Moreq2010 v.1.0 - deo drugi - prikljucni moduli

 • Published on
  28-Mar-2016

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zahtevi modela za upravljanje elektronskim zapisima - drugi deo verzija 1.0 - hrvatski prevod

Transcript

 • MoReq2010 - Svezak 1 - Osnovne usluge i prikljuni moduli v1.0 Stranica 464 od 520

  Copyright 2010 & 2011 DLM Forum Foundation, sva prava zadrana

  DIO DRUGI PRIKLJUNI MODULI

 • MoReq2010 - Svezak 1 - Osnovne usluge i prikljuni moduli v1.0 Stranica 465 od 520

  Copyright 2010 & 2011 DLM Forum Foundation, sva prava zadrana

  100. SUELJE

  101. Grafiko korisniko suelje (GUI)

  101.1 Informacije o modulu

  Naziv modula Grafiko korisniko suelje (GUI)

  Verzija modula 1.0

  Identifikator implementiranog modula (vidi M.14.4.41)

  0f9584e5-552a-4a79-a8ea-3c2801765255

  Preduvjeti Osnovne usluge specifikacije MoReq2010

  Usporedni uvjeti Nema

  101.2 Kljuni koncepti

  101.2.1 Osnovna obiljeja grafikog korisnikog suelja

  Grafiko korisniko suelje ili GUI najei je nain na koji korisnici komuniciraju sa suvremenim raunalnim tehnologijama. Grafiko korisniko suelje moe imati svaki informacijski sustav koji ima zaslon i jedan ili vie ulaznih ureaja. Informacije se obino prosljeuju u GUI putem ulaznih ureaja kao to su tipkovnice, mievi, tablet ureaji, olovke, zasloni osjetljivi na dodir i mikrofoni koji prosljeuju zvune naredbe. Odgovor koji daje GUI prvenstveno je vizualan, na zaslonu ili projekciji, no ponekad se koriste i zvuni ureaji i drugi dodatni ureaji za povratne informacije.

  Kljune osobine veine grafikih korisnikih suelja su sljedee:

  Korisniku omoguuju da pokrene vie aplikacija istovremeno, da prate veze i da prelaze s jedne aplikacije na drugu, na primjer, korisnik koji ita potu u klijentu za elektroniku potu moe kliknuti na vezu koja se otvara u web pretraivau;

  Omoguuju korisnicima da istovremeno vide vie od jedne jedinice ili komada informacija i da neke informacije vide kao tekst, a druge kao slike, ikone ili grafiku;

  Omoguuju korisnicima da manipuliraju jedinicama i izvre radnje na njima klikom mia, dodirom prsta ili pritiskom na tipkovnicu;

  Korisnicima omoguuju vizualnu navigaciju izmeu jedinica tako da daju prikaz vie jedinica u obliku kao to su popis ili stablo;

  Korisnicima omoguuju da vide veze izmeu jedinica; Omoguuju korisnicima da odaberu vie jedinica istovremeno tako da ih obuhvate

  jednim potezom, ili na slian nain, te da potom istovremeno izvre iste radnje na vie jedinica;

  Omoguuju korisnicima da rukuju jedinicama tako da ih povlae i otputaju na druge jedinice;

  Omoguuju korisnicima prijelaz izmeu razliitih pogleda, ili prozora, na isti skup podataka;

 • MoReq2010 - Svezak 1 - Osnovne usluge i prikljuni moduli v1.0 Stranica 466 od 520

  Copyright 2010 & 2011 DLM Forum Foundation, sva prava zadrana

  Omoguuju korisnicima da poveaju entitete, vide ih na alternativan nain tako da ih poveaju ili smanje;

  Mogu prikazati informacije razvrstane na razliite naine i oznaiti status jedinica razliitim vizualnim efektima;

  Mogu preklopiti razliite informacije iz dijelova sustava u jedan koherentan prikaz; Mogu davati pop-up obavijesti i dijaloke okvire putem kojih korisnici mogu

  komunicirati s njima; Mogu se prikazati kao obrazac za upis metapodataka o jedinici; Mogu voditi korisnika kroz sloene procese tehnikama kao to su arobnjaci; Mogu pomou popisa za odabir i izbornika ograniiti radnje meu kojima korisnik

  moe odabrati; Mogu onemoguiti funkcije koje nisu prikladne za odreenu jedinicu; Mogu prikazati rezultate pretraivanja, izvjea i sadraj jedinica izravno na zaslonu

  ili prikazu; i Mogu se skrojiti i urediti tako da odgovaraju pojedinim korisnicima i odreenim

  ulogama.

  Ovaj modul sadri zahtjeve za rjeenja MSDS-a koja koriste GUI.

  101.2.2 Grafika korisnika suelja i dokumentacijski sustavi

  Ako dokumentacijski sustav ima GUI, sve njegove razliite funkcionalnosti objedinjuju se u tom suelju tako da korisnik moe komunicirati s njima. Sami se procesi mogu izvravati na razliitim mjestima, i lokalno i na udaljenim posluiteljima i na web posluiteljima. Razliiti dijelovi dokumentacijskog sustava mogu se meusobno povezivati lokalnim raunalnim mreama, mreama irokog podruja, privatnim intranetima ili javnim Internetom. GUI, meutim, treba dati objedinjen i koherentan pogled na dokumentacijski sustav koji skriva tehniku sloenost njegove osnovne infrastrukture.

  U veini dokumentacijskih sustava GUI e pripadati bilo samorodnoj aplikaciji, bilo web aplikaciji koju udomljuje web pretraiva. Ako GUI pripada samorodnoj aplikaciji, treba nastojati slijediti, koliko je to mogue, konvencije i smjernice za pristupanost operativnog sustava koji udomljuje aplikaciju. Ako je GUI dio web aplikacije, treba nastojati slijediti, koliko je to mogue, konvencije i smjernice za pristupanost World Wide Web konzorcija (W3C). U oba sluaja GUI treba nastojati da bude jednostavan za koritenje i usklaen s oekivanjima korisnika, tako da im prui najvee izglede da e komunicirati i raditi s dokumentacijskim sustavom uz minimalno ranije iskustvo, obuku i ergonomski napor.

  MSDS posebno mora koristiti svoje grafiko korisniko suelje za to da: korisniku omogui da bude u interakciji sa sadrajem dokumentacijskog sustava

  predstavljajui entitete grupirane u logine strukture kao to su popisi, stabla i mrene mape;

  prikae status entiteta grafikim sredstvima; prema predodreenim postavkama pokae samo aktivne entitete, ali omoguujui

  da se prijee na prikaz i rezidualnih entiteta; olaka pregledavanje, kako ga definira MoReq2010 , na primjer tako da se s

  roditeljske jedinice zdruivanja moe lako pristupiti i pogledati njezinu djecu; korisnicima omogui da pogledaju i, ako imaju ovlasti za to, mijenjaju metapodatke

  entiteta, na primjer putem obrasca;

 • MoReq2010 - Svezak 1 - Osnovne usluge i prikljuni moduli v1.0 Stranica 467 od 520

  Copyright 2010 & 2011 DLM Forum Foundation, sva prava zadrana

  olakaju zavretak zadataka, kao to je popunjavanje elemenata metapodataka, pruajui pomo kao to su predodreene vrijednosti, popisi za odabir, provjera pravopisa, look-up ploe i tako dalje;

  korisnicima omogui da lako stvaraju entitete u dokumentacijskom sustavu, na primjer tako da zaponu stvaranje dokumenta povlaenjem i otputanjem zapisa ili veze iz operativnog sustava ili druge aplikacije;

  korisnicima omogui da izrauju upite za pretraivanje i da vizualno odrede kriterije pretraivanja, a ne putem skriptnih jezika izraza za pretraivanje;

  prikae rezultate pretraivanja na nain koji korisnicima omoguuje da izravno dou u doticaj s entitetima koji su vraeni i da ih pogledaju;

  omogui grafiku interakciju s rezultatima pretraivanja, kao to je promjena redoslijeda stupaca, i tako dalje;

  po mogunosti omogui korisnicima da izravno gledaju sadraj dokumenata putem grafikog korisnikog suelja, ili da pristupe sadraju dokumenta i da ga preuzmu;

  korisnicima pokae samo one radnje koje su ovlateni izvriti na entitetu prije no to ih pokuaju izvriti;

  omogui poglede specifine za ulogu korisnicima s pripadajuim odgovornostima, na primjer, da omogue voditeljima dokumentacije da prate i izvre proces raspolaganja;

  omogui korisnicima da radnje na entitetima izvode lako i s najmanjim moguim brojem koraka, pruajui pomo kao to su kontekstualni i aplikativni izbornici, alatne trake, kombinacije tipaka i tako dalje;

  prui povratnu informaciju ako radnja traje vie od oko sekunde, koristei, na primjer, ikone zauzetosti poslom ili trake napretka;

  da vizualnu, a moda i zvunu povratnu informaciju kod rezultata svih radnji, jasno naznaujui jesu li uspjele ili su zakazale;

  kada radnja zakae, korisniku poalje smislene poruke koje pokazuju to je zakazalo, po mogunosti i zato je zakazalo, i to oko toga treba uiniti;

  prui uslugu korisnicima s posebnim potrebama drei se smjernica za pristupanost i, na primjer, podravajui poveavanje prikaza na zaslonu, prikazujui iste informacije na razliite naine , kao to je koritenje boje i podcrtavanja za hiperveze, i tako dalje;

  dopusti korisnicima da personaliziraju svoje iskustvo s grafikim korisnikim sueljem, primjerice odabirui predodreene boje, oblike i veliine znakova, i da dijelove suelja rasporede na razliita mjesta; i

  korisnicima prue trenutno dostupnu podrku, kao to je pomo osjetljiva na kontekst, mreno dostupne upute za korisnike, esto postavljana pitanja (FAQ), arobnjaci, vodii, pristup stolu pomoi i tako dalje.

  MSDS moe koristiti svoje grafiko suelje i da olaka zajedniki rad tako da: pokazuje koji korisnici trenutno pristupaju dokumentacijskom sustavu; meu korisnicima koji istodobno koriste dokumentacijski sustav olakava

  komunikaciju, razgovor, dijeljenje zaslona, elektronike ploe, ili odgovarajue; korisnicima omogui da alju poruke pojedincima ili grupama drugih korisnika; korisnicima omogui da unesu dodatne biljeke o entitetima u dokumentacijskom

  sustavu radi drugih korisnika; potie koritenje i moda udomljuje blogove i on line rasprave;

 • MoReq2010 - Svezak 1 - Osnovne usluge i prikljuni moduli v1.0 Stranica 468 od 520

  Copyright 2010 & 2011 DLM Forum Foundation, sva prava zadrana

  omogui korisnicima da stvaraju popise zadataka koji se odnose na entitete u dokumentacijskom sustavu;

  proiri koritenje popisa zadataka na itave grupe, a ne samo na pojedinane korisnike; potie koritenje i moda udomljuje pojedinane i grupne kalendare koji prikazuju

  nadolazee dogaaje i zadae; omogui korisnicima da o vanim zadaama, kao to su sloene odluke u provjeri

  raspolaganja, izvijeste druge iskusnije korisnike; i osigura kontrolne ploe za nadzor koritenja i statusa dokumentacijskog sustava, kao

  to su zbirni pokazatelji o dokumentima koji su dospjeli za raspolaganje ili im je istekao rok za raspolaganje.

  MSDS svom grafikom suelju ne smije do