Mišljenja djece mlađe školske dobi o glazbi i nastavi ...bib.irb.hr/datoteka/ ... · Jazz glazba…

  • Published on
    24-Jun-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku </p><p>Uiteljski fakultet </p><p>Integrirani preddiplmski i diplomski sveuilini uiteljski studij </p><p>Miljenja djece mlae kolske dobi o glazbi i </p><p>nastavi glazbene kulture </p><p>Diplomski rad </p><p> Mentor: izv. prof. mr. sc. Antoaneta Radoaj-Jerkovi Sumentor: dr. sc. Jasna ulenti Begi </p><p>Student: Iva Gagro </p><p>Matini broj: 1684 </p><p>Modul: A modul, razvojni smjer </p></li><li><p>UVOD </p><p> Dijete i glazba </p><p> Nastava glazbe </p><p> Razvijanje kritikog miljenja </p><p> Estetski odgoj </p></li><li><p>Teorijski dio </p><p> Vrste glazbe </p><p>- glazba za djecu djeje pjesme </p><p>- popularna glazba </p><p>- narodna glazba </p><p>- umjetnika (klasina) glazba </p><p>- jazz glazba </p><p>- turbofolk glazba </p></li><li><p>Masovni mediji i glazba </p><p>Masovni mediji i prihvaaju i stvaraju, pa zatim nameu </p><p>ili ire neke umjetnike (vie ili nie) vrijednosti </p><p>medijatizirajui odreene obrasce, tipove i vrste </p><p>glazbe vie nego druge (Supii, 2006: 285). </p></li><li><p> Glazbeni ukus i preferencije </p><p> glazbeni ukus </p><p> relativno ustaljeno dugorono ponaanje i </p><p>vrjednovanje, odnosno trajnije dispozicije </p><p>koje predstavljaju ukupnost preferencija </p><p>svakog pojedinca </p><p> preferencije </p><p> kratkorone procjene svianja </p><p> najznaajniji faktori u formiranju glazbenog </p><p>ukusa djece </p></li><li><p> Nastava glazbe u osnovnoj koli prema </p><p>otvorenom modelu </p><p> Cilj nastave glazbe </p><p>- uvoenje uenika u glazbenu </p><p>kulturu </p><p>- upoznavanje osnovnih elemenata </p><p>glazbenoga jezika </p><p>- razvijanje glazbene kreativnosti </p><p>- uspostavljanje i usvajanje </p><p>vrijednosnih mjerila za (kritiko i </p><p>estetsko) procjenjivanje glazbe </p></li><li><p>Prva tri razreda: </p><p> Pjevanje </p><p> Sviranje </p></li><li><p> Sluanje glazbe </p><p> Elementi glazbene kreativnosti </p></li><li><p>ISTRAIVAKI DIO: Miljenja uenika </p><p>mlae kolske dobi o glazbi i nastavi glazbene </p><p>kulture </p><p>Opis tijeka istraivanja </p><p> Mjesto: Vinkovci, Osnovna kola Antun Gustav Mato </p><p> Vrijeme: svibanj, 2013. g. </p><p> Ispitanici: 160 uenika prva tri razreda - 94 djevojice i 66 djeaka </p><p> 53 prvi razredi </p><p> 58 drugi razredi </p><p> 49 trei razredi </p><p> Postupak i instrument: anketiranje i anketni upitnik </p></li><li><p>Cilj prikazati realnu sliku koliko uenici vole nastavu </p><p>glazbene kulture, to najvie vole raditi te ukazati na </p><p>neka podruja nastave glazbe koja su moda </p><p>zanemarena i ponuditi odgovore i rjeenja </p></li><li><p>Tema istraivanja i istraivaka pitanja </p><p> Koja su miljenja uenika mlae kolske dobi o glazbi i o nastavi </p><p>glazbene kulture? </p><p> Vole