Mindmap FG

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>SEARLE: A NIMAL MINDSOplossing; dualisme laten vallen. Epistologich antwoord; Gedrag komt overeen met ons, dus hebben ze ook een consciouness. Tegenargumenten; Kinderen kunnen denken voordat ze praten Davidson zeg dat je een concept van belief nodig hebt voor denken. (waar/onwaar onderscheid) Searle; Beliefs ontstaan in een netwerk van percepties en acties.</p> <p>Mind is onsterfelijk, dus naar hiernamaals</p> <p>Dieren met mind kunnen lijden.</p> <p>Taal maakt het denken mogelijk.</p> <p>Ontologisch antwoord; Een mind heeft het xyz eigenschap.</p> <p>Carhesian Theory</p> <p>Theologie</p> <p>Taal</p> <p>1</p> <p>Waarom ontkennen? Anatomisch overeenkomste n.</p> <p>De mind wekt 2 soort vragen op; Ontologisch (aard, karakter, causaal) Epistologisch (concepten, wat kan ik weten?)</p> <p>Wel taal nodig voor intenties die over gaan taal taal als onderdeel zo ver verwijderd zijn door ruimte en tijd complex zijn een taalkundig systeem</p> <p>Dieren hebben: Bewustzijn; horen van geluid Intentionalliteit willen van eten Denkprocessen bekijken prooi</p> <p>Dieren hebben een mind.</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>MALCOLM : THOUGHTLESS BRUTESDieren kunnen denken, maar hebben geen gedachtes.Denken is niet lichamelijk en niet ruimtelijk.</p> <p>Gedachten kunnen niet gelijkgesteld worden aan: zinnen, het zijn geen taalkundige entiteiten het uiten van zinnen gedragsproposities psychologische gebeurtenissen lichamelijke gevoelens</p> <p>Descartes vindt dieren automaten. Zonder gedachtes.</p> <p>Denken is voelen</p> <p>Denken bestaat uit handelingen en uit passies.</p> <p>Gewaarwording is niet altijd denken. Hierdoor wordt het gat tussen dier en mens kleiner. Verschil van denken en een gedachte hebben. Ziet Descartes niet</p> <p>Een mentale activiteit bestaat uit: Eerste betekenis; een idee De leeuw kan me aanvallen Tweede betekenis; een propositionele houding angst</p> <p>3 Gradaties van gewaarwording; 1. Onmiddellijke benvloeding organen door waarneming 2. Perceptie 3. Oordeel 1 en 2 gedeeld door mens en dier 2 is denken, dus alleen mensen.</p> <p>2</p> <p>Geen verband tussen taal en denken.</p> <p>Malcolm</p> <p>Descartes</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>HEAL : UNDERSTANDING OTHER MINDS FROM THE INSIDESimulatietheorie staat tegenover de theory-theory Simulatietheorie; neem de uitgangspunten van de andere mind in gedachten. Verplaats je in de ander. Argumenten voor; Je moet met zoveel rekening houden, dat een theorie hierover is te complex zou zijn. We zijn succesvol in voorspellen, vooral bij; o Wereld-Mind vragen, waarbij de invloed van de omgeving een rol speelt op het gevoel. o Gedrag-Gedachte vragen. Bv. Waarom fronst hij?</p> <p>Theory-theory; ga uit van de gedeelde psychologische concepten en theorien. Gebruik kennis.</p> <p>Dit voorstellen kan op twee manieren.</p> <p>Kritiek: Voor het voorspellen is niet een precieze invulling nodig. Dit is afhankelijk van iemands specifieke karaktertrekken. De relaties tussen mens tot machine is bijvoorbeeld fundamenteel anders.</p> <p>Neuro-psychologische benadering: In de hersens zit een processor, waar je dan de overtuigingen van de ander in moet stoppen. Deze benadering valt of staat met het bestaan van die processor.</p> <p>Niet geschikt voor voorspelling over Fysieke bewegingen. Bv. springt iemand op bij harde knal? Gedrag-Gedachte, deze hebben veel verschillende verklaringen.</p> <p>3</p> <p>A Priori benadering: Voorstellen, zonder te doen alsof je de overtuigingen hebt en hier echt in gelooft. Dit veronderstelt een niveau van rationaliteit.</p> <p>Simulatie theorie beter dan de theorytheory.</p> <p>Deze heeft de voorkeur van Heal</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>CARRUTHERS : THEORY- THEORYDe theory-theory is beter dan de simulatietheorie Bij de theory-theory maak je gebruik van een theorie om andermans gedrag te voorspellen Geen verschil tussen inschatting eigen- en andermans gedrag.