MT Perak Modul ATS

  • Published on
    05-Dec-2015

  • View
    64

  • Download
    16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perak Add Maths SPM ATS

Transcript

<ul><li><p> ISI KANDUNGAN </p><p>Bil. Perkara </p><p>Halaman </p><p>1 Prakata </p><p>ii </p><p>2 Jawatankuasa Pembinaan Modul </p><p>iii </p><p>3 Panduan Penggunaan Modul </p><p>iv-v </p><p>4 Rekod Pelaksanaan Modul </p><p>vi </p><p> 5 Soalan Topikal &amp; Skema Jawapan </p><p> - Tingkatan 4 </p><p>- Tingkatan 5 1 71 </p><p>72 - 150 </p><p> i </p></li><li><p> PRAKATA </p><p>Salah satu daripada tujuh sasaran utama Perancangan Strategik JPN Perak 2006-2010 ialah meningkatkan kecemerlangan keputusan peperiksaan awam. Sasaran ini adalah selari dengan fungsi ke-6 Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak iaitu merancang pelaksanaan program Latih Tubi untuk kelas-kelas peperiksaan peringkat negeri. </p><p> Pelaksanaan Modul Latih Tubi Answer To Score (ATS) Matematik di sekolah akan dijadikan satu program dan data maklumat yang mampu meramal status kesediaan sekolah sebelum menghadapi peperiksaan awam di peringkat UPSR, PMR dan SPM. Dengan ini pihak sekolah akan lebih peka dan menjadikan data ini sebagai alat ukur tahap kecemerlangan Matematik di sekolah dan sebagai penanda aras kejayaan murid, guru dan sekolah dalam persiapan menghadapi peperiksan awam. Melalui dapatan awal ini, pihak sekolah akan dapat membetul dan menggerakkan jentera di sekolah melalui Panitia Matematik dan guru-guru yang terlibat dengan kelas peperiksaan awam agar dapat melakukan penambahbaikan mekanisme pengajaran dan pembelajaran di kelas sebagai langkah pengesanan awal dan merancang pecutan terakhir sebelum menjelangnya peperiksaan awam. </p><p> Modul ATS (Matematik) ini sebenarnya adalah sokongan kepada Modul WAJA 2009 yang memberi penekanan kepada pemahaman konsep P&amp;P murid dalam bilik darjah. Sebelum itu, pihak Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak juga telah melancarkan Modul WAJA (Versi 2008) yang lebih mirip kepada latih tubi Matematik untuk pelbagai peringkat kelas peperiksaan awam. Melalui rentetan modul latih tubi yang telah digubal di samping pelbagai program peningkatan profesionalisme guru yang telah dan akan dilaksanakan sama ada di peringkat JPN, PPD dan sekolah sekiranya dihayati dan dibuat perancangan yang lebih bersistematik dan bahan-bahan tersebut dimanfaatkan semaksimum mungkin di peringkat perancangan panitia, maka sewajarnya dan diharapkan semua sekolah boleh melahirkan warga yang cemerlang, gemilang dan terbilang. </p><p> Semua komuniti di peringkat JPN, PPD dan sekolah serta ibu bapa mampu mewujudkan situasi dan senario ini sekiranya kita semua mengambil semangat dan motivasi daripada gagasan YAB Perdana Menteri ke arah memastikan keperluan pelanggan dan kecemerlangan iaitu murid didahulukan dan pencapaian diutamakan. </p><p>Bidang Matematik Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak Jun 2009 </p><p>ii </p></li><li><p> JAWATANKUASA PEMBINAAN MODUL LATIH TUBI ANSWER TO SCORE (ATS) 2009 </p><p>(MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN) </p><p>PENASIHAT Tn. Hj. Rozi Bin Puteh Ismail </p><p>Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak </p><p>PENGERUSI Tn. Hj. Syed Mahizan Bin Syed Hashim Ketua Penolong Pengarah (Matematik) </p><p>Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak </p><p>PENYELARAS MODUL En. Nor Hisham Bin Fahmi </p><p>Penolong Pengarah Matematik (Kurikulum Rendah) Sektor Pengurusan Akademik </p><p>Jabatan Pelajaran Perak </p><p>PENOLONG PENYELARAS MODUL Pn. Rohaya Bt. Meor Ahmad </p><p>Penyelia Matematik (Sekolah Rendah) </p><p>KETUA PENGGUBAL MATA PELAJARAN En. Krishian a/l Gopal </p><p>PARA PENGGUBAL ITEM En. Chin Woon Woo En. Tan Teong Ghee </p><p>Pn. Zulinah Bt. Jemon Pn. Noor Laila Bt. Abdullah </p><p>Pn. Zuraini Bt. Din En. Tan Kok Cheang </p><p>En. Mohd Shafie Bin Mohd Juri En. Jamil Bin Hussain </p><p>En. Mohd Azril Bin Mohd Azlan Cik Lau Sook Hun </p><p>PARA PENYEMAK ITEM En. Kho Choong Quan </p><p>En. Noor Azam Bin Mohd Said Pn. Lisa Bt. Abu Bakar Pn. Zulinah Bt. Jemon </p><p>iii </p></li><li><p>PANDUAN PENGGUNAAN MODUL </p><p>ABSTRAK </p><p> Answer To Score Additional Mathematics merupakan modul latih tubi Additional Mathematics yang telah disediakan khusus bagi membantu murid Tingkatan 5 yang mengambil Additional Mathematics untuk membuat suatu persediaan yang menyeluruh dan berkesan sebelum menduduki peperiksaan SPM. </p><p> Modul Answer To Score Additional Mathematics berbentuk topikal dan merangkumi kesemua topik Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. </p><p> Topik-topik Tingkatan 4 : </p><p> Chapter Paper 1 Paper 2 1 Functions / / 2 Quadratic Equations / 3 Quadratic Functions / / 4 Simultaneous Equations / 5 Indices and Logaritms / 6 Coordinate Geometry / / 7 Statistics / / 8 Circular Measure / / 9 Differentiation / / </p><p>10 Solution of Triangles / 11 Index Number / </p><p> Topik-topik Tingkatan 5 : </p><p> Chapter Paper 1 Paper 2 1 Progressions / / 2 Linear Law / / 3 Integration / / 4 Vectors / / 5 Trigonometric Functions / / 6 Permutations and Combinations / 7 Probability / 8 Probability Distributions / / 9 Motion Along A Straight Line / </p><p>10 Linear Programming / </p><p> Peranan Guru yang efektif dan sambutan murid yang baik adalah diharapkan untuk menjayakan program ini. </p><p>iv </p></li><li><p>MATLAMAT : </p><p> Membantu murid membuat persediaan yang menyeluruh dan berkesan. Membantu murid meningkatkan gred pencapaian. Meningkatkan prestasi Additional Mathematics SPM 2009 dari segi kualiti dan kuantiti. </p><p>SASARAN PROGRAM : </p><p> Semua murid Tingkatan 5 yang mengambil Additional Mathematics bagi peperiksaan SPM. </p><p>TEMPOH PELAKSANAAN : </p><p> Julai hingga Oktober 2009 </p><p>PANDUAN PENGGUNAAN GURU : </p><p> Program ini perlu dilaksanakan sebagai bahan tambahan latih tubi oleh semua sekolah mengikut jadual pelaksanaannya. </p><p> Bahan perlu diperbanyakkan dan diedarkan kepada semua murid Tingkatan 5 yang mengambil Additional Mathematics. </p><p> Modul ATS Additional Mathematics berbentuk topikal dan merangkumi kesemua topik Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. </p><p> Setiap topik mengandungi soalan-soalan Kertas 1, Kertas 2 atau Kertas 1 dan Kertas 2 mengikut Jadual Analisis peperiksaan SPM 2003 2008. Soalan-soalan yang disediakan adalah mirip soalan-soalan sebenar SPM 2003 2008. </p><p> Murid-murid yang cerdas digalakkan menjawab semua soalan. Murid-murid galus boleh menjawab soalan-soalan mengikut budi bicara guru. </p><p> Skema jawapan yang disediakan merupakan suatu garis panduan bagi peruntukan markah. Skema ini telah disediakan untuk memberi suatu gambaran peruntukan markah bagi sesuatu jenis soalan kepada