Mohamed 2009

Embed Size (px)

Text of Mohamed 2009

  • 1. MohamedDuizenden Marokkanen wagen jaarlijks deoversteek naar Europa. Een tocht vol risicos, ingammele boten, tegen hoge bedragen. FotograafJol van Houdt volgde n van hen: Mohamed.Bart Zuidervaartpoging wagen. Volgende keer, zo spreekt hijmogelijk. Praten ook, vanwege het monotone Entering Europeaf met de fotograaf, betalen ze pas wanneergebrul van de motor. 36 uur later komen deHet is augustus 2008 en in het Marok-ze de boot instappen.Canarische Eilanden in zicht. Maar de kapi-kaanse Mirleft slentert een jongen Het is op dat moment eind oktober 2007 en tein ziet ook een speedbootje en raakt inlangs de kust. Zijn blik richt zich opVan Houdt moet terug naar Nederland. Moha- paniek. Voor de kust wordt streng gecontro-de oceaan. Daar, driehonderd kilometer ver- med heeft tijd nodig om geld te verdienen. leerd op boten met Afrikaanse vluchtelingen.derop, ligt het beloofde land. Hij zegt: Hier is Hij regelt via verre familie een baan als bevei- Hij stuurt de boot naar het dichtbijzijndeniets te doen. Je kunt beter met de boot om-liger bij rijke mensen in Tunesi. eiland. Daar aangekomen springt iedereenslaan en snel verdrinken, dan langzaam dood- Jol van Houdt keert in maart 2008 terug. overboord en klautert aan wal. Moe, honge-gaan in Marokko. Mohamed heeft aangegeven dat hij klaar isrig, verbrand, ziek. Dit is het verhaal van Mohamed, een 26-jari- voor een nieuw avontuur. Ahmed is er weerDe kunst voor illegale migranten is om nietge Marokkaan. In zijn stad, in het zuiden van bij, nu met een broer en twee vrienden. Eenop te vallen op het eiland. Iedereen heefthet land, komt de verveling de mensen tege- smokkelaar is opnieuw snel gevonden en schone, droge kleding meegenomen. Al snelmoet. Mohamed brengt de dagen door aan de weer is een neutraal caf de ontmoetings-blijkt dat een kansloos plan. Ze zijn niet oppooltafel in een internetcaf. Hij ziet er geen plek. Mohamed zegt dat hij eerst de boot wil Lanzarote afgezet, maar op Isla Graciosa. Eentoekomst. De jongen droomt sinds zijn zes-zien. Hij is van plastic. Mohamed heeft er ver-eilandje er vlak boven, met een vulkaan entiende van een leven in Europa. Zoals eigen-trouwen in en ze gaan in zee met de man. het dorpje Caleta del Sebo dat slechts bestaatlijk iedereen daar doet. Maar Mohamed is Twee weken later brengt een Landrover het uit enkele straten. Meer is er niet. Het is on-vastberaden om Marokko te verlaten. gezelschap naar een huisje in de woestijn. mogelijk om hier niet op te vallen. Het werd k het verhaal van de Nederland- Daar worden de ongeveer 25 reizigers samen-Daarna gaat alles razendsnel. De politiese fotograaf Jol van Houdt (27). Hij is gefasci- gebracht. Mohamed hoort later dat enkelenhoort van de boot vol illegalen. De lokale be-neerd door migranten die huis en haard in-van hen door de politie worden gezocht van-volking assisteert de agenten bij het oppak-ruilen voor een levensgevaarlijke reis en een wege misstanden in het conflictgebied bijken en zelfs ondervragen van de Marokka-onzeker bestaan. Van Houdt wil die reis mee-Laayoune.nen. Een grote boot van de Guardia Civilmaken en vastleggen op camera. Wanneer iedereen s nachts naar de kust komt van Lanzarote gevaren om de illegalen De twee ontmoetten elkaar op 19 augustus wordt gereden, haakt de broer van Ahmed af.op te