li uenici nastavu glazbene kulture? </p><p> to vole raditi na nastavi glazbene kulture? </p><p> Kako se osjeaju na satu glazbene kulture? </p><p> Sluaju li glazbu kod kue i koliko esto? </p><p> Koju vrstu glazbe najee sluaju i putem kojih ureaja? </p></li><li><p>Analiza anketnog upitnika </p></li><li><p>000%</p><p>020%</p><p>040%</p><p>060%</p><p>080%</p><p>100%</p><p>94,37% </p><p>5,62% </p><p>Voli li nastavu glazbene kulture? </p><p>DA</p><p>NE</p></li><li><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>80%</p><p>90%</p><p>86% </p><p>66,25% </p><p>57,50% 51,88% </p><p>16% </p><p>to voli raditi na nastavi glazbene kulture? </p><p>pjevati</p><p>sluati glazbu</p><p>svirati</p><p>plesati</p><p>neto drugo</p></li><li><p>000%</p><p>005%</p><p>010%</p><p>015%</p><p>020%</p><p>025%</p><p>4,38% </p><p>20% </p><p>22,50% </p><p>16,88% </p><p>3,13% </p><p>to NE voli raditi na nastavi glazbene kulture? </p><p>pjevati</p><p>sluati glazbu</p><p>svirati</p><p>plesati</p><p>uiti pjesmice napamet</p></li><li><p>000%</p><p>020%</p><p>040%</p><p>060%</p><p>080%</p><p>100%85,63% 80,63% 79,38% </p><p>76,88% </p><p>1,25% 3,13% 0% </p><p>Kako se najee osjea na nastavi glazbene kulture? </p><p>Zadovoljno</p><p>Oputeno</p><p>Ukljueno u nastavu</p><p>Odlino</p><p>Nezadovoljno</p><p>Napeto</p><p>Nezamijeeno</p></li><li><p>000%</p><p>010%</p><p>020%</p><p>030%</p><p>040%</p><p>050%</p><p>060% 51,25% </p><p>35,63% </p><p>42,50% 41,88% </p><p>25,63% </p><p>1,25% </p><p>to bi najvie volio raditi na nastavi glazbene kulture? </p><p>Pjevati</p><p>Sluati glazbu</p><p>Svirati</p><p>Plesati</p><p>Igrati glazbene igre</p><p>Uiti nove pjesmice</p></li><li><p>000%</p><p>010%</p><p>020%</p><p>030%</p><p>040%</p><p>050%</p><p>060%</p><p>34,38% </p><p>56,25% </p><p>9,37% </p><p>Slua li CD koji prati udbenik glazbene kulture? </p><p>esto</p><p>ponekad</p><p>nikad</p></li><li><p>000%</p><p>010%</p><p>020%</p><p>030%</p><p>040%</p><p>050%</p><p>060%</p><p>070%</p><p>080%</p><p>75% </p><p>25% </p><p>Voli li klasinu (umjetniku) glazbu? </p><p>DA</p><p>NE</p></li><li><p>000%</p><p>020%</p><p>040%</p><p>060%</p><p>080%</p><p>100%</p><p>46,88% 51,88% </p><p>Sluaju li tvoji roditelji klasinu (umjetniku) glazbu? </p><p>DA</p><p>NE</p></li><li><p>000%</p><p>020%</p><p>040%</p><p>060%</p><p>080%</p><p>100%</p><p>95,63% </p><p>4,37% </p><p>Slua li glazbu kod kue? </p><p>DA</p><p>NE</p></li><li><p>000%</p><p>010%</p><p>020%</p><p>030%</p><p>040%</p><p>050%</p><p>060%</p><p>070%</p><p>43,75% </p><p>17,50% </p><p>67,50% </p><p>37,50% </p><p>7,50% </p><p>Ako slua, putem kojeg ureaja slua glazbu? </p><p>CD-player</p><p>Radio</p><p>Raunalo</p><p>Mp3/4 player</p><p>Mobitel, televizija</p></li><li><p>000%</p><p>010%</p><p>020%</p><p>030%</p><p>040%</p><p>050%</p><p>060%</p><p>070%</p><p>45,63% </p><p>18,75% </p><p>63,13% </p><p>32,50% </p><p>8,13% </p><p>69,38% </p><p>0% </p><p>Koju vrstu glazbe slua kod kue? </p><p>Popularna glazba</p><p>Jazz glazba</p><p>Umjetnika (klasina) glazba</p><p>Izvorna narodna glazba</p><p>Turbofolk</p><p>Glazba za djecu</p><p>Neto drugo (...)