Nhật kí MYT Huế

  • View
    50

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. I.Gii thiu chung. - Min yu thng Hu c tin thn l nhm t thin Min Yu Thng( vit tt l MYT) do thy Thch ng Tm sng lp vo nm 2008. n thng 8 nm 2012 nhm Min Yu Thng Hu c thnh lp. Da trn c s thng tin mng x hi facebook cc thnh vin trong nhm MYT tp hp li v xy dng nn mt nhm t thin mang tn Min Yu Thng Hu. II. Tiu ch hot ng MYT Hu 1. Tnh thng. 2. S hiu bit. 3. Tn tm. 4. Khng phn bit. III. i tng phc v. - Bnh nhn ngho ang iu tr ti bnh vin. - Ngi gi tr em m ci ang sng ti c nhi vin v cc vin dng lo. - Nhng gia nh ngho kh. - Thc hin cc chng trnh t thin: + Tng qu. + Nu cm tnh thng. + Pht hc bng cho hc sinh ngho vt kh. VI. Quyn li quy nh trch nhim ca hi vin. - Hot ng ca hi vin trn c s phc v t thin l chnh. Tuy nhin ty vo tnh hnh ti chnh hot ng ca nhm m hi vin s c h tr kinh ph tng chuyn i. - Trch nhim ca hi vin l ht lng v tn ty vi cng vic, bo co y tin trnh cng vic ln iu phi vin. - Ngim cm cc trng hp li dng danh ngha trc li ring.. - Bt c lc no hi vin khng yu thch hoc cm thy khng cn ph hp vi cng vic ny na th hi vin c quyn rt danh sch ra khi nhm. Sau khi rt danh sch ra khi

2. Nht k dnh cho MIN YU THNG HU. Gia nh- 2 ting yu thng v tru mn. Dng nh trong mi con ngi chng ta hnh nh Gia nh lun gn lin vi nhng tnh cm thing ling nht. Bi ni y ta c bng dng ngi cha, ngi m v c nhng ngi anh em rut tht. Tt c u to nn vng tay nhn i v sn sng m ly ta mi lc ta quay tr v. Ri ta ln ln, thot khi vng tay ca cha m v i n nhng chn tri mi vi bit bao tnh cm l nhng khng km phn m p. V gia nh y l- Gia nh MYT Hu. Phi chng gia nh ny khc vi nhng gia nh bnh thng khc bi ni y khng c ng sinh thnh nhng c nhng ngi ch, ngi bn v ngi em thn yu. Chnh nhng con ngi ni y cho ta mn qu v gi m khng phi d dng nhn c t nhng ni khc. Nh si dy v hnh no gn kt chng ta t nhng vng min v bao ch hng, c m khc nhau. V ri t bng hi m tnh thng chng ta nm cht tay nhau kt thnh mi m mang tn MYT Hu. Nhng anh ch em MYT Hu bng sc tr, nhit huyt v lng yu thng lun mong mun gip nhng mnh i bt hnh, cn bao kh khn trong cuc sng c m ra. y l cun nht k ghi li hnh trnh ca MYT Hu t khi thnh lp cho n hm nay v mai sau na. Mi trang nht k l nhng hnh nh k nim, nhng cm xc, tnh cm ca cc tnh nguyn vin MYT Hu. Nhng g m MYT Hu lm c v nhng ni MYT Hu i qua s in du li ni y. Mi ngy mt trang nht k s c lu li sau ny cun nht K ny khng ch l k nim m cn tip thm cho nhng tm lng thin nguyn mai sau. Mong rng nh mnh s lun nm cht tay nhau cng trao yu thng nhiu hn na. V lun cu chc MYT HU s ngy cng ln mnh, gip c nhiu mnh i hn v lun mang trong mnh nim tin,tinh thn - hnh phc cho i m khng cn nhn li ta bit rng TA CN 3. 1. Chng trnh Ta cn cho em ngy 19/08/2012 Bt u du hnh trn chuyn hnh trnh ca mnh, MYT Hu kt hp vi MYT Nng n thm cc c gi vin dng lo Tnh c- TP Hu. Ni y nui hn 60 c gi khng ni nng ta. Nhn nhng c gi trong mu o lam sao thn thng qu. Xc ng lm khi nghe cc b k v cuc sng ca mnh,c nhiu c nc mt chy ngc vo trong khi con chnh con cc c li b y. Nhng n ci mm mm ca cc b cho n chng ti lm chng ti thm m lng. MOng sao trn mi cc b s lun hin hu, b s lun sng khe, hnh phc v an lc ni y. K tn 4. 