MOL Hydro HME 46 - Hydro HME 46_CZ... · AFNOR NF-E-48603 (HM) Vlastnosti Vlastnosti Typické hodnoty…

  • Published on
    10-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>MOL Hydro HME 46vysoce vkonn hydraulick olej</p><p>MOL Hydro HME 46 je hydraulick kapalina prmiov kvality, kter obsahuje psadu na bzi zinku pro snenopoteben. Je sloena z minerlnch zkladovch olej peliv vybran kvality, kter vykazuj vynikajc vkon virokm rozsahu prmyslovch a mobilnch hydraulickch zazen vystavench vysokmu zaten. Zajiujevynikajc odolnost vi opoteben. Ve standardnm testu lamelovho erpadla (Vickers V104C), je opoteben 85%ni, ne je stanoven limit. Produkt spluje poadavky specifikace Denison HF-0, nejvy vkonnostn rove prohydraulick kapaliny na bzi minerlnch olej. Tento produkt m vynikajc tepelnou a hydrolytickou stabilitu. Jehoivotnost TOST je dvakrt vt, ne je uvedeno v norm DIN 51524-st 2.</p><p>Pouit</p><p>Hydraulick systmy provozovan pi vysokch tlacch a v tkchprovoznch podmnkch</p><p>Prmyslov zazen provozovan pi nzkch teplotch (erpadla,servosystmy)</p><p>Cirkulan systmy</p><p>Hydraulick systmy obrbcch stroj</p><p>Hydraulick systmy stroj pouvanch v plastovm prmyslu</p><p>Turbokompresory, roubov a lamelov kompresory</p><p>Hydraulick systmy zemnch a lesnickch stroj</p><p>Hydraulick systmy provozovan pi vysokch tlacch a v tkchprovoznch podmnkch</p><p>Prmyslov zazen provozovan pi nzkch teplotch (erpadla,servosystmy)</p><p>Cirkulan systmy</p><p>Hydraulick systmy obrbcch stroj</p><p>Hydraulick systmy stroj pouvanch v plastovm prmyslu</p><p>Turbokompresory, roubov a lamelov kompresory</p><p>Hydraulick systmy zemnch a lesnickch stroj</p><p>Vlastnosti a vhody</p><p>Vynikajc ochrana protiopotebenSpolehliv provoz, i je-li zazen vystaveno velkmu zaten pivysokch tlacchZven provozn bezpenost, vysok dostupnost</p><p>Spolehliv provoz, i je-li zazen vystaveno velkmu zaten pivysokch tlacchZven provozn bezpenost, vysok dostupnost</p><p>Vynikajc ochrana protiopoteben</p><p>Vynikajc tepeln a hydrolytickstabilitaExtrmn nzk tvorba kaluProdlouen vmnn intervaly olejeSpolehliv provoz a ni provozn nklady</p><p>Extrmn nzk tvorba kaluProdlouen vmnn intervaly olejeSpolehliv provoz a ni provozn nklady</p><p>Vynikajc tepeln a hydrolytickstabilita</p><p>Vynikajc filtrovatelnostdn zhoren filtrovatelnosti ani v ptomnosti vlhkostiPlnovan nzk spoteba filtr i v ppad pouit 2-3 mikronovfiltranch vloekNi nklady na drbu a ni dopad na ivotn prosted</p><p>dn zhoren filtrovatelnosti ani v ptomnosti vlhkostiPlnovan nzk spoteba filtr i v ppad pouit 2-3 mikronovfiltranch vloekNi nklady na drbu a ni dopad na ivotn prosted</p><p>Vynikajc filtrovatelnost</p><p>Rychl odluivost vzduchuNi riziko kavitaceOdchzejc vzduch nezpsobuje zven pnivostiSpolehliv provoz zajiujc dlouhou ivotnost zazen</p><p>Ni riziko kavitaceOdchzejc vzduch nezpsobuje zven pnivostiSpolehliv provoz zajiujc dlouhou ivotnost zazen</p><p>Rychl odluivost vzduchu</p><p>Vynikajc ochrana proti koroziinn ochrana ocelovch st a st z neeleznch kov i vptomnosti vody</p><p>inn ochrana ocelovch st a st z neeleznch kov i vptomnosti vody</p><p>Vynikajc ochrana proti korozi</p><p>Vynikajc