Minnesanteckningar från möte med beredningen för ... ?· Beredningens presidium har, med stöd av…

 • Published on
  18-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • stra Ginge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Vxel: 044-775 60 00

  Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

  Frn nyinflyttad till stolt Ging

  2015-11-18, stra Ginge Minnesanteckningar

  Minnesanteckningar frn mte med beredningen fr nyinflyttades vg till att bli stolta Gingar 2015-11-13

  Information lmnas inledningsvis om att Mats Rosenqvist, som r ledamot i bered-

  ningen, under helgen rkat ut fr en svr olycka och r inlagd p Malm Allmnna

  Sjukhus. Kommunfullmktige har skickat blommor och beredningen snder en tanke till

  Mats och hoppas p snar bttring.

  1. Minnesanteckningar frn fregende mte

  Minnesanteckningarna godknns.

  2. Genomfrande av medborgardialog

  Beredningens presidium har, med std av SPU, tagit fram ett frslag till genomfrande

  av medborgardialog. Beredningen diskuterar frslaget.

  - Framfrs att val av tidpunkt och plats fr dialogen avgr vem man kommer i

  kontakt med. Det r drfr viktigt att vlja tidpunkt och plats utifrn vem man

  vill trffa. andra sidan fr vi se detta som en lroprocess. Vi prvar vid ett till-

  flle och utvrderar sedan hur det gick. Fler dialoger p fler platser vid andra ti-

  der kan genomfras tills vi tycker att vi fr en tillrckligt bred trffbild.

  - Nr det gller lder p dem man mter br man notera den i det formulr som

  anvnds under dialogen.

  - Det r viktigt att ha med barnperspektivet i beredningens arbete, det har vi

  skyldighet att ha. Drfr br ett dialogtillflle vara vid en hgstadieskola.

  - Man br tnka igenom hur man vill anvnda resultatet och bestmma mlgrupp

  efter det. Vilket syfte har vi med dialogen, skall vi bara samla intryck utan att

  redovisa resultatet behver man kanske inte vlja mlgrupp s omsorgsfullt som

 • Minnesanteckningar Sida 2 av 5

  stra Ginge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Vxel: 044-775 60 00

  Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

  om man vill redovisa och sprida resultatet. andra sidan r detta en lroprocess,

  dr vi nu tar de frsta prvande stegen. Vi kan utveckla, frfina och gra metod

  och urval mer sofistikerat efter hand som vi lr oss genom att testa metoden. Di-

  alogen kommer skert att ge intressant information till beredningen redan i det

  hr inledande, prvande skedet, ven om vi inte vljer plats och tid med ut-

  gngspunkt i en mer djuplodande mlgruppsanalys.

  - Tekniskt std i form av programvara fr informationsinhmtning br anvndas

  om mjligt. Google har std fr detta, till exempel. Diskuteras huruvida det r

  till frdel fr dialogen att anvnda Ipad som redskap. I beredningen finns syn-

  punkter bde fr och emot.

  - Samma formulr som beredningen anvnder vid dialogen br lggas p

  hemsidan ocks s kan de som inte vill eller kan svara vid sjlva dialogtillfllet

  kan g in dr och lmna sina svar och synpunkter. Lnk till formulret tas med

  p den flyer som kan delas ut i samband med dialogen.

  - Pressen informeras om att beredningen tnker genomfra dialog s att en artikel

  om detta kan tas in i lokaltidningarna dagen innan.

  - Ordet stolt diskuteras. Flera menar att det inte r enkelt, kanske r det lite

  hgtidligt och svrt att koppla till kommunens dagliga verksamheter. Framhlls

  att det r viktigt, ven om utgngspunkten r stolthet, att knna av den man

  mter och lgga samtalet p rtt niv utifrn det.

  - Beredningen r verens om att genomfra en frsta medborgardialog med

  utgngspunkt i det frslag som presidiet tagit fram och att detta r ett frsta stt

  att prva metoden som kan utvecklas efterhand som erfarenheter vinns.

  - Presidiet fr i uppdrag att, med std av SPU, sammanstlla ett formulr som kan

  anvndas med start p fredag den 20/11.

  - Deltagande r frivilligt.

  - Dialogen genomfrs i grupper om tre. Dialogtillfllen bestms slutligt efter ge-

  nomgng av vid vilka mjliga tillfllen som beredningens ledamter och erst-

  tare anmlt att de kan.

 • Minnesanteckningar Sida 3 av 5

  stra Ginge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Vxel: 044-775 60 00

  Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

  3. Besk av Arbetsfrmedlingen

  Thomas Hannj, frn Arbetsfrmedlingen, tidigare chef fr Brobykontoret och numera ansvarig

  fr etableringsverksamheten i stra Ginge kommun besker beredningen. Han berttar om

  etableringsuppdraget och om hur Arbetsfrmedlingen arbetar fr att nya Gingar skall komma

  in p arbetsmarknaden. Situationen p arbetsmarknaden r nu ngot ljusare n tidigare fr de

  flesta grupper, ven ungdomar. Arbetslsheten bland utrikesfdda fortstter dock att ka och

  den kar s pass mycket att den totala arbetslsheten i kommunen inte minskar, trots en i vrigt

  mer gynnsam utveckling fr andra grupper. Detta r en stor utmaning som krver breda samver-

  kanslsningar mellan alla som har ett uppdrag eller en mjlighet att bidra till att skapa syssel-

  sttning fr grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden. Thomas betonar att kommu-

  nen har en nyckelroll nr det gller att praktikplatser eller mjligheter till arbete t dessa grup-

  per. Framhlls att kommunen och arbetsfrmedlingen gemensamt skt ESF medel fr att finan-

  siera ett trerigt samverkansprojekt - GoingeForward - som riktar sig specifikt till utrikes fdda.