halen. Ook de fotograaf wordt ingere-2007 op de markt in Mohameds stad. EenHij is bang. Al eerder had een ingehuurde ka-kend. De politie neemt zijn spullen came-week eerder was Van Houdt in Casablanca depitein geweigerd mee te gaan op een plasticras en geheugenkaarten in beslag. Hij zalGambiaan Kara tegengekomen. Kara woonde boot. Het had een teken voor de rest moetendeze pas maanden later terugkrijgen. Vaner toen vier jaar en acht maanden als illegaal. zijn. De anderen willen toch en betalen de Houdt wordt verhoord en staat diezelfdeZijn eerste poging om Marokko per boot te smokkelaars. Mohamed en Van Houdt zijn avond weer buiten. De Marokkanen niet.verlaten, strandde. Kara was direct al het geld ongeveer hetzelfde bedrag kwijt als de eersteDe meesten, inclusief Mohamed, wordendat zijn familie hem had meegegeven, kwijtkeer.teruggevlogen naar Marokko. Volgens Moha-aan de mensensmokkelaren. Een nieuwe Het gaat meteen mis. De mannen klimmenmed wordt hij daar twee dagen lang hardhan-vluchtpoging was onbetaalbaar en terug naar van verschillende kanten de boot in. Er ont- dig ondervraagd. Hij geeft zijn identiteit nietGambia durfde hij niet. Hij was tot Marokko staat paniek. Mensen schreeuwen. Dan prijs. Papieren heeft hij niet. Marokko weetveroordeeld. Het zou geen makkelijk project breekt de boot op een golf in tween. Hetniet wat het met Mohamed aanmoet. Hijworden voor de fotograaf. avontuur eindigt enkele meters van het wordt naar de gevangenis op het Canarische Mohamed is een ander type, merkt Van strand. Achteraf was dat ons geluk, zeggen eiland Fuerteventura gebracht. Daar doet Mo-Houdt al snel. Optimistisch, vastbesloten overMohamed en Van Houdt. Deze boot had nooithamed zich voor als een inwoner van Maure-zijn toekomst in Europa. Mohamed voelt de de Canarische Eilanden bereikt. Wie midden tani. Het is onmogelijk hem uit te zetten.druk om weg te gaan. Hij heeft acht broertjes op zee omslaat, verdrinkt. Na dertig dagen komt Mohamed vrij. Hijen zusjes en moet als oudste de succesvolste Een jaar later zou een boot vol Afrikanen wordt een kilometer buiten de gevangenis-worden. Voorlopig is die rol weggelegd voor vlak voor de Canarische eilanden omslaan.muren gedropt met een brief dat hij binneneen broer die carrire maakt in het leger.22 opvarenden verdrinken, onder wie vrou-vier weken Spanje moet verlaten. Dat bete- Mohamed dankt dat optimisme aan een te-wen en minderjarige kinderen. Vermoedelijk kent ook dat Mohamed binnen het land maglefoongesprek, twee jaar geleden. Zijn jeugd- omdat ze niet kunnen zwemmen.reizen.vriend Ali belde plotseling vanaf Tenerife. HetVan Houdt en Mohamed gaan wederom uit Jol van Houdt is inmiddels ook op Fuert-was hem gelukt. Dat was genoeg motivatieelkaar. De een neemt het vliegtuig naar Ne-eventura en samen reizen ze naar Tenerife,voor ons, zegt Mohamed. Hij zou spoedig vol-derland, de ander de bus naar zijn familie.naar jeugdvriend Ali. Zijn leven blijkt tochgen, samen met zijn vriend Ahmed. Vier maanden later zien ze elkaar weer, op minder mooi dan hij had voorgespiegeld. Ali Het is niet moeilijk om smokkelaars te vin-Plage Blanche, het witte strand, ten zuidenwas eerder bananenplukker maar is nu werk-den in Marokko. Het is een industrie op zich. van Sidi Ifni. Ahmed is definitief afgehaakt.loos. Van Houdt en Mohamed reizen doorIedereen kent wel iemand die