NHẬN ĐỊNH VÀ HỎI ĐÁP LUẬT LAO ĐỘNG CÓ ĐÁP ÁN

  • Published on
    10-Sep-2015

  • View
    284

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NHN NH V HI P LUT LAO NG C P N

Transcript

<p>Nhatkydoitoi: NHN NH V HI P LUT LAO NG</p> <p>Th Nm, ngy 27 thng 3 nm 2014NHN NH V HI P LUT LAO NG1) Ngi lao ng n phng chm dt hp ng lao ng trc thi hn th lun phi bi thng chi ph o to.Sai. v NLD ch phi bi thng chi ph o to nu c, hoc nu c m 2 bn tha thun c th NLD cng ko phi bi thng.2) Quan h lao ng ca cng chc, vin chc khng p dng cc quy nh ca Lut lao ng. Sai. Cn c iu 4 BLLDiu 4Ch lao ng i vi cng chc, vin chc Nh nc, ngi gi cc chc v c bu, c hoc b nhim, ngi thuc lc lng qun i nhn dn, cng an nhn dn, ngi thuc cc on th nhn dn, cc t chc chnh tr, x hi khc v x vin hp tc x do cc vn bn php lut khc quy nh nhng tu tng i tng m c p dng mt s quy nh trong B lut ny. 3) Ngi hc ngh n phng chm dt hp ng hc ngh trc thi hn th khng c hon tr phn hc ph cn li. Sai. V theo quy nh ti iu 37 lut dy ngh 2006 th trong trng hp ngi hc ngh chm dt hp ng i thc hin ngha v qun s hoc do m au, tai nn, v l do sc khe m khng th tip tc hc ngh na th s c hon tr li phn hc ph ca thi gian cn li.4) Tha c lao ng tp th c gi tr php l cao hn hp ng lao ng. ng, theo quy nh ti khon iu 49 BLLD th:"2- Trong trng hp quyn li ca ngi lao ng tho thun trong hp ng lao ng thp hn so vi tho c tp th, th phi thc hin nhng iu khon tng ng ca tho c tp th. Mi quy nh v lao ng trong doanh nghip phi c sa i cho ph hp vi tho c tp th."5) Hp ng lao ng phi do chnh ngi lao ng giao kt v thc hin. </p> <p>6) Ngi lao ng c th k kt nhiu hp ng lao ng khc nhau vi nhiu ngi s dng lao ng khc nhau. ng. cn c khon 3 iu 30 BLLD"Ngi lao ng c th giao kt mt hoc nhiu hp ng lao ng, vi mt hoc nhiu ngi s dng lao ng, nhng phi bo m thc hin y cc hp ng giao kt."7) Thi gian c hiu lc ca hp ng lao ng uc tnh t thi im ngi lao ng lm vic thc t ti doanh nghip. Sai, c th tnh t thi im do 2 bn tha thun, t ngy giao kt ( cn c khon 1 iu 33)8) C th giao kt ti a 3 ln i vi hp ng lao ng xc nh thi hn t 12 thng n 36 thng. Sai. ch ti a 2 ln thi ( tuy nhin vn c cch m NSDL lch lut c l k hp ng 1 cch khng lin tc ) bn tham kho thm iu 27 BLLD9) Ngi lao ng b thng tt vnh vin khng th tham gia quan h lao ng l mt loi hnh vi php l lm chm dt quan h lao ng. Sai. l 1 s bin php l10) Khi n phng chm dt hp ng lao ng xc nh thi hn ngi lao ng cn c l do chnh ng. Sai, ngi lao ng vn c th n phng chm dt hp ng trc thi hn m khng cn c l do chnh ng, tuy nhin h vi phm hp ng v h khng c tr cp thi vic v phi bi thng cho ngi s dng lao ng na thng tin lng v ph cp lng (nu c).11) Ngi lao ng lm vic 12 thng tr ln khi chm dt hp ng lao ng s c tr cp thi vic. Sai. Trong cc trng hp sau th s khng c hng tr cp thi vicNgi lao ng b sa thi theo im a v im b, khon 1 iu 85 ca B Lut Lao ng. - Ngi lao ng n phng chm dt hp ng lao ng m vi phm v l do chm dt hoc thi hn bo trc quy nh ti iu 37 ca B Lut Lao ng.- Ngi lao ng ngh vic hng ch hu tr hng thng theo quy nh ti khon 1 v khon 2 iu 145 ca B Lut Lao ng.