna Skaka, mgr Beata Cygankiewicz-Bu, mgr Magorzata Pcek-Czuba </p> <p> Opieka nad stronami o sporcie </p> <p>mgr Mariola Sobczyk, mgr Joanna Zima, mgr Wojciech Brzuchacz </p> <p>Opieka nad stronami Samorzdu Uczniowskiego mgr Agata Walas </p> <p> Wsppraca z klas medialn </p> <p>mgr Magorzata Niedwiedzka - Samborek </p> <p>Wsppraca z pozostaymi klasami, korekta mgr Magorzata Molik </p> <p> Redaktor Techniczny, korekta </p> <p>mgr Julita roda-Patek </p> <p>M i o </p> <p>Sowem wstpu </p> <p>Okadka i inne zdjcia: </p> <p>http://pixabay.com (domena publiczna) </p> <p>oraz z wasnych zbiorw redaktorw AlChemika </p> <p>Kontakt: biblioteka.zsch@wp.pl </p> <p> SPIS TRECI </p> <p>Wywiad numeru </p> <p>3 Mio to odpowiedzialno </p> <p>Temat numeru - MIO </p> <p>5 Mio 6 Potga mioci </p> <p>7 Mio niejedno ma imi </p> <p>Samorzd Uczniowski </p> <p>8 Dyskoteka w ZSM nr 1 </p> <p>9 Szkolne walentynki 2014 </p> <p>11 Malowanie radioli </p> <p>11 Pierwszy Dzie Wiosny </p> <p>11 Krakowskie szkoy oddaj hod wi-niom obozw koncentracyjnych </p> <p>Z ycia szkoy </p> <p>12 Szkolna tablica </p> <p>13 Marysieka </p> <p>15 Poegnanie maturzystw </p> <p>15 Konstytucja 3 Maja </p> <p>16 Tango Mroka na szkolnej scenie </p> <p>Sport w naszej szkole </p> <p>17 Midzyszkolny Turniej Siatkwki Samorzdw Szkolnych </p> <p>18 Wiolarstwo Halowe </p> <p>18 Sportowy Turniej Samorzdw Uczniowskich </p> <p>19 Wiosenny Turniej Tenisa Stoowego </p> <p>19 Mistrzostwa Krakowa w biegu na orientacj </p> <p>In English </p> <p>20 DOWN WITH BIG BROTHER </p> <p>Podre </p> <p>23 Mind The Gap </p> <p>Tradycje </p> <p>26 Gazetki szkolne w ZSCh </p> <p>Nasze osignicia </p> <p>27 Maopolski Konkurs Gazetek Szkolnych Praswka </p> <p>Pi minut dla mnie </p> <p>29 Ula Bosek o mioci </p> <p>30 Maciej Zieliski o kobietach </p> <p>31 Proroctwo Urszuli Bosek /fragment/ </p> <p>Wiersze pani profesor Ewy Tarkowskiej </p> <p>32 Wiersz o mioci </p> <p>Witajcie! </p> <p>To ostatni numer AlChemika </p> <p>przed wakacjami, wic mam do </p> <p>Was prob, abycie w tym wol-</p> <p>nym czasie napisali jaki ciekawy </p> <p>artyku, ktry zamiecimy w na-</p> <p>szej gazetce w nowym roku </p> <p>szkolnym. </p> <p>ycz Wam przyjemnej lektury </p> <p>i spokojnych wakacji. </p> <p>Agnieszka Hudyga </p> <p>Wiosna a wic i mio na wio-</p> <p>sn, ale te zostay zalege arty-</p> <p>kuy na temat walentynek, kt-</p> <p>rych nie umiecilimy w tamtym </p> <p>numerze. W kocu nadszed czas </p> <p>na poezj i proz o mioci oraz </p> <p>rozwaania naszych kolegw </p> <p>i koleanek na temat tego uczu-</p> <p>cia. Zapytalimy rwnie ksidza </p> <p>o mio i uzyskalimy par cie-</p> <p>kawych informacji. Dlaczego </p> <p>ksidza? Ciekawio nas, co myli </p> <p>o mioci i czy by kiedy zako-</p> <p>chany? </p> <p>Pojawi si rwnie wywiad </p> <p>z naszymi nauczycielkami jzy-</p> <p>ka angielskiego, ktre niedawno </p> <p>odwiedziy Londyn. </p> <p> 2014 czerwiec AlChemik 3 </p> <p>Co ksidz sdzi o mioci? </p> <p>- Jest pikna, wspaniaa. Jest najlepszym sposobem na </p> <p>przeywanie relacji z drugim czowiekiem. Trzeba si </p> <p>jej uczy. Bardzo czsto jest faszywie okrelana i po-</p> <p>strzegana, poniewa do mioci tak naprawd trzeba </p> <p>dojrze. </p> <p>Mia ksidz kiedy sympati? </p> <p>- Myl, e sympatie i sympatyzowanie z ludmi to jest </p> <p>rzecz normalna dla kadego czowieka, co wcale nie </p> <p>musi zawsze przeradza si w zwizki. Oczywicie, e </p> <p>miaem sympatie. Byem normalnym chopakiem </p> <p>i wszystkie rzeczy zwizane z rozwojem tak samo prze-</p> <p>ywaem. By wic czas postrzegania rnic midzy </p> <p>chopcami a dziewcztami; by czas, kiedy nie wiedzie-</p> <p>limy, jak si zachowa, wic szarpalimy je za warko-</p> <p>cze i by czas, kiedy zaczlimy dostrzega w dziew-</p> <p>czynach kogo, z kim mona porozmawia, komu mo-</p> <p>na si zwierzy, z kim mona spdza czas, dzieli tro-</p> <p>ski i smutki. </p> <p>Kiedy odkry ksidz swoje powoanie? </p> <p>- Pierwszy raz taka myl mi przysza, kiedy byem </p> <p>w drugiej klasie podstawwki. Poszedem do mojego </p> <p>katechety, aby si go zapyta, co zrobi, by zosta ksi-</p> <p>dzem? Na co on mi wyrzuci: Jeste jeszcze za smar-</p> <p>katy, za mody i nic na ten temat nie wiesz. Jak zdasz </p> <p>matur, to przyjd i wtedy porozmawiamy. </p> <p>Natomiast to nie jest tak, e to si stao nagle, przypad-</p> <p>kiem. Gdzie tam Pan Bg zawsze dawa mi sygna, e </p> <p>mog i t drog i by jego sug, uczy si powica </p> <p>dla innych. Wybr kapastwa to rwnie ofiarowanie </p> <p>swojej mioci nie tylko jednej osobie, ale wszystkim </p> <p>tym, ktrzy bd tego potrzebowali. </p> <p>Jak ksidza przyjaciele zareagowali na wie </p> <p>o decyzji wstpienia do seminarium? </p> <p>- eska cz bya zaskoczona. To nie jest tak, e </p> <p>czowiek si z tym w jaki szczeglny sposb obnosi. </p> <p>Na pewno niektrzy aowali, e tak si stao i twier-</p> <p>dzili: nie uda ci si, jeste za bardzo szalony. </p> <p>Jakie wartoci, jeeli chodzi o mio, wynis </p> <p>ksidz z domu rodzinnego? </p> <p>- Mam 3 rodzestwa. Mielimy bardzo pracowitych </p> <p>i mdrych rodzicw, ktrzy nas wiele nauczyli. yli-</p> <p>my w do skromnych warunkach, nie biedzie, eby </p> <p>nam na nic nie starczao, ale po prostu skromnie. Dzi-</p> <p>ki temu nauczylimy si, e najwiksz satysfakcj daje </p> <p>to, na co sami zapracujemy. Wiemy, e mona gry </p> <p>przenosi, nie majc nic. Mona dokonywa wielkich </p> <p>rzeczy, jeli si ma marzenia. </p> <p>Wywiad numeru </p> <p>Mio to temat bardzo trudny i skomplikowany. Tym bardziej wtedy, gdy cz si z nim ludzkie </p> <p>przekonania i wiara. Wiele osb twierdzi, e kapani niewiele wiedz o maestwie, mioci dwojga </p> <p>ludzi, a doradzaj modym, jak y w zwizku. Skd wic czerpi wiedz na temat maestwa i ro-</p> <p>dziny? Czy nie auj swojej decyzji powicenia si dla Boga i drugiego czowieka? Spytalimy o to </p> <p>naszego katechet - Jarosawa Nowaka, ksidza z 18-stoletnim staem. </p> <p>Tekst AGNIESZKA HUDYGA </p> <p>Mio to odpowiedzialno </p> <p> 4 AlChemik czerwiec 2014 </p> <p>Czy czasem nie ma ksidz takich