monografie contabila - proiect

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    4.324

  • Download
    14

Embed Size (px)

Transcript

<p>LUCRARE PRACTICA Lucrarea este axata pe exemplul S.C. Cresp Instal S.R.L. care are ca obiect de activitate efectuarea lucrarilor de instalatii tehnico-sanitate.</p> <p>InfiintareS.C. CRESP INSTAL S.R.L. este o societate care se ocupa cu instalatii, constructii civile si industriale, infiintata in anul 2005, de catre Georgescu Dan, ca firma independenta cu capital integral privat.</p> <p>Politica societatiiPolitica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Furnizorii de marfuri sunt din Romania. Societatea comerciala utilizeaza ca metoda de amortizare a imobilizarilor corporale metoda liniara, iar ca metoda de evidenta a stocurilor metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata dup metoda cantitativ-valorica. Stocurile la iesire se evalueaza si inregistreaza in contabilitate dupa varianta costului mediu ponderat. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna aprilie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmtoarelor etape: a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OPuri). b) intocmirea documentelor centralizatoare jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati.SITUATIA SOLDURILOR LA 01.04.2008 Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Simbol cont 1012 1061 371 401 4111 5121 5311 Denumire cont Capital subscris varsat Rezerve legale Marfuri Furnizori Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei Sold la 01.04.2008 D C 22.809,40 20.000,00 8.000,00 5.000,00 22.000,00 13.809,40 4.000,00 47.809,40 47.809,40</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Operaiile economice care au loc in luna aprilie sunt urmatoarele: 1. Pe 1 aprilie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 250 lei, T.V.A. 19%. % = 401 371 Furnizori Marfuri 4426 T.V.A. deductibila 297,50 250,00 47,50</p> <p>2. Pe 1 aprilie se plateste cu chitanta nr. 560/01.04.2008 suma de 297,50 lei, conform facturii 17329/01.04.2008. 401 = 5311 297,50 Furnizori Casa in lei 3. Pe data de 1 aprilie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.04.2008 in valoare de 890 lei, T.V.A. 19 %. 4111 = % 1.059,10 Clienti 707 890,00 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 169,10 T.V.A. colectata 4. Tot pe data de 1 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 809,10 Cheltuieli privind marfurile Marfuri 5. Pe data de 2 aprilie se primeste factura 2310/02.04.2008 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 500 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 595,00 604 Furnizori 500,00 Cheltuieli privind materialele nestocate 4426 95,00 T.V.A. deductibila 6. In data de 3 aprilie se vand marfuri, in valoare de 5.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (5.000*19/119 = 798,32 lei), conform facturii 698/03.04.2008. 4111 = % 5.000,00 Clienti 707 4.201,68 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 798,32 T.V.A. colectata 7. Tot pe data de 3 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 3.819,71 Cheltuieli privind marfurile Marfuri</p> <p>2</p> <p>8 . In data de 3 aprilie se incaseaza cu chitanta nr 1024 contravaloarea facturii 698/03.04.2008. 5311 = 4111 5.000,00 Casa in lei Clienti 9. In data de 4 aprilie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3.000,00 Viramente interne Casa 10. Se inregistreaza in ziua de 5 aprilie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.04.2008, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 aprilie. 5121 = 581 3.000,00 Conturi la banci in lei Viramente interne 11. In ziua de 6 aprilie se acorda un avans in suma de 1.000 lei unui furnizor in vederea achizitionarii unui computer, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 163/06.04.2008. 409 = 5121 1.000,00 Furnizori - debitori Conturi la banci in lei 12 . Pe data de 8 aprilie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1.044 lei, T.V.A. 19%. 4111 = % 1.242,36 Clienti 707 1.044,00 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 198,36 T.V.A. colectata 13. Tot pe data de 8 aprilie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. 607 = 371 949,10 Cheltuieli privind marfurile Marfuri 14. In ziua de 10 aprilie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2.000 lei, T.V.A. 19% inclusa in pret (2.000 *19/ 119 = 319, 33). % = 401 2.000,00 303 Furnizori 1.680,67 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 319,33 T.V.A. deductibila 15. In data de 10 aprilie se deconteaza avansul acordat furnizorului si se achita diferenta, conform ordinului de plata nr. 164/10.04.2008 si extrasului de cont: 401 = % 2.000,00 Furnizori 5121 1.000,00 Conturi la banci in lei 409 1.000,00 Furnizori - debitori</p> <p>3</p> <p>16. In data de 12 aprilie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 4.000 lei conform facturii nr. 510/20.03.2008. 