</p> <p>Carruthers haalt twee simulatie theorien aan.</p> <p>In de simulatietheorie van Gordon wordt er gezegd dat eerst andertoeschrijvingen, dan eigen leert</p> <p>Eerst fouten in beide toeschrijvingen, later alleen in eigen. Uiteindelijk geen fouten meer.</p> <p>Raar; een ander simuleren, die jou simuleert.</p> <p>In de simulatietheorie van GoldmanHarris wordt er gezegd dat eerst eigentoeschrijvingen, dan ander leert (3) Occurent mental statussen (ideeen, desires) hebben geen specifiek gevoel, zoals experiental statussen (qualia) dit wel hebben.</p> <p>Eerst fouten in beide toeschrijvingen, later alleen in andermans. Uiteindelijk geen fouten meer.</p> <p>4</p> <p>Carruthers heeft twee (drie) problemen met de Goldman-Harris theorie. Houdt hierbij in gedachte dat een mentale status, zijn eigen mentale beeld heeft. Dit beeld kan je vertalen naar een zin.</p> <p>(2) De hond beet de postbode &amp; De postbode wordt gebeten door de hond. Twee zinnen, maar 1 propositionele attitude.</p> <p>(1) Als het feestje saai, is val ik in slaap . Dit kan een voorspelling zijn, of een plan zijn. Twee propositionele attitudes, dus mentale status, maar n zin.</p> <p>Voor een juist voorspelling moet je de input weten, met een theorie</p> <p>Theory-theory beter dan de simulatie theorie.</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>SOLOMON : EMOTIONS AND CHOICESituatie is irrationeel Een oordeel is iets wat je doet, het creert zich in stappen. Oordelen waarbij emotie een rol spelen, worden vaak haastig gemaakt. Mist enkele stappen. Hierdoor worden ze soms gezien als een reactie op iets wat ons overkomt.</p> <p>Oordelen met emotie, zijn belangrijke en dringende reacties op een situatie waarin je gevangen zit.</p> <p>Oorzaak emotie is echter niet altijd, waar de emotie is about</p> <p>Oordelen met emotie zijn gericht op de korte termijn, dit kan in conflict zijn met de lange termijn. Door conventies in de gemeenschap. Ze belemmeren de ambities die worden nagestreefd.</p> <p>Door stappen na te gaan, kan oordeel veranderen. Hiermee ook de emotie.</p> <p>Emoties zijn intentioneel; ze zijn ergens op gericht.</p> <p>Oorzaak kan te weinig slaap zijn of koffie. Bij realisatie hiervan, verdwijnt emotie. Want dit ondermijnt de belief.</p> <p>5</p> <p>Emoties zijn beliefs. Als de belief verdwijnt, verdwijnt de emotie. Waarom worden emoties gezien als irrationeel?</p> <p>Emotie is rationeel</p> <p>Rationaliteit is het handelen op basis van rede.</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>PRINZ : E MBODIED EMOTIONSLichamelijke verandering noodzakelijk voor emotie; lichamelijk gevoelloosheid (beschadigde rugwervels) leidt tot sterke reductie van emotie. Lichamelijke verandering leiden tot emotie; gezichtsuitdrukking zonder realisatie (of oordeel) Beschadigde rugwervels leiden niet altijd tot sterke reductie van emotie. Soms geen verschil, of zelfs toename. Sommige emoties zijn betrokken met lichamelijk veranderingen, zoals schuld en eenzaamheid. Of langdurige emotie, liefde, niet constant lichamelijk verandering. Weerwoord; meestal niet volledig beschadigt of via bloed rest lichaam bereiken.</p> <p>Correlatie lichamelijk verandering en emotie; taal laat dit al zien: Gebroken hart. Tevens correleren hersenstructuren met emotie.</p> <p>Weerwoord James: dit zijn cerebrale emoties, een soort intellectuele en esthetische emotie. Staat tegenover standaard.</p> <p>Argumenten voor</p> <p>Argumenten tegen Lichamelijke reacties hebben interpretaties nodig</p> <p>Weerwoord Prinz: alles valt onder somatisch. Wie zegt dat schuld geen lichamelijk reactie heeft?</p> <p>6</p> <p>James-Lange Theorie</p> <p>Emoties zijn percepties (bewust of onbewust) van een patroon van veranderingen in het lichaam.</p> <p>Dit is bewezen; een specifieke emotie hangt af van de ervaring van de lichamelijke verandering.