- Ngi lao ng chm dt hp ng lao ng theo khon 1 iu 17 v iu 31 ca B Lut Lao ng c hng tr cp mt vic lm.12) Tha c lao ng tp th c hiu lc sau khi ng k vi c quan nh nc c thm quyn.Sai. Tha c lao ng tp th c hiu lc k t ngy 2 bn tha thun ghi trong tha c hoc k t ngy k.cn c khon 2 iu 47"2- Tho c tp th c hiu lc t ngy hai bn tho thun ghi trong tho c, trng hp hai bn khng tho thun th tho c c hiu lc k t ngy k."13) Qu GQVL ca a phng ch c hnh thnh t NS a phng do HBD Tnh, TP trc</p> <p>NHN NH KHC</p> <p>1. Lut lao ng l ngnh lut iu chnh cc quan h lao ngSai. C s PL: 1 BLL Gii thch: theo 1 th ch iu chnh QHL ca NL lm cng n lng vi NSDL2. QHL ca cn b cng chc NN thuc i tng iu chnh ca LLSai. CSPL: 4 BLLGT: 4 BLL c nu r QHL ca cn b cng chc do cc vn bn php lut khc quy nh3. Trong cc c quan NN khng tn ti cc QHL thuc i tng iu chnh LLSai. CSPL: im c K1 2 N 44/2003GT: Cc c quan hnh chnh, s nghip c s dng lao ng khng phi l cng chc, vin chc NN th phi thc hin giao kt HL4. Mi quan h lao ng pht sinh trn c s HL do ngnh LL iu chnh ng. C s php l: iu 1,2 BLLGii thch: bn cht ca quan h lm cng n lng l s mua bn sc lao ng trn c s hp ng lao ng. V th mi quan h lao ng pht sinh trn c s hp ng lao ng l i tng iu chnh ca lut lao ng5. QHL pht sinh trn c s H thuc i tng iu chnh ca ngnh LLSai. CSPL: 1 BLLGT: QHL pht sinh trn c s H Dch v khng thuc i tng iu chnh ca LL6.LL khng iu chnh cc QHL pht sinh trong cc HTXSai. CSPL: im c K1 2 N 44/2003GT: HTX s dng lao ng khng phi l x vin th phi thc hin giao kt HL7. Mi QH hc ngh do LL iu chnhSai. CSPL: Khon 1 24 BLLGT: H hc ngh l hnh thc php l ca quan h hc ngh do lut L iu chnh. V vy ch nhng quan h hc ngh pht sinh trn c s hp ng hc ngh mi thuc i tng iu chnh ca LL19. T chc gii thiu vic lm l n v s nghip c thu thuc lnh vc hot ng xhSai. CSPL: 15 N 39/2003GT: T chc gii thiu vic lm l n v s nghip c thu t m bo 1 phn chi ph hot ng21. Ngi hc ngh l ngi c t nht 13 tui Sai. CSPL: 22 BLL GT: Tr 1 s trng hp c quy nh trong lut22. Ngi hc ngh c ngha v ng hc ph cho c s dy ngh, tr trng hp hai bn tha thun ngi hc ngh khng phi ng hc phSai. CSPL: K2 23 BLL GT: Doanh nghip c quyn thnh lp c s dy ngh, v khi tuyn ngi vo hc ngh lm vic ti doanh nghip th khng c thu hc ph.21. Ngi l b thng tt vnh vin khng th tham gia qul l mt s kin php l lm chm dt qhl ng. Nhng mnh khng bit c s php l22. Khi l nam 60 tui hoc l n 55 tui th qhl s ng nhin b chm dt.Sai, nhng mnh cng khng bit c s php l8. QH bi thng thit hi pht sinh trong trng hp NL gy thit hi cho ti sn ca NSDL l QHXH thuc i tng iu chnh ca lut lao ngSai. CSPL: iu 1 BLLGT: iu 1 quy nh cc quan h xh khc lin quan trc tip ti quan h lao ng thuc i tng iu chnh ca LL, trong c quan h bi thng thit hi ti sn, nhng ti sn y phi c NSDL giao cho NL qun l, v b thit hi trong qu trnh thc hin cng vic ca NL10. QH v bi thng thit hi pht sinh trong trng hp NSDL gy thit hi cho tnh mng, sc khe ca NL l qh xh thuc i tng iu chnh ca LLSai. Tng t nh trn, quan h bi thng v tnh mng v sc khe trong trng hp NSDL khng chp hnh hoc chp hnh khng ng cc quy nh v an ton lao ng v v sinh lao ng gy thit hi cho tnh mng v sc khe ca NL11. C nhn nc ngoi mun tr thnh NL trong quan h PL v s dng v cung ng lao ng t nht phi 15 tuiSai. CSPL: TT 21/1999 quy nh 1 s cng vic c tnh cht c bit cn NL di 15 tui, ng thi cng khng quy nh phi l Cng dn VN hay ngi nc ngoi.12. C nhn tham gia vo quan h php lut v s dng v cung ng lao ng t nht phi 15 tui, tr trng hp do B Lao ng Thng binh &amp; X hi quy nh.Sai. iu 6 BLL quy nh NSDL phi 18 tui tr ln13. Ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam t nht phi 18 tui.Sai. Tng t cu 1114. Ngi nc ngoi lm vic Vit Nam phi c giy php lao ng do c quan nh nc c thm quyn cp.Sai. Khon 1 iu 9 N 34/2008 quy nh 1 s trng hp khng phi cp giy php lao ng25. C s dy ngh n phng chm dt hp ng hc ngh th phi tr li ton b hc ph thuSai Khon 2 iu 37 lut dy ngh: c nhng trng hp c quy nh theo b lut dn s26. Trng hp doanh nghip tuyn ngi vo hc ngh lm vic cho doanh nghip, nu ngi hc ngh khng lm vic theo cam kt th phi bi hon chi ph dy nghng Khon 3 iu 37 lut dy ngh27. HL c th c p dng trong cc c quan nh nc v n v hnh chnh s nghipng Khon 1 iu 2 N 44/2003/N-CP28. Mi NL trong DN nh nc u l i tng p dng HLSai Khon 2 iu 2 N 44/2003/N-CP29. Doanh nghip s dng t 10 NL tr ln phi k kt tha c LTTSai Khon 1 iu 44 BLL: theo nguyn tc t nguyn30. Tha c LTT khng c ng k ti c quan nh nc c thm quyn th khng c hiu lc php lutng Khon 2 iu 48 BLL31. Thi hn ca T L TT ti thiu l 1 nmSai iu 50 BLL: i vi doanh nghip ln u tin k kt c th di 1 nm32. T L TT c hiu lc php l cao hn NQL33. Trong TH sp nhp doanh nghip m doanh nghip nhn so nhp c s L tip tc c s dng chim trn 50% tng s L sau khi sp nhp th T L TT tip tc c hiu lc ng Khon 5 iu 1 N 93/2002/N-CP34. T L TT c k kt khi cha tin nhnh ly kin ca tp th L th c th b tuyn b v hiuSai Theo khon 3 iu 45 l chc chn v hiu35. T L TT c k kt khng ng thm quyn s b c quan nh nc c thm quyn tuyn b v hiung khon 2 iu 48 BLL</p> <p>B CU HI THI TM HIU B LUT LAO NG NM 2012</p> <p>Cu 1 : Anh/ ch hy cho bit cc hnh vi b nghim cm trong B Lut lao ng ?Tr li : iu 8 B Lut Lao ng qui nh : 1. Phn bit i x v gii tnh, dn tc, mu da, thnh phn x hi, tnh trng hn nhn, tn ngng, tn gio, nhim HIV, khuyt tt hoc v l do thnh lp, gia nhp v hot ng cng on. 2. Ngc i ngi lao ng, quy ri tnh dc ti ni lm vic . 3. Cng bc lao ng. 4. Li dng danh ngha dy ngh trc li, bc lt sc lao ng hoc d d, p buc ngi hc ngh, ngi tp ngh vo hot ng tri php lut. 5. S dng lao ng cha qua o to ngh hoc cha c chng ch k nng ngh quc gia i vi ngh, cng vic phi s dng lao ng c o to ngh hoc phi c chng ch k nng ngh quc gia. 6. D d, ha hn v qung co gian di la gt ngi lao ng hoc li dng dch v vic lm, hot ng a ngi lao ng i lm vic nc ngoi theo hp ng thc hin hnh vi tri php lut. 7. S dng lao ng cha thnh nin tri php lut.</p> <p>Cu 2 : Anh/ ch hy cho bit hp ng lao ng l g ? Cc hnh thc hp ng lao ng ? Nguyn tc giao kt hp ng lao ng c quy nh nh th no ?Tr li :iu 15 B Lut Lao ng qui nh hp ng lao ng l s tha thun gia ngi lao ng v ngi s dng lao ng v vic lm c tr lng, iu kin lm vic, quyn v ngha v ca mi bn trong quan h lao ng. iu 16 B Lut Lao ng qui nh cc hnh thc hp ng lao ng : a) Hp ng lao ng phi c giao kt bng vn bn v c lm thnh 02 bn, ngi lao ng gi 01 bn, ngi s dng gi 01 bn tr trng hp qui nh ti khon 2 iu ny (iu 16). b) i vi cng vic tm thi c thi hn di 03 thng, cc bn c th giao kt hp ng lao ng bng li ni. iu 17 B Lut Lao ng qui nh nguyn tc giao kt hp ng lao ng : a) T nguyn, bnh ng, thin ch, hp tc v trung thc. b) T do giao kt hp ng lao ng nhng khng c tri php lut, tha c lao ng tp th v o c x hi.