betrokken is Hij is bang geworden na de mislukte eerderenaar Gran Canaria. Daar doet Mohamed eenbij vluchtpogingen. Ahmed, Mohamed en Van avonturen. asielaanvraag op basis van zijn echte gege-Houdt hebben al snel de keuze uit drie. EenDe derde poging lijkt veel op de vorige. Zo vens. Hij heeft ooit twee maanden vastgeze-man zegt: Wij hebben een boot en we heb- zal bij de meeste vluchtpogingen gaan: een ten in Marokko. Als student schreef Moha-ben genoeg mensen om mee te nemen. Het is smokkelaar of tussenpersoon verzameltmed activistische leuzen op een muur. Denog wachten op het juiste weer.tussen de 25 en 30 mensen, genoeg om een Spaanse immigratiedienst is hier niet van Dan begaan Mohamed, Ahmed en Van boot te vullen. Als de weersverwachtingenonder de indruk en wijst zijn asielverzoek af.Houdt een grote fout. Ze hebben geengoed zijn, worden de gelukszoekers samen-Zijn identiteit is nu bekend, maar hij wordtervaring en kennen de trucs niet. Ze ontmoe-gebracht, ergens in de woestijn. niet uitgezet. Mohamed krijgt een nieuweten de smokkelaars in een caf in Guelmim, Er zijn smokkelaars die een boot het liefst brief met de boodschap dat hij het land sneleen stadje middenin de woestijn. Er is ver- in de Nieuwjaarsnacht laten vertrekken, in demoet verlaten. Met dat document kan hijtrouwen, de deal wordt gesloten. De Marok-hoop dat de guardia civil (Spaanse militaire po- naar het Spaanse vasteland vliegen.kaanse jongens betalen ieder 500 euro, de litie) aan de champagne zit. Zo lang wil dezeDaar is hij op dit moment nog. Mohamedgangbare prijs. De fotograaf moet het zeven-smokkelaar niet wachten. Hij kiest het begin houdt zich schuil in een Spaanse stad. Doorvoudige neerleggen, omdat een Westersevan de ramadan. Dat moet geluk brengen.de asielaanvraag is zijn identiteit bekend bijman extra risico met zich meebrengt. Bij nacht rijden ze in Landrovers naar hetde autoriteiten. Het gevaar dat hij wordt op- Daarna begint het wachten. Volgens destrand, de boot vijf meter lang op het dak gepakt en uitgezet is groot. Het overkwamsmokkelaars is het weer niet goed. De gol- gebonden. Onderweg klinkt er Arabische mu- Nourdin twee weken geleden, een jongen dieven zijn 1,50 meter, dat is te hoog. Een weekziek uit een mobiele telefoon. Ze proberen dein dezelfde boot als Mohamed zat. Hij liep oplater zegt een van hen: Er liggen nu twaalfspanning weg te zingen.Gran Canaria tegen de lamp en is inmiddelsboten te wachten. We zijn als eerste aan deOp 6 september 2008, om zes uur s och- terug in Marokko.beurt. Na twee maanden is ieders geduld op.tends, begint de reis voor Mohamed en VanDit is dus Mohameds gedroomde leven. HijDe smokkelaars laten de jongens naar eenHoudt, ruim een jaar na de eerste kennisma-heeft geen werk en geen familie in de buurt.groot huis in de kustplaats Sidi Ifni komen.king. Ze hebben ook voor de derde keer weerVia een kerk komt hij aan gratis eten. SpanjeDaar verblijven nog eens 25 mannen. Ze zijn betaald. Er zijn 28 mensen bij de boot, ondervalt hem tegen. De plaatselijke bevolkingallemaal klaar voor de oversteek. wie zeker vijf kinderen en een vrouw. Op devindt hij racistisch. Dan maar terug naar Twee dagen later verzamelt iedereen zich inbodem liggen drie grote vaten benzine. Wan-huis? Nooit. Alles is beter dan Marokko.de haven van de stad. Het is twee uur sneer de boot te water gaat, klim