Modificarea Raporturilor de Serviciu Al Functionarului Public

  • Published on
    23-Nov-2015

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modificarea Raporturilor de Serviciu Al Functionarului Public

Transcript

Modificarea raporturilor de serviciu al functionarului public

Pentru functionarul public, raportul juridic de serviciu se fundamenteaza pe un act de autoritate publica cu caracter unilateral, modificarea lui realizandu-se tot in acest mod. Raportul de serviciu se poate modifica prin delegarea sau detasarea functionarulu public, prin transferare, prin mutarea intr-un alt compartiment sau structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice sau prin exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere vacante. Aceste modalitati de modificare a raporturilor de serviciu privesc, in exclusivitate doar pe functionarii publici de executie si pe functionarii publici de conducere, nu si pe inaltii functionari publici.A) DELEGAREA

Delegarea functionarilor publici este masura care se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public, de catre conducatorul acesteia, pe o perioada de cel mult 60 zile calendaristice intr-un an.Functionarul public poate refuza delegarea in urmatoarele situatii:

in caz de graviditate

cand isi creste singur copilul minor

probleme de sanatate dovedite cu certificat medical fiind contraindicata delegarea

In cazul in care functionarul este delegat pe o perioada mai mare de 60 de zile pe parcursul unui an calendaristic, dispunerea se face numai cu acordul acestuia. Pe timpul delegarii, acesta isi pastreaza functia publica si salariul, iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportlui, cazarii si al indemnizatiei de delegare. Potrivit dreptului comun, functionarul public delegat are obligatia de a respecta ordinea si disciplina instituita la autoritatea publica la care sunt delegati, dar abaterile disciplinare ale acestor functionari pulici pe perioada delegarii se sanctioneaza de catre autoritatea sau institutia care a dispus delegarea. In cazul raspunderii civile a functionarului public delegat, autoritatea sau institutia publica la care a fost delegat se va indrepta cu actiune civila impotriva autoritatii publice care l-a delegat, iar aceasta din urma va recupera suma in discutie, de la functionarul public vinovat de producerea prejudiciului.B) DETASAREA

Detasarea reprezinta masura care se dispune de conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care este incadrat functionarul public, in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. Depasirea acestei perioade se face doar cu acordul functionarului public in cauza. In conditiile detasarii, se considera necesare analizarea pregatirii profesionale a functionarului, precum si respectarea categoriei, clasei si a gradului functionarului public.Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla intr-una din urmatoarele situatii:

in caz de graviditate pentru a-si creste singur copilul minor

probleme de sanatate dovedite cu certificat medical fiind contraindicata detasarea

in situatia in care detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare

cand este singurul intretinator de familie

cand motive familiale temeinice justifica refuzul de a efectua detasarea

Pe perioada detasarii, functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare el are dreptul la acest salariu. Pe durata detasarii in alta localitate, autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare. In privinta competentei de aplicare a sanctiunilor disciplinare, sanctiunea mustrare scrisa se aplica de conducatorul autoritatii sau institutiei la care functionarul a fost detasat, iar celelalte, cu exceptia destituirii din functie, se pot aplica de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care a fost detasat, dar numai cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei care l-a detasat.

Sanctiunea destituirii din functie nu poate fi luata decat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice care a dispus detasarea, deoarece ea produce efecte asupra insasi existentei raportului de serviciu. Si raspunderea civila a functionarilor publici detasati se va face dupa regulile analizate mai inainte, ei avand obligatia de a repara prejudiciile celui caruia i le-au produs.

C) TRANSFERUL

Transferul ca modalitate de modificare a raportului de serviciu poate avea loc numai intre autoritatiile sau institutiile publice. El poate fi in interesul serviciului sau poate avea loc la cererea functionarului public. Transferul in interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera , la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. Acest tip de transfer se face intr-o functie publica echivalenta cu functia publica detinuta anterior.Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. In acest caz, functionarul nu mai beneficiaza de concediu remunerat ca in cazul anterior.

Autoritatile sau institutiile pulice au obligatia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea unei functii publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza unui interviu.D) MUTAREA

Mutarea in alt compartiment al autoritatii sau institutieie publice poate fi definitiva sau temporara.Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment poate avea loc in urmatoarele situatii:

cand se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public, pe o functie publica vacanta de aceeasi categorie, clasa si grad profesional cu repartizarea postului corespunzator functiei publice detinute, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public si a salariului acestuia. In acest caz este necesar acordul scris al functionarului public.

La solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, pe o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public.

In alte situatii prevazute de dispozitiile legale

Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat, in interesul autoritatii sau institutiei publice, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maxim 6 luni intr-un an, cu respectarea pregatirii profesionale si mentinerea salariului pe care il are functionarul public. Daca mutarea se dispune in alta localitate, functionarul public beneficiaza de drepturile prevazute pentru transferul in interesul serviciului. E) EXERCITAREA TEMPORARA A UNEI FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE

Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentu ocuparea acestei functii publice si care nu are in cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate in conditiile legii.Daca functia publica este vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pe o perioada de mazim 6 luni intr-un an calendaristic, in urmatoarele conditii:

Cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile publice din cadrul autoritatiilor si institutiilor publice din administratia publlica centrala

Cu obligatia instiintarii, inainte cu cel putin 10 zile, a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile publice din cadrul autoritatiilor sau institutiilor publice din administratia publica locala

In mod exceptional, perioada de 6 luni poate fi prelungita cu maximum 3 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, daca autoritatea sau institutia pulica a organizat concurs de recrutare sau promovare si functia publica nu a fost ocupata, in conditiile legii.Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.