dni, kiedy auje </p> <p>swojej decyzji i chciaby mie on, dzieci? </p> <p>- Ani kobiet wok mnie nie brakuje (moe nie w zna-</p> <p>czeniu oczywicie takim jak ona), ani dzieci, ktry-</p> <p>mi si zajmuj czy te mam zaopiekowa. Nie auj </p> <p>mojego wyboru, dlatego i Bg tym, ktrzy powicaj </p> <p>mu swoje ycie, daje sto razy wicej. To nie jest tak, e </p> <p>dowiadczenie maestwa dotyczy tylko przeycia </p> <p>jakiej cielesnej mioci, ale to jest rwnie caa odpo-</p> <p>wiedzialno, cay wiat rnych zdarze, problemw. </p> <p>Oczywicie nie oznacza to, e ksidz ma spokojne </p> <p>i wolne od problemw ycie, ale ja nie musz za ka-</p> <p>dym razem wszystkiego pilnowa, o co walczy, dla-</p> <p>tego i jako suga Boy yj tak, jak Pan mi daje y, </p> <p>speniajc wszystkie zadania, jakie przede mn stawia. </p> <p>Posiadam tylko tyle, ile potrzebuj i dziki temu jestem </p> <p>wolny. Mog powica wicej czasu tym, ktrzy mnie </p> <p>potrzebuj. Poza tym bycie kapanem, to wielki skarb </p> <p>bycia ojcem duchowym. </p> <p>Niektrzy twierdz, e ksidz mao wie na temat </p> <p>maestwa, bo sam w nim bezporednio nie </p> <p>uczestniczy. </p> <p>- Mog miao stwierdzi, e mam dowiadczenie </p> <p>o niebo wiksze ni niejeden maonek, poniewa znam </p> <p>dowiadczenia rnych osb, ktre spotykam w konfe-</p> <p>sjonale lub gdy przychodz po rad. Koci to nie tyl-</p> <p>ko budynek, duchowni, ale to przede wszystkim ludzie </p> <p>yjcy w rodzinach. To oni tworz teologi mae-</p> <p>stwa, rodziny i to oni s praktykami. Teoretykami s </p> <p>ksia, ale dziki dzieleniu si dowiadczeniami wiemy </p> <p>o wiele wicej. Poza tym kady z nas wychowywa si </p> <p>w rodzinie, y w niej i wie, jakie s cechy i procesy </p> <p>takiego ycia. Spotykajc si z dziemi na katechezie, </p> <p>nie musimy ich pyta, one same opowiadaj, co si </p> <p>u nich dzieje. Kiedy w maestwie dzieje si co wa-</p> <p>nego, np. narodziny dziecka, mier, komunia, to my </p> <p>zawsze mamy kontakt z tymi ludmi. W gruncie rzeczy </p> <p>my cay czas yjemy w obszarze rodziny, chocia </p> <p>w niej samej nie jestemy bezporednio. </p> <p>Media coraz czciej atakuj nas rnymi rekla-</p> <p>mami i programami o podtekcie seksualnym, co </p> <p>prowadzi do tego, e modzie bardzo wczenie </p> <p>zaczyna ycie seksualne. Dlaczego Koci walczy </p> <p>o wstrzemiliwo wrd modych? </p> <p>- Moje pytanie na dzi brzmi: Czy rozwodw byoby </p> <p>mniej, czy wicej, gdyby ludzie rozwaniej podchodzili </p> <p>do przygotowania si do maestwa? </p> <p>Modzi ludzie czsto pytaj, po co narzeczestwo, po </p> <p>co jakie przygotowanie, po co wstrzemiliwo sek-</p> <p>sualna, dlaczego nie mona wczeniej wszystkiego </p> <p>sprbowa? I co si pniej dzieje? Osoby, ktre wcho-</p> <p>dz w zwizki maeskie, s zdefektowane ju na </p> <p>wstpie. Jeli kto mia, nie wiem pitnastu czy dwu-</p> <p>dziestu partnerw /pitnacie czy dwadziecia partne-</p> <p>rek/ to czy bdzie umia si waciwie cieszy mioci </p> <p>maesk? Przypuszczam, e za kadym razem bdzie </p> <p>tego swojego maonka porwnywa do