odluovn vodyVoda se rychle oddl od oleje a me bt vyputna ze systmuNevytvej se kodliv usazeniny a zabrn se ucpvn filtrLze pedejt abnormln korozi a opoteben zazenVy provozn bezpenost zazen</p><p>Voda se rychle oddl od oleje a me bt vyputna ze systmuNevytvej se kodliv usazeniny a zabrn se ucpvn filtrLze pedejt abnormln korozi a opoteben zazenVy provozn bezpenost zazen</p><p>Vynikajc odluovn vody</p><p>Vrobce :MOL-LUB Ltd.Dovozce : MOL esk republika, s.r.o., Purkyova 2121/3, Nov Msto, 110 00 Praha 1Zkaznick a technick servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz</p><p>1 / 3 Strana. Verze:Posledn revize: 028.000.0242018.09.21 10:07</p></li><li><p>MOL Hydro HME 46vysoce vkonn hydraulick olej</p><p>Specifikace a schvlen</p><p>Viskozitn tda: ISO VG 46Danieli 0.597666.CENGELCincinnati Lamb P-70 (Fives Cincinnati)Parker Denison HF-0Parker Denison HF-1/HF-2</p><p>ISO 11158 HMISO-L-HMDIN 51524-2 (HLP)DIN 51506 VDLEaton (Vickers) I-286-SEaton (Vickers) M-2950-SGeneral Motors LS2 LH-04-1-00SAE MS1004 Type HMAIST (US Steel) 127AIST (US Steel) 126AFNOR NF-E-48603 (HM)</p><p>ISO 11158 HMISO-L-HMDIN 51524-2 (HLP)DIN 51506 VDLEaton (Vickers) I-286-SEaton (Vickers) M-2950-SGeneral Motors LS2 LH-04-1-00SAE MS1004 Type HMAIST (US Steel) 127AIST (US Steel) 126AFNOR NF-E-48603 (HM)</p><p>Vlastnosti</p><p>Vlastnosti Typick hodnoty</p><p>0,877Hustota pi 15C [g/cm3]</p><p>46,4Kinematick viskozita pi 40 C [mm2/s]</p><p>6,75Kinematick viskozita pi 100 C [mm2/s]</p><p>97Viskozitn index</p><p>-30Bod tekutosti [C]</p><p>225Bod vzplanut v otevenm kelmku (Cleveland ) [C]</p><p>Vlastnosti v tabulce jsou typick hodnoty produktu a nepedstavuj specifikaci.</p><p>Pokyny pro manipulaci a skladovn</p><p>Skladujte v originlnch obalech na suchch a dobe vtranch mstech. Chrate ped pmm ohnm a jinmi zdrojizaplen a ped pmm slunenm zenm .Bhm transportu,skladovn a uvn produktu dodrujte pracovnbezpenostn pokyny a ekologick pravidlavztahujc se k ropnm produktm.Pro podrobnj informace si vydejte List bezpenostnch daj produktuV pvodnm obalu pi dodren skladovacch podmnek: 48 mscDoporuen teplota skladovn: max. 40C</p><p>Vrobce :MOL-LUB Ltd.Dovozce : MOL esk republika, s.r.o., Purkyova 2121/3, Nov Msto, 110 00 Praha 1Zkaznick a technick servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz</p><p>2 / 3 Strana. Verze:Posledn revize: 028.000.0242018.09.21 10:07</p></li><li><p>MOL Hydro HME 46vysoce vkonn hydraulick olej</p><p>Informace pro objednn</p><p>Kd nomenklatury 27101983</p><p>SAP kd a balen:MOL Hydro HME 46 4L 4 l plastov kanystr13006325MOL Hydro HME 46 50KG 60 l ocelov sud13006326MOL Hydro HME 46 180KG 216,5 l ocelov sud13006324MOL Hydro HME 46 860KG 1000 l kontejner13006327MOL Hydro HME 46 autocisterna13006323</p><p>Emailov objednvky: objednavky-oleje@molcesko.cz</p><p>Telefon pro objednn: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovnch dnech)</p><p>Vrobce :MOL-LUB Ltd.Dovozce : MOL esk republika, s.r.o., Purkyova 2121/3, Nov Msto, 110 00 Praha 1Zkaznick a technick servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz</p><p>3 / 3 Strana. Verze:Posledn revize: 028.000.0242018.09.21 10:07</p></li></ul>