Ngày Xửa Ngày Xưa

  • Published on
    10-Mar-2016

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

thjn

Transcript

<p>Ngy xa ngy xa(phim)Bch khoa ton th m WikipediaV cc ngha khc ca cm t Ngy xa ngy xa, xemNgy xa ngy xa (nh hng)Ngy xa ngy xa(Once Upon a Time)</p> <p>Th tiu ting Anh caNgy xa ngy xa</p> <p>nh dngTng tngKchHnh ngPhiu luPhp thut</p> <p>Sng lpEdward KitsisAdam Horowitz</p> <p>Din vinJennifer MorrisonGinnifer GoodwinLana ParrillaJosh DallasEion BaileyJared S. GilmoreRaphael SbargeJamie DornanRobert Carlyle</p> <p>Ha m, phi khMark Isham</p> <p>Quc giaM</p> <p>Ngn ngTing Anh</p> <p>S ma2</p> <p>S tp31(Danhschchitit)</p> <p>Sn xut</p> <p>Gim c sn xutEdward KitsisAdam HorowitzSteve Pearlman</p> <p>Nh sn xutDavid H. GoodmanJane Espenson(nh thm nh)Ian GoldbergAndrew ChamblissChristine BoylanRobert HullKathy GilroyDaniel T. Thomsen (ng sn xut)Brian Wankum (ng sn xut)</p> <p>Bin tpJulie MonroeHenk Van Eeghen, ACE</p> <p>a imVancouver, British Columbia[1]</p> <p>K thut quay phimSteven Fierberg</p> <p>Thi lng45 pht/tp</p> <p>Cng ty sn xutABC StudiosKitsis/Horowitz</p> <p>Trnh chiu</p> <p>Knh trnh chiuABC</p> <p>nh dng hnh nh720p (HDTV)</p> <p>nh dng m thanhDolby Digital 5.1</p> <p>Pht sng23 thng 10, 2011 hin ti</p> <p>Lin kt ngoi</p> <p>Trang web chnh thc trn ABC</p> <p>Ngy xa ngy xa(ting Anh:Once Upon a Time) l mt b phim truyn hnh c tch caM, pht sng chnh thc trnABC[2]. Lot phim c to ra bi hai tc gi caTron: Legacy(Tr chi o gic) vMt tch,Edward KitsisvAdam Horowitz[3].Vo ngy 3 thng 11 nm 2011, ABC yu cu thm 9 tp phim na choNgy xa ngy xa, mang li cho ma mt tng cng 22 tp phim[4]. Soundtrack ca ma mt c pht hnh vo ngy 1 thng 5 nm 2012. B DVD/Bluray y ma mt s c pht hnh ngy 28 thng 8 nm 2012.TiVit Nam,Ngy xa ngy xa c ng k bn quyn v chnh thc c pht sng trn knhSTAR Moviesbt u vo ngy 11 thng 5 nm 2012, v tip l ti mi th su hng tun ca nhng ngy cn li trong thng 5. Mt chng trnh c bit c pht sng ko di sut thng 6 cho ton b 22 tp phim ca ma mt, mi ti t th hai n th su trong tun.Vo ngy 10 thng 5 nm 2012, ABC thng bo ra mt ma hai ca chng trnh[5], bt u lm phim vo ngy 16 thng 7, 2012[6]v khi ng pht sng vo 30 thng 9, 2012 ti M[7].Bt u t ngy 31 thng 1 nm 2013, ma 1 caNgy xa ngy xachnh thc pht sng vo bui ti trn knh truyn hnhVTV3.Mc lc[n] 1Tng quan ct truyn 1.1Ma mt (2011-2012) 1.2Ma hai (2012-2013) 1.3 2Tp phim 2.1Ma 1 2.2Ma 2 (201213) 2.3Ma 3 (201314)[edit] 2.4Ma 4 (2014)[edit] 3Specials[edit] 4Nhn vt 4.1Nhn vt chnh 4.2Nhn vt nh k 5Sn xut 5.1 tng 5.2Dn din vin 5.3nh hng 5.4Mn m u 5.5m nhc 5.6Thit lp 6Pht sng 7S tip nhn 7.1T cc nh ph bnh 7.2nh gi 7.3Gii thng v c 8Ch thch 9Lin kt ngoiTng quan ct truyn[sa|sa m ngun]Ma mt (2011-2012)[sa|sa m ngun]Bi chi tit:Ngy xa ngy xa (ma 1)Ngy xa ngy xa, ti vng quc c tch, chngHong t Bch M James cu sngBch Tuytbng n hn tnh yu, v hai ngi lm l kt hn sau bao gian nan. NhngHong hu c c Regina, m k ca Bch Tuyt, n e da bui l bng cch tuyn b rng b ta s tr th Bch Tuyt v Hong t, ph li nguyn ti ln tt c mi ngi v cp i tt c tnh yu t h v ch cn m l ngi duy nht c hng kt cc c hu.B tin xanhmang li tin tri n rng con ca Bch Tuyt, cng cha b nh, l v cu tinh duy nht c th cu c vng quc. Vo ngy Bch Tuyt h sinh cng cha, Hong hu Regina tn cng cung in v mang theo li nguyn ph ton th gii, nhng may mn, cng cha c mang i an ton n mt ni khc qua chic t lm t g thn.TiBoston,M,Emma Swan, mt c gi m ci "nay y mai " t lp v t chm sc bn thn, vo ngy sinh nht ln th 28, thi nn v mong c rng mnh s khng cn c n. t nhin,Henry, a con trai m c b ri nay 10 tui, tm thy c, v mi th bt u thay i.Emma a Henry v nh cu b, th trn Storybrooke,tiu bang Maine, ng bc Hoa K. Khi chic xe va ln bnh vo th trn, thp ng h cha bao gi hot ng chung ln ngay lc 8 gi 15 pht ti. Henry lin tc ni vi c rng c chnh l con gi b tht lc ca Bch Tuyt v Hong t Bch M, l v cu tinh ca mi ngi, v ni y, th trn Storybrooke, l ni m m Hong hu c c ph li nguyn ln tt c ngi dn v xa i k c ca h, a h n th gii ny, v mi ngi u b mc kt y sut nhng nm qua. Khng mt ai c th n c Storybrooke hoc c th ri khi . Nu ai c gng ri khi, s c chuyn cc k xu xy ra vi h. ng nhin, di con mt thc t, Emma khng tin ly mt ch t cu chuyn nm trong cun sch c tch ca Henry, ngh rng cu b c tr tng tng kh phong ph. Emma a Henry v m nui ca cu, Regina Mills, th trng ca Storybrooke, ngi m Henry cho rng l b Hong hu c c trong truyn.Hoi nghi, Emma quyt nh li Storybrooke ch sau khi nhn thy Henry c n v thiu thn tnh cm nh th no. Ti , Emma lun i u vi Th trng Mills - Regina - m Hong Hu c c. Cuc xung t ny tng dn ln khi Emma tr thnh Cnh st trng th trn.Lot phim bt u pht trin nhng tnh tit cu chuyn song song tng quan gia hai th gii. Mi tp phim thng tp trung vo mt nhn vt chnh, cu chuyn i thc ca h v nhng mu thun xung t h c ti Storybrooke. Cnh hi c k v cu chuyn ca h trong th gii c tch Khu rng Php thut. V mi cu chuyn ca h u c s tham gia vch giao c viRumplestiltskinl mt phn ca ct truyn phc tp hn. Storybrooke, Rumplestiltskin c bit n lng Gold, ngi n ng giu nht th trn, b him, ngi cng vi Regina thao tng mi vic trong th trn.Ma hai (2012-2013)[sa|sa m ngun]Sau khi li nguyn b ph hy, Rumpletilskin quyt nh mang php thut n Storybrooke i tm con trai mnh. ng thi trong lc , ng triu hi mt hn ma tr th Regina. Do , cu Regina, Snow White v Emma phi s dng m cuae Jefferson v khng may h cng b cun tr v Enchanted Forest. y, vi swj gip ca Mc Lan v Aurora, c hai tm c ng v. Nhng khng may thay Cora v Hook cng tm c ng sang storybrooke. V lc ny Rumple, Emma v Henry sang NY tm Bealfire-Neal, nhng khng may Rumple b Hook st hi. Sau , ng nh Snow White dng cy nn thn cu mnh v git Cora b ta cht thay ng. Cora nh cp sc mnh ca ng th b cht. Sau , Greg v Tamara vo c Storybrooke v tm cch ph hy mi php thut. Cui cung h tm ra nut bm nhm ph hy th trn. Gregg lm cho regina mt php thut ri tra tn b ta. Nhng Regina c Reul Ghorm cu. V khi gp Tamara, Nel b bn trng thng v ri vo u thn, bbij y tri v Enchanted Forest v c Aurora cu.Trong khi , StoryBrooke, Emma v Regina ph hy nt bm nhng Gregg vmarraara bt cc Henry a sang Neverland. V cui cng, gia nh Henry li ln ng sang Neverland tm cu b.[sa|sa m ngun]Tp phim[sa|sa m ngun]Ma 1[sa|sa m ngun][8]TpTp(Theo ma)Tiu o dinBin kchLn sngS ngi xem(triu)</p> <p>11"Pilot"Mark MylodEdward Kitsis&amp;Adam HorowitzThng 1023,201112.93[11]</p> <p>22"The Thing You Love Most"Greg BeemanEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 1030,201111.74[12]</p> <p>33"Snow Falls"Dean WhiteLiz TigelaarThng 116,201111.45[13]</p> <p>44"The Price of Gold"David SolomonDavid H. GoodmanThng 1113,201111.36[14]</p> <p>55"That Still Small Voice"Paul EdwardsJane EspensonThng 1127,201110.69[15]</p> <p>66"The Shepherd"Victor NelliAndrew Chambliss&amp;Ian GoldbergThng 124,20119.66[16]</p> <p>77"The Heart Is a Lonely Hunter"David M. BarrettEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 1211,20118.92[17]</p> <p>88"Desperate Souls"Michael WaxmanJane EspensonThng 18,201210.35[18]</p> <p>99"True North"Dean WhiteDavid H. Goodman &amp; Liz TigelaarThng 115,20129.83[19]</p> <p>1010"7:15 A.M."Ralph HemeckerStory by:Edward Kitsis &amp; Adam Horowitz</p> <p>Teleplay by:Daniel T. ThomsenThng 122,20129.33[20]</p> <p>1111"Fruit of the Poisonous Tree"Bryan SpicerIan Goldberg &amp; Andrew ChamblissThng 129,201210.91[21]</p> <p>1212"Skin Deep"Milan CheylovJane EspensonThng 212,20128.65[22]</p> <p>1313"What Happened to Frederick"Dean WhiteDavid H. GoodmanThng 219,20129.84[23]</p> <p>1414"Dreamy"David SolomonEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 34,201210.67[24]</p> <p>1515"Red-Handed"Ron UnderwoodJane EspensonThng 311,20129.29[25]</p> <p>1616"Heart of Darkness"Dean WhiteAndrew Chambliss &amp; Ian GoldbergThng 318,20128.69[26]</p> <p>1717"Hat Trick"Ralph HemeckerVladimir Cvetko &amp; David H. GoodmanThng 325,20128.82[27]</p> <p>1818"The Stable Boy"Dean WhiteEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 41,20128.36[28]</p> <p>1919"The Return"Paul EdwardsJane EspensonThng 422,20129.08[29]</p> <p>2020"The Stranger"Gwyneth Horder-PaytonIan Goldberg &amp; Andrew ChamblissThng 429,20129.20[30]</p> <p>2121"An Apple Red as Blood"Milan CheylovJane Espenson &amp; David H. GoodmanThng 56,20128.95[31]</p> <p>2222"A Land Without Magic"Dean WhiteEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 513,20129.66[32]</p> <p>Ma 2 (201213)[sa|sa m ngun]Main article:Once Upon a Time (Ma 2)TpTp(Theo ma)Tiu o dinBin kchLn sngS ngi xem</p> <p>(triu)</p> <p>231"Broken"Ralph HemeckerEdward Kitsis&amp;Adam HorowitzThng 930,201211.36[33]</p> <p>242"We Are Both"Dean WhiteJane EspensonThng 107,20129.84[34]</p> <p>253"Lady of the Lake"Milan CheylovAndrew Chambliss&amp;Ian GoldbergThng 1014,20129.45[35]</p> <p>264"The Crocodile"David SolomonDavid H. Goodman&amp;Robert HullThng 1021,20129.89[36]</p> <p>275"The Doctor"Paul EdwardsEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 1028,20129.85[37]</p> <p>286"Tallahassee"David M. BarrettChristine Boylan&amp; Jane EspensonThng 114,201210.15[38]</p> <p>297"Child of the Moon"Anthony HemingwayIan Goldberg &amp; Andrew ChamblissThng 1111,20128.75[39]</p> <p>308"Into the Deep"Ron UnderwoodKalinda Vazquez&amp;Daniel T. ThomsenThng 1125,20128.82[40]</p> <p>319"Queen of Hearts"Ralph HemeckerEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 122,20129.10[41]</p> <p>3210"The Cricket Game"Dean WhiteDavid H. Goodman &amp; Robert HullThng 16,20139.10[42]</p> <p>3311"The Outsider"David SolomonAndrew Chambliss &amp; Ian GoldbergThng 113,20138.24[43]</p> <p>3412"In the Name of the Brother"Milan CheylovJane EspensonThng 120,20137.68[44]</p> <p>3513"Tiny"Guy FerlandChristine Boylan &amp; Kalinda VazquezThng 210,20137.08[45]</p> <p>3614"Manhattan"Dean WhiteEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 217,20137.61[46]</p> <p>3715"The Queen Is Dead"Gwyneth Horder-PaytonDaniel T. Thomsen &amp; David H. GoodmanThng 33,20137.39[47]</p> <p>3816"The Miller's Daughter"Ralph HemeckerJane EspensonThng 310,20137.64[48]</p> <p>3917"Welcome to Storybrooke"Dave BarrettIan Goldberg &amp; Andrew ChamblissThng 317,20137.45[49]</p> <p>4018"Selfless, Brave and True"Ralph HemeckerRobert Hull &amp; Kalinda VazquezThng 324,20137.38[50]</p> <p>4119"Lacey"Milan CheylovEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 421,20137.37[51]</p> <p>4220"The Evil Queen"Gwyneth Horder-PaytonJane Espenson &amp; Christine BoylanThng 428,20137.16[52]</p> <p>4321"Second Star to the Right"Ralph HemeckerAndrew Chambliss &amp; Ian GoldbergThng 55,20137.50[53]</p> <p>4422"And Straight On 'til Morning"Dean WhiteEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 512,20137.33[54]</p> <p>Ma 3 (201314)[edit][sa|sa m ngun]Main article:Once Upon a Time (Ma 3)TpTp(Theo ma)Tiu o dinBin kchLn sngS ngi xem</p> <p>(triu)</p> <p>451"The Heart of the Truest Believer"Ralph HemeckerEdward Kitsis&amp;Adam HorowitzThng 929,20138.52[55]</p> <p>462"Lost Girl"Ron UnderwoodAndrew Chambliss&amp;Kalinda VazquezThng 106,20138.00[56]</p> <p>473"Quite a Common Fairy"Alex ZakrzewskiJane EspensonThng 1013,20137.53[57]</p> <p>484"Nasty Habits"David BoydDavid H. Goodman&amp;Robert HullThng 1020,20137.05[58]</p> <p>495"Good Form"Jon AmielChristine Boylan&amp;Daniel T. ThomsenThng 1027,20137.23[59]</p> <p>506"Ariel"Ciaran DonnellyEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 113,20137.55[60]</p> <p>517"Dark Hollow"Guy FerlandKalinda Vazquez &amp; Andrew ChamblissThng 1110,20136.71[61]</p> <p>528"Think Lovely Thoughts"David SolomonDavid H. Goodman &amp; Robert HullThng 1117,20136.66[62]</p> <p>539"Save Henry"Andy GoddardChristine Boylan &amp; Daniel T. ThomsenThng 121,20136.64[63]</p> <p>5410"The New Neverland"Ron UnderwoodAndrew ChamblissThng 128,20136.94[64]</p> <p>5511"Going Home"Ralph HemeckerEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 1215,20136.44[65]</p> <p>5612"New York City Serenade"Billy GierhartEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 39,20147.66[66]</p> <p>5713"Witch Hunt"Guy FerlandJane EspensonThng 316,20147.75[67]</p> <p>5814"The Tower"Ralph HemeckerRobert HullThng 323,20146.91[68]</p> <p>5915"Quiet Minds"Eagle EgilssonKalinda VazquezThng 330,20146.64[69]</p> <p>6016"It's Not Easy Being Green"Mario Van PeeblesAndrew ChamblissThng 46,20147.26[70]</p> <p>6117"The Jolly Roger"Ernest DickersonDavid H. GoodmanThng 413,20146.50[71]</p> <p>6218"Bleeding Through"Romeo TironeJane Espenson &amp; Daniel T. ThomsenThng 420,20145.95[72]</p> <p>6319"A Curious Thing"Ralph HemeckerEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 427,20147.34[73]</p> <p>6420"Kansas"Gwyneth Horder-PaytonAndrew Chambliss &amp; Kalinda VazquezThng 54,20146.86[74]</p> <p>6521"Snow Drifts"Ron UnderwoodDavid H. Goodman &amp; Robert HullThng 511,20146.80[75]</p> <p>6622"There's No Place Like Home"Ralph HemeckerEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 511,20146.80[75]</p> <p>Ma 4 (2014)[edit][sa|sa m ngun]Main article:Once Upon a Time (Ma 4)TpTp(Theo ma)Tiu o dinBin kchLn sngS ngi xem</p> <p>(triu)</p> <p>671"A Tale of Two Sisters"Ralph HemeckerEdward Kitsis&amp;Adam HorowitzThng 928,20149.47[76]</p> <p>682"White Out"Ron UnderwoodJane EspensonThng 105,20148.78[77]</p> <p>693"Rocky Road"Morgan BeggsDavid H. Goodman&amp; Jerome SchwartzThng 1012,20147.92[78]</p> <p>704"The Apprentice"Ralph HemeckerAndrew Chambliss&amp; Dana HorganThng 1019,20148.07[79]</p> <p>715"Breaking Glass"Alrick RileyKalinda Vazquez&amp;Scott NimerfroThng 1026,20146.87[80]</p> <p>726"Family Business"Mario Van PeeblesKalinda Vazquez &amp; Andrew ChamblissThng 112,20147.54[81]</p> <p>737"The Snow Queen"Billy GierhartEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 119,20147.42[41]</p> <p>748"Smash the Mirror (Part 1)"[note 1]Eagle EgilssonDavid H. Goodman &amp; Jerome SchwartzThng 1116,20146.80[86]</p> <p>759"Smash the Mirror (Part 2)"[note 1]Ralph HemeckerDavid H. Goodman &amp; Jerome SchwartzThng 1116,20146.80[86]</p> <p>7610"Fall"Mario Van PeeblesJane EspensonThng 1130,20146.43[87]</p> <p>7711"Shattered Sight"Gwyneth Horder-PaytonScott Nimerfro &amp;Tze ChunThng 127,20146.20[88]</p> <p>7812"Heroes and Villains"Ralph HemeckerEdward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 1214,20145.69[89]</p> <p>7913"Darkness on the Edge of Town"[90]Edward Kitsis &amp; Adam HorowitzThng 31,2015[91]</p> <p>8014"Unforgiven"[92]Adam HorowitzAndrew Chambliss &amp; Kalinda Vazquez</p> <p>8115"Enter the Dragon"[93]David H. Goodman &amp; Jerome Schwartz</p> <p>8216"Poor Unfortunate Soul"[94]Andrew Chambliss &amp; Dana Hogan</p> <p>8317"Best Laid Plans"[95]Kalinda Vazquez &amp; Jane Espenson</p> <p>Specials[edit][sa|sa m ngun]Special</p> <p>No.TnNarratorPht song gia 2 tpLn sngS ngi xem</p> <p>(triu)</p> <p>1"Magic Is Coming"Giancarlo Esposito"A Land Without Magic"</p> <p>"Broken"Thng 930,20126.04[33]</p> <p>2"The Price of Magic"Alan Dale"Selfless, Brave and True"</p> <p>"Lacey"Thng 414,20135.17[96]</p> <p>3"Journey to Neverland"Alfred Molina"And Straight On 'til Morning"</p> <p>"The Heart of the Truest Believer"Thng 929,20135.07[97]</p> <p>4"Wicked Is Coming"Dan Stevens"Going Home"</p> <p>"New York City Serenade"Thng 39,20144.44[98]</p> <p>5"Storybrooke Has Frozen Over"John Rhys-Davies"There's No Place Like Home"</p> <p>"A Tale of Two Sisters"Thng 928,20145.50[99]</p> <p>Nhn vt[sa|sa m ngun]Bi chi tit:Danh sch nhn vt trong Ngy xa ngy xaNhn vt chnh[sa|sa m ngun]TG c tchTG ng iGii thiuDin vin</p> <p>(khng)Emma SwanEmma m ci t nh v phi t lp, sng bng ngh tm kim thu. Emma l m rut ca Henry v cho i cu b mi sinh khi c mi tm. C tr thnh cnh st trng ca th trn sau ci cht ca cnh st trng Graham, c lun tm cch ngn chn nhng vic lm m m ca th trng Regina v gip mi ngi xung quanh.Jennifer Morrison</p> <p>Bch TuytMary Margaret BlanchardCng cha b Hong hu c c truy n khp ni. L mt chin binh mnh m cng ci sau bao bin c. Bch Tuyt l m ca Emma Swan. th gii ng i, c l gio vin dy tiu hc, ngi c Henry qu mn.Ginnifer Goodwin</p> <p>Hong t "Quyn R" JamesDavid NolanL nng dn chn nui yu cuc sng t do, nhng b p buc lm hong t khi ngi anh song sinh, Hong t James tht cht, v b tri buc vo cuc hn nhn hong gia. Anh em lng yu mn Bch Tuyt, khi l ti b truy n, v cng vt sng gi ginh ly hong cung. James b thng nng khi bo v Emma b bng, v ri vo hn m bt tnh mt thi gian rt di, tnh dy vi k c ca David Nolan trong th gii thc.Josh Dallas</p> <p>(khng)H...</p>