Ngân Hàng Câu Hỏi NV Trực NOC

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    173

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>TNG CNG TY VIN THNG QUN I CNG TY VIN THNG VIETTEL</p> <p>CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc</p> <p>B NGN HNG CU HI N TP THI NNG LNG NV KT I NM 2009I. II.M T CNG VIC 10 KIN THC CHUYN MN NGHIP V:</p> <p>A. Trc nghimCu Ni dung cu hi GSM l vit tt ca A. Global System for Mobile Technology B. Global System for Mobile Communications C. Global Shared Memory D. General System for Mobile Communications Tn s lm vic ca h thng GSM l: a) 800 v 1800 Mhz b) 800, 900, 1800 v 1900 Mhz c) 900, 1800, 1900 Mhz d) 900, 1800 MHz Mt knh sng mang GSM c rng a) 200 KHz. b) 45 MHz. c) 200 MHz. d) 35 MHz. iu ch trong GSM l a. QPSK b. 64QAM c. GMSK d. PSK K thut truy nhp trong GSM? A. TDMA B. FDMA C. CDMA D. A v B. Bng tn s dng ca P-GSM 900 ng ln l: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. Bng tn s dng ca P-GSM 900 ng xung: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. p n Mc </p> <p>Cu 1</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 2</p> <p>b</p> <p>3</p> <p>Cu 3</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 4</p> <p>c</p> <p>2</p> <p>Cu 5</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 6</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 7</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 8</p> <p>Bng tn s dng ca GSM 1800 ng ln l: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Bng tn s dng ca GSM 1800 ng xung: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Khong cch gia tn s ng ln v tn s ng xung trong GSM 900 l bao nhiu ? a) 25 MHz b) 35 MHz c) 45 MHz d) 95 MHz Khong cch gia tn s ng ln v tn s ng xung trong GSM1800 l bao nhiu ? a) 35 MHz b) 45 MHz c) 90 MHz d) 95 MHz S knh trong bng tn GSM1800 l a) 124. b) 243. c) 364. d) 373. S knh trong bng tn GSM900 l a) 32 b) 64 c) 124 d) 128 Vic m ha thoi c thc hin u: a) MS v TRC. b) BSC v TRC. c) MSC v MS d) Tt c u sai Giao thc kt ni gia MS v BTS s dng giao thc bo hiu a) MAP. b) LAPDm. c) LAPD. d) BSSAP. Giao thc kt ni gia BSC v MSC s dng giao thc bo hiu a) MAP. b) ISUP. c) LAPD. d) BSSAP.</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 9</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 10</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 11</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 12</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 13</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 14</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 15</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>Cu 16</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 17</p> <p>Chuyn mch knh thoi trong thng tin di ng c thc hin ti a) BSC. b) HLR. c) MSC. d) BTS. Chc nng chnh ca BSC a) Qun l ti nguyn v tuyn. b) Bo hiu v pha MSC v BTS. c) Gim st, bo dng. d) Tt c chc nng trn. Mt TRE khi pht sng ch bnh thng (Fullrate) c th p ng ti a bao nhiu cuc gi ng thi: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 Mt lung E1 c bao nhiu TimeSlot a) 8 b) 32 c) 64 d) 128 Loi lung truyn dn c bn s dng cho vic kt ni t BTS v BSC l g ? a. T1 b. E1 c. STM1 d. FE Mt lung STM1 bng bao nhiu lung E1 ? a. 32 b. 31 c. 64 d. 63 Cng ngh GPRS thuc th h no a) 2G. b) 2.5G. c) 2.75G. d) 3G. Khi MS i ra khi vng ph sng ri quay li vng ph sng c m cha ht thi gian update nh a) LU nh k. b) LU attach/detach. c) LU nomal. d) Khng lm g c. Cc MS thuc vng no s cng nhn c bn tin paging a) MS cng MSC. b) MS cng CI. c) MS cng LAC. d) MS cng BSC.</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 18</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 19</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 20</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 21</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 22</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 23</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 24</p> <p>d</p> <p>3</p> <p>Cu 25</p> <p>c</p> <p>3</p> <p>Cu 26</p> <p>Cc phn t chnh trong mng di ng gm c: a) BTS, BSC, MSC b) BTS, BSC, TRAU, PCU, MSC/VLR, HLR c) BTS, BSC, TRAU, PCU,MSC/VLR, HLR,Truyn dn. d) BTS,BSC,PCU,HLR,MSC/VLR. Giao din gia BTS v BSC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Giao din gia MS v BTS c gi l giao din g a) Giao din Um b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din RSL Giao din gia BSC v TC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Giao din gia TC v MSC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Mc ch ca vic thu phn tp l g: a) thu c tn hiu tt hn b) tit kim cng sut thu/pht ca BTS c) tit kim cng sut thu/pht ca MS d) Tt c u ng Tc ca knh Haft Rate (Bn tc) l bao nhiu? a. 6,5Kbps b. 10Kbps c. 6,7Kbps d. 13Kbps Tc ca knh Full Rate (Ton tc) l bao nhiu? a. 6,5Kbps b. 10Kbps c. 6,7Kbps d. 13Kbps BTS kt ni trc tip n a) BSC b) TRAU c) PCU d) MSC</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 27</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 28</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 29</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 30</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 31</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 32</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 33</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 34</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 35</p> <p>BTS kt ni vi BSC c th dng cc loi truyn dn no a) Viba b) Quang c) V tinh d) Tt c u ng Mt trm thu pht sng (BTS) cu hnh 2/2/2 hot ng ch Full Rate, mi sector ch khai ring 1 timeslot (TS) dng cho SDCCH. Cng lc BTS ny c th phc v cho: a) 48 thu bao b) 47 thu bao c) 45 thu bao d) 42 thu bao Trong khung PCM giao din Abis, tn hiu O&amp;M thng c khai bo trn timeslot no? a. 0 b. 16 c. 30 d. 31 Lung vu hi abis 2 c tc dng a. Gip share ti trn lung abis 1 b. C tc dng d phng, khi lung abis 1 b li trm vn pht sng bnh thng. c. a, b u ng d. a, b u sai Mt MS mun thc hin cuc gi th knh u tin MS s s dng l a. RACH b. SDCCH c. TCH d. BCCH Trn khung PCM giao din Abis, vi mt BTS c cu hnh 4/4/4 th s timeslot s dng cho lu lng TCH ca tt c TRX l a. 24 b. 12 c. 36 c. 32 Khi s dng b kt hp Combiner kt ni 2 TRX th cng sut pht ca cc TRX gim bao nhiu dB a. 1 b. 3 c. 1.5 c. 2.5 Tilt l g ? a, L hng ca anten, b, L cao treo anten c, L gc cp/ngng ca anten d, L kch thc ca anten</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 36</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 37</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 38</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 39</p> <p>a</p> <p>3</p> <p>Cu 40</p> <p>a</p> <p>3</p> <p>Cu 41</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>Cu 42</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 43</p> <p>Azimuth l g ? a, L hng ca anten so vi phng Bc b, L cao treo anten c, L gc cp/ngng ca anten d, L kch thc ca anten Viettel s dng bao nhiu tn s trong gii tn GSM900 a) 39 b) 40 c) 41 d) 42 Chc nng chnh ca card thu pht TRX: a) iu ch v gii iu ch cao tn b) iu khin lung truyn dn ti trm c) Lu cu hnh ca trm d) Khng c chc nng no k trn Trm BTS ang s dng bao nhiu cnh bo ngoi: a) 3 b) 5 c) 8 d) 16 Mc ch downtilt anten l a) Tng mc thu b) Tng vng ph c) Gim mc thu d) Gim vng ph Vng ph 1 trm BTS ph thuc vo yu t no sau y a) Bn knh antena. b) Di tn s dng. c) Cng sut pht. d) C ba yu t trn. Chc nng chnh ca TRE a) iu ch v gii iu ch cao tn b) iu khin lung truyn dn ti trm c) Lu cu hnh ca trm d) Khng c chc nng no k trn Chc nng chnh ca khi Duplexer a) Kt ni vi anten v thu pht ng thi b) Ghp/tch cc tn hiu t/ti TRE c) Thc hin thu phn tp d) Tt c cc chc nng trn Mc ch ca vic tng cu hnh trm BTS l a) Tng vng ph b) Tng dung lng phc v c) Tng mc thu d) Tng lu lng</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 44</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 45</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 46</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 47</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 48</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 49</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 50</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 51</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 52</p> <p>Mc ch vic gim cu hnh trm BTS l a) Gim dung lng b) Tng hiu sut s dng mng c) C 2 u ng d) Khng c cu ng Thng qua NOCpro, chng ta c th gim st c cc li no sau y ca trm BTS: a) Mt in b) Mt lung c) Hng phn cng d) Tt c cc li trn L do phi u ring cho trm a) M rng dung lng trm b) D phng khi s c xy ra khng lm down trm c) Nng cao KPI ca trm d) Tt c mc ch trn</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 53</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 54</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 55</p> <p>Cnh bo ngoi "Mt in li" (u vi card cnh bo ngoi) BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (1) b) 2 (14) c) 6 (11) d) 5 (13) Cnh bo ngoi "Chy my pht" (u vi card cnh bo ngoi) BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 6 (14) b) 5 (13) c) 5 (2) d) 2 (13) Cnh bo ngoi "Cn ngun acquy" BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (3) b) 3 (9) c) 8 (11) d) 2 (13) a) 1 (2) b) 2 (1) c) 1 (5) d) 3 (6) Cnh bo ngoi "AC Mail Fail" BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (2) b) 2 (1) c) 1 (5) d) 3 (6)</p> <p>d</p> <p>3</p> <p>Cu 56</p> <p>a</p> <p>3</p> <p>Cu 57</p> <p>c</p> <p>3</p> <p>Cu 58</p> <p>b</p> <p>3</p> <p>Cu 59</p> <p>a</p> <p>3</p> <p>Cu 60</p> <p>Nguyn nhn no sau y gy ra mt phn tp thu BTS ? a) Hng 1 port thu trn Duplxer b) Suy hao trn mt tuyn cp RF (Jumper, Feeder, Connector...) c) Hng 1 nten d) Tt c ng Cnh bo ngoi ca trm BTS s dng theo nguyn tc no? a Thng ng b Thng h c Mc in p cao d Mc in p thp Khi thc hin thay i LAC ca trm BTS s nh hng n: a. Ch nh hng n cuc gi b. Ch nh hng n nhn tin c. Khng nh hng n bt c dch v di ng d. nh hng n tt c cc dch v di ng. Thit b dng xc nh li t s sng ng: a. My Bird. b. My Tems. c. My OTDA d. GPS. trm BTS mun i cu hnh trm GSM900 thnh GSM1800 th cn thay i phn cng no? a. Thay card TRE900 sang TRE1800 b. Thay feeder+jumper t 900 sang 1800 c. Thay card Combiner v Duplexer t 900 sang 1800 d. Thay Connector, van thot st t 900 sang 1800 e. Thay card iu khin SUMA/ESMA f. Thay anten t 900 sang 1800 h. a+c+f g. Tt c cc phn cng trn S dng dch v EDGE ngi dng c th: a. Truy cp Internet t MS hoc my tnh b. Thc hin cuc gi hnh nh (Video call) t MS c. Kt ni MS vo mng LAN d. Tt cc u ng n v thi lng gin on thng tin Line*h/ngy l n v tnh cho thi lng gin on thng tin ca mng no: a. Mng di ng b. Mng PSTN c. Mng ADSL d. Mng ADSL v PSTN n v thi lng gin on thng tin BTS*h/ngy l n v tnh cho thi lng gin on thng tin ca mng no: a. Mng di ng b. Mng PSTN c. Mng ADSL d. Mng ADSL v PSTN</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 61</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 62</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 63</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 64</p> <p>h</p> <p>3</p> <p>Cu 65</p> <p>a</p> <p>3</p> <p>Cu 66</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 67</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 68</p> <p>Theo quy nh s c nghim trng l s c: a. Mt lin lc 05 trm ti cc tnh/TP c s trm trn 100 trm. b. Mt lin lc 03 trm ti cc tnh/TP c s trm 100 trm c. Mt lin lc ti 01 hoc nhiu trm PSTN, DSLAM vi tng s lng khch hng 200 thu bao d. Tt c cc trng hp trn u ng. Trong cc node VLR, MSC, GMSC, HLR, STP node no c chc nng chuyn mch thoi a. MSC v GMSC b. VLR v MSC c. GMSC v VLR d. Tt c cc node trn Trong cc node VLR, MSC, GMSC, HLR,STP d liu ca thu bao c lu tr : a. Ch HLR b. Ch VLR c. HLR v VLR d. STP Mc ch ca vic gim cu hnh trm: a. Ti u ti nguyn b. Tng lu lng cho trm c. Tng ti nguyn cho trm d. Tng vng ph cho trm Ti sao phi nng cp cu hnh trm BTS: a. chng nghn b. cho cu hnh trm c. t c cu hnh ln nht d. tng vng ph ca trm tng dung lng phc v thu bao (giao din v tuyn), c th: a. Tng cu hnh (TRX) b. Dng Half Rate c. Lp thm co_site d. Tt c u ng Nghn knh TCH dn n: a. My cm tay ca khch hng mt sng. b. Khch hng ni chuyn nghe khng r ting. c. Khch hng ni u thu bao bn kia khng nghe c g. d. Tt c u sai. Thu bao attach l : a. L thu bao ang bt my m h thng tng i ang qun l. b. L thu bao tt my cha qu 24 h. c. C 2 cu trn u ng. d. L tt c cc thu bao khai bo trn h thng</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 69</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 70</p> <p>c</p> <p>2</p> <p>Cu 71</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 72</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 73</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 74</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 75</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 76</p> <p>Thu bao registered l : a. Ch l thu bao ang bt my m h thng tng i ang qun l. b. L thu bao attach hoc thu bao attach tt my cha qu 24h c. C 2 cu trn u ng. d. L tt c cc thu bao khai bo trn mng Cc ngun di y u l ngun cung cp in mt chiu A. Pin C. B nn in (rectifier) B. c qui D. A, B, C u ng B nn in (Rectifier ) l thit b dng ? A. Bin i DC sang AC B. Bin i DC sang AC v ngc li C. Bin AC sang DC D. Bin AC sang DC v ngc li Hin ti, chng ta ang khai thc bao nhiu cnh bo ngoi cho BTS ly t t ngun a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 So snh dung lng acquy cn c vo a. ln ca bnh b. nng ca bnh c. in p ca bnh d. S ampe gi (Ah) Dung lng acquy (Ah) quyt nh yu t no sau y a. Thi gian trm down k t khi cp in b. Kh nng cp dng cho ti c. Thi gian np y acquy d. Tt c cc yu t trn Mc in p acquy (V) t ngun xut cnh bo cn ngun theo quy nh l a. 48 b. 50 c. 52 d. 54 Mc in p ngt (V) bo v cquy theo quy nh l a. 43.2 b. 44.5 c. 46.8 d. 48 H thng tip t cho trm bng dy mu a. Xanh - en b Xanh - c Trng - d Vng - xanh</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 77</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 78</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 79</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 80</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 81</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 82</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 83</p> <p>c</p> <p>2</p> <p>Cu 84</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 85</p> <p>Trm BTS ang hot ng bnh thng, nu rt 1 rectifier th trm s b a Down trm ngay lp tc b Chp chn lung truyn dn c a cnh bo hng rectirier d Khng c hin tng g xy ra Ngun in s dng cho t BTS l ngun a) 220VAC. b) 110VAC. c) -12 VDC. d) -48VDC. C 8 bnh acquy, mi bnh 12VDC-120Ah, mc song song 8 bnh vi nhau th dung lng tng l: a) 240Ah b) 120Ah c) 960Ah d) 480Ah. C 8 bnh acquy, mi bnh 12VDC-120Ah, mc song song 8 bnh vi nhau th in p tng l: a) 96VDC b) 48VDC c) 24VDC d) 12VDC C 8 bnh acquy, mi bnh 12VDC-120Ah, mc ni tip 4 bnh thnh 1 t sau mc song song 2 t vi nhau th dung lng tng l: a) 240Ah b) 120Ah c) 960Ah d) 480Ah. C 8 bnh acquy, mi bnh 12VDC-120Ah, mc ni tip 4 bnh thnh 1 t sau mc song song 2 t vi nhau th dung lng tng l: a) 96VDC b) 48VDC c) 24VDC d) 12VDC Cch lp b lc st vo ti bo v? a. Lp song song. b. Lp ni tip. c. Lp thng qua h p. S khc nhau c bn v phn cng gia thit b viba Alcatel 7Ghz v 15Ghz l: a. Khc nhau v IDU b. Khc nhau c IDU v ODU c. Khc nhau v ODU d. Tt c u ng</p> <p>c</p> <p>1</p> <p>Cu 86</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 87</p> <p>c</p> <p>2</p> <p>Cu 88</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 89</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 90</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>Cu 91</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>Cu 92</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 93</p> <p>Cp ng trc ni gia IDU v ODU Alcatel c tr khng bao nhiu Ohm: a. 75 Ohm b. 50 Ohm c. 120 Ohm d. 70 Ohm IDU trong viba l t vit tt ca: a. Indoor Unit b. Intergrated Digital Unit c. ISDN Transmission Unit d. Interface Data Unit ODU trong viba l t vit tt ca: a. Outdoor Unit b. Output Display Unit c. Optical Density Units d. Output Digital Units Khi ODU trong viba c ly ngun t: a. Trc tip t t ngun b. IDU c. Trc tip t b phi ngun trn Rack truyn dn d. Khng cn ngun thay i phn cc cho angten th a) Xoay angten b) Dng tua-vit thay i v tr ca ng dn sng pha sau angten. c) Dng chng trnh cu hnh t IDU. d) Khng thay i phn cc c. Thi lng gin on thng tin ca mng Truyn dn c tnh theo n v no? a. E1*h/ngy b. E1*h/tun c. E1*h/thng d. C 3 n v trn.</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 94</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 95</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 96</p> <p>b</p> <p>3</p> <p>Cu 97</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 98</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 99</p> <p>Card thu bao tng t ca h thng Huawei C&amp;C08 l () A.ASL B.ASL32 C.DSL D. A &amp; BCard iu khin chnh ca h thng chuyn mch ESM l () A.MPU B.CPU C.RSU D. khc</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 100</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Card chuyn mch ca h thng chuyn mch ESM l () A.BNET Cu 101 B.XNET C.CNU D. SNU</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>Cu 102</p> <p>Card lu tr v cung cp tone v m thng bo ca h thng chuyn mch ESM l (). A.SPT B.ASIG C.TONE D. SIG Card thu s ca h thng chuyn mch ESM l (). A.DRV B.DTR C.SRC D. C 3. Card giao tip vi h thng truyn dn ca h thng chuyn mch ESM l (). A.ET16 B.STU C.DTF D. C 3. Honet/RIM l: A. B chuyn mch thu bao B. B tp trung thu bao u xa C. B tp trung thu bao trung k D.C a,b,c u ng. Honet/Rim kt ni vi ESM/RSM (hoc AM/CM) thng qua giao din g? A. E 1/T 1 B. SDH C. ADSL D. C a,b,c sai. Chc nng Card TSS dng lm g ? A. Analog subscriber internal line test function. B. Subscriber line test function. C. Analog terminal test function. D. Tt c u ng Honet 160 c ti a bao nhiu Card ASL32? A. 5 B. 6 C. 4 D. C a,b,c sai Khi mt trong 2 card ngun DC trn Honet/RIM hng th: A. Card cn li khng hat ng B. Card cn li cp ngun cho ton b Honet/RIM C. Card cn li ch cp ngun cho na Frame D. C a,b,c sai. thc hin kha m c nhn cc cuc gi lin tnh v di ng vi mt khu mc nh l 1234 th bm phm: A. *54*1234# B. *54*12341# C. *54*12342# D. *54*12343#</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 103</p> <p>a</p> <p>2</p> <p>Cu 104</p> <p>d</p> <p>2</p> <p>Cu 105</p> <p>b</p> <p>1</p> <p>Cu 106</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 107</p> <p>d</p> <p>1</p> <p>Cu 108</p> <p>a</p> <p>1</p> <p>Cu 109</p> <p>b</p> <p>2</p> <p>Cu 110</p> <p>c</p> <p>3</p> <p>Cu 111</p> <p>Trong cc chc nng BORSCHT ca card ASL32 th "C" l chc nng g? A. Ngun B. Bo v qu p C. Bo chung D. B lp/gii m Tc ly mu TDM ca tn hiu thoi (64kbps) l: A. 8Hz B. 16Hz C. 8kHz D. 16kHz Honet/RIM c th kt ni vt l vi RSM/ESM thng qua cc board cung cp giao tip E1 no? A. DTF B. STU C. ET16 D. C 3 loi card trn Trn b tp trung thu bao s dng 2 card RSP th 2 card RSP hot ng ch no? A...</p>