MT Perak Modul ATS

 • View
  74

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perak Add Maths SPM ATS

Transcript

 • ISI KANDUNGAN

  Bil. Perkara

  Halaman

  1 Prakata

  ii

  2 Jawatankuasa Pembinaan Modul

  iii

  3 Panduan Penggunaan Modul

  iv-v

  4 Rekod Pelaksanaan Modul

  vi

  5 Soalan Topikal & Skema Jawapan

  - Tingkatan 4

  - Tingkatan 5 1 71

  72 - 150

  i

 • PRAKATA

  Salah satu daripada tujuh sasaran utama Perancangan Strategik JPN Perak 2006-2010 ialah meningkatkan kecemerlangan keputusan peperiksaan awam. Sasaran ini adalah selari dengan fungsi ke-6 Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak iaitu merancang pelaksanaan program Latih Tubi untuk kelas-kelas peperiksaan peringkat negeri.

  Pelaksanaan Modul Latih Tubi Answer To Score (ATS) Matematik di sekolah akan dijadikan satu program dan data maklumat yang mampu meramal status kesediaan sekolah sebelum menghadapi peperiksaan awam di peringkat UPSR, PMR dan SPM. Dengan ini pihak sekolah akan lebih peka dan menjadikan data ini sebagai alat ukur tahap kecemerlangan Matematik di sekolah dan sebagai penanda aras kejayaan murid, guru dan sekolah dalam persiapan menghadapi peperiksan awam. Melalui dapatan awal ini, pihak sekolah akan dapat membetul dan menggerakkan jentera di sekolah melalui Panitia Matematik dan guru-guru yang terlibat dengan kelas peperiksaan awam agar dapat melakukan penambahbaikan mekanisme pengajaran dan pembelajaran di kelas sebagai langkah pengesanan awal dan merancang pecutan terakhir sebelum menjelangnya peperiksaan awam.

  Modul ATS (Matematik) ini sebenarnya adalah sokongan kepada Modul WAJA 2009 yang memberi penekanan kepada pemahaman konsep P&P murid dalam bilik darjah. Sebelum itu, pihak Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak juga telah melancarkan Modul WAJA (Versi 2008) yang lebih mirip kepada latih tubi Matematik untuk pelbagai peringkat kelas peperiksaan awam. Melalui rentetan modul latih tubi yang telah digubal di samping pelbagai program peningkatan profesionalisme guru yang telah dan akan dilaksanakan sama ada di peringkat JPN, PPD dan sekolah sekiranya dihayati dan dibuat perancangan yang lebih bersistematik dan bahan-bahan tersebut dimanfaatkan semaksimum mungkin di peringkat perancangan panitia, maka sewajarnya dan diharapkan semua sekolah boleh melahirkan warga yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

  Semua komuniti di peringkat JPN, PPD dan sekolah serta ibu bapa mampu mewujudkan situasi dan senario ini sekiranya kita semua mengambil semangat dan motivasi daripada gagasan YAB Perdana Menteri ke arah memastikan keperluan pelanggan dan kecemerlangan iaitu murid didahulukan dan pencapaian diutamakan.

  Bidang Matematik Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak Jun 2009

  ii

 • JAWATANKUASA PEMBINAAN MODUL LATIH TUBI ANSWER TO SCORE (ATS) 2009

  (MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN)

  PENASIHAT Tn. Hj. Rozi Bin Puteh Ismail

  Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak

  PENGERUSI Tn. Hj. Syed Mahizan Bin Syed Hashim Ketua Penolong Pengarah (Matematik)

  Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak

  PENYELARAS MODUL En. Nor Hisham Bin Fahmi

  Penolong Pengarah Matematik (Kurikulum Rendah) Sektor Pengurusan Akademik

  Jabatan Pelajaran Perak

  PENOLONG PENYELARAS MODUL Pn. Rohaya Bt. Meor Ahmad

  Penyelia Matematik (Sekolah Rendah)

  KETUA PENGGUBAL MATA PELAJARAN En. Krishian a/l Gopal

  PARA PENGGUBAL ITEM En. Chin Woon Woo En. Tan Teong Ghee

  Pn. Zulinah Bt. Jemon Pn. Noor Laila Bt. Abdullah

  Pn. Zuraini Bt. Din En. Tan Kok Cheang

  En. Mohd Shafie Bin Mohd Juri En. Jamil Bin Hussain

  En. Mohd Azril Bin Mohd Azlan Cik Lau Sook Hun

  PARA PENYEMAK ITEM En. Kho Choong Quan

  En. Noor Azam Bin Mohd Said Pn. Lisa Bt. Abu Bakar Pn. Zulinah Bt. Jemon

  iii

 • PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

  ABSTRAK

  Answer To Score Additional Mathematics merupakan modul latih tubi Additional Mathematics yang telah disediakan khusus bagi membantu murid Tingkatan 5 yang mengambil Additional Mathematics untuk membuat suatu persediaan yang menyeluruh dan berkesan sebelum menduduki peperiksaan SPM.

  Modul Answer To Score Additional Mathematics berbentuk topikal dan merangkumi kesemua topik Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

  Topik-topik Tingkatan 4 :

  Chapter Paper 1 Paper 2 1 Functions / / 2 Quadratic Equations / 3 Quadratic Functions / / 4 Simultaneous Equations / 5 Indices and Logaritms / 6 Coordinate Geometry / / 7 Statistics / / 8 Circular Measure / / 9 Differentiation / /

  10 Solution of Triangles / 11 Index Number /

  Topik-topik Tingkatan 5 :

  Chapter Paper 1 Paper 2 1 Progressions / / 2 Linear Law / / 3 Integration / / 4 Vectors / / 5 Trigonometric Functions / / 6 Permutations and Combinations / 7 Probability / 8 Probability Distributions / / 9 Motion Along A Straight Line /

  10 Linear Programming /

  Peranan Guru yang efektif dan sambutan murid yang baik adalah diharapkan untuk menjayakan program ini.

  iv

 • MATLAMAT :

  Membantu murid membuat persediaan yang menyeluruh dan berkesan. Membantu murid meningkatkan gred pencapaian. Meningkatkan prestasi Additional Mathematics SPM 2009 dari segi kualiti dan kuantiti.

  SASARAN PROGRAM :

  Semua murid Tingkatan 5 yang mengambil Additional Mathematics bagi peperiksaan SPM.

  TEMPOH PELAKSANAAN :

  Julai hingga Oktober 2009

  PANDUAN PENGGUNAAN GURU :

  Program ini perlu dilaksanakan sebagai bahan tambahan latih tubi oleh semua sekolah mengikut jadual pelaksanaannya.

  Bahan perlu diperbanyakkan dan diedarkan kepada semua murid Tingkatan 5 yang mengambil Additional Mathematics.

  Modul ATS Additional Mathematics berbentuk topikal dan merangkumi kesemua topik Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

  Setiap topik mengandungi soalan-soalan Kertas 1, Kertas 2 atau Kertas 1 dan Kertas 2 mengikut Jadual Analisis peperiksaan SPM 2003 2008. Soalan-soalan yang disediakan adalah mirip soalan-soalan sebenar SPM 2003 2008.

  Murid-murid yang cerdas digalakkan menjawab semua soalan. Murid-murid galus boleh menjawab soalan-soalan mengikut budi bicara guru.

  Skema jawapan yang disediakan merupakan suatu garis panduan bagi peruntukan markah. Skema ini telah disediakan untuk memberi suatu gambaran peruntukan markah bagi sesuatu jenis soalan kepada guru dan menggalakkan Self Assess Learning dalam kalangan murid.

  Guru perlu menegaskan penyelesaian yang bersistematik dan kemahiran-kemahiran yang tertentu dalam penyelesaian sesuatu soalan yang diperuntukkan markah dalam Skema Jawapan.

  Rekodkan tarikh pelaksanaan setiap topik dalam borang laporan yang disediakan.

  PANDUAN PENGGUNAAN MURID :

  Jawab semua soalan yang disediakan bagi setiap topik dalam Buku Latihan. Meneliti dan menghayati bahagian-bahagian dalam sesuatu penyelesaian yang diperuntukan

  markah. Bekerjasama dengan guru supaya PROGRAM ATS dilaksanakan dengan jayanya.

  v

 • REKOD PELAKSANAAN PROGRAM ATS 2009

  ADDITIONAL MATHEMATICS JPN PERAK

  Nama Guru : ...............................................

  Kelas : ...................

  Form 4 Chapter Tarikh Perlaksanaan Catatan

  1 Functions 2 Quadratic Equations 3 Quadratic Functions 4 Simultaneous Equations 5 Indices and Logaritms 6 Coordinate Geometry 7 Statistics 8 Circular Measure 9 Differentiation

  10 Solution of Triangles 11 Index Number

  Form 5 Chapter Tarikh Perlaksanaan Catatan

  1 Progressions 2 Linear Law 3 Integration 4 Vectors 5 Trigonometric Functions 6 Permutations and Combinations 7 Probability 8 Probability Distributions 9 Motion Along A Straight Line

  10 Linear Programming

  vi

 • JABATAN PELAJARAN PERAK

  ANSWER TO SCORE ADDITIONAL MATHEMATICS SPM

  (SECONDARY SCHOOL)

  TOPICAL EXERCISES & ANSWERS (FORM 4)

 • CHAPTER 1 FUNCTIONS FORM 4

  1

  Diagram 1 Set BSet A

  p qr 8

  642

  g(x)x0246

  -2

  k0

  4

  PAPER 1

  1. Diagram 1 shows the relation between set A and set B.

  State (a) the range of the relation, (b) the type of the relation. [2 marks]

  2.

  Based on the above information, the relation between R and S is defined by the set of ordered pairs { }),(),,(),,(),,( hbfbdaba . State (a) the images of a (b) the object of b

  [2 marks] 3. Diagram 2 shows the linear function .g

  (a) State the value of k. (b) Using the function notation, express g in terms of x. [2 marks]

  4. Diagram 3 shows the function 0,: + x

  x

  kxxg where k is a constant.

  Find the value of k.

  21

  3

  x

  kx +

  x

  Diagram 2

  Diagram 3

  { }{ }jhfdbS

  cbaR,,,,

  ,,

  =

  =

 • CHAPTER 1 FUNCTIONS FORM 4

  2

  [2 marks] 5. Given the function 1: + xxg , find the value of x such that 2)( =xg .

  [2 marks]

  6. Diagram 5 shows the gr