Mišljenja djece mlađe školske dobi o glazbi i nastavi ...bib.irb.hr/datoteka/ ... · Jazz glazba…

 • Published on
  24-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Uiteljski fakultet

  Integrirani preddiplmski i diplomski sveuilini uiteljski studij

  Miljenja djece mlae kolske dobi o glazbi i

  nastavi glazbene kulture

  Diplomski rad

  Mentor: izv. prof. mr. sc. Antoaneta Radoaj-Jerkovi Sumentor: dr. sc. Jasna ulenti Begi

  Student: Iva Gagro

  Matini broj: 1684

  Modul: A modul, razvojni smjer

 • UVOD

  Dijete i glazba

  Nastava glazbe

  Razvijanje kritikog miljenja

  Estetski odgoj

 • Teorijski dio

  Vrste glazbe

  - glazba za djecu djeje pjesme

  - popularna glazba

  - narodna glazba

  - umjetnika (klasina) glazba

  - jazz glazba

  - turbofolk glazba

 • Masovni mediji i glazba

  Masovni mediji i prihvaaju i stvaraju, pa zatim nameu

  ili ire neke umjetnike (vie ili nie) vrijednosti

  medijatizirajui odreene obrasce, tipove i vrste

  glazbe vie nego druge (Supii, 2006: 285).

 • Glazbeni ukus i preferencije

  glazbeni ukus

  relativno ustaljeno dugorono ponaanje i

  vrjednovanje, odnosno trajnije dispozicije

  koje predstavljaju ukupnost preferencija

  svakog pojedinca

  preferencije

  kratkorone procjene svianja

  najznaajniji faktori u formiranju glazbenog

  ukusa djece

 • Nastava glazbe u osnovnoj koli prema

  otvorenom modelu

  Cilj nastave glazbe

  - uvoenje uenika u glazbenu

  kulturu

  - upoznavanje osnovnih elemenata

  glazbenoga jezika

  - razvijanje glazbene kreativnosti

  - uspostavljanje i usvajanje

  vrijednosnih mjerila za (kritiko i

  estetsko) procjenjivanje glazbe

 • Prva tri razreda:

  Pjevanje

  Sviranje

 • Sluanje glazbe

  Elementi glazbene kreativnosti

 • ISTRAIVAKI DIO: Miljenja uenika

  mlae kolske dobi o glazbi i nastavi glazbene

  kulture

  Opis tijeka istraivanja

  Mjesto: Vinkovci, Osnovna kola Antun Gustav Mato

  Vrijeme: svibanj, 2013. g.

  Ispitanici: 160 uenika prva tri razreda - 94 djevojice i 66 djeaka

  53 prvi razredi

  58 drugi razredi

  49 trei razredi

  Postupak i instrument: anketiranje i anketni upitnik

 • Cilj prikazati realnu sliku koliko uenici vole nastavu

  glazbene kulture, to najvie vole raditi te ukazati na

  neka podruja nastave glazbe koja su moda

  zanemarena i ponuditi odgovore i rjeenja

 • Tema istraivanja i istraivaka pitanja

  Koja su miljenja uenika mlae kolske dobi o glazbi i o nastavi

  glazbene kulture?

  Vole li uenici nastavu glazbene kulture?

  to vole raditi na nastavi glazbene kulture?

  Kako se osjeaju na satu glazbene kulture?

  Sluaju li glazbu kod kue i koliko esto?

  Koju vrstu glazbe najee sluaju i putem kojih ureaja?

 • Analiza anketnog upitnika

 • 000%

  020%

  040%

  060%

  080%

  100%

  94,37%

  5,62%

  Voli li nastavu glazbene kulture?

  DA

  NE

 • 0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  86%

  66,25%

  57,50% 51,88%

  16%

  to voli raditi na nastavi glazbene kulture?

  pjevati

  sluati glazbu

  svirati

  plesati

  neto drugo

 • 000%

  005%

  010%

  015%

  020%

  025%

  4,38%

  20%

  22,50%

  16,88%

  3,13%

  to NE voli raditi na nastavi glazbene kulture?

  pjevati

  sluati glazbu

  svirati

  plesati

  uiti pjesmice napamet

 • 000%

  020%

  040%

  060%

  080%

  100%85,63% 80,63% 79,38%

  76,88%

  1,25% 3,13% 0%

  Kako se najee osjea na nastavi glazbene kulture?

  Zadovoljno

  Oputeno

  Ukljueno u nastavu

  Odlino

  Nezadovoljno

  Napeto

  Nezamijeeno

 • 000%

  010%

  020%

  030%

  040%

  050%

  060% 51,25%

  35,63%

  42,50% 41,88%

  25,63%

  1,25%

  to bi najvie volio raditi na nastavi glazbene kulture?

  Pjevati

  Sluati glazbu

  Svirati

  Plesati

  Igrati glazbene igre

  Uiti nove pjesmice

 • 000%

  010%

  020%

  030%

  040%

  050%

  060%

  34,38%

  56,25%

  9,37%

  Slua li CD koji prati udbenik glazbene kulture?

  esto

  ponekad

  nikad

 • 000%

  010%

  020%

  030%

  040%

  050%

  060%

  070%

  080%

  75%

  25%

  Voli li klasinu (umjetniku) glazbu?

  DA

  NE

 • 000%

  020%

  040%

  060%

  080%

  100%

  46,88% 51,88%

  Sluaju li tvoji roditelji klasinu (umjetniku) glazbu?

  DA

  NE

 • 000%

  020%

  040%

  060%

  080%

  100%

  95,63%

  4,37%

  Slua li glazbu kod kue?

  DA

  NE

 • 000%

  010%

  020%

  030%

  040%

  050%

  060%

  070%

  43,75%

  17,50%

  67,50%

  37,50%

  7,50%

  Ako slua, putem kojeg ureaja slua glazbu?

  CD-player

  Radio

  Raunalo

  Mp3/4 player

  Mobitel, televizija

 • 000%

  010%

  020%

  030%

  040%

  050%

  060%

  070%

  45,63%

  18,75%

  63,13%

  32,50%

  8,13%

  69,38%

  0%

  Koju vrstu glazbe slua kod kue?

  Popularna glazba

  Jazz glazba

  Umjetnika (klasina) glazba

  Izvorna narodna glazba

  Turbofolk

  Glazba za djecu

  Neto drugo (...)

 • 000%

  010%

  020%

  030%

  040%

  050%

  060%

  57,5%

  42,50%

  U glazbi koju slua, vaniji ti je:

  Tekst pjesme

  Melodija pjesme

 • Interpretacija rezultata

  Vole li uenici nastavu glazbene kulture?

  to djeca vole raditi na nastavi glazbene kulture?

  Kako se osjeaju na satu glazbene kulture?

  Sluaju li glazbu kod kue i koliko esto?

  Koju vrstu glazbe sluaju najee i putem kojih ureaja?

 • ZAKLJUAK

  djeca nastava glazba

  uitelji djeca

  Nema ljepeg odrastanja uz glazbu u kojoj se uiva!

 • LITERATURA

  Dobrota, S. / urkovi, G. (2006). Glazbene preferencije djece mlae kolske dobi. ivot i kola, 15-16, 105-114.

  Enciklopedija klasine glazbe (2004). Zagreb: Znanje d.d.

  Gall, Z. (2004). Glazbeni leksikon. Split: Marjan Tisak d.o.o.

  Ilustrirana enciklopedija glazbe (2005). Zagreb: Veble kommerce.

  Krni, R. (2006). O kulturnoj kritici popularne glazbe, Drutvena istraivanja, 15 (6), 1127-1149.

  Muzika enciklopedija 1 (1971). Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod.

  Muzika enciklopedija 2 (1974). Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod.

  Nastavni plan i program za osnovnu kolu (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta.

  Popovi, A. (2006). Linost i glazbene preferencije. Sveuilite u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za

  psihologiju, diplomski rad, 29 str. http://darhiv.ffzg.hr/78/1/AnteaPopovic.pdf pristupljeno 11.6.2013.

  Radoaj-Jerkovi, A. (2012). Pjesma i pjevanje u razredu u opeobrazovnoj koli, Tonovi, 59, 32-82.

  Rojko, P. (1996). Metodika nastave glazbe: teorijsko - tematski aspekti. Osijek: Sveuilite Josipa Jurja

  Strossmayera. Pedagoki fakultet.

  Supii, I. (2006). Estetika europske glazbe. Zagreb: kolska knjiga.

  ulenti Begi, J. / Kaleb A. (2012). Planiranje i programiranje nastave glazbene kulture, ivot i kola, 28, 168-

  187.

  ulenti Begi, J. (2009). Glazbeni ukus uenika osnovnokolske dobi. Tonovi, 53, 65-74.

  ulenti Begi, J. (2006). Primjena otvorenog modela nastave glazbe. ivot i kola, 15-16, 97-104.

  Internet izvori

  Moj svijet. http://www.mojsvijet.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=135

  pristupljeno 11.6.2013.

  Proleksis enciklopedija. http://proleksis.lzmk.hr/43714/ pristupljeno 11.6.2013.

  http://darhiv.ffzg.hr/78/1/AnteaPopovic.pdfhttp://www.mojsvijet.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=135

 • Hvala na panji!