MUNICIPIUL BUCURESTI ANEXA 1 b CONSILIUL LOCAL 1b 2010.pdf · Cheltuieli de expertiza, ... 3Aplicatie…

 • Published on
  23-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Page 1 of 26

  MUNICIPIUL BUCURESTI ANEXA 1 bCONSILIUL LOCAL SECTOR 6

  mii leiU.M. Valoarea

  C 32.874a. Achizitii de imobile 8.854b. Dotari independente 6.540c. 16.132

  d. 1.348

  e. 0

  Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

  * 9.349

  PRIMARIE 6.497SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE 892ADMINISTRATIA SCOLILOR 1.960PRIMARIE 6.497

  a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independente 9251 Soft 635

  LISTA pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

  defalcate pe categorii de bunuri, pentru anul 2010 finantate din bugetul local

  Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii Canti-tate

  Pretunitar

  Alte cheltuieli de investitii, TOTAL

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

  51.02 -AUTORITATI PUBLICE TOTAL, din care:

 • Page 2 of 26

  U.M. ValoareaNominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii Canti-tate

  Pretunitar

  2 Diagnosticare audit si consultanta privind infrastructura software, hardware si infrastructura de comunicatii 1003 Proiect finantat PODCA Axa 1.1.3 "Comunitate activa in Sectorul 6" 304 Proiect finantat PODCA Axa 1.1.3 "Sistem informatic integrat de gestiune a serviciilor sociale in Sectorul 6" 305 30

  6 Container buc. 2 35,00 707 Pistoale tranchilizante buc. 2 2,50 58 Suita de aplicatii UNITEL 25c. 5.572

  1 Modificare PUZ PS6 522 PT Interoperabilitatea aplicatiilor din Primarie si institutii subordonate pentru imbunatatirea serviciilor publice 5

  3 500

  4 1.000

  5 500

  6 Servicii de optimizare a lichiditatilor financiare necesare derularii proiectelor de investitii ale Primariei Sector 6 3.0007 200

  8 60

  9 60

  10 Intocmire cerere de finantare si memorii tehnice in vederea accesarii grandului E.L.E.N.A 45

  11 Studiu topo de detaliu (ridicari topo xyz) pentru reteaua stradala din zona Lacul Morii-Virtutii-Uverturii-Ajustorului 75

  12 75

  Proiect finantat PODCA Axa 2.1.2 "Un sistem de Management Integrat Calitate-Mediu_Securitatea informatiilor in sprijinul cresterii calitatii si eficientei serviciilor publice oferite de Primaria sectorului 6"

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

  Servicii de consultanta si proiectare in vederea intocmirii documentelor necesare finantarii din fonduri structurale pentru Programul Operational Regional - Axa prioritara 1: sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestereServicii de consultanta si proiectare in vederea intocmirii documentelor necesare finantarii din fonduri structurale pentru Programul Operational Regional - Axa prioritara 2: imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transportServicii de consultanta si proiectare in vederea intocmirii documentelor necesare finantarii din fonduri structurale pentru Programul Operational Regional - Axa prioritara 5 - dezvoltarea durabila si promovarea turismului

  Transpunere proiecte de urbanism ale Sectorului 6 - municipiul Bucuresti - regulamente, proiectie 3D si integrare platforma navigare virtualaIntocmire Studiu de Fezabilitate reabilitare termica sediul Primariei sector 6, inclusiv instalatie de incalzire-climatizare din surse de energie verdeIntocmire Proiect Tehnic reabilitare termica sediu Primarie sector 6, inclusiv instalatie de incalzire-climatizare din surse de energie verde

  Intocmire documentatie cadastrala pentru 39 de strazi din zona Lacul Morii-Virtutii-Uverturii-Ajustorului, in vederea intabularii acestora in cartea funciara

 • Page 3 of 26

  U.M. ValoareaNominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii Canti-tate

  Pretunitar

  d. 0

  e. 0

  SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE 892a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independente 8921 Imprimanta (10 din contract 2009) buc. 20 2,80 562 Softuri si licente 503 Aplicatie software impozite si taxe buc. 4304 Aer conditionat buc. 10 3,00 305 Generator buc. 1 566 Infochiosc (unul din contract 2009) buc. 5 54,00 270c. 0

  d. 0

  e. 0

  1 Consultanta accesare fonduri europene 70ADMINISTRATIA SCOLILOR 1.960

  a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independente 4851 Software urmarire contracte buc. 1 362 Software furnizori, urmarire plati si dispozitii bugetare buc. 1 403 Aplicatie on line a situatiilor financiar-contabile buc. 1 404 Cofinantare proiect "E-Comunicare Edu6 -Ro" (HCL171/06.11.2008) buc. 1095 buc. 15

  6 Cofinantare "Imbunatatirea infrastructurii scolare a Colegiului tehnic Gh. Asachi" (HCL 243/12.11.2009) buc. 245

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitiiCheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

  Cofinantare proiect "Module de pregatire in domeniile in care personalul Administratiei Scolilor Sector 6 isi desfasoara activitate" (HCL 260/15.12.2009)

 • Page 4 of 26

  U.M. ValoareaNominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii Canti-tate

  Pretunitar

  c. 127

  1 Studiu de fezabilitate in vederea consolidarii, modernizarii, extinderii Gr. Scolar "Ghe. Asachi" 502 Studiu de fezabilitate in vederea consolidarii, modernizarii, extinderii Colegiul Nat. "E. Cuza" 503 Expertiza tehnica in vederea mansardarii la Gradinita 230 94 Expertiza tehnica in vederea mansardarii la Gradinita 57 95 Expertiza tehnica in vederea mansardarii la Gradinita 272 9

  d. 1.348

  1 Consolidare cantina Liceul "M Eliade" (HCL 96/26.05.2009) 5502 Reabilitare camin Liceul "M. Eliade" 3783 Expertiza tehnica in vederea consolidarii la Gradinita 208 204 Consolidare cladire Gradinita nr.230 400e. 0

  * 125

  PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR 125a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independente 1251 Accesorii motopompe buc. 1 50,00 502 Accesorii la completul de salvare de la inaltimi cpl. 1 25,00 253 Rulota cu dotari specifice pentru prim ajutor si punct comanda buc. 1 50,00 50c. 0

  d. 0

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor61.02.05 -ORDINE PUBLICA TOTAL, din care:

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

 • Page 5 of 26

  U.M. ValoareaNominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii Canti-tate

  Pretunitar

  e. 0

  * 495

  UNITATI DE INVATAMANT 495a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independente 4951 Hota buc. 5 42,00 2102 Plita buc. 5 57,00 285c. 0

  d. 0

  e. 0

  * 3.465

  PRIMARIE 650a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independente 0c. 650

  1 P.T. "Asigurarea sigurantei publice in Cartierele Drumul Taberei si Militari" 1252 P.T. "Modernizare urbanistica: strazi, trotuare, parcari in cartierul drumul Taberei, zona 1" 1253 P.T. " Modernizare urbanistica : strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari, zona 1" 1254 P.T. "Constructie parcare supraterana in cartierul Militari, zona 1" 1255 P.T. "Modernizare urbanistica:spatii verzi in cartierul Drumul Taberei, zona 1" 756 P.T. "Modernizare urbanistica: spatii verzi in cartierul Militari, zona 1" 75

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor65.02 INVATAMANT TOTAL, din care:

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE TOTAL, din care:

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

 • Page 6 of 26

  U.M. ValoareaNominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii Canti-tate

  Pretunitar

  d. 0

  e. 0

  ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA 2.815a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independente 2.0451 Motounelte buc. 20 3,00 602 Motofierastrau buc. 12 5,00 453 Tub oxigen si acetilena buc. 6 2,50 154 Autogunoiera buc. 1 4835 Ciocan demolator hidraulic buc. 1 506 Furca paleti buc. 1 97 Trusa scule buc. 2 3,00 68 Freza de zapada buc. 5 9,00 459 Aspirator parcuri buc. 5 16,00 80

  10 Aranjament ornamental stradal dendro-floricol buc. 300 4,00 1.20011 Subansamblu hidraulic si electric fantana arteziana set 1 52,00 52c. 770

  1 95

  2 90

  3

  654

  400

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

  Intocmire documentatie analiza economica-financiara si strategica conform H.G. 28/09.01.2008 si conform Ghidului Solicitantului pentru POR axa 1.1 pentru amenajare cartier Dr.Taberei- zona delimitata de str. Raul Doamnei, prel.Ghencea, str. V.Oltului, Bd. Timisoara, str. Brasov cu Bd. Dr.TabereiIntocmire documentatie analiza economica-financiara si strategica conform H.G. 28/09.01.2008 si conform Ghidului Solicitantului pentru POR axa 1.1 pentru monitorizare video Parc Drumul Taberei

  Elaborare PIDU in vederea depunerii documentatiei pentru accesarea Programului Operational Regional - Axa 1.1amenajare cartier Dr.Taberei - zona delimitata de str. Raul Doamnei, prel.Ghencea, str. V.Oltului, Bd.Timisoara, str. Brasov cu Bd.Dr.TabereiDocumentatie tehnico-economica pentru accesare fonduri nerambursabile pentru implementarea unui sistem de colectare selectiva PET, sticle, metal, hartie, etc.

 • Page 7 of 26

  U.M. ValoareaNominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii Canti-tate

  Pretunitar

  560

  6 S.F. pentru lucrari de modernizare locuri de joaca si amenajare peisagistica, cartier Dr. Taberei 207 S.F. pentru lucrari de amenajare fantana arteziana pe scuar central Bd. Iuliu Maniu zona Metrou Politehnica 208 S.F. pentru lucrari de amenajare fantana arteziana pe scuar central Bd. Iuliu Maniu zona Piata Gorjului 20

  d. 0

  e. 0

  * 9.704D.G.A.S.P.C. 9.200CAMINUL DE BATRANI 0CRESE 127ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 377D.G.A.S.P.C. 9.200

  a. Achizitii de imobile 8.8541 Achizitie Sediu D.G.A.S.P.C. Sector 6 - str.Cernisoara nr.38-40 8.854

  b. Dotari independente 3461 Soft buc. 2002 Containere buc. 4 36,50 146c. 0

  d. 0

  e. 0

  CAMINUL DE BATRANI 0a. Achizitii de imobile 0

  Studiu de fezabilitate pentru modernizarea retelelor electrice, retelelor de iluminat public, pietonal, arhitectural si ornamental in zona acces sector 6 dinspre autostrada A1

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA TOTAL, din care:

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

 • Page 8 of 26

  U.M. ValoareaNominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii Canti-tate

  Pretunitar

  b. Dotari independente 0c. 0

  d. 0

  e. 0

  CRESE 127a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independente 541 Casuta I buc. 4,00 242 Casuta II buc. 4,00 30c. 73

  1 Studii de fezabilitate - Mansardare crese 30

  2 Proiectare - Mansardare crese 43

  d. 0

  e. 0

  ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 0a. Achizitii de imobile 0b. Dotari independentec.

  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

  Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

  Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate inve...

Recommended

View more >