</p> <p>Cu 3 : Anh/ ch hy cho bit nhng hnh vi ngi s dng lao ng khng c lm khi giao kt, thc hin hp ng lao ng ? Cc quy nh v vic giao kt hp ng lao ng vi nhiu ngi s dng lao ng ? Hiu lc ca hp ng lao ng c quy nh nh th no ?Tr li : iu 20 B Lut Lao ng qui nh nhng hnh vi ngi s dng lao ng khng c lm khi giao kt, thc hin hp ng lao ng : a) Gi bn chnh giy t ty thn, vn bng, chng ch ca ngi lao ng. b) Yu cu ngi lao ng phi thc hin bin php bo m bng tin hoc ti sn khc cho vic thc hin hp ng lao ng. iu 21 B Lut Lao ng qui nh cc quy nh v vic giao kt hp ng lao ng vi nhiu ngi s dng lao ng : Ngi lao ng c th giao kt hp ng lao ng vi nhiu ngi s dng lao ng, nhng phi m bo thc hin y cc ni dung giao kt. Trong trng hp giao kt hp ng lao ng vi nhiu ngi s dng lao ng, vic tham gia bo him x hi, bo him y t ca ngi lao ng c thc hin theo quy nh ca Chnh ph. iu 25 B Lut Lao ng qui nh hiu lc ca hp ng lao ng : Hp ng lao ng c hiu lc k t ngy cc bn giao kt tr trng hp hai bn c tha thun khc hoc php lut c qui nh khc.</p> <p>Cu 4 : Anh/ ch hy cho bit c my loi hp ng lao ng ? Nu tn cc loi hp ng ? Vic thc hin giao kt hp ng lao ng xc nh thi hn v hp ng theo ma v nh th no?Tr li : iu 22 B Lut Lao ng qui nh loi hp ng lao ng : 1. Hp ng lao ng phi c giao kt theo mt trong cc loi sau y : a) Hp ng lao ng khng xc nh thi hn; Hp ng lao ng khng xc nh thi hn l hp ng m trong hai bn khng xc nh thi hn, thi im chm dt hiu lc ca hp ng. b) Hp ng lao ng xc nh thi hn; Hp ng lao ng xc nh thi hn l hp ng m trong hai bn xc nh thi hn, thi im chm dt hiu lc ca hp ng trong khong thi gian t 12 thng n 36 thng. c) Hp ng lao ng theo ma v hoc theo mt cng vic nht nh c thi hn di 12 thng. 2. Khi hp ng lao ng c quy nh ti im b v im c khon 1 ht hn m ngi lao ng vn tip tc lm vic th trong thi hn 30 ngy, k t ngy hp ng lao ng ht hn, hai bn phi k kt hp ng lao ng mi; nu khng k kt hp ng lao ng mi th hp ng giao kt theo quy nh ti im b khon 1 iu ny tr thnh hp ng lao ng khng xc nh thi hn v hp ng giao kt theo qui nh ti im c khon 1 iu ny tr thnh hp ng lao ng xc nh thi hn vi thi hn l 24 thng. Trng hp hai bn k kt hp ng lao ng mi l hp ng xc nh thi hn th cng ch c k thm 01 ln, sau nu ngi lao ng vn tip tc lm vic th phi k kt hp ng lao ng khng xc nh thi hn. 3. Khng c giao kt hp ng lao ng theo ma v hoc theo mt cng vic nht nh c thi hn di 12 thng lm nhng cng vic c tnh cht thng xuyn t 12 thng tr ln, tr trng hp phi tm thi thay th ngi lao ng i lm ngha v qun s, ngh theo ch thai sn, m au, tai nn lao ng hoc ngh vic c tnh cht tm thi khc. </p> <p>Cu 5 : Anh/ ch hy cho bit ni dung hp ng lao ng bao gm nhng g ?Tr li : iu 23 B Lut Lao ng qui nh ni dung hp ng lao ng bao gm :1. Hp ng lao ng c nhng ni dung ch yu sau y : a) Tn v a ch ngi s dng lao ng hoc ca ngi i din hp php; b) H tn, ngy thng nm sinh, gii tnh, a ch ni c tr, s chng minh nhn dn hoc giy t hp php khc ca ngi lao ng; c) Cng vic v a im