Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Hakkında

 • Published on
  16-Mar-2016

 • View
  49

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mhendislik ve Temel Bilimler Veri Taban Hakknda. Mhendislik ve Temel Bilimler Veri Taban hazrlama oluturma almalarna 1992 'de balanmtr. Veri tabannn ilk yllarnda dergi seim ve deerlendirme kriterleri uygulanmamtr . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Mhendislik ve TemelBilimler Veri TabanHakknda

 • Mhendislik ve Temel Bilimler Veri Taban hazrlama oluturma almalarna 1992'de balanmtr.

  Veri tabannn ilk yllarnda dergi seim ve deerlendirme kriterleri uygulanmamtr. Veri Tabannda 1992-1995 yllar arasnda 236 dergiden toplam 4031 makale indekslenmitir.

  1996-1999 yllar arasnda TR-DOK'tan ULAKBM'e gei srecinde veri taban ilemleri bir sre yavalamtr.

 • Sz konusu yllara ait dergilerin veri giri ilemlerinin tamamlanmas amacyla veri tabannda hali hazrda geriye dnk indekslemeler de devam etmektedir.

  2001 ylndan itibaren veri tabanna alnacak dergilerin belirlenmesinde deerlendirme kriterleri uygulamasna geilmitir.

  Kriter uygulamas nedeniyle veri tabanna seilen dergilerde azalma olmutur.

 • Mhendislik veri tabannda indeksleme ilemlerinde JICST (Japan Information Center of Science and Technology) tezarusundan yararlanlmaktadr.

  ndekslemeler konu uzmanlar tarafndan gerekletirilmekte ve JICST terimlerine Trke karlklar verilmektedir.

  ndeksleme ilemlerinde tezarusta yer almayan terimler konu uzmanlar tarafndan serbest terim (Trke ve ngilizce) olarak verilmektedir.

 • Veri tabannda bugne kadar 13401'i JISCT terimi (Trke), 6813'i ise serbest terim olmak zere 20.000'i akn terim girii yaplmtr.

  Mhendislik ve Temel Bilimler Veri Taban'nda 10 bin'in zerinde makalenin veri girii yaplmtr.

  Bu makalelerin 8 bin zerinde bir ksmnn indekslemesi, 4 bin civarnda bir ksmnn ise z giri ilemleri tamamlanmtr.

 • Mhendislik ve TemelBilimler Veri Taban KuruluProf.Dr. Emin za Kurul BakanHacettepe niversitesi

  Prof.Dr. . Hakk DemirelHacettepe niversitesi

  Prof.Dr. Hitay zbayBilkent niversitesi

  Prof.Dr. Erdin BozkurtOrta Dou Teknik niversitesiMeral Dou KoordinatrUzman, ULAKBM

  Nihan ErtrkBauzman, ULAKBM

  Zafer KanburBauzman, ULAKBMKurul, dergi deerlendirmede kriterlerini yeniden belirleme ve bu kapsamda dergilerin yeniden deerlendirilmesi grevini yaklak K yldr srdrmektedir.

 • Dergi Deerlendirme Kriterleri(A) Konu Kapsam

  (B) n Deerlendirme

  1. Hakemli Deerlendirme Sistemi 2. zler, Anahtar Kelimeler, Yazm Kurallar

  (C) Nitel Deerlendirme

  (D) Derginin ULAKBM'e letilmesi

 • (A) Konu Kapsam

  Dergi, Mhendislik ve Temel Bilimler Veri Taban (MTBVT) konular kapsamnda ve bilimsel ierikte olmaldr.

  Dergi kapsam, birbirleriyle ilgili bilim dallarnda konu btnlne sahip zgn makalelerden olumaldr.

  Derginin ama ve ierii ilk sayfalarda yer almaldr.

 • Mhendislik ve Temel Bilimler Veri Taban Konu Kapsam Astronomi Bilgisayar evre Deniz Bilimleri Elektrik-Elektronik Endstri Fizik Haritaclk HavaclkAstronomi naat Kimya Maden Makine Matematik Metalurji Mimarlk Nkleer Petrol Tekstil Yerbilimleri

 • (A) Konu KapsamKonu BtnlDergi kapsam, birbirleriyle ilgili bilim dallarnda konu btnlne sahip zgn makalelerden olumaldr.... Mhendisli-Mimarlk Fakltesi DergisiKonya li Hastane Atksularnn KarakterizasyonuKonya Ana Tahliye Kanal Su ve Sedimentlerinde Poliklorlu Bifenil (PCB) Bileiklerinin BelirlenmesiTurbo Kodlarn Yatay Snmlemeli Kanallardaki Performansnn eitleme ve Birletirme Teknikleri ile GelitirilmesiTayc Sistemi erevelerden Oluan Yaplarn Tama Matrisi ve Dinamik Matris Yntemleriyle Birinci ve kinci Mertebe Dinamik AnaliziStress Analysis of Circular Plates by the Harmonic Differential Quadrature (HDQ) MethodThe Computation of the Times of Daily Prayer in Muslim World Through the Knowledge of Spherical Astronomy and a ProgramMarmaris (Mula) Peridotitinin Petrografik Ve Petrokimyasal zellikleriKayadibi (Elmada-Ankara) Serpantinitlerinin Jeolojisi Ve Hidrotermal AlterasyonlarKentsel Arayzlerin Dzenlenmesine Ynelik Analitik Bir ereve

 • (A) Konu KapsamKonu BtnlDergi kapsam, birbirleriyle ilgili bilim dallarnda konu btnlne sahip zgn makalelerden olumaldr.... Fen Bilimleri DergisiPhonon Dispersion Of Fe-18%Cr-10%Mn-16%Ni And Fe-18%Cr-12%Ni-2%Mo Alloys Tanmlanm Veya llm Dalga ekilleri in Bir Harmonik AnalizrBaraj Dolgularnda Kullanlan Doal Malzemenin Seim Kriterleri Ve Limit Amnn Douraca TehlikelerSonlu Elemanlar Yntemi le Kompozit Bir Plaktaki Yer Deitirme Ve Gerilme AnaliziStep Veri Dnm Formatnda 3 Boyutlu Para TemsiliVorteks Tpnde Akkan Olarak Hava Oksijen Karbondioksit Azot Ve Argon Kullanlarak IstmaSoutma Scaklk Performanslarnn Deneysel Olarak KarlatrlmasYapay Sinir A (Ysa) Kullanarak Titreim Tabanl Makina Durum zlemesi Ve Hata Tehisi7 Kentsel Rayl Tama zerine Bir nceleme (stanbul rnei)Unified Formulation Of J-Integral For Common Crack Types Using Genetic Programming Genetik Algoritma Yntemiyle Internet Eriim Kaytlarndan Bilgi karlmas Mekatronik Tabanl Bir Hidrofor Sistemi Analizi

 • (A) Konu KapsamerikDergi kapsam, birbirleriyle ilgili bilim dallarnda konu btnlne sahip zgn makalelerden olumaldr.... Dergisi (Meslek Odas Dergisi)Reklam HaberDuyurularSyleiResmi GazeteResmi YazlarKanun ve Ynetmeliklerube EtkinlikleriMesleki Kazanmlar (kimi kurumlardan gelen ve ilgili meslein belli etdler vb etkinliklerde yetkili klndn bildiren yazlar)Basndaki Haberler.....

 • (A) Konu KapsamDerginin Ama ve eriiDerginin amac WEB sayfas, derginin kapak ve/veya ilk sayfalarnda bir yerde ak bir ekildeHangi konu(lara) hitap edecei aka belirtilmeliMakale yayn trleri (orijinal aratrma/inceleme, Derleme, eviri, tarma-cevap, vs...)Yayn aral (ylda ka kez yaynland?)The Turkish Journal of Earth Sciences is a publication of the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBTAK). It was originallyestablished in 1976 and has been published since then. It is the continuation of the former TBTAK Doa Journal. The Turkish Journal of Earth Sciences is an international English-language journal for the publication of significant original research and comprehensive reviews in all fields of the Earth and Planetary sciences, such as geology, geophysics, geochemistry, palaeontology, oceanography, petrology, mineralogy, and mineral deposits research. It provides a medium for interdisciplinary papers that would be of interest to many different specialists. In addition to original and review articles, the journal also publishes discussions of papers which have already appeared in the Journal. Book reviews are welcome. There are no page charges for papers published in the Journal.

 • (B) n Deerlendirme

  Dergi, Kltr ve Turizm Bakanlndan ISSN numaras alm olmaldr.

  ISSN numaras derginin d kapanda ve i kapakta belirtilmi olmaldr.

  Derginin ad ak ekilde yazlmal, yayn aral ve yayn tarihi bilgileri i kapakta belirtilmelidir.

  Derginin yazma adresi ve iletiim (tel ve e-posta), editr, yayn kurulu bilgileri gncel olmal ve dergide ak bir ekilde belirtilmelidir.

 • (B) n Deerlendirme

  Dergi MTBVT'ye bavurduu tarihte en az iki tam yldr yaymlanmakta olmaldr. Dergi, beyan edilen yayn aralnda dzenli olarak yaymlanmaldr. Ylda en az iki say karlmaldr. Periyodik!

  Dergilerde Birleik Say basm yaplmamaldr!

  Dergilerde Hakemli Deerlendirme Sistemi bulunmaldr.

 • (B) n Deerlendirme Birleik Say:

  1. Sklk: ne kadar sklkla birleki say yaynlanyor ve o yl iindeki kan saylara oran nedir?2. NEDEN?Gelen yayn saysnn yetersiz olmas m?Konu Btnl: belli bir konuda hazrlanm bir zel say ve/veya tematik bir makaleler dizini mi?3. Nasl bir birleik say olduu:rnein: 37/2 (2007) 38/1 (2008)

 • (B1) Hakemli Deerlendirme Sistemi

  Dergide, ayrntl/bilimsel raporlamaya dayal bir hakem sistemi ve yayn kurulu olmaldr. Derginin hakemli olduu "...hakemli bir dergidir" eklinde bir ibareyle i kapakta belirtilmelidir.

  Her makale en az iki hakem tarafndan deerlendirilmi olmaldr: ki hakemin grlerinin birbiriyle elimesi durumunda nc bir hakemin gr alnmaldr.

  Hakem deerlendirme raporlar, MTBVT Oluturma Kurulu tarafndan ilgili yl ierisinde denetlenmesine olanak verebilecek ekilde sakl tutulmaldr.

 • (B) n DeerlendirmeYayn Kurulu

  Konu: Dergide yaynlanmas olas makallerin konularna hitap edecek eitlikte mi?

  Adres: kurulu oluturan biliminsanlarnn grev yaptklar kurumlar ayn niversite/kurum?

  Nasl seildikleri: rnek; Mhendislik-Mimarlk Fakltesi Dergisi faklte iindeki herbir blm temsilen birer kurul yesi mi? Bir niversite ve/veya fakltede mi younlayor?

  Uluslararas nitelii: Dergi ad yeterli mi?Journal of ....Ama bir tane lke dndan isim yok!

 • (B2) zler, Anahtar Kelimeler,Yazm Kurallar

  Trke makalelerde ngilizce, ngilizce makalelerde Trke, Balk/Title, z/Abstract bulunmasna ve dil yanllar olmamasna zen gsterilmelidir Makalelerde, Trke ve ngilizce uygun Anahtar Szckler bulunmaldr. Makalelerde, tm yazarlarn adlar ve alt kurulu bilgileri ile iletiim kurulacak yazarn e-posta adresi ak bir ekilde belirtilmelidir.Dergide makale Yazm ve Kaynak Gsterme Kurallar belirtilmelidir. Makaleler kurallara uygun yazlm olmal, yararlanlan kaynaklar, ilgili makalenin sonunda eksiksiz bir ekilde Kaynaka listesi olarak verilmelidir.

 • (B2) zler, Anahtar Kelimeler,Yazm KurallarDLTrke makalelerde ngilizce, ngilizce makalelerde Trke, Balk/Title, z/Abstract bulunmasna ve dil yanllar olmamasna zen gsterilmelidir!

  zellikle ngilizce balk, z, anahtar szcklerde nemli problemler var (tercmeden kaynaklanyor!)

  ngilizce balk, z, anahtar szcklerGeniletilmi zetDerginin tantlmasHerkes tarafndan okunmasAtf almasDeiik lkelerden makale gelmesine zemin hazrlamas ve uluslararas boyut kazanmas

 • (B2) zler, Anahtar Kelimeler,Yazm KurallarFormatzelikle ayn say ierisindeki makalelerve/veya deiik saylar arasndaki uyum!

  Balk: Byk/Kk Harf uygulamalarAdres: Kimi makalelerde ak/tam adres, kimilerinde ksaltlm adres kullanlmas; posta kodu, e-posta adresi, .....Anahtar Kelimeler: iyi seilmeli kolay ulam salamal, [, ; veya boluk] zellikle bu makalelere ilgilenlerin kolay ulamasna yardmc olacak ekilde seilmeli; zellikle JISCT terimlerinin kullanlmasna zen gsterilmeli (indeklemesi ve arama srasnda kolay bulunmas iin)

 • (B2) zler, Anahtar Kelimeler,Yazm KurallarFormatzelikle ayn say ierisindeki makaleler arasndakive deiik saylar arasndaki uyum!

  Kaynaklar: ok problem var!Metin iindeki uygulamalar (vd., vd. ve &)Metin sonundaki kaynaklarn eksik verilmesiMetin sonundaki kaynaklarn formatnda uyumsuzluklar (ayn makale iinde!)TarihDergi ismiSayfa numaralarYazar isimleri (Byk/Kk harf!)ve, & , . ; italik bold vb kullanmlarda uyumsuzluklar

 • (C) Nitel Deerlendirme

  Dergide zgn Aratrma makaleleri arlkta olmaldr. Derginin Bilimsel deeri MTBVT Kurulu tarafndan belirlenen ltlere uygun olmaldr. Derginin Editoryal nitelikleri MTBVT Kurulu tarafndan belirlenen ltlere uygun olmalDergide dil ve yazm hatalar olmamaldr. Hakem Raporlar yeterli ayrnt ve bilimsellikte olmaldr. Dergide yayn etiine uyulmaldr. Tm dergiler her yl sonunda Kurul tarafndan yeniden deerlendirilmektedir.

 • (C) Nitel Deerlendirmezgn Makale

  Yayn trleri ve dergideki arl nemli: zellikle orijinal aratrma/inceleme makalelerin yayn yl iindeki toplam makale says iindeki arl kabul edilebilir bir oranda olmaldr.

  Baka dergilerde yaynlanm makaleler (eviri de olsa) yaynlanmamaldr.

  Derleme makaleler zellikle hot topic konularna ynelmeli, dergiye atf getirecek nitelikte olmaldr

  Dergide yaynlanm makaleler hakknda,

  Tartma-Cevap tr yazlara izin verilmelidir.

 • (C) Nitel DeerlendirmeEditoryal Nitelikleri

  Makaleler iyi bir edit ileminden geiyor mu? Editr grevlerini yerine getiriyor mu?

  Makaleler arasndaki format uyumu!Saylar arasndaki format uyumu!ekiller! ak, dzenli ve okunakl olmal!Dil! Gerekirse uzman yardm alnmal!Dergi Yazm Kurallarnn eksiksiz uygulanmas!...rnek ..... Dergisi!

 • (C) Nitel Deerlendirme

  Bilimsel deerini lmek iin dergiyi konu uzmanlarna gnderip, ayrntl rapor istemek [eer konu btnl yok ise bu aamada sorun yaanacaktr]

  Yazarlarn adres dalmlar: derginin yaynland niversite adresli makaleler ile dier adreslerin oran

  Herbir saydaki sayfa says: ok farkllklar sunuyor mu?

 • (D) Derginin ULAKBM'e letilmesi

  Dergiler, yayn tarihinden itibaren 6 ay iinde 2 basl ve 1 elektronik kopya halinde gnderilmelidir.

  Elektronik kopya, ULAKBM tarafndan belirlenen standart formata uymal ve kaytlar hatasz olmaldr.

 • lke koullar nemli?Dergicilikbir ekip iiAlt yap isterDnyada sreli yaynclk anlaynda yeni bir dnem yaanmakta 2009da bu balamda kriterler yeniden gzden geirilecektir!

Recommended

View more >