MOL Hydro HV 46 - Hydro HV 46... · MOL Hydro HV 46 multigradno hidraulično ulje Ordering information…

  • Published on
    10-Nov-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>MOL Hydro HV 46multigradno hidraulino ulje</p><p>MOL Hydro HV 46 je hidraulini fluid premijum kvaliteta, koje se moe koristiti u irokom opsegu temperatura.Sadri aditiv na bazi cinka za smanjenje habanja, i sastavljen je od mineralnih baznih ulja paljivo selektiranogkvaliteta i omoguuje visoke performanse ak i u okruenju sa temperaturama koje znatno fluktuiraju kodindustrijskih i mobilnih hidraulinih sistema koji rade pod velikim optereenjem. Obezbeuje izvanrednu otpornostna habanje. Kod standardnog testiranja lamelne pumpe (Vickers V104C), habanje je 85% manje od utvrenoglimita.</p><p>Application</p><p>Oprema koja se koristi u irokom opsegu temperatura</p><p>Hidraulini sistemi koji se koriste pri visokim pritiscima i u tekimradnim uslovima</p><p>Industrijska oprema koja se koristi na niskim temperaturama (pumpe,servo sistemi)</p><p>Hidrauline prese koje se koriste na otvorenom i u zatvorenom</p><p>Hidraulini sistemi kod mainskih alata</p><p>Hidraulini sistemi kod maina za iskopavanje zemlje i umarskihmaina</p><p>Cirkulacioni sistemi</p><p>Oprema koja se koristi u irokom opsegu temperatura</p><p>Hidraulini sistemi koji se koriste pri visokim pritiscima i u tekimradnim uslovima</p><p>Industrijska oprema koja se koristi na niskim temperaturama (pumpe,servo sistemi)</p><p>Hidrauline prese koje se koriste na otvorenom i u zatvorenom</p><p>Hidraulini sistemi kod mainskih alata</p><p>Hidraulini sistemi kod maina za iskopavanje zemlje i umarskihmaina</p><p>Cirkulacioni sistemi</p><p>Features and benefits</p><p>Visok indeks viskoznostiOptimalno podmazivanje i pouzdan rad u irokom opsegu okruenja itemperaturaNiski hidrauliki gubiciBezbedna primena tokom itave godine</p><p>Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u irokom opsegu okruenja itemperaturaNiski hidrauliki gubiciBezbedna primena tokom itave godine</p><p>Visok indeks viskoznosti</p><p>Odlina stabilnost smicanjaFormira vrst podmazujui film ak i u sluaju izloenosti visokompritisku</p><p>Formira vrst podmazujui film ak i u sluaju izloenosti visokompritisku</p><p>Odlina stabilnost smicanja</p><p>Izvanredna zatita od habanjaPerformanse protiv habanja sline onima kod reduktorskih uljaPouzdan rad, ak i kod opreme izloene velikim optereenjima privisokim pritiscimaDug vek trajanja opreme</p><p>Performanse protiv habanja sline onima kod reduktorskih uljaPouzdan rad, ak i kod opreme izloene velikim optereenjima privisokim pritiscimaDug vek trajanja opreme</p><p>Izvanredna zatita od habanja</p><p>Izvanredna toplotna i hidrolitikastabilnostOmoguuje rad servo i kontrolnih ventila bez guenjaDugi intervali do zamene ulja</p><p>Omoguuje rad servo i kontrolnih ventila bez guenjaDugi intervali do zamene ulja</p><p>Izvanredna toplotna i hidrolitikastabilnost</p><p>Izvanredna mogunost filtriranjaMogunost filtriranja ne opada, ak i u prisustvu vlageNiska upotreba filtera ak i sa filterskim kertridima sa porama veliine2-3 mikrona</p><p>Mogunost filtriranja ne opada, ak i u prisustvu vlageNiska upotreba filtera ak i sa filterskim kertridima sa porama veliine2-3 mikrona</p><p>Izvanredna mogunost filtriranja</p><p>Brzo oslobaanje vazduhazajedno sa niskim penuanjemStabilan balansirani podmazujui film izmeu dodirnih povrina, toomoguuje dui