lm vic; d) Thi hn ca hp ng lao ng; ) Mc lng, hnh thc tr lng, thi hn tr lng, ph cp lng v cc khon b sung khc; e) Ch nng bc, nng lng; g) Thi gi lm vic, thi gi ngh ngi; h) Trang b bo h lao ng cho ngi lao ng; i) Bo him x hi v bo him y t; k) o to, bi dng, nng cao trnh k nng ngh.2. Khi ngi lao ng lm vic c lin quan trc tip n b mt kinh doanh, b mt cng ngh theo quy nh ca php lut, th ngi s dng lao ng c quyn tha thun bng vn bn vi ngi lao ng v ni dung, thi hn bo v b mt kinh doanh, b mt cng ngh, quyn li v vic bi thng trong trng hp ngi lao ng vi phm. 3. i vi ngi lao ng lm vic trong lnh vc nng nghip, lm nghip, ng nghip, dim nghip th ty theo loi cng vic m hai bn c th gim mt s ni dung ch yu ca hp ng lao ng v tha thun b sung ni dung v phng thc gii quyt trong trng hp thc hin hp ng chu nh hng ca thin tai, ho hon, thi tit.4. Ni dung ca hp ng lao ng i vi ngi lao ng c thu lm gim c trong doanh nghip c vn ca Nh nc do Chnh ph quy nh.</p> <p>Cu 6 : Anh/ ch hy cho bit ni dung chuyn ngi lao ng lm cng vic khc so vi hp ng lao ng ?Tr li : iu 31 B Lut Lao ng qui nh chuyn ngi lao ng lm cng vic khc so vi hp ng lao ng nh sau :1. Khi gp kh khn t xut do thin tai, ho hon, dch bnh, p dng bin php ngn nga, khc phc tai nn lao ng, bnh ngh nghip, s c in, nc hoc do nhu cu sn xut, kinh doanh, ngi s dng lao ng c quyn tm thi chuyn ngi lao ng lm cng vic khc so vi hp ng lao ng, nhng khng c qu 60 ngy lm vic cng dn trong mt nm, tr trng hp c s ng ca ngi lao ng.2. Khi tm thi chuyn ngi lao ng lm cng vic khc so vi hp ng lao ng, ngi s dng lao ng phi bo cho ngi lao ng bit trc t nht 03 ngy lm vic, thng bo r thi hn lm tm thi v b tr cng vic ph hp vi sc kho, gii tnh ca ngi lao ng.3. Ngi lao ng lm cng vic theo quy nh ti khon 1 iu ny c tr lng theo cng vic mi; nu tin lng ca cng vic mi thp hn tin lng cng vic c th c gi nguyn mc tin lng c trong thi hn 30 ngy lm vic. Tin lng theo cng vic mi t nht phi bng 85% mc tin lng cng vic c nhng khng thp hn mc lng ti thiu vng do Chnh ph quy nh. </p> <p> Cu 7 : Anh/ ch hy cho bit cc trng hp tm hon thc hin hp ng lao ng v quy nh v vic nhn li ngi lao ng ht thi hn tm hon thc hin hp ng lao ng nh th no?Tr li : iu 32 B Lut Lao ng qui nh cc trng hp tm hon thc hin hp ng lao ng :1. Ngi lao ng i lm ngha v qun s.2. Ngi lao ng b tm gi, tm giam theo quy nh ca php lut t tng hnh s.3. Ngi lao ng phi chp hnh quyt nh p dng bin php a vo trng gio dng, a vo c s cai nghin bt buc, c s gio dc bt buc.4. Lao ng n mang thai theo quy nh ti iu 156 ca B lut ny.5. Cc trng hp khc do hai bn tho thun.iu 33 B Lut Lao ng qui nh v vic nhn li ngi lao ng ht thi hn tm hon thc hin hp ng lao ng :Nhn li ngi lao ng ht thi hn tm hon thc hin hp ng lao ngTrong thi hn 15 ngy, k t ngy ht thi hn tm hon hp ng lao ng i vi cc trng hp quy nh ti iu 32 ca B lut ny, ngi lao ng phi c mt ti ni lm vic v ngi s dng lao ng phi nhn ngi lao ng tr li lm vic, tr trng hp hai bn c tha thun khc.</p> <p>Cu 8 : Anh/ ch hy cho bit cc trng hp chm dt hp ng lao ng ?Tr li : iu 36 B Lut Lao ng qui nh cc trng hp chm dt hp ng lao ng :1. Ht hn hp ng lao ng, tr trng hp quy nh ti khon 6 iu 192 ca...</p>