5121 = 4111 4.000,00 Conturi la banci in lei Clienti 17. Tot in 12 aprilie se achita facturile 1410/30.03.2008 si 1411/30.03.2008 fata de furnizorul Romstal Imex in suma de 3.500 lei, conform ordinului de plata nr. 165/12.04.2008 si extrasului de cont: 401 = 5121 3.500,00 Furnizori Conturi la banci in lei 18. Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 aprilie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%, conform facturii 3610/14.04.2008. % = 401 1.190,00 371 Furnizori 1.000,00 Marfuri 4426 190,00 T.V.A. deductibila 19. Se plateste pe 14 aprilie factura nr. 3610/14.04.2008 cu chitanta nr. 5610/14.04.2008. 401 = 5311 1.190,00 Furnizori Casa in lei 20. Pe data de 14 aprilie se primeste factura nr. 7020/14.04.2008 de energie si apa in valoare de 200 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 238,00 605 Furnizori 200,00 Cheltuieli privind energia si apa 4426 38,00 T.V.A. deductibila 21. Pe data de 15 aprilie se primeste factura nr 410/15.04.2008 de chirie in valoare de 1.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 1.190,00 612 Furnizori 1.000,00 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune 4426 190,00 T.V.A. deductibila 22. In data de 15 aprilie se primeste factura nr. 41002/15.04.2008 privind telefonul, in valoare de 3.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 3.570,00 626 Furnizori 3.000,00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 4426 570,00 T.V.A. deductibila</p> <p>4</p> <p>23. Pe data de 15 aprilie s-a incasat in numerar suma de 6.000 lei conform chitantei 1072/15.04.2008, reprezentand contravaloarea facturii nr. 596/15.03.2008. 5311 = 4111 6.000,00 Casa in lei Clienti Societatea are 2 angajati: Georgescu Dan director general, salariu brut 3.500 lei. Dima Danut economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor. fondul de salarii al societatii este de 4.380 lei. 24. Pe 15 aprilie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. 641 = 421 Cheltuieli cu salariile personalului Personal salarii datorate 4.380,00</p> <p>25. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea retinerilor aferente salariilor. a) pentru Georgescu Dan 421 = % 1.060,00 Personal salarii datorate 4312 332,501 Contributia personalului pentru pensia suplimentara 4314 227,50 2 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4372 35,003 Contributia personalului la fondul de somaj 444 465,004 Impozitul pe salarii salariu net = 3.500 1.060 = 2.440 lei b) pentru Dima Danut 421 Personal salarii datorate = % 4312 Contributia personalului pentru pensia suplimentara 4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 444 210,60 83,605 57,20 6 8,807 61,008</p> <p>1 2</p> <p>3.500 * 9,5% = 332,50 3.500 * 6,5% = 227,50 3 3.500 * 1% = 35 4 (3.500 332,50 227,50 35) * 16% = 464,8 = 465 5 880 * 9,5% = 83,60 6 880 * 6,5% = 57,20 7 880 * 1% = 8,80 8 (880 83,60 57,20 8,80 350 (deducerea personala)) * 16% = 60,86 = 61 lei</p> <p>5</p> <p>Impozitul pe salarii salariu net = 880 210,60 = 669,40 = 669 lei 26. Pe data de 15 aprilie are loc inregistrarea contributiilor unitatii. a) 6451 = 4311 854,109 Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la asigurarile sociale unitatii la asigurarile sociale b) 6452 = 4371 Cheltuieli privind contributia Contributia unitatii la fondul de somaj unitatii pentru ajutorul de somaj 6453 = 4313 Cheltuieli privind contributia Contributia angajatorului pentru angajatorului pentu asigurarile asigurarile sociale de sanatate sociale de sanatate 635 = cu alte impozite, taxe si varsaminte 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 447. comision ITM 32,85 12 Fonduri speciale taxe si varsaminte assimilate = 447. garantare creante salariale Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 87,6010</p> <p>c)</p> <p>262,8011</p> <p>d)</p> <p>Cheltuieli</p> <p>e)</p> <p>10,95 13</p> <p>26. Plata tuturor contributiilor se face pe data de 15 aprilie cu OP nr. 166/15.04.2008. % = 5121 2.518,90 4311 Conturi la banci in lei 854,10 Contributia unitatii la asigurarile sociale 4312 416,1014 Contributia personalului pentru pensia suplimentara 4313 262,80 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4314 284,7015 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate</p> <p>9</p> <p>4.380 * 19,5% = 854,10 4.380 * 2% = 87,60 11 4.380 * 6% = 262,80 12 4.380 8 0,75% = 32,85 13 4.380 * 0,25% = 10,95 14 332,50 + 83,60 = 416,10 15 227,50 + 57,20 = 284,7010</p> <p>6</p> <p>4371 Contributia unitatii la fondul de somaj 4372 Contributia personalului la fondul de somaj 444 Impozitul pe salarii 447.comision ITM Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 447.garantare creante salariale Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate</p> <p>87,60 43,8016 526,0017 32,85 10,95</p> <p>27. Pe 17 aprilie se achita factura 2310/02.04.2008 cu OP nr. 167/17.04.2008. 