Nghiên Cứu Xử Lý Tín Hiệu Trong Thiết Bị Theo Dõi Bệnh Nhân

  • Published on
    03-Oct-2015

  • View
    6

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

x l tn hiu y sinh

Transcript

B GIO DC O TOTRNG I HC BCH KHOA H NILUN VN THC s KHOA HCNGHIN CU X L TN HIUTRONG THIT B THEO DI BNH NHNNGNH: X L THNG TIN & TRUYN THNGM S:DONG TRNG LNGNgi hng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN C THUNH NI 2006BN CAM OANTi xin cam oan ton b ni dung c cp trong lun vn c vit da trn kt qu nghin cu ca bn thn di s hng dn ca PGS.TS. Nguyn c Thun.Mi thng tin v s liu tham kho u c trch dn y ngun v s dng ng lut bn quyn quy nh.Ti xin chu trch nhim v ni dung ca cun lun vn.Hc vinDNG TRNG LNGMC LCTrangLI NI U1CHNG 1. GII THIU CHUNG V THIT B THEO DI BNH NHN3 LCH S PHT TRIN CA THIT B THEO DI BNH NHN3PHN LOI5CC CHC NNG CA THIT B THEO DI BNH NHN6NHNG TC DNG c BN CA THIT B THEO DI BNH NHN.7S KHI TNG QUT CA THIT B THEO DI BNH NHN8CC THNG S SINH HC c BN CA BNH NHN M THIT B THEO DI THU NHN, x L V HIN TH9Tn hiu in tim9Qu trnh hnh thnh tn hiu in tim9Ghi (thu nhn) tn hiu in tm12c im ca tn hiu in tm15S khi qu trnh x l tn hiu in tm trong thit b theodi bnh nhn15Nhp tim17Nhit 17Gii thiuchung17o nhit 17Thc hin php o hp l19S o khi phn x v hin th tn hiu nhit ca thitb theo di bnh nhn20Nhp th20 Gii thiu chung v h h hp ca ngi20 Phng php o nhp th21S khi qu trnh x l tn hiu th trong thit b theodi bnh nhn23 Huyt p (Blood Pressure)24 Gii thiu chung24 S hnh thnh huyt p25Cc nhn to nh hng n huyt p26 Phng php o huyt p27S o khi qu trnh x l tn hiu NIBP( huyt p khngxm nhp) ca thit b theo di bnh nhn29 bo ha oxy trong mu30CHNG II. TNG QUAN V BO HA OXY TRONG MU.31GII THIU CHNG31Qu trnh oxy ha v kh oxy kha trong c th ngui31Hemoglobin33Hypoxia v hypoxaemia35p sut thnh phn35 SP02 V Sa0235 BO HA OXY TRONG MU37NG C TUYN PHN TCH OXYHEMOGLOBIN38TC DNG CA PHP O NNG OXY TRONG MU SP0242CHNG III. PHNG PHP O BO HA OXY DNGXNG46GII THIU CHUNG46DANH MC CC T VIT TT3.2. NGUYN L CA PHP O BO HA OXY KHNG CAN THIPPULSE OXYMETER47nh lut Lambert-Beer v s hp th nh sng47Quan h gia h s hp th ca Hb02 v Hb vi buc sng ngsng48Nguyn l ca php o bo ha oxy48ung cong hiu chnh ca cc thit b o bo ha oxy dngxung52SO KHI CA THIT B O BO HA OXY KHNG CANTHIP PULSE OXMETER54Khi u o54Khi nh thi gian56Khi t ng iu chnh h s khuch i57Lc thng thp57Khi chuyn i dng thnh p58Khi gi v ly mu58Lc thng di59KHO ST M HNH H THNG THU NHN V x L D LIU CITIN TRONG THIT B O BO HA OXY DNG XUNG59Gii thiu m hnh h ci tin59 Chc nng ca cc khi trong m hnh62CHNG 4. XY DNG CHNG TRNH HIN TH TN HIU SP02 TRN MY TNH67KHO ST D LIU T U RA CA B VI x L TI MN HNH HIN TH CA THIT B O TN HIU SP0267Giao thc truyn v t chc d liu (Phin bn giao thc 1).. .67Giao thc truyn v cch t chc d liu (Phin bn giao thc2)68Dng d liu thu uc thng qua cng COM t Card thu nhn v x l d liu u vo69CHNG TRNH HIN TH TN HIU SP02 TRN MY TNH71Lu thut ton71V d mt on chng trnh ngun hin th tn hiu Sp02 trnmy tnh72Giao din ca chng trnh trn my tnh78KT LUN V KIN NGH82TI LIU THAM KHO84Vit ttTing anhA/DAnalog to DigitalAVAtrioventricularBpBlood PressureCbCobanCRTCathode ray tubeCOSfHbCarboxysulfhemoglobinCoHbCarboxyHemoglobinECGElectrocardiogramFETField Effective TransistorHbHemoglobinHb02OxyhemoglobinHRHeartRateIBPInvasive Blood PressureIRInfraredLALeft ArmLLLeft LegLCDLiquid Crystal DisplayMbMyoglobinMethbMethemoglobinNiBPNon Invasive Blood PressureP02Partial Pressure of oxygenNghaChuyn