Moderne Architectuur 1, Het Kasteel Amsterdam

  • Published on
    30-Oct-2015

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Moderne Architectuur opdracht 1, analyse van Het Kasteel in Amsterdam. Samen met: Eline Dezijn, Jessica Admiraal en Denise van de Belt

Transcript

<ul><li><p>HET KASTEEL, AMSTERDAM</p><p>Moderne Architectuur</p><p>Jessica Admiraal - S1048296 Eline Dezijn - S1050482Denise van de Belt - S1049469 Jasper Timmerman - S1050587</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>HET KASTEEL, AMSTERDAM</p><p>Moderne Architectuur</p><p>Jessica Admiraal - S1048296 Eline Dezijn - S1050482Denise van de Belt - S1049469 Jasper Timmerman - S1050587</p><p>PLANANALYSEBOEK</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>5 inhoudsopgave</p><p>Inhoudsopgave.................................................................................Inleiding.........................................................................................Projectbeschrijving.............................................................................</p><p>HoofdstukkenStedelijk ensemble...............................................................................Dichtheid........................................................................................Configuratie van het stedelijk ensemble........................................................Collectieve ruimten.............................................................................Ontsluiting collectieve ruimten.................................................................Parkeervoorzieningen...........................................................................Openbare ruimte................................................................................Verticale ontsluiting.............................................................................Horizontale ontsluiting.........................................................................Routing..........................................................................................Bergingen........................................................................................Aantal woningen per ontsluiting...............................................................Typen woningen.................................................................................Privacy...........................................................................................Ruimtelijk concept..............................................................................Grootte van de woningtypen...................................................................Orintatie van de woningtypen.................................................................Dienende en bediende functies.................................................................Dienende functies...............................................................................Slaapkamers per woningtype...................................................................Priv buitenruimten.............................................................................Daglichttoetreding..............................................................................Spiegeling........................................................................................Interne circulatie................................................................................Flexibiliteit.......................................................................................Schachten en leidingkokers.....................................................................Vluchtroutes.....................................................................................Draagconstructie................................................................................Materiaal constructie............................................................................Ordening constructie...........................................................................Stabiliteit.........................................................................................Type gevel en gevelsysteem.....................................................................Materialisatie van de gevel......................................................................Opbouw van de gevel...........................................................................Open en gesloten gevel..........................................................................Detaillering......................................................................................</p><p>Eindconclsie....................................................................................Bronvermelding................................................................................Akkoordverklaring.............................................................................</p><p>567</p><p>91011121314151617182021222425262728293031323436373839404142434445464748</p><p>535455</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>6</p><p>Voor het vak Moderne Architectuur is de opdracht om een appartementencomplex te analyseren. De keuze van het appartementencomplex lag bij de studenten zelf. De keuze van het appartementen-complex is gevallen op Het Kasteel te Amsterdam. De reden waarom is gekozen voor dit gebouw is vooral vanwege de uitstraling, de architectuur. De gevel is verrassend en we willen graag weten wat er zich allemaal afspeelt in dit gebouw. Het gebouw is een ontwerp van HVDN Architecten, Amsterdam.