MOL Hydro HM 46 Hydro HM 46... · AFNOR NF-E-48603 (HM) ... 013.000.0032018.09.21 10:13 1 / 2 Page.…

  • Published on
    10-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>MOL Hydro HM 46hidraulino ulje</p><p>MOL Hydro HM 46 je hidraulino radno ulje opte namene, proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja, kojesadri aditive za unapreenje karakteristika hladnog teenja, ukljuujui i aditiv na bazi cinka za spreavanjehabanja. Zadovoljava ili ak premauje uslove utvrene standardom DIN 51524-Part 2 (HLP) u ISO 11158 (HM).Omoguuje pouzdane performanse kod velikog broja industrijske i mobilne hidrauline opreme.</p><p>Application</p><p>Hidraulini sistemi koji se koriste pri visokim pritiscima i u tekimradnim uslovima</p><p>Hidraulini sistemi kod mainskih alata</p><p>Cirkulacioni sistemi</p><p>Hidraulini sistemi kod maina koje se koriste u industriji proizvodnjeplastike</p><p>Turbo-, spiralni i lamelni kompresori</p><p>Hidraulini sistemi kod maina za iskopavanje zemlje i umarskihmaina</p><p>Hidraulini sistemi koji se koriste pri visokim pritiscima i u tekimradnim uslovima</p><p>Hidraulini sistemi kod mainskih alata</p><p>Cirkulacioni sistemi</p><p>Hidraulini sistemi kod maina koje se koriste u industriji proizvodnjeplastike</p><p>Turbo-, spiralni i lamelni kompresori</p><p>Hidraulini sistemi kod maina za iskopavanje zemlje i umarskihmaina</p><p>Features and benefits</p><p>Dobra zatita od habanjaPouzdana zatita opreme i dug vek trajanja maineDoprinosi veoj dugotrajnosti opreme</p><p>Pouzdana zatita opreme i dug vek trajanja maineDoprinosi veoj dugotrajnosti opreme</p><p>Dobra zatita od habanja</p><p>Dobra toplotna i hidrolitikastabilnostOmoguuje rad servo i kontrolnih ventila bez guenjaManje formiranje naslagaDugi intervali do zamene uljaPouzdan rad, ime se sniavaju radni trokovi</p><p>Omoguuje rad servo i kontrolnih ventila bez guenjaManje formiranje naslagaDugi intervali do zamene uljaPouzdan rad, ime se sniavaju radni trokovi</p><p>Dobra toplotna i hidrolitikastabilnost</p><p>Odlina mogunost filtriranjaMogunost filtriranja ne opada, ak i u prisustvu vlageSnieni trokovi odravanja i uticaj na ivotnu sredinu</p><p>Mogunost filtriranja ne opada, ak i u prisustvu vlageSnieni trokovi odravanja i uticaj na ivotnu sredinu</p><p>Odlina mogunost filtriranja</p><p>Dobro razdvajanje od vodeVoda koja se akumulira na dnu rezervoara se moe lako uklonitiAbnormalna korozija i habanje opreme se mogu spreitiDui interval do zamene ulja i dui vek trajanja opreme</p><p>Voda koja se akumulira na dnu rezervoara se moe lako uklonitiAbnormalna korozija i habanje opreme se mogu spreitiDui interval do zamene ulja i dui vek trajanja opreme</p><p>Dobro razdvajanje od vode</p><p>Dobra zatita od korozijeDugorona zatita delova od elika i obojenih metala ak i u prisustvuvlage</p><p>Dugorona zatita delova od elika i obojenih metala ak i u prisustvuvlage</p><p>Dobra zatita od korozije</p><p>Brzo oslobaanje vazduhaManji rizik od pojave kavitacijaIzlazni vazduh ne uzrokuje ne-tipino poveanje penuanjaPouzdan rad, omoguavajui dui radni vek opreme</p><p>Manji rizik od pojave kavitacijaIzlazni vazduh ne uzrokuje ne-tipino poveanje penuanjaPouzdan rad, omoguavajui dui radni vek opreme</p><p>Brzo oslobaanje vazduha</p><p>Specifications and approvals</p><p>Viscosity grade: ISO VG 46ISO 11158 HMISO-L-HMDIN 51524-2 (HLP)Cincinnati Lamb P-70AFNOR NF-E-48603 (HM)</p><p>ISO 11158 HMISO-L-HMDIN 51524-2 (HLP)Cincinnati Lamb P-70AFNOR NF-E-48603 (HM)</p><p>Manufactured and distributed by MOL-LUB Ltd.E-mail: lubricants@mol.hu Web: www.mol.hu/enTechnical service: H-1117 Budapest, Neumann Jnos u. 1/E.Tel: + 36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu</p><p>1 / 2 Page. Version:Latest revision: 013.000.0032018.09.21 10:13</p></li><li><p>MOL Hydro HM 46hidraulino ulje</p><p>Properties</p><p>Properties Typical values</p><p>0,875Gustina na 15C [g/cm3]</p><p>44,5Kinematska viskoznost na 40C [mm2/s]</p><p>6,5MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]</p><p>94MSZ ISO 2909:1999</p><p>-27MSZ ISO 3016:1999 [C]</p><p>225MSZ EN ISO 2592:2002 [C]</p><p>The characteristics in table are typical values of the product and do not constitute a specification.</p><p>Storage and handling instructions</p><p>Skladititi u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. uvati van domaaja otvorenogplamena i drugih izvora zapaljenja. Zatititi od direktnog sunca.Tokom transporta, skladitenja i upotrebe proizvoda, pridravati se bezbednosnih propisa i propisa o zatiti ivotnesredine koji vae za proizvode na bazi mineralnih ulja.Za vie informacija molimo vas proitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.In the original container under the recommended storage conditions: 48 monthsRecommended storage temperature: max. 40C</p><p>Ordering information</p><p>Custom Tariff Number 27101983</p><p>SAP code and packaging:MOL Hydro HM 46 50KG 60 l elina bava13006305MOL Hydro HM 46 180KG 216.5 l elina bava13006304MOL Hydro HM 46 860KG 1000 l kontejner13006306MOL Hydro HM 46 Cisterna13006303</p><p>Order booking:</p><p>LUBexportsupport@MOL.hu</p><p>Manufactured and distributed by MOL-LUB Ltd.E-mail: lubricants@mol.hu Web: www.mol.hu/enTechnical service: H-1117 Budapest, Neumann Jnos u. 1/E.Tel: + 36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu</p><p>2 / 2 Page. Version:Latest revision: 013.000.0032018.09.21 10:13</p></li></ul>

Recommended

View more >