</p> <p>Variant van Prinz; Emoties zijn iets lichamelijk (somatisch) maar ze zijn ook fundamenteel afhankelijk van woorden (semantisch).</p> <p>Emoties zijn somatisch en semantisch.</p> <p>Hieruit is Prinzs variant van de James-Lange theorie ontstaan.</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>FRANKFURT: FREEDOM AND WILLWat maakt een persoon? Hierin is een persoon een agent die zijn verlangens identificeert, motivaties selecteert en uitvoert.</p> <p>Meer dan alleen het hebben van een persoonlijkheid. Omvat niet alle menselijk entiteiten, en sluit niet alle nietmenselijke entiteiten buiten.</p> <p>Belangrijkst aspect persoonlijkheid is het hebben van verlangens. Dit is een indicatie van vrije wil. Oplossing: Niet bekijken als soort-specifiek.</p> <p>Dier-achtige Moedwillige Persons</p> <p>Frankfurts Personhood</p> <p>7</p> <p>Een persoon heeft secondorder volitions.</p> <p>First-order desire; geen melding van verlangen zet direct aan tot actie. Ik wil drugs</p> <p>Second-order desire; verlangen die melding maakt van ander verlangen. Ik wil niet willen drugs Omvat: Moedwillige Persons</p> <p>Second-order volition; echte identificatie, zet aan tot actie Een verlangen die een verlangen effectief wil laten worden. Omvat: Persons</p> <p>Betekent niet dat het altijd lukt bij een person, alleen dat hij second-order volitions kan hebben.</p> <p>Omvat: Dierachtige Moedwillige Persons</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>FRANKFURT: IDENTIFICATION AND WHOLEHEARTEDNESSGeestestoestand is een eigenschap van alle levende dingen. Hangt samen met intelligentie en doelgericht gedrag. Verschil kiezen en beslissen; Beslissen doe je tegenover je zelf, kiezen tegenover een object. Beslissen doe je nu, kiezen kan later plaatsvinden. Geestestoestand bewustzijn Bewustzijn is zelfbewust zijn. Bewustzijn is dat je in staat bent onderscheidt te maken. Dit is een gradueel concept. Stuk metaal verandert door warmte, Bewustzijn? Nee, reflexiviteit nodig. Je moet je bewust zijn dat je reageert.</p> <p>Soorten onderscheidingen; First order; metaal merkt warmte op, verandert hierdoor. Second order; zonnebloem merkt warmte op, neemt eigen richting waar en verandert dan doelgericht van richting.</p> <p>8Soorten reflectie; First order; verschillende verlangens naar actie Second order; verlangens over First order verlangen. Conflict hiertussen; niet wholehearted.</p> <p>Beslissend is het creren van een ordelijk systeem. Het voorkomen van een innerlijke scheiding.</p> <p>Vrijheid is sturing gedrag op basis van second-orde desires.</p> <p>Als een individu zich beslissend identificeert met First order verlangen, dan resoneert dit door in de hogere niveaus. Dit is het resonantie effect.</p> <p>De wil is hiermee niet primitief, want het vereist reflectie, en beslissingen.</p> <p>Verantwoordelijkheid is het identificeren met je verlangen.</p> <p>Een second order kan blijven bestaan, dan is er geen wholehearted heid.</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>STRAWSON: THE I MPOSSIBILITY OF MORAL RESPONSIBILITYJe moet causa sui zijn, om moreel verantwoordelijk te zijn voor je eigen acties. Niks kan causa sui zijn, niks kan zichzelf veroorzaken.</p> <p>CCmpatibilist tegenargument; Men kan verantwoordelijk zijn, ook al is de wijze van handelen totaal bepaald door factoren die men niet in de hand heeft. Men is niet volledig verantwoordelijk voor hoe men is. Opvoeding etc. Het moment van keuze voelt vrij. Verantwoord voor handeling zolang je niet werd beperkt.Uitgebreidt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.</p> <p>Basic Argument.</p> <p>Je doet wat je doet door wie je bent. Voor morele verantwoordelijk moet je truly verantwoordelijk zijn voor wie je bent</p> <p>Daarom kan iemand niet volledig moreel verantwoordelijk zijn.</p> <p>Libertarian tegenargument; Mensen hebben zelf de macht om keuzes te maken, waarvoor zij de eindverantwoordelijkheid dragen. Er bestaat geen determinisme, dus vrije keus.