</p><p>Aan de hand van deze analyse hopen we meer informatie te vinden over dit gebouw en de manier waarop het ontworpen is. Een aantal vragen die nu in ons opkomen en waar we graag het antwoord op weten te vinden:1. Wat is de gedachte achter deze opvallende gevel?2. Hoe zijn de typen woningen georinteerd in de plattegrond?3. Hoe is er omgegaan met openbare en priv ruimten?</p><p>De eerste stap van de analyse begint bij het zoeken van informatie en onderleggers. Deze heb je nodig om per onderwerp de analysetekening te kunnen maken. Bij deze tekeningen hebben we een conclusie gemaakt. Aan het eind van de analyse komt er een conclusie waarin alle onderwerpen met elkaar worden besproken en uiteindelijk een verband met elkaar hebben.</p><p>Per lesweek zijn er verschillende onderwerpen die geanalyseerd moeten worden. Er zijn analysetekeningen gemaakt voor het werkcollege om zo met elkaar de tekeningen te kunnen bespreken. Op deze manier kun je kijken of wat jij hebt getekend ook duidelijk is en overkomt op anderen. </p><p>Na deze inleiding komen alle hoofdstukken aan bod. Hierin staan per onderwerp de analysetekeningen en de bijbehorende conclusies. Na de hoofdstukken hebben we alle onderwerpen met elkaar vergeleken. Hieruit is een eindconclusie gekomen.</p><p> inleiding</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>7 projectbeschrijving</p><p>het kasteel, amsterdam108 appartementen met parkeervoorziening</p><p>LocatieHet Science Park ligt tussen het Flevopark, de Indische buurt en de spoorlijn Amsterdam Amersfoort. Tot voor kort waren hier naast wetenschapsinstituten en technologische- en natuurwetenschappelijke bedrijven, vooral volkstuintjes te vinden. Het Science Park lag verborgen in de stad. Alleen bereikbaar via een lange tunnel onder het rangeerterrein.Nu wordt het gebied zichtbaar aangesloten op de stad door een nieuwe laan. Een ensemble van vijf gebouwen vormt op deze plek een nieuw woongebied. Het Kasteel ligt aan de uiterste westzijde van het Science Park en functioneert als visitekaartje van het gebied.</p><p>KristalDe grenzen van de stad Amsterdam zijn bereikt. Plekken waar je woningen kunt bouwen zijn schaars. Wat overblijft zijn de onmogelijke plekken waar je te maken krijgt met complexe confrontaties met geluidscontouren, veiligheidscirkels en luchtkwaliteitseisen. Het Kasteel staat naast een groot rangeerterrein van ProRail. Daarom werd aan de bouw de eis gesteld los van het gebouw een geluidsscherm te maken. Dit leidde tot een markante gevel. Het gebouw is omhuld met glazen panelen die ten opzichte van elkaar gekanteld staan. Het Kasteel krijgt hierdoor de uitstraling van een immens kristal. De wisselwerking tussen de terug liggende woongevel en de beweging van de huid maken dit gebouw tot een icoon van het Science Park.</p><p>KasteelHet door water omringde gebouw bestaat uit een vier tot vijf lagen hoge onderbouw en een 45 meter hoge toren. Voetgangers en fietsers komen via een brug op de binnenplaats. Op dit halfopen houten dek bevinden zich de entrees naar alle woningen. Onder dit niveau bevinden zich de waterkamers die bij de laagbouw horen en parkeerplaatsen en bergingen.De woningen variren in grootte en typologie. Zo zijn er grondgebonden woningen, beneden- bovenwoningen, galerijappartementen en torenappartementen in een tweespanner. Ondanks het geluidsprobleem is het gelukt om voor vrijwel alle woningen een buitenruimte te maken. De woningen op de begane grond hebben waterkamers, de hoger gelegen woningen hebben een loggia of dakterras. ThuiskomenDe binnenplaats van het Kasteel is een informele beschutte ruimte die uitnodigt tot ontmoetingen. De centrale entreehallen zijn zichtbaar door gekleurde volglazen wanden die vooral s avonds als lantaarns voor de binnenplaats werken. De parkeergarage ligt onder het houten dek van de binnenplaats. Door de woningen hier om heen te zetten zijn de autos uit het zicht onttrokken. De garage doet met zijn met houten wanden, bomen en daglicht uit het plafond denken aan een entreehal. Kleur, lichtinval en materiaalgebruik geven Het Kasteel een gastvrije uitstraling. Wat van buiten de indruk wekt van een ijspaleis, bevat van binnen een warm welkom. Het Kasteel laat hiermee zien dat een onmogelijke locatie een topplek kan worden.</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>9 stedelijk ensemble</p><p>karakteristieke kenmerken groen</p><p>stedelijk netwerkwater</p><p>water en wegen wijken</p><p>amsterdam ten opzichte van nederland</p><p>Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Het ligt aan het IJmeer. Verder stroomt het IJ door Amsterdam heen en is de stad herkenbaar aan alle grachten in de binnenstad. Er lopen een aantal snelwegen langs Amsterdam en deze wegen verbinden je met andere delen van Nederland. De vorm van de kavel is opgebouwd uit verschillende lagen , zoals het ook vroeger was bij oude kastelen. De eerste laag die het gebouw beschermt is het land, dan komt er een laag water waardoor het gebouw omsloten. En als laatste komt de schil van het gebouw, de vliesgevel. Achter deze vliesgevel bevindt zich nog een gevel.