tych pitnastu </p> <p>czy dwudziestu wstpnych, a jak mu co nie bdzie </p> <p>pasowao, to powie: Ty jeste zdefektowany, nie nada-</p> <p>jesz si i bdzie odchodzi. </p> <p>Zreszt kiedy pojawia si seks przedmaeski, moe </p> <p>rwnie pojawi si dziecko, ktre w wielu przypad-</p> <p>kach staje si gwnym powodem zawarcia zwizku </p> <p>maeskiego. A to nie najlepsze rozwizanie, szcze-</p> <p>glnie gdy modzi s niedojrzali. Moe to prowadzi do </p> <p>rozpadu zwizku, a wtedy najbardziej cierpi dziecko. </p> <p>Trzeba by odpowiedzialnym i takie te decyzje podej-</p> <p>mowa, rwnie w kwestii rozpoczcia wspycia, </p> <p>majc na uwadze przysze konsekwencje takiej decyzji. </p> <p>Mio to odpowiedzialno Wywiad numeru </p> <p> 2014 czerwiec AlChemik 5 </p> <p>Temat numeru - MIO </p> <p>Zdjcie JULITA RODA-PATEK </p> <p> Dla jednych konstrukcja samo-</p> <p>lotu, dla artystw moe natchnie-</p> <p>nie, rozbudzajce w nich pragnie-</p> <p>nie tworzenia, ktre jest ywym </p> <p>zapaem do zrobienia czego z ni-</p> <p>czego, bowiem tam, gdzie pustka, </p> <p>tam objawia si penia. </p> <p> Mio ukazuje si wszdzie; </p> <p>wrd zmaga ludzi zych, jak </p> <p>i dobrych; smutnych i radosnych; </p> <p>zlknionych, jak i brawurowych. </p> <p>Jest jak deszcz na pustyni, ktry </p> <p>spada niespodziewanie. Pokorna, </p> <p>cicha i lekka jak powiew wieego </p> <p>wiatru w upalny dzie, w swej sile </p> <p>jak huragan. W sowie lub uczynku </p> <p>i w obydwu daje si pozna. </p> <p>Wsppracuje w wysiku. W staro-</p> <p>ci i dziecistwie. W pasji, ktra </p> <p>rozpala nasze serca do czerwono-</p> <p>ci. W trosce, gdy paczemy nad </p> <p>tym, emy nie kochani i niczyi, na </p> <p>caym wiat sami pozostawieni. To </p> <p>o pragnieniu mioci. Ogarnia nas </p> <p>w swej istocie pod rnymi posta-</p> <p>ciami, np. skruchy, cierpienia czy </p> <p>jku cierpienia, ktry nie jest nico-</p> <p>ci, czym godnym poaowania, </p> <p>rzecz, z ktr trzeba si upora. </p> <p>To woa do nas nasza najpraw-</p> <p>dziwsza ludzka natura, ktra jest </p> <p>pikna, wraliwa, bogata i szla-</p> <p>chetna, wic trzeba o ni dba. </p> <p>Zna jej zapach, czu w podtek-</p> <p>stach i czuwa nad ni, umie da </p> <p>si jej ponie, kiedy nadejdzie. </p> <p>Kiedy indziej rozkochuje Ci </p> <p>w dwiku i tacu, ktry wzrusza, </p> <p>unoszc nasz istot w przestworza </p> <p>tak, e czujemy si beztroscy, doty-</p> <p>kamy stanu niewakoci. Wspania-</p> <p>a. W niej nie ma lku, cho gbo-</p> <p>ka i rozpita jak ocean przynosi </p> <p>pokj i ulg. Jest te tsknot. Nie </p> <p>bez powodu wzlot i upadek nie </p> <p>mog bez siebie istnie. Czy nie </p> <p>musiaa by ciemno, by moga </p> <p>nasta wiato? Czy mier, su-</p> <p>cha ko ostaaby si bez ycia </p> <p>i ciaa? Tak jest, bo jej imi to </p> <p>Wolno. Ona zmienia rzeczy nie-</p> <p>moliwe w moliwe, a mdro jej </p> <p>niepojta. </p> <p> Tak doskonaa, unoszca si jak </p> <p>duch z ndzy podnosi do chway, </p> <p>a z kamstw o nas samych (ktre </p> <p>pielgnujemy, przegldajc si </p> <p>w krzywym