guru dan menggalakkan Self Assess Learning dalam kalangan murid. </p><p> Guru perlu menegaskan penyelesaian yang bersistematik dan kemahiran-kemahiran yang tertentu dalam penyelesaian sesuatu soalan yang diperuntukkan markah dalam Skema Jawapan. </p><p> Rekodkan tarikh pelaksanaan setiap topik dalam borang laporan yang disediakan. </p><p>PANDUAN PENGGUNAAN MURID : </p><p> Jawab semua soalan yang disediakan bagi setiap topik dalam Buku Latihan. Meneliti dan menghayati bahagian-bahagian dalam sesuatu penyelesaian yang diperuntukan </p><p>markah. Bekerjasama dengan guru supaya PROGRAM ATS dilaksanakan dengan jayanya. </p><p> v </p></li><li><p>REKOD PELAKSANAAN PROGRAM ATS 2009 </p><p>ADDITIONAL MATHEMATICS JPN PERAK </p><p>Nama Guru : ............................................... </p><p>Kelas : ................... </p><p>Form 4 Chapter Tarikh Perlaksanaan Catatan </p><p>1 Functions 2 Quadratic Equations 3 Quadratic Functions 4 Simultaneous Equations 5 Indices and Logaritms 6 Coordinate Geometry 7 Statistics 8 Circular Measure 9 Differentiation </p><p>10 Solution of Triangles 11 Index Number </p><p>Form 5 Chapter Tarikh Perlaksanaan Catatan </p><p>1 Progressions 2 Linear Law 3 Integration 4 Vectors 5 Trigonometric Functions 6 Permutations and Combinations 7 Probability 8 Probability Distributions 9 Motion Along A Straight Line </p><p>10 Linear Programming </p><p>vi </p></li><li><p>JABATAN PELAJARAN PERAK </p><p>ANSWER TO SCORE ADDITIONAL MATHEMATICS SPM </p><p>(SECONDARY SCHOOL) </p><p>TOPICAL EXERCISES &amp; ANSWERS (FORM 4) </p></li><li><p>CHAPTER 1 FUNCTIONS FORM 4 </p><p>1 </p><p>Diagram 1 Set BSet A</p><p>p qr 8</p><p>642</p><p>g(x)x0246</p><p>-2</p><p>k0</p><p>4</p><p>PAPER 1 </p><p>1. Diagram 1 shows the relation between set A and set B. </p><p>State (a) the range of the relation, (b) the type of the relation. [2 marks] </p><p>2. </p><p>Based on the above information, the relation between R and S is defined by the set of ordered pairs { }),(),,(),,(),,( hbfbdaba . State (a) the images of a (b) the object of b </p><p>[2 marks] 3. Diagram 2 shows the linear function .g </p><p>(a) State the value of k. (b) Using the function notation, express g in terms of x. [2 marks] </p><p>4. Diagram 3 shows the function 0,: + x</p><p>x</p><p>kxxg where k is a constant. </p><p>Find the value of k. </p><p>21</p><p>3 </p><p>x</p><p>kx + </p><p>x </p><p>Diagram 2 </p><p>Diagram 3 </p><p>{ }{ }jhfdbS</p><p>cbaR,,,,</p><p>,,</p><p>=</p><p>=</p></li><li><p>CHAPTER 1 FUNCTIONS FORM 4 </p><p>2 </p><p> [2 marks] 5. Given the function 1: + xxg , find the value of x such that 2)( =xg . </p><p> [2 marks] </p><p>6. Diagram 5 shows the graph of the function 62)( = xxf for domain 40 x . </p><p>State (a) the value of t, (b) the range of f(x) corresponding to the given domain. [3 marks] </p><p>7. Given the function 12)( += xxf and kxxg = 3)( , find (a) )2(f (b) the value of k such that 7)2( =gf [3 marks] </p><p>8. The following information is about the function g and the composite function 2g . </p><p>Find the value of a and b. [3 marks] </p><p>9. Given the function 0,21)( = xx</p><p>xf and the composite function xxfg 4)( = . Find (a) )(xg (b) the value of x when 2)( =xgf [4 marks] </p><p>10. The function h is defined as 3,</p><p>37)( +</p><p>= xx</p><p>xh . </p><p>Find (a) )(1 xh (b) )2(1h </p><p>x 4 t 0 </p><p>6 </p><p>f(x) </p><p>Diagram 5 </p><p>bxaxg : , where a and b are constant and b &gt; 0 89:2 + xxg </p></li><li><p>CHAPTER 1 FUNCTIONS FORM 4 </p><p>3 </p><p> [3 marks] </p><p>11. Diagram 9 shows the function f maps x to y and the function g maps y to z. </p><p>Determine (a) )1(1f (b) )5(gf [2 marks] </p><p>12. The following information refers to the function f and g. </p><p>Find )(1 xgf . [3 marks] </p><p>13. Given the function hxxg 3: and 21</p><p>:1 kxxg , where h and k are constants. Find </p><p>the value of h and of k. [3marks] </p><p>14. Given the function 13)( += xxh and 3</p><p>)( xxg = . Find (a) )7(1h (b) )(1 xgh [4 marks] </p><p>15. Given the function 23: xxf and 32: 2 xxg . Find (a) )4(1f (b) )(xgf [4 marks] </p><p>g f z y x </p><p>4 </p><p>1 </p><p>5 </p><p>3:15:</p><p>+</p><p>xxgxxf</p></li><li><p>CHAPTER 1 FUNCTIONS FORM 4 </p><p>4 </p><p>ANSWER (PAPER 1) </p><p>1 (a) { }8,4 1 (b) many-to-one 1 </p><p>2 (a) b , d 1 </p><p> (b) a 1 </p><p>3 (a) 2=k 1 </p><p> (b) 2)( = xxg 1 4 </p><p>3</p><p>21</p><p>21</p><p>21</p><p>=</p><p>+=</p><p>k</p><p>g </p><p>1 </p><p> 1=k 1 </p><p>5 21 =+x or 2)1( =+ x 1 </p><p> 1=x 3=x 1 </p><p>6 (a) When 0)( =xf , 062 =x 1 </p><p> 3=x </p><p> 3= t 1 </p><p> (b) Range : 6)(0 xf 1 </p><p>7 (a) (a) 5)2( =f 1 (b) (b) 7)5( =g </p><p> 7)5(3 = k 1 </p><p> 2=k 1 </p><p>8 )()(2 bxabaxg = 1 </p><p> xbaba 2+= </p><p> 92 =b and 8= aba 1 </p><p> 3=b 4=a 1 </p><p>9 (a) xxg 4)(21</p><p>= </p><p>1 </p><p> 0,81)( = xx</p><p>xg 1 </p></li><li><p>CHAPTER 1 FUNCTIONS FORM 4 </p><p>5 </p><p> (b) 2</p><p>218</p><p>1=</p><p>x</p><p>1 </p><p>81</p><p>=x 1 </p><p>10 (a) 37 =y</p><p>x 1 </p><p> 37)(1 =x</p><p>xh , 0x 1 </p><p> (b) 21)2(1 =h 1 </p><p>11 (a) 5 1 </p><p> (b) 4 1 12 </p><p>51</p><p>=</p><p>yx </p><p>1 </p><p>51)3()(1 = xxgf 1 </p><p>54</p><p>=</p><p>x </p><p>1 </p><p>13. 3</p><p>hyx</p><p>+= </p><p>1 </p><p>31</p><p>=k 1 </p><p>23</p><p>=h 1 </p><p>14. (a) 3</p><p>1=</p><p>yx </p><p>1 </p><p>23</p><p>17)7(1 ==h 1 </p><p>(b) </p><p>33</p><p>1</p><p>)(1</p><p>=</p><p>x</p><p>xgh </p><p>1 </p><p>91</p><p>=</p><p>x </p><p>1 </p><p>15 (a) </p><p>32+</p><p>=</p><p>yx </p><p>1 </p><p> 2)4(1 =f 1 (b) </p><p> 3)23(2)( 2 = xxgf 1 </p><p> 52418 2 += xx </p><p>1 </p></li><li><p>CHAPTER 10 SOLUTION OF TRIANGLES FORM 4 </p><p>58 </p><p>65</p><p>10cm12cm</p><p>Q</p><p>R</p><p>P</p><p> PAPER 2 1. </p><p>Diagram 1 shows a quadrilateral ABCD such that ABC is acute. </p><p>a ) Calculate </p><p> i ) ABC ii ) ADC </p><p> iii ) the area, in cm2, of the quadrilateral ABCD [ 8 marks] </p><p>b ) A triangle ABC has the same measurements as those given for triangle ABC but it is different in shape to triangle ABC. Sketch the triangle ABC [ 2 marks ] </p><p>2. </p><p> Diagram 2 </p><p>The Diagram 2 shows a triangle PQR. </p><p>(a) Calculate the length, in cm, of PR [ 2 marks ] </p><p>(b) A quadrilateral PQRS is then formed so that PR is a diagonal, PRS = 30 and PS = 8.2 cm. </p><p>Diagram 1 </p></li><li><p>CHAPTER 10 SOLUTION OF TRIANGLES FORM 4 </p><p>59 </p><p> Calculate the two possible values of PSR. [2 marks ] </p><p>(c) Using the acute PSR from ( b ) , calculate [ 6 marks] i ) the length, in cm, of RS </p><p>ii ) the area, in cm2, of quadrilateral PQRS. </p><p>3. </p><p>Diagram 3 </p><p>Diagram 3 shows a quadrilateral ABCD. </p><p>The area of BCD is 20cm2 and BCD is acute. Calculate </p><p>(a) BCD [ 2 marks] (b) the length in cm, of BD....</p></li></ul>