</p><p>situatietekening</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>10 dichtheid</p><p>sted</p><p>elij</p><p>kh</p><p>eid</p><p>ver</p><p>kav</p><p>elin</p><p>gs-</p><p>typ</p><p>olo</p><p>gie</p><p>ope</p><p>nb</p><p>are </p><p>ru</p><p>imte</p><p>ope</p><p>nb</p><p>are </p><p>ru</p><p>imte</p><p>dichtheid: FSI, GSI en OSIBruto vloeroppervlak van het gebouw: 30.654,5 m2Plangebied: 42.857,7 m2Footprint: 5.366,7 m2Plangebied - footprint: 37.491,0</p><p>Als de grafiek hierboven vergeleken wordt met de grafieken aan de rechterkant, kan men conclusies trekken over de dichtheid van het woonblok. Als er gekeken wordt naar de stedelijkheid kan de conclusie getrokken worden dat het woonblok valt onder het kopje suburbaan. Suburbaan houdt in dat het in de buurt van stedelijkheid ligt. Woongebieden die suburbaan zijn kennen vooral een woonfunctie. Het gebied is redelijk ontsloten door openbaar vervoer en er is ruimte voor groen en water.</p><p>Als er gekeken wordt naar de grafiek over de verkavelingstypologie, kan de conclusie worden getrokken dat het gaat om een half open bouwblok. Dit is juist, aangezien er aan de rechterkant op de plattegrond van het woonblok een opening zichtbaar is.</p><p>Als het gaat om openbare ruimte, komt men uit op een openhof. Ook dit klopt, want midden in het woonblok is er de ruimte en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het gaat hierbij dus om openbare ruimte.</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>11 configuratie stedelijk ensemble</p><p>Het woonblok valt onder het type half open bouwblok. Er is als het ware een volume uitgetild waardoor er een centrale binnenplaats is ontstaan die van twee kanten te benaderen is. Om optimaal gebruik te maken van de zon is er een toren op het half open bouwblok geplaatst, met buitenruimtes gericht op het zuiden. De ingang is op het noorden gesitueerd en is alleen te bereiken via de brug die over de gracht loopt. </p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>12 collectieve ruimten</p><p>niveau -1</p><p>niveau 0</p><p>De collectieve ruimten zijn georganiseerd door middel van een centrale ruimte. Op de niveau 0 is er een collectieve ruimte gelegen in het bouwblok. De verschillende woningtypen zijn er omheen gesitueerd. Niet het hele middenstuk is collectief, er zit namelijk nog een strook langs de woning dat priv buitenruimte is. Ook is er op niveau -1 een collectieve ruimte, namelijk de parkeergarage. Deze parkeergarage is bedoeld voor alle bewoners van dit bouwblok. </p><p>organisatieprincipe - centrale ruimte</p><p>langsdoorsnede A</p><p>dwarsdoorsnede B</p><p>Legenda:</p><p> Collectieve ruimte Priv ruimte</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>13 ontsluiting collectieve ruimten</p><p>niveau -1</p><p>niveau 0</p><p>De collectieve ruimten zijn verschillend bereikbaar. Niveau 0 is bereikbaar via de parkeergarage en de parkeergarage is te bereiken via de begane grond. Er zijn verschillende manieren om de parkeergarage te ontsluiten. Namelijk te voet en met de auto. De ingang van de parkeergarage is aangegeven met een blauwe pijl. Dit is ook meteen de uitgang van de parkeergarage. De andere ingangen die groen aangegeven zijn, kan men te voet nemen.</p><p>langsdoorsnede A</p><p>dwarsdoorsnede B</p><p>Legenda:</p><p> Ingang voor de auto Ingang voor de bewoners</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>14 parkeervoorzieningen</p><p>niveau -1</p><p>niveau 0</p><p>langsdoorsnede A</p><p>dwarsdoorsnede B</p><p>Het parkeren is uit het zicht ontworpen door middel van een parkeerkelder. In deze kelder is gebruik gemaakt van een kolommenstructuur. Tussen elke twee kolommen kunnen twee autos parkeren. Direct aan de parkeerruimtes grenzen de kelderverdiepingen van de woningen. Zo is vanuit de parkeergarage de woning direct bereikbaar.</p><p>De route van de straat naar de woning is duidelijk geaccentueerd door de loopbrug. Via deze brug kan men de binnenplaats bereiken. Vanaf de binnenplaats zijn er drie ingangen naar de verschillende woningtypes. Elke ingang leidt naar een trappenhuis waar vanuit men de woningen kan bereiken. De trappenhuizen zijn doorgestoken in de kelder. Ook fungeren deze trappenhuizen tevens als vluchtroutes.</p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>15 openbare ruimte</p><p>niveau 0</p><p>Als je vanaf de weg de woning in komt, loop je via een houten loopbrug richting de binnenruimte van dit woongebouw. Deze binnenruimte is een semi-openbare ruimte. De materialen die hier zijn toegepast zijn voorname-lijk hout. Het dek waar je op loopt is gemaakt van hout, maar ook zijn de gevels bekleed met hout. Hierdoor wordt het n geheel en loopt het geleidelijk over van openbaar naar semi-openbaar naar priv ruimte. </p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>16 verticale ontsluiting</p><p>niveau -1</p><p>niveau 0</p><p>niveau +1</p><p>niveau +2</p><p>niveau +3</p><p>Op drie plaatsen is er een verticale ontsluiting, door middel van een lift. De plaatsen van de ontsluitingen zullen behandeld worden op bladzijde 18 en 19. Verder is er nog een extra trappenhuis. </p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>17 horizontale ontsluiting</p><p>niveau -1</p><p>niveau 0</p><p>niveau +1</p><p>niveau +2</p><p>niveau +3</p><p>Op niveau 0 dient de gezamenlijke buitenruimte als verkeersruimte voor de woningen die hier aan liggne. Op de overige verdiepingen is de horizontale ontsluiting in de vorm van een gallerij. </p></li><li><p> het kasteel, Amsterdam</p><p>18 routing</p><p>niveau -1</p><p>niveau 0</p><p>niveau +1</p><p>niveau +...</p></li></ul>