</p></li><li><p>000%</p><p>010%</p><p>020%</p><p>030%</p><p>040%</p><p>050%</p><p>060%</p><p>57,5% </p><p>42,50% </p><p>U glazbi koju slua, vaniji ti je: </p><p>Tekst pjesme</p><p>Melodija pjesme</p></li><li><p>Interpretacija rezultata </p><p> Vole li uenici nastavu glazbene kulture? </p><p> to djeca vole raditi na nastavi glazbene kulture? </p><p> Kako se osjeaju na satu glazbene kulture? </p><p> Sluaju li glazbu kod kue i koliko esto? </p><p> Koju vrstu glazbe sluaju najee i putem kojih ureaja? </p></li><li><p>ZAKLJUAK </p><p> djeca nastava glazba </p><p> uitelji djeca </p><p> Nema ljepeg odrastanja uz glazbu u kojoj se uiva! </p></li><li><p>LITERATURA </p><p> Dobrota, S. / urkovi, G. (2006). Glazbene preferencije djece mlae kolske dobi. ivot i kola, 15-16, 105-114. </p><p> Enciklopedija klasine glazbe (2004). Zagreb: Znanje d.d. </p><p> Gall, Z. (2004). Glazbeni leksikon. Split: Marjan Tisak d.o.o. </p><p> Ilustrirana enciklopedija glazbe (2005). Zagreb: Veble kommerce. </p><p> Krni, R. (2006). O kulturnoj kritici popularne glazbe, Drutvena istraivanja, 15 (6), 1127-1149. </p><p> Muzika enciklopedija 1 (1971). Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod. </p><p> Muzika enciklopedija 2 (1974). Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod. </p><p> Nastavni plan i program za osnovnu kolu (2006). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta. </p><p> Popovi, A. (2006). Linost i glazbene preferencije. Sveuilite u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za </p><p>psihologiju, diplomski rad, 29 str. http://darhiv.ffzg.hr/78/1/AnteaPopovic.pdf pristupljeno 11.6.2013. </p><p> Radoaj-Jerkovi, A. (2012). Pjesma i pjevanje u razredu u opeobrazovnoj koli, Tonovi, 59, 32-82. </p><p> Rojko, P. (1996). Metodika nastave glazbe: teorijsko - tematski aspekti. Osijek: Sveuilite Josipa Jurja </p><p>Strossmayera. Pedagoki fakultet. </p><p> Supii, I. (2006). Estetika europske glazbe. Zagreb: kolska knjiga. </p><p> ulenti Begi, J. / Kaleb A. (2012). Planiranje i programiranje nastave glazbene kulture, ivot i kola, 28, 168-</p><p>187. </p><p> ulenti Begi, J. (2009). Glazbeni ukus uenika osnovnokolske dobi. Tonovi, 53, 65-74. </p><p> ulenti Begi, J. (2006). Primjena otvorenog modela nastave glazbe. ivot i kola, 15-16, 97-104. </p><p> Internet izvori </p><p> Moj svijet. http://www.mojsvijet.hr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=135 </p><p>pristupljeno 11.6.2013. </p><p> Proleksis enciklopedija. http://proleksis.lzmk.hr/43714/ pristupljeno 11.6.2013. </p><p>http://darhiv.ffzg.hr/78/1/AnteaPopovic.pdfhttp://www.mojsvijet.hr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=137&amp;Itemid=135</p></li><li><p>Hvala na panji! </p></li></ul>