</p> <p>9</p> <p>We zijn genteresseerd in acties met een r eden. Het redener en van iemand is afhankelijk van hoe men is, in mentaal aspect. Mentaal aspect is cruciaal als men het heeft over morele verantwoordelijkheid. Om echt verantwoordelijk te kunnen zijn voor hoe men handelt, moet men ook verantwoordelijk zijn voor hoe men is, in mentaal aspect, tenminste op enkele punten. Daarvoor moet iemand gekozen hebben zo te zijn. En moet het gelukt zijn zo te worden. Echter is men al voorzien van sommige keuzes, zoals voorkeuren, waardes, idealen. Deze setup noemen we P1. Om echt moreel verantwoordelijk gehouden te kunnen worden moet iemand deze keuzes zelf gemaakt moeten hebben. Deze keuze moet gemaakt zijn op een bewuste, beredeneerde en opzettelijke wijze. Hiervoor is het noodzakelijk dat men ook een deel van P2 zou bezitten, waarna er gekozen kan worden voor P1 Enzovoort ware zelfdeterminatie is onmogelijk, omdat het het einde zou zijn van een oneindige reeks keuzes.Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>10. Echte morele verantwoordelijk is dus niet mogelijk, omdat het zelfdeterminatie vereist, zoals zegt in stap 3.</p> <p>DENNETT: COULD HAVE DONE O THERWISE (COD)De vraag naar vrijheid en verantwoordelijk is minder metafysisch dan incompatibilisten denken. Sprake van local fatalism? Local Fatalism; een bijzondere omstandigheid in het relevante verleden welke ervoor zorgde dat hij niet anders had kunnen doen, wat hij ook zou proberen of wilde doen. (bv. opgesloten)</p> <p>Je hebt iets misdaan</p> <p>Weigeren om te martelen; Verantwoordelijkheid of morele zombie? Flexibel reageren in een bepaald geval, vereist niet dat je iets anders zou moeten kunnen doen in een specifiek geval, maar dat in een variatie van de omstandigheden (een variatie die van belang is) je iets anders zou moeten kunnen doen.</p> <p>Neutraal t.o.v. determinisme</p> <p>Een keuze maakt niet uit voor de morele verantwoordelijk heid</p> <p>Determinisme is niet de afwezigheid van COD.</p> <p>10</p> <p>COD niet vereist voor morele verantwoordelijkheid.</p> <p>Belang COD is nihil</p> <p>Neem verantwoordelijkheid, gedetermineerd of niet.</p> <p>Indien gedetermineerd; zal dezelfde situatie met dezelfde psychologische toestand nooit meer voorkomen. Indien niet gedetermineerd; geen enkele rede om aan te nemen dat men meer of minder flexibel is dan een gedetermineerde.</p> <p> Hier sta ik, ik kan niet anders Luther.</p> <p>Heleen van de Lustgraaf, 3473198</p> <p>ANDERSON : VRIJHEID DOOR BETROKKENHEIDTwijfelen heeft zo zijn grenzen, zoals Descartes aan geeft met Ik denk, dus ik ben. Vier anti-sceptische reacties, om aan te geven dat overal aan twijfelen onzin is; 1) Reden hebben voor twijfelen, niet zomaar samenhangende overtuigingen overboord gooien. 2) Het is praktische onhaalbaar ernaar te leven. 3) Zaag de tak af waarop hij zit. dinsdag is woensdag accepteert al het systeem van dagen. 4) Performatieve tegenspraak; Ik doe nu geen enkele bewering of Ik twijfel eraan dat ik twijfel. Tegenargument; Coopernicaanse wenteling. Zette ook alles op zijn kop. Dan zouden we iedereen moeten behandelen als dronken Jan.</p> <p>Radicaal scepticisme is onzin.</p> <p>Revisiekosten probleem Scepticisme is aan alles twijfelen Strawson; dit kunnen we niet accepteren ook al is het waar. Determinisme is waar!</p> <p>Die betekent betrokkenheid opgeven, waardoor we geen reactieve attitudes kunnen aannemen.</p> <p>11</p> <p>Kern scepticisme; Niet zinvol om mensen verantwoordelijk te houden voor hun handelingen Mensen kiezen hun handelingen niet op rede.</p> <p>Performatieve tegenspraak. Het verschil overtuigen en overreden zou verdwijnen door scepticisme.</p> <p>Habermas; Verantwoordelijkheid is als een pion, het handelen op basis van redenen zijn volkomen rele fenomenen, ondanks het feit dat ze slecht bestaan als deel van sociale prakti...</p>