Nie tylko Google

  • Published on
    21-Nov-2014

  • View
    2.099

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nie tylko Google

Transcript

<ul><li> 1. Nie tylko Google Inne sposoby wyszukiwania informacji w Sieci Bogdan Mi 2006</li></ul> <p> 2. Katalogi (directories) </p> <ul><li>Utworzone przez czowieka, a nie maszyn </li></ul> <ul><li>Witryny wybrane, zbadane, opisane </li></ul> <ul><li>Zorganizowane w subiektywne kategorie </li></ul> <ul><li><ul><li>Librarians Internet Index (lii.org) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Stworzony przez grup kalifornijskich profesjonalnych bibliotekarzy </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Infomine </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Jak wyej </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Academic Info </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Stworzony przez grup bibliotekarzy z Arizony </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 3. Wielkie katalogi </p> <ul><li>Katalog Google </li></ul> <ul><li><ul><li>http:// directory.google.com </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>1.5mln stron -mniej ni0.04%indeksu Google </li></ul></li></ul> <ul><li>About.comkolekcja wyspecjalizowanych katalogw </li></ul> <ul><li><ul><li>Szukaj wedug tematw </li></ul></li></ul> <ul><li>KatalogYahoo </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>http:// dir.yahoo.com </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>2mln stron-okoo0.067%indeksuYahoo </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 4. Potrzeba krytycyzmu </p> <ul><li>Kady moe tworzy witryny o wszystkim </li></ul> <ul><li>Liczne witryny s nieaktualne </li></ul> <ul><li>W Internecie nie ma kontroli jakoci </li></ul> <ul><li><ul><li>Wikszo witryn nie jest weryfikowana </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Witryny s mniej wiarygodne ni publikacje akademickie </li></ul></li></ul> <p> 5. Zanim zaufasz witrynie </p> <ul><li>Czy to witryna prywatna? Poznasz to po symbolach w adresie ~ lub % lub users lub members </li></ul> <ul><li>Czy nazwa domeny odpowiada szukanej zawartoci? edu, com, org, net, gov, ca.us, uk, etc. </li></ul> <ul><li>Czy witryn publikuje godna zaufania instytucja? </li></ul> <ul><li><ul><li>Przykad: informacje czerp ze rda </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>www.nytimes.com </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>www.gazeta.pl </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>www.dziennik.pap.pl </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 6. Zanim zaufasz witrynie </p> <ul><li>Czy wiadomo kto j stworzy? </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Nazwisko autora name of page author </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Rozpoznawalna nazwa organizacji lub instytucji </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Podanie tylko adresue-mailnie wystarcza! </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Czy witryna ma jakie referencje? </li></ul> <ul><li><ul><li>Szukaj odnonikw pod hasami : </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> About us Philosophy BackgroundBiography </li></ul></li></ul> <ul><li>Czy witryna jest aktualna? </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Szukaj daty ostatniej aktualizacji (zazwyczaj na dole strony) </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Nie ufaj dacie pokazywanej w opcjach View | Page Info(Netscape) lub File | Properties(IE) </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 7. Wskaniki jakoci witryny </p> <ul><li>Udokumentowane rda </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Odnoniki, przypisy itp. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li><ul><li>Czy s tak samo szczegowe, jak w profesjonalnych publikacjach drukowanych? </li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Czy wszystkie odnoniki dziaaj? </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Czy informacja nie jest skopiowana lub przepisana? </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Czemu nie odesano bezporednio do rda ? </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li>Odnoniki do witryn pokrewnych </li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Jeli s autor nie boi si porwna! </li></ul></li></ul></li></ul> <p> 8. Co mwi inni? </p> <ul><li>Zbadaj adres witryny w alexa.com </li></ul> <ul><li><ul><li>Kto si na ni powouje? Kto jest wacicielem domeny? </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Wpisz adres witryny do okienka wyszukiwa. Zobacz co wyjdzie! </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Czy witryna jest zaliczona do top 100,000 ? </li></ul></li></ul> <ul><li>Skorzystaj w Google z szukaniaSimilar pages </li></ul> <ul><li>Odszukaj dane o autorze korzystajc z Google (wpisz nazwisko) </li></ul> <p> 9. www.netsprint.pl Kluczem do precyzyjnych wynikw w NetSprinciejest umiejtne zadanie zapytania. 10. www.netsprint.pl </p> <ul><li>Czsto najprostsze dobrze zadane zapytanie pozwoli znale to, czego si szuka. Naley pamita jednak, e jeeli szuka si informacji o Eminemie -eminembdzie lepszym zapytaniem nimuzyka </li></ul> <ul><li>Wpisujc sowa oddzielone spacjami otrzymuje si wyniki zawierajce wszystkie wpisane sowa kluczowe. Wpisujclast minute , otrzyma si wszystkie wyniki zawierajce zarwnolastjak iminute </li></ul> <p> 11. www.netsprint.pl </p> <ul><li>Jeeli zwrcone s wyniki zbyt oglne - wystarczy doda kolejne sowo do zapytania. Jeeli poszukuje si ofert wyjazdu do Egiptu, wystarczy rozszerzy po prostu zapytanie dolast minute egipt </li></ul> <ul><li>Uywaj sw, ktre najprawdopodobniej wystpuj na poszukiwanej stronie. Zapytaniepowie realistyczna lalka Prusda lepsze wyniki niLalka Bolesawa Prusa jako dzieo reprezentatywne dla polskiej powieci realistycznej </li></ul> <p> 12. www.netsprint.pl </p> <ul><li>Powinno si uywa w zapytaniach sw charakteryzujcych przedmiot moliwie dokadnie.Zapytanieuywane notebookitoshiba da na pewno lepsze rezultaty nitanie komputery </li></ul> <p> 13. www.netsprint.pl skadnia </p> <ul><li>Spacja Podanesowamusz wystpi w wynikach </li></ul> <ul><li>Cudzysw Podanewyraeniemusi wystpi w wynikach </li></ul> <ul><li>or: Podane sowomoe ale nie musiwystpi w wynikach </li></ul> <p> 14. www.netsprint.pl skadnia </p> <ul><li>- Podane sowonie moewystpi wwynikach. </li></ul> <ul><li>site: Znalezione dokumenty bd si znajdoway w serwisie, ktregonazwa domenyzawiera dane sowo </li></ul> <ul><li>url: Adresyznalezionych dokumentw bd zawieray podane sowo </li></ul> <p> 15. www.netsprint.pl skadnia </p> <ul><li>link: Znalezione dokumenty bd zawieray odwoania dopodanego adresu </li></ul> <ul><li>keywords : Podane sowo wystpi wmetataguKEYWORDS </li></ul> <ul><li>description : Podane sowo wystpi wmetataguDESCRIPTION </li></ul> <ul><li>title : Podane sowo wystpi wtaguTITLE </li></ul> <p> 16. </p> <ul><li>Adres:www.szukacz.pl </li></ul> <ul><li>Odpowiedzi na pytanie zoone z kilku sw oddzielonych spacjami jest lista trafie, czyli lista takich dokumentw, ktre zawieraj wszystkie te sowa.</li></ul> <ul><li>Na pocztku znajduj si te, w ktrych wystpuj wszystkie sowa znajdujce si w pytaniu, i w ktrych te sowa pojawiaj si w miejscach, ktre Szukacz uwaa za wyrnione (np. w tytule dokumentu, w nazwie witryny).</li></ul> <p> 17. </p> <ul><li>Szukacz ocenia ogln wano kadego dokumentu i kademu przypisuje pewn liczb punktw. Spord kilku, zawierajcych te same sowa i w podobny sposb speniajcych warunki postawione w pytaniu, jedne zostan ocenione wyej. Te ocenione lepiej znajd si na czele listy.</li></ul> <p> 18. </p> <ul><li>Wyej punktowane s dokumenty, w ktrych szukane sowa wystpuj w tytule lub nazwie witryny. Wyej punktowane s dokumenty, w ktrych szukane sowa wystpuj blisko siebie i blisko pocztku dokumentu.</li></ul> <ul><li>Plus przed sowem oznacza, e to sowomusiznajdowa si w szukanym dokumencie. Wtedy pozostae sowa z pytaniamog , ale nie musz, wystpowa w szukanym dokumencie. Aby plus dziaa w ten sposb,musi przylegado sowa.</li></ul> <p> 19. </p> <ul><li>Kilka sw w nawiasie kwadratowym oznacza, e w szukanym dokumencie musi wystpi przynajmniej jedno z nich.</li></ul> <ul><li>Sowa w nawiasie kwadratowym s traktowane wymiennie - w nawiasie sowa niepospolite maj tak sam wag jak pospolite.</li></ul> <p> 20. </p> <ul><li>Minusprzed sowem oznacza, e w szukanym dokumencie tego sowa by nie powinno.</li></ul> <ul><li>Aby minus dziaa w ten sposb,musi przylega do sowa.</li></ul> <p> 21. </p> <ul><li>Jeli w pytaniu pojawi si sowohost: , po ktrym (bez spacji) wystpi nazwa witryny lub dowolna kocwka nazwy witryny poprzedzona gwiazdk i kropk, to Szukacz wyszuka wszystkie dokumenty z tej witryny lub z witryn o nazwach koczcych si w ten sposb.</li></ul> <p> 22. </p> <ul><li>Przykad:host:www.onet.pl ,host:*.onet.pl .</li></ul> <ul><li>Zamiasthost:mona uy sowasite:wynik bdzie ten sam.</li></ul> <p> 23. </p> <ul><li>Jeli w pytaniu oprczhost:pojawi si inne sowo, Szukacz znajdzie dokumenty, w ktrych jest to sowo, pochodzce z witryny podanej po sowiehost: . Przykad: host:www.onet.pl dokument</li></ul> <p> 24. </p> <ul><li>Jeli w pytaniu wewntrz sowa wystpuje znak, ktry nie jest liter ani cyfr, to jest on zamieniany na spacj.</li></ul> <ul><li>Pytanie[email_address]jest rwnowane pytaniu"jan nowak skrytka pl"(musz wystpi wszystkie sowