MSS anomalilerinde fetal mrg ne kadar katkı sağlı ?· Fetal MRG Fetal MRG, USG den sonra daha fazla…

  • Published on
    06-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

MSS anomalilerinde fetal mrg ne kadar katk

salyor ?

dr. nahit zcan sonomed grntleme merkezi

Fetal MRG

Fetal MRG, USG den sonra daha fazla bilgiye ihtiya duyulduunda kullanlan alternatif tan yntemidir. ( tany dorulamak veya dlamak, USG de grlmeyen ek bulgularn tans)

Yumuak doku rezolsyonu daha iyi ( Sulkuslar, korteks, periventrikler dokular, beyaz cevher deiiklikleri ve beyin sap USG den daha iyi grlr )

Pozisyondan, obesiteden , derinlikten, amnion miktarndan ve kemik yapdan etkilenmez

Tm fetal MRGnin %80-85 i MSS ile ilgili

Yakn zamanl ayrntl USG ve ZAMANLAMA nemli

Sonular dorulanm 710 fetal Beyin MRI ieren on makale % 65.4'nde ultrason bulgularn dorulad % 22.1'de ek bulgu % 18.4'nde USG tannmayan MSS anomalileri Fetal MRG 213 gebede (% 30 ) prognoz, gebelik ynetimi ve ebeveyn

danmanl tamamen deiti. 46 fetusta ( %6.5 ) MRG yetersiz

Sonular dorulanm 570 Fetal beyin MRG

USG den 1-2 hafta sonra MRG

157'unda (% 20) gebelik ynetimi ve ebeveyn danmanl tamamen deiti

MSS de MRG

MSS de fetal MRG uygulamalar

Ventriklomegaliler

Korpus kallosum anomalileri

Posterior fossa anomalileri

Serebral anomali riski olan gebeliklerde ( ikiz ei lm, TTTS, kardiak rabdomiyom, maternal enfeksiyon )

Spinal anomaliler

Kitlelerin yaygnl ve komuluklar

Ventriklomegali

Tm Fetal MRG lerin %45-50 VM ile ilgili

VM obstrksiyon, doku kayb veya serebral distrofik deiikler sonucu ortaya karlar

MRG etyoloji ve nrogeliimsel patolojileri ortaya koymak iin yaplyor

%50 ek anomali Korpus kallozum anomalileri, Kortikal malformasyon, periventrikler

heterotopi ve beyaz cevher patolojileri serebellar malformasyonlar, porensefali, intraventrikular ve germinal matriks kanamalar

147 izole VM ( 99 gebelik 20-24 hafta, 48 gebelik 25 haftadan byk)

% 83 sonular uyumlu

%17 ek anomali (KK ve CSP lezyonlar, periventrikler anomaliler, kortikal geliim anomalileri, kanamalar )

Hafif VM (10-12 mm) Orta VM ( 13-15 mm) Ciddi VM ( 16> mm) MRG de Kranial anomali % 6 (% 2 -% 12) % 14 (% 4-% 2) % 57 (% 37-% 76)

5/90 4/29 16/28

20-24 Hafta

Beyin anomalisi % 6 (% 2 -% 14) % 17 (% 4-% 41) % 22 (% 3-% 60)

4/72 3/18 2/9

25 haftadan byk

Beyin anomalisi % 6 (% 0-27) % 9 (% 0-% 41) % 74 (% 49-% 91)

1/18 1/11 14/19

ntraserebral kanama USG n tan: 27 hafta 2 gn Sa VM

MRG: ntraserebral kanama

Subepandimal kanama

USG: 33 hafta bilateral VM

MRG: subepandimal kanama

ntraventrikler kanama

USG: 29 hafta 5 gn bilateral VM+CMV?

MRG: ntraventrikler kanama

Vaskler infart

USG: 34 hafta 4 gn unilateral VM

MRG: Vaskler infarkt

Subependimal nodl

USG : 25 hafta 4 gn sa VM

MRG : Multiple Subepandimal nodl

Lisensefali

USG : 28 hafta 3 gn bilateral VM ( 13 mm) MRG : Lisensefali

USG : 26 hafta 2 gn bilateral VM ( 12 mm) MRG : Lisensefali

Korpus kallozum anomalileri KK anormallikleri : agenezis, disgenezis ve hipoplazi .

USG de sagital grntleme ve/veya sekonder bulgular ile tan konur

Fetal MRG pheli tanlarn dorulanmas ve ek bulgularn tansnda kullanlr

630 agenezis (AAC) ve hipoplazi (HCC) olgusu MSS malformasyonlar % 49.5 Kromozomal anormallik % 17.3 ( Hannah C.G. Et al. American Journal of Medical Genetics 2008 )

Fetal MRG ile Korpus kallozum anomalisi phesi n tans olan fetuslarn %20 sinde korpus kallozum normal olduklar gsterilmi (Glenn O, et al.. J Ultrasound Med 2005 )

USG de grlmeyen fetal MRG ile saptanan anomali oran %20. Ek anomalilerin hepsinde prognoz kt (Tang PH et. al. AJNR. 2009 )

KK anomalileri

USG: 25 hafta KKA MRG: KKA

USG: 25 hafta KK ksa MRG: Splenium yok

KKA + Ek anomali

USG 27 haftalk 2 gn, asimetrik VM, KKA MRG: KKA+ Sa temporopariyetalde polimikrogri

KKA + Ek anomali

USG: 30 hafta, KKA, Asimetrik VM, VH

MRG: KKA, Vermian agenezi , serebellar hipoplazi, Sol kortikal displazi, pons hipoplazik

KKA + Ek anomali

USG : 27 hafta 2 gn KKA

MRG: KKA+ kronik fokal kanama alan

KKD + Ek anomali

USG: 25 hafta, ksa ve kaln KK MRG: Displastik KK, korpus ve splenium yok, sulkuslar 3 hafta geri

Posterior fossa anomalileri

Posterior fossa anomalileri : Dandy-Walker kompleksi, serebellar ve vermis hipoplazi ve displazileri, serebellar hemoraji ve Chiari II malformasyonu

Feal MRI tann dorulanmas veya dlanmasnda ve ek anomalilerin tansnda kullanlyor

Halen uygulamalarda yksek yanl pozitif ve negatif oranlar mevcut

90 fetus PFA n tans ile MRG

%67 tan dorulanm

%28 prenatal MRG normal

Doan 39 bebek posnatal MRI 23 fetusta ( %59 ) tan doru

16 fetusta ( %41) prenatal tan ile uyumuyor

6 olguda (%15) tan normal

10 olguda ( %26 ) ek bulgu saptand

226 izole PFA Prenatal MRG de Vermian hipoplazi tans alan fetuslarn Postnatal MRG

%34 , DWM tans olan fetuslarda %28 i uyumuyor ( F. D'Antonio et al. Systematic rewiew and meta-analysis of isolated posterior fossa malformation on prenatal imaging Ultrasound in Obs Gyn 2016 )

Vermian hipoplazi

USG: 29 hafta Vermian hipoplazi? Black po kisti?;

MRG : VH

Vermian hipoplazi

USG tan: 28 hafta 6 gn DWM ?

MRG: VH

DWM

USG n tan : 28. hafta DWM ?

MRG: DWM

Vermian hipoplazi

USG: 36 hafta VH MRG: vermis ve pons hipoplazik

Posterior fossada kanama USG : 19 hafta 4 gn posterior fossada ekojenik kitle MRG : ntraserebellar Kanama

36 hafta 36 hafta

19.5 hafta 19.5 hafta

Sol serebellar hipoplazi USG tan: 25 hafta 3 gn posterior fossada kist MRG: Sol serebellar hipoplazi

Posterior fossada kitle 31W 4 d

USG tan: posterior fossada kitle

MRI tan: Nroenterik kist

Joubert sendromu

USG: 28 hafta VH?, DWM? MRG: VH , Az dii bulgusu ( serebellar pedinkller aprazlamyor )

Riskli gebelik +USG normal

26 hafta kardiak rabdomiyom 32 hafta ikiz ei lm

kiz ei lm, TTTS, kardiak rabdomiyom, maternal enfeksiyon

Spontan ikiz fetal lmden sonra canl ikizlerin te birinin fetal MR grntlemede ou sonografide grlemeyen anormal serebral bulgulara sahip olduu saptanmtr (Hoffmann C et.al, AJNR Am J Neuroradiol 2013; Cam HC et.al, Am J Med Genet A 2008 )

Riskli gebelerde normal USG tans olan fetuslarn % 18.4'nde fetal MRG de MSS anomalileri ( AC Rossi, F Prefumo Ultrasound Obstet Gynecol, 44 (2014 )

Spinal MRI Fetal MRG, kemik spinal anomalileri olan fetuslarda spinal kordun

deerlendirilmesinde faydal

Cerrahi planlamasnda kitlelerin komuluk ilikiler ve ieriinin tanmlanmasnda kullanlyor

Omurgann kemik anomalileri nedeniyle ncelenen olgularn% 10'unda usg de grlmeyen ek spinal kord anomalileri saptand. ( von Koch CS J Ultrasound Med. 2005 )

USG : 30 hafta Spina bifida, spinal kanal

iinde kalsifikasyon MRG: Diastometomyeli

USG : 22 hafta Sakrokoksigeal

teratoma

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von Koch CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15914682https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von Koch CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15914682https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von Koch CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15914682https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von Koch CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15914682https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von Koch CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15914682https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von Koch CS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15914682

gelecek

3 D morfografi ve volm hesaplamalar

DWI ile beyin geliimini izlenmesi

DTI ile traktuslarnn grntlenmesi

BOS parsiyel oksijen basncnn noninvasiv llmesi

Spektroskopi ile doku tanma

Fonsiyonel MRG ( iitme, grme )

zet

Fetal MRG tan, ayrc tan ve ek anomalilerin grntlenmesi iin kullanyor

MSS anomalilerinde Fetal MRn doru tan oran %93 ( USG den %25 daha fazla )

Doru endikasyon ve uygun gebelik haftasnda, fetal MRG uygulamalar her 5 gebelikten 1 inde, gebelik ynetimininin, fetal prognozun ve postnatal yaklamlarn tamamen deimesine neden olur

Sabrnz iin teekkrler

KK anomalisi ?

USG: 26 hafta 6 gn Ekojenik KK MRG: NORMAL