2. Chng trnh yu thng bn nhau ngy 07/09/2012 Chng trnh ln ny di s dn dt ca Thy Tng iu Phi MYT Vit Nam ,cc tnh nguyn vin MYT Hu quay tr li vin dng Lo Tnh c thm cc c gi ni y. Chng ti rt vui mng khi cc c vn nhn ra chng ti. Lc ny ch Nhng ci nm tay, nhng ci m thi cng lm m lng cc c. y khng thiu thn v vt cht m cc c tnh thng yu. Chng Ti nhn ra rng tnh yu thng l qu gi nht, i khi lm t thin khong cn nhiu tin m ch cn tm lng thi l ri. 5. 3. Chng trnh Quang Chu- Nng ngy 09/09/2012 Cng vi MYT Nng thm cc em m ci tri tr m ci Quang Chu- Nng. Trong khi nhng a tr khc c nui dng v ln ln trong vng tay m p ca cha m, c sng trong tnh yu thng gia nh, c n trng, vui a cng bao bn khc. Th cc em b y ln ln trong tri tr m ci. D c s thng yu, m bc ca nhng ngi m ni y nhng lm sao c th b p c ht nhng mt mt tnh cm m ng l ra cc em phi nhn c. Chc hn bao ln cc em ngm ngi ct ting ht Hi cha m em l ai? Hi gia nh em u? Tui th em khng h nghe ting a ca mi trng. Nhng bc lm cha, lm m v trch nhim sinh thnh ra em nhng li khng cho em c gia nh m m. Xt xa lm khi nhn cc em ln ln thiu vng tnh thng t ng sinh thnh. 6. 4. Chng trnh Trung Thu cho em ngy 01/10/2012 Sng sm cc tnh nguyn vin MYT Hu hng hi mang nhng mn qu b nh n thm v vui chi vi cc em tri tr m ci c Sn,TT HU 7. 5. Chng trnh Trung Thu cho em ngy 01/10/2012 Cuc sng qu vt v ri trung thu cc em ch bit nh nh nhng ngy bnh thng. l hon cnh ca cc em Vnh Tr, x Hi Dng, huyn Hng Tr, tnh TT HU . Khi chng ti n cc em rt vui, em no cng ti ci, hn h. Nhn cc em ti bit rng mnh cn c gng nhiu hn na gip cc em.Cc bn hy yu thng, chia s vi nhng mnh i bt hnh trong cuc sng tnh yu thng mi ong y trong mi tri tim con ngi, tip ni truyn thng ca con ngi Vit Nam l lnh m l rch. Hy yu thng, chia s khi cn c th, yu thng vi tm lng chn thnh nht. Ti s sng nh ngy mai mnh khng c sng na, ti s mm ci nhiu hn mang nim vui, hnh phc cho mi ngi mi ngy s thm ngha. 8. Chng trnh Trung Thu cho em ngy 01/10/2012 Ban Huynh Trng GPT Vnh Tr c li cm t 9. 6. Chng trnh cm chay tnh thng ngy 09/11/2012 y l hnh nh MYT Hu n vi cc em khuyt tt Trung tm khuyt tt Thy Biu, P. Thy Xun, TT Hu. Trong ba cm ny chng Ti mun nm tht nhiu hng v yu thng ca chng ti trao n cc em. Mong rng cc em s vt qua khuyt tt bn ngoi ca mnh sng v hc tp tht tt. Nu c ch, ngh lc th s vt qua tt c. Mi tnh nguyn vin MYT Hu n y u mong mun chia s ni bt hnh m cc em phi gnh chu. Cc em hy c ln nh. Cc anh ch v mi ngi s lun lun bn di theo cc em 10. 7. Chng trnh xun n bn em ngy 01/01/2013 Trong tit tri lnh gi u nm, MYT Hu n thm v t chc sinh nht cho em Bi Trn Minh Nguyt bnh vin TRung ng Hu. Gia nh ngho kh, t nh em phi n bnh tim bm sinh. Gia nh phi chy vy nhiu ni cha tr cho em. MYT Hu ch mong mang n cho em v gia nh nim vui nho nh, mong em s nhanh lnh bnh v s nhanh chng ha nhp vo cuc sng nh bao em b khc. 11. 8. Chng trnh xun yu thng ngy 27/01/2013 MYT Hu n vi ng bo x Hng Lm, huyn A Li, TT Hu. y l vng dn tc vng cao cn nhiu kh khnHy yu thng con ngi ti mt cho tm hn ta v lm mt cho tm hn ngi . Chng ti thy c cuc sng vt v m ngi dn ni y ang gng mnh vt qua. Lun mong mang yu thng n vi tht nhiu ngi na hnh phc s mm ci vi bn khi bn cho i m khng cn nhn li. 12. 9. Chng trnh kt ni yu thng ngy 02/06/2013 yu thng con ngi ti mt cho tm hn ta v lm m tri tim ai . .Tnh yu thng, s tn trng qu tht l mn qu v gi v k diu m cuc sng mang li cho chng ti. Trn hnh trnh , MYT Hu in li du chn trung tm bo tr X hi TT Hu. 13. 