radni vek opremeManji rizik od pojave kavitacija</p><p>Stabilan balansirani podmazujui film izmeu dodirnih povrina, toomoguuje dui radni vek opremeManji rizik od pojave kavitacija</p><p>Brzo oslobaanje vazduhazajedno sa niskim penuanjem</p><p>Manufactured and distributed by MOL-LUB Ltd.E-mail: lubricants@mol.hu Web: www.mol.hu/enTechnical service: H-1117 Budapest, Neumann Jnos u. 1/E.Tel: + 36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu</p><p>1 / 3 Page. Version:Latest revision: 018.002.0022018.09.21 10:09</p></li><li><p>MOL Hydro HV 46multigradno hidraulino ulje</p><p>Features and benefits (continue)</p><p>Dobro razdvajanje od vodeAbnormalna korozija i habanje opreme se mogu spreitiDui interval do zamene ulja i dui vek trajanja opreme</p><p>Abnormalna korozija i habanje opreme se mogu spreitiDui interval do zamene ulja i dui vek trajanja opreme</p><p>Dobro razdvajanje od vode</p><p>Napredna svojstva hladnogteenja proizvodaPouzdan rad, ak i pri ekstremno niskim temperaturamaPouzdan rad, ak i pri ekstremno niskim temperaturamaNapredna svojstva hladnog</p><p>teenja proizvoda</p><p>Specifications and approvals</p><p>Viscosity grade: ISO VG 46ISO 11158 HVISO-L-HVDIN 51524-3 (HVLP)Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2SAE MS1004 Type HVAFNOR NF-E-48603 (HV)</p><p>ISO 11158 HVISO-L-HVDIN 51524-3 (HVLP)Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2SAE MS1004 Type HVAFNOR NF-E-48603 (HV)</p><p>Properties</p><p>Properties Typical values</p><p>0,865Gustina na 15C [g/cm3]</p><p>45,1Kinematska viskoznost na 40C [mm2/s]</p><p>8,1MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]</p><p>154MSZ ISO 2909:1999</p><p>-42MSZ ISO 3016:1999 [C]</p><p>220MSZ EN ISO 2592:2002 [C]</p><p>The characteristics in table are typical values of the product and do not constitute a specification.</p><p>Storage and handling instructions</p><p>Skladititi u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. uvati van domaaja otvorenogplamena i drugih izvora zapaljenja. Zatititi od direktnog sunca.Tokom transporta, skladitenja i upotrebe proizvoda, pridravati se bezbednosnih propisa i propisa o zatiti ivotnesredine koji vae za proizvode na bazi mineralnih ulja.Za vie informacija molimo vas proitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.In the original container under the recommended storage conditions: 48 monthsRecommended storage temperature: max. 40C</p><p>Manufactured and distributed by MOL-LUB Ltd.E-mail: lubricants@mol.hu Web: www.mol.hu/enTechnical service: H-1117 Budapest, Neumann Jnos u. 1/E.Tel: + 36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu</p><p>2 / 3 Page. Version:Latest revision: 018.002.0022018.09.21 10:09</p></li><li><p>MOL Hydro HV 46multigradno hidraulino ulje</p><p>Ordering information</p><p>Custom Tariff Number 27101983</p><p>SAP code and packaging:MOL Hydro HV 46 10L 10 l plastini kanister13006343MOL Hydro HV 46 20L 20 l plastini kanister13007372MOL Hydro HV 46 50KG 60 l elina bava13006345MOL Hydro HV 46 860KG 1000 l kontejner13006347MOL Hydro HV 46 Cisterna13006342</p><p>Order booking:</p><p>LUBexportsupport@MOL.hu</p><p>Manufactured and distributed by MOL-LUB Ltd.E-mail: lubricants@mol.hu Web: www.mol.hu/enTechnical service: H-1117 Budapest, Neumann Jnos u. 1/E.Tel: + 36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu</p><p>3 / 3 Page. Version:Latest revision: 018.002.0022018.09.21 10:09</p></li></ul>