  Detta r ett exempel p samverkanslsningar som kan vara fruktbara men ven andra metoder

  och lsningar kommer att behva prvas fr att mta utmaningen. Framhlls att det r viktigt att

  den tid som flyktingar r asylskande anvnds p ett bttre stt n i dag, fr att underltta fr

  flyktingarna att komma in i samhllet och att etablera sig p arbetsmarknaden. De regler som

  finns fr ekonomiskt bistnd under asyltiden r ocks konstruerade s att de inte mjliggr fr

  den enskilde att ta ett tillflligt arbete med viss ersttning om mjlighet skulle finnas. Erstt-

  ningssystemet borde vara bttre anpassat fr att gra det mjligt att redan under asyltiden prva

  p att arbeta.

  4. Frelsningar inom ramen fr beredningens uppdrag

  Som en aktivitet inom ramen fr beredningens arbete kommer en frelsning av nation-

  alekonomen Joakim Ruist att genomfras vid kommunfullmktiges mte den 28/1 2016.

  Joakim Ruist forskar om ekonomiska effekter av och attityder till invandring, vid Han-

  delshgskolan i Gteborg.

  Beredningens presidium har ven diskuterat att en frelsning p temat attityder och

  ppenhet br genomfras. Det finns fler olika frelsare som kan vara intressanta. En

 • Minnesanteckningar Sida 4 av 5

  stra Ginge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Vxel: 044-775 60 00

  Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

  Sdan r Claes Schmidt. En annan r Kjell Kampe som frelser om hur sprket och

  vrta olika stt att utrycka oss i olika kulturer stller till problem nr vi skall kommuni-

  cera med varandra.

  Anders Bengtson vill att beredningen lyfter fram HBT(Q) perspektivet i sitt arbete.

  Claes Schmidt r en frelsare som kan stta fingret ocks p de frgorna ven om hans

  budskap i vidare mening berr ven frgor om frutfattade meningar, frdomar, rdsla

  fr det frmmande etc. i stort. Nr det gller HBT(Q) perspektivet finns det ven andra

  frelsare som kan vara intressanta menar Anders.

  Diskuteras p vilket stt HBT(Q) perspektivet br komma in i beredningens arbete. Be-

  stms att Presidiet tillsammans med Anders Bengtsson tillsammans gr igenom detta

  och terkommer till beredningen.

  5. Besk vid den nya moskn i Broby

  Tomas Carvonen har varit i kontakt med Mohammed Mahjoub vid moskn i Broby.

  Beredningens ledamter r vlkomna vilken fredag som helst. En lmplig tidpunkt att

  komma r 11:45. D finns det mnga p plats och man fr tillflle att prata med dem

  som r dr. Beslutas att besk sker p eget initiativ. Besken mste dock samordnas p

  ngot stt s att Mohammed vet hur mnga som kommer s att han kan ta med sjalar till

  kvinnliga beskare. Kvinnor br ha ledig kldsel som inte smiter t fr ttt kring

  kroppen, enligt Mohammed Mahjoub. Anml till Tomas Carvonen nr ni avser beska

  moskn s kan han rapportera antal beskare till Mohammed.

  6. vriga frgor

  - Beredningen kommer att behva mer tid n vad som ursprungligen avsetts. Fr-

  gan har tagits upp med den politiska planeringsberedningen och fullmktiges

  ordfrande som gett klartecken.

  - Diskuteras hur beredningen skall dokumentera och slutrapportera sitt uppdrag.

 • Minnesanteckningar Sida 5 av 5

  stra Ginge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Vxel: 044-775 60 00

  Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

  Frgan blir aktuell efter jul nr uppdraget gr mot sitt slut. Olika tankar dryfta-

  des; t.ex. att landa eller koka ner hela processen till ett antal vrdeord som

  fullmktige kan ta stllning till som vgledande fr att bli stolta Gingar

  och/eller att man freslr och genomfr en rlig Stol Ging fest som blir ett

  slags avslut p beredningens arbete och samtidigt en mtesplats och ett avstamp

  fr frstelse och ppenhet. Arbetet kan ocks resultera i frslag till att g vidare

  inom olika omrden med t.ex. handlingsplaner eller p annat stt.

  - Rapport frn ntligen Onsdag: Inger Mattson och Miklos Liewehr har beskt

  ntligen Onsdag. Intrycken r att det r en viktig mtesplats dr det bedrivs bra

  svenskundervisning. De olika mnniskoden som de deltagande br med sig gr

  ett starkt intryck, liksom deras vilja att komma vidare och att bli en del av det

  svenska samhllet.

  Vid pennan

  Tomas

  SPU

Recommended

View more >