10. Chng trnh m m p ngy 05/06/2013 Vo ngy 05/06 MYT Thc hin chng trnh m m p ti mi no ng Trung Tm TP Hu. a im chnh l ch ng Ba. Ti y MYT Hu pht 120 sut qu bt ng cc. Mong em li cht m p cho nhng b con ang lo kim k mu sinh v nhng mnh i cn ang lang thang, khng ni nng ta. Cc thnh vin rt n lc v nhit tnh trong vic thc hin hnh nguyn ny 14. 11. Chng trnh Trao nhau yu thng ngy 09/06/2013 Vo ngy 09/06 MYT Hu thc hin chng trnh trao nhau yu thng. Nhm c chuyn i thm gia nh ng Nguyn Quang on ti thn Thnh Trung, x Qung Thnh, huyn Qung in, tnh TT-Hu.Gia nh rt ngho kh!!!! 15. 12. Chng trnh Vui hi trng rm ngy 17/09/2013 N ci ta trao cho nhau L i cch trng thn tin nhim mu. N ci ta trao cho nhau l nhng d m ng li trong tri tim mi chng ti khi chng trnhtrung thu cho em kt thc. S chng bao gi qun c nhng n ci xinh ti, ngy th y d pha sau l bit bao kh khn, vt v nhng trong gi pht y ta cm nhn c tnh yu thng ca mi ngi trao nhau, l si dy hng kt ni tri tim n vi tri tim. Tip tc nhng bc chn yu thng trn no ng thin nguyn vi chng trnh vui hi trng rm MYT Hu n trung tm bo tr tr em ngho hiu hc x Ph Thng, huyn Ph Vang, tnh Tha Thin Hu. Mi em l mi cnh i , mt c m ring, trc ngn nn y cc em cu nguyn, gi gm tm s, c m ca mnh,nhng gng mt ca cc em lc ny sao m trong sng, xinh ti. Mong sao nhng c m, nhng d nh ca cc em s tr thnh hin thc, cc em s t c nhng iu m mnh mong mun. Cc em li cho MYT Hu thm nhng k nim ng nh, cho chng mnh nhng n ci v tnh cm thn thng, nh tip thm sc mnh ngy mai y cc thin thn o nu s tip tc bc i trn nhng hnh trnh yu thng ca 16. Chng trnh Vui hi trng rm ngy 17/09/2013 17. 13. Chng trnh Trng vng yu thng ngy 19/09/2013 Vi chng trnh trng vng yu thng, chng ti n thm cc em b khoa nhi, bnh vin TW Hu. Nhng thin thn b bng ni y cng mong mun c ra ngoi chi a, xem ma ln, rc hi trng rm nh bao bn khc. Ch mong em n n ci cho cc em trong ma trung thu ny. Mong rng ma trung thu sau cc em s khe mnh v vui chi nhiu hn na. 18. 14. Chng trnh si m ma ng ngy 19/09/2013 Chng trnh cu tr ng bo Qung Bnh trong hai cn bo va qua. Chng trnh kt hp vi MYT Nng v MYT H Ni. Hy dnh nhng tnh cm tt p nht m bn c th nh cng chung tay xy dng x hi trn ngp tnh yu thng. 19. 15. Chng trnh V y bn nhau ngy 05/11/2013 Khi nhn li cuc i mnh, ta s thy rng nhng khong khc ta thc s sng l nhng lc ta lm iu g tht nh nhoi mang tnh yu thng n vi mi ngi. Khot trn mnh mu o nu thn thng, tip tc trn hnh trnh thin nguyn nhng bn tr MYT Hu vn m thm, lng l mang nhng mn qu nh b cht cha s cm thng v c ni nim thng mn su kn n vi gia nh ch Thanh- Ngi m m bn v s cho bn c con gi tip tc n trng Khu Vc 3, Thy Xun, Hng Thy,TT HuNim hnh phc ca chng ti chng ln lao nhiu, n gin ch mong c chia s, mang tnh yu thng ca mnh n vi nhng mnh i cn nhiu kh khn trong cuc sng. 20. 16. Chng trnh m p Tnh Ngi ngy 08/12/2013 MYT Hu n thm Em tn Trng Thi Ngn,5tui,qu S L Thng,phu h,t.t.hu. T khi sinh ra,e a phai chiu au n t cn bnh Ly Thng Bi bm sinh,vi nhng l loet khp ngi..Nha ngheo,b me la nhng ngi lam thu..chay vay tin a e i kham..ngi me nh khoc khng thanh ting khi bit mun em co tui th thi phai thay tuy,ca m phai ht 30.000 USD. 21. Nhng hnh nh gia nh MYT Hu 22. Chng trnh bn hoa gy qu t thin v hot ng gn kt MYT hu