zwierciadle, subiek-</p> <p>tywnie siebie oceniajc) wydobywa </p> <p>warto, ktrej zaczynamy by </p> <p>wdziczni za to, jacy jestemy na-</p> <p>prawd. Co wicej daje nam posy-</p> <p>sze sowo powoania do tego, ae-</p> <p>bymy kochali samych siebie. Bo </p> <p>gdy zaakceptujemy siebie, to i a-</p> <p>twiej bdzie nam kocha. Ona </p> <p>sprawia, e twarz nasza zajanieje </p> <p>blaskiem. </p> <p>[] Gdy za przyjdzie to, co jest </p> <p>doskonae, zniknie to, co jest tylko </p> <p>czciowe [] </p> <p>Najpierw jest iskra, pragnie, a po-</p> <p>tem ogie Mioci. Jest wic agod-</p> <p>na i cierpliwa, lecz jest te zazdro-</p> <p>sna o Ciebie. W srebrze blaskiem </p> <p>si szkli. To ona, co nie chce by </p> <p>zauwaona, a dla ciebie tylko skora </p> <p>da tyle, ile zdoa. Na trudy si </p> <p>powouje, dla niej mottem, e sztu-</p> <p>k jest kierowa okrt przez oceanu </p> <p>otchanie. </p> <p>Mio </p> <p>Jak nie uciec przed ni, gdy pojawia si odruch dotknicia jej, chci zobaczenia i poznania? Czym </p> <p>naprawd jest, w tej tajemnicy, w jakiej si objawia - nierzeczywistej i niepojtej dla rozumu? Tak </p> <p>strasznie niewyobraalna i bezkompromisowa, e a zdawaoby si nierealna do ujcia, wiec atwiej </p> <p>byoby j puci z wiatrem, zaprzeczy jej istnieniu lub zamkn w worku rzeczy niewytumaczal-</p> <p>nych, nad ktrymi poszukiwania dotarcia do waciwej puenty trwa by mogy nawet do pnych lat </p> <p>staroci. Jednak zachcam do podjcia ryzyka, by cho troch si jej przyjrze. </p> <p>Tekst KLAUDIA FAJTO </p> <p> 6 AlChemik czerwiec 2014 </p> <p>Temat numeru - MIO </p> <p> O wzrocie w mioci mwi traf-</p> <p>nie w. Jan od Krzya: </p> <p>Z biegiem czasu i w miar wi-</p> <p>czenia si mona o wiele wicej </p> <p>utrwali si i ugruntowa w mio-</p> <p>ci. Dzieje si tu bowiem podobnie </p> <p>jak z drzewem, ktre zapalone </p> <p>przemienia si i czy z ogniem; </p> <p>a im wikszy jest ar ognia i im </p> <p>duszy czas ono w nim przebywa, </p> <p>tym wicej si rozpala, a w kocu </p> <p>cae staje si ogniem i jednym po-</p> <p>mieniem. </p> <p>To zachta dla nas do poszukiwa-</p> <p>nia jej i zgbiania. Mio Ciebie </p> <p>szuka, ona Ciebie pragnie. </p> <p> Czowieka kochajcego charakte-</p> <p>ryzuje rado, otwarto, pokj, </p> <p>szczery umiech, ch wychodze-</p> <p>nia innym na pomoc, bowiem tak </p> <p>przepenia go mio do stworze-</p> <p>nia, e zapomina o swych marno-</p> <p>ciach i w sposb wrcz wyideali-</p> <p>zowany stara si nie t rado </p> <p>innym, rozdajc si jak chleb, </p> <p>w innym znaczeniu jak sl, ktra </p> <p>zasala Ziemi. </p> <p> Ale czy zawsze jest tak wesoo? </p> <p>Nie zapomnijmy o tragicznym wy-</p> <p>miarze mioci romantycznej, ktra </p> <p>obfituje w cierpienie, mk, a na-</p> <p>wet dopuszcza si rozlewu krwi </p> <p>w jej imi. Po co? Dla Wolnoci, </p> <p>do ktrej denie, mobilizuje cae </p> <p>nasze ycie! Mio wspistnieje </p> <p>z Prawd, Wolnoci i Dobrodusz-</p> <p>noci. Jest te ofiar. </p> <p>Nikt nie ma wikszej mioci od </p> <p>tej, gdy kto ycie swoje oddaje za </p> <p>przyj...</p>