401 = 5121 595,00 Furnizori Conturi la banci in lei 28. Pe 18 aprile are loc plata facturii de marfa 17326/01.04.2008, in valoare totala de 297,50 lei cu OP nr. 168/18.04.2008. 401 = 5121 297,50 Furnizori Conturi la banci 29. Pe data de 20 aprilie se primeste factura nr. 3002/20.04.2008 in valoare de 2.000 lei + T.V.A. 19% pentru un anunt publicitar efectuat prin internet: % = 401 2.380,00 623 Furnizori 2.000,00 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 4426 380,00 T.V.A. deductibila 30. Pe 21 aprilie societatea primeste factura nr. 10654/21.04.2008 privind combustibilul, in valoare de 10.000 lei, T.V.A. 19 %. % = 401 11.900,00 6022 Furnizori 10.000,00 Cheltuieli privind combustibilul 4426 1.900,00 T.V.A. deductibila 31. Pe 24 aprilie se incaseaza suma de 20.000 lei conform facturii de prestare servicii, nr. 608/30.03.2008, conform extrasului de cont si OP nr. 169/24.04.2008. 5121 = 4111 20.000,00 Conturi la banci in lei Clienti 32. Pe 26 aprilie are loc achitarea facturii 10654/21.04.2008 , in valoare de 11.900 lei cu OP nr. 170/26.04.2008.16 17</p> <p>35 + 8,80 = 43,80 465 + 61 = 526,00</p> <p>7</p> <p>401 Furnizori</p> <p>=</p> <p>5121 Conturi la banci in lei</p> <p>11.900,00</p> <p>33. Pe data de 27 aprilie are loc o achizitie de marfa in valoare totala de 3.200 lei (T.V.A. inclusa), conform facturii 1987/27.04.2008. % = 401 3.200,00 371 Furnizori 2.689,08 Marfuri 4426 510,92 T.V.A. deductibila 34. Pe 30 aprilie se platesc facturile 7020/14.04.2008, 410/15.04.2008, 41002/15.04.2008 privind energia si apa, chiria si telefonia cu OP nr. 171/30.04.2008. % = 5121 4.998,00 401. energie si apa Conturi la banci in lei 238,00 401. chirie 1.190,00 401. telefon 3.570,00 35. Pe data de 30 aprilie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 25.000, T.V.A. 19% conform facturii nr. 720/30.04.2008. 4111 = % 29.750,00 Clienti 704 25.000,00 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 4427 4.750,00 T.V.A. colectata 36. Regularizarea T.V.A. T.V.A. deductibila = 4.240,75 T.V.A. colectata = 5.915,78 4427 T.V.A. colectata = % 4426 T.V.A. deductibila 4423 T.V.A. de plata 5.915,78 4.240,75 1.675,03</p> <p>37.</p> <p>Inchiderea conturilor de cheltuieli 121 = % Profit si pierdere 6022 Cheltuieli privind combustibilul 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 605 Cheltuieli privind energia si apa 607 Cheltuieli privind marfurile 61218</p> <p>27.906,21 10.000,00 500,00 200,00 5.577,9118 1.000,00</p> <p>809,10 + 3.819,71 + 949,10 = 5.577,91</p> <p>8</p> <p>Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte 641 Cheltuieli cu salariile personalului 6451 Cheltuieli cu contributia unitatii la asigurarile sociale 6452 Cheltuieli cu contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6453 Cheltuieli cu contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 38. Inchiderea conturilor de venituri. % 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 707 Venituri din vanzarea marfurilor 39. = 121 Profit si pierdere</p> <p>2.000,00 3.000,00 43,8019 4.380,00 854,10 87,60 262,80</p> <p>31.135,68 25.000,00 6.135,6820</p> <p>Calculul si inregistrarea impozitului pe profit a. Impozitul pe profit = (Venituri totale Cheltuieli totale Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductiblie) * 16% =( 31.135,68 27.906,21) * 16 % = 3.229,47 * 16% = 517 lei Inregistrarea impozitului pe profit 691 = Cheltuieli cu impozitul pe profit 121 Profit si pierdere19 20</p> <p>441 Impozitul pe profit</p> <p>517,00</p> <p>=</p> <p>691 Cheltuieli cu impozitul pe profit</p> <p>517,00</p> <p>32,85 + 10,95 = 43,80 890,00 + 4.201,68 + 1.044 = 6.135,68</p> <p>9</p> <p>Seria RST Furnizor: Romstal Imex SRL Nr. ord. Reg. Com/an: RO 5990324 C.I.F.: RO 5990324 Sediul: Sos Vitan-Barzesti, nr. 11A, sector 4, Bucuresti Contul: RO19ABNA4100264100243090 Banca: ABN AMRO BANK, suc. Bucuresti Capital social: 10.973.200 lei Cota T.V.A.=19% Nr. Denumirea produselor crt. sau serviciilor</p> <p>Nr. 17326</p> <p>FACTUR FISCALNr. Facturii: 17326 Data (ziua, luna, 01.04.2008 Nr. aviz nsoire (dac este cazul) anul):</p> <p>Cumprtor: Cresp Instal SRL Nr. ord. Reg. Com/an: J23/792/2005 C.I.F: RO 17501677 Sediul: Str. Vaslui, nr. 9, Ghermesti, Ilfov Contul:RO16BPOS713065317 ROL01 Banca: BANCPOST, suc. Crangasi Capital social: 200 lei</p> <p>U.M .</p> <p>Cantitat ea</p> <p>0 1 2 3</p> <p>1 Reglaj tub Tub PVC Garnitura dop</p> <p>2 Buc Buc...</p>