Nhung cay thuoc va vi thuoc viet nam do tat loi

  • View
    205

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • NHNG CY THUC VA VI THUC VIT NAMMuc lucTu TinhHai Thng Lan ngBang tra cu anh mauBang tra cu cac cy thuc xp theo ho thc vtBANG TRA CU CAC VI THUC VA HOAT CHT THEO TN VIT NAMBANG TRA CU CAC VI THUC VA HOAT CHT THEO TN LA TINH VA TN KHOA HOCBANG TRA CU CAC VI THUC THEO TN HAN VNBANG TRA CU CAC VI THUC XP THEO LOAI BNHBANG TRA CU CAC VI THUC PHN LOAI THEO TINH CHT NG Y