i tng t - s Nh tht ca tim Huyt p mu Nguyn t Coban n chn ldhngL dng protein mang kh co v SuluaL dng protein mang kh coin tim Transistor trngMt dng protein trong muProtein kt hp vi oxy trong muNhp timPhp o huyt p xm nhp Hng ngoi Tay tri Chn triHin th tinh th lng Dng protein mang oxy ca c Hemoglobin khng kt hp vi oxy trong muPhp o huyt p khng xm nhp p sut ring phn ca oxySa02Saturation of oxyDo bao hoa oxySp02Saturation of peripheral oxyDo bao hoa oxy trong mau do d vung ngoai bienRARight armTay phaiRLRight LegChan phaiRESPRespirationHo hapTEMPTemperatureNhiet doDANH MC CC BNGDANH MC CC HNH V , THHnh 1.1. S khi tng qut ca thit b theo di bnh nhn.Hnh 1.2. Dng tn hiu in tim chun.Hnh 1.3. Qu trnh thu tn hiu in tim thng qua cc o trnh Eithoven. Hnh 1.4. v tr cc in cc t vai v pha trn i.Hnh 1.5. Qu trnh thu tn hiu in tim thng qua cc o trnh trc tim Hnh 1.6. S khi qu trnh x l tn hiu in tim trong thit b theo di bnh nhn.Hnh 1.7. Mch tuyn tnh ha cho in tr nhit.Hnh 1.8. S khi phn x l v hin th tn hiu nhit Hnh 1.9. S h thng h hp ca ngi.Hnh 1.10. Nguyn l o tr khng phi.Hnh 1.11. Nguyn l ca phng php o tr khng phi (hai in cc)Hnh 1.12. S khi qu trnh x l tn hiu th trong thit b theo di bnh nhn.Hnh 1.13. T ng o huyt p s dng phng php Korotkoff.Hnh 1.14. M hnh o huyt p s dng phng php dao ng k.Hnh 1.15. S khi qu trnh x l tn hiu NIBP ca thit b theo di bnh nhn.Hnh 2.1. Cu trc ha hc ca Hemoglobin.Hnh 2.2. th ng cong bo ha oxy ca myoglobin v hemoglobin.Hnh 2.3. ng c tuyn phn tch Hb02 chunHnh 2.4. Hin tng dch chuyn sang tri ca ng c tuynHnh 2.5. Hin tng dch chuyn sang phi ca ng c tuyn .Hnh 3.1. Minh ha vic tnh hp th nh sng bng nh lut LambertBeerHnh 3.2: Ph hp th ca Hb v Hb02 ( im giao nhau th bc sng hp th bi hai dng phn t l nh nhau).Hnh 3.3. Tn hiu nhn c khi truyn nh sng qua u ngn tay.Hnh 3.4. Thnh phn tn hiu xung nhp a.c thu c khi nh sng truyn qua mu ng mch u ngn tay.Hnh 3.5. ng cong hiu chnh th hin mi quan h gia t s R v bo ha oxy trong mu ca bnh nhn.Hnh 3.6. S khi ca thit b o bo ha oxy khng can thip.Hnh 3.7. S khi ca u o bo ha oxy trong mu..Hnh 3.8. S mch nh thi gian to ra tn s pht sng cho 2 diode.Hnh 3.9. th thi gian ca cc xung c to ra t mch nh thi gian.Hnh 3.10. S mch chuyn i dng - p.Hnh 3.11. Mch gi v ly mu.Hnh 3.12. M hnh h thng thu nhn v x l d liu trong thit b o bo ha oxy dng xung ci tin.Hnh 2.13. S cc khi nh ca khi tnh ton hi quy tuyn tnh.Hnh 3.14. th minh ha tp cc d liu im c s dng tm h s gc ph hp ng vi ng thng ph hp nht.Hnh 4.1. M hnh nh ngha cc byte trong phin phn giao thc 2.Hnh 4.2. Lu thut ton ca chng trnh hin th tn hiu Sp02 trn my tnh.Hnh 4.3. Giao din chung ca chng trnh.Hnh 4.4. Giao din ca Menu chng trnh.Hnh 4.5. Giao din ca Menu chn bnh nhn.Hnh 4.6. Giao din ca Menu chnh tc .Hnh 4.7. Giao din ca Menu tr gip.Bng 2.1. Cc dng gim oxy m.Bng 4.1. Cu trc ca cc byte d liu.Bng 4.2. Minh ha mt on d liu di dng m Hecxa ca tn hiu Sp02 thu uc t cng RS-232 ca card thu nhn v x l d liu u vo.##LI NI UCng vi s pht trin ngy cng mnh m ca khoa hc k thut, cc thit b theo di bnh nhn cng pht trin khng ngng v ng mt vai tr quan trng trong vic tr gip cc Bc s v y t theo di hot ng sng ca ngi bnh. Mc ch ca qu trnh theo di bnh nhn l c c mt s nh gi nh lng v cc tham s sinh hc quan trng ca bnh nhn ong cc giai on nguy kch cc chc nng sinh hc. Nhng bnh nhn m rt nng, nhng bnh nhn ang hi phc sau m hoc b cc bnh v tim mch,... c cc thit b theo di gim st lin tc cc biu hin sng. L mt thit b c chc nng theo di sc kho bnh nhn thng qua vic thu nhn v x l lin tc cc thng s sng quan trng ca bnh nhn nh: Tn hiu in tim (ECG), nhp tim (HR), nhp th (RESP), bo ha oxy (Sp02), huyt p khng can thip (NIBP), nhit c th (TEMP) v pht ra cc bo ng khi xy cc iu kin khng an ton. Thit b theo di bnh nhn thng c s dng theo di sc kho bnh nhn trong phng m, hi sc cp cu, iu tr,... Thit b theo di bnh nhn c th c s dng cho tng ging bnh nhn ring bit hoc c th c kt ni vi mt trm theo di trung tm iu khin. Cc d liu bnh nhn c hin th lin tc trn mn hnh t u ging bnh nhn hoc mn hnh trm trung tm.Thit b theo di bnh nhn c thit k v ch to da trn nhng tin b khoa hc k thut v cng ngh cao ca mt s nc trn th gii. nc ta, lnh vc ny vn cn kh mi m. Cc bnh vin v c s y t trong nc phi nhp cc thit b ny t nc ngoi vi gi thnh rt t.Vi mc tiu nghin cu v hc hi nhng khoa hc k thut v cng ngh mi v lnh vc ny, em la chn ti Nghin cu x l tn hiu trong thit b theo di bnh nhn. Nh cp, thit b theo di bnh nhn thu nhn v x l nhiu thng s sinh hc t c th bnh nhn. nghin cu, tm hiu v cc thng s ny cng nh qu trnh thu nhn, x l v hin th ca tt c cc tn hiu trn i hi mt khi lng cng vic rt ln v nhiu thi gian. Do vy, ni dung chnh ca cun lun vn ny, em xin c trnh by v qu trnh hnh thnh tn hiu Sp02, phng php thu nhn, x l v hin th tn hiu trn my tnh, gp phn nh b vo vic nghin cu, pht trin thit b theo di cc thng s sinh hc ca Bnh nhn nc ta hin nay v c th dng lm ti liu cng nh thc hnh ca Sinh vin chuyn ngnh in t Y sinh ang c o to ti Trng i hc Bch khoa H Ni. e ti bao gm cc ni dung sau:Chng I: Gii thiu chung v thit b theo di bnh nhnChng II: Tng quan v bo ha oxy trong muChng III: Phng php o bo ha oxy dng xungChng IV: Xy dng chng trnh hin th tn hiu Sp02 trn mytnh.Cui cng em xin trn trng cm n Thy gio PGS.TS. Nguyn c Thun tn tnh hng dn em trong sut qu trnh thc hin bn lun vn ny v em cng xin chn thnh cm n cc bn b ng nghip gip , ng gp nhng kin em hon thnh lun vn ny.H ni, ngy thng nm 2006Hc vin: Dng Trng LtigCHNG 1. GII THIU CHUNG V THIT BTHEO DI BNH NHNLCH S PHT TRIN CA THIT B THEO DI BNH NHN.Qu trnh pht trin ca cc thit b theo di bnh nhn gn lin vi s pht trin khoa hc k thut cng nhu yu cu ngy cng cao trong cng tc chm sc sc khe bnh nhn, c bit l trong my thp nin va qua. C s ca cc thit b theo di bnh nhn chnh l s pht trin ca qu trnh thu nhn cc d liu sinh hc ca bnh nhn bt u t th k 17.Nm 1625, Santonio cng b phng php o nhit c th vi mt nhit k v phng php xc nh nhp tim bng mt con lc n vi s tr gip bi mt ngi bn thn ca ng l Galileo. Tuy nhin, cc phng php ny b bc b.Nm 1707, Tohn Floyer cng b ng h o xung nhp tim.en nm 1852, phng php o nhit c th bnh nhn u tin c a ra bi Ludwig Taube. Cng trong thi gian nay, cng vi s pht trin lin tc ca ng h v nhit k, th nhit c th, nhp tim, nhp th tr thnh cc thng s sng tiu chun.Nm 1896, Scipione Riva-Rocci cng b my o huyt p u tin, my ny cho php huyt p ng mch - thng s sng th t c o. Sau , mt bc s ngi Nga Nikolai Korotkoff ng dng bng cun o huyt p ca Scipione Riva-Rocci vi mt ng nghe c pht minh bi mt bc s ngi Php, Rene Laennce o huyt p tm thu v tm trng bng phng php thnh chn.u thp k 1900, Harvey Cushing, mt nh phu thut hng u ca M nhn mnh s quan trng ca vic theo di lin tc v chnh xc cc thng s sng ca bnh nhn, c bit l huyt p trong phng m l rt quan trng.Do , t nm 1920, 4 thng s sng tiu chun gm nhit , tn s th, tn s nhp tim v huyt p ng mch uc ghi trong tt c cc bnh n ca bnh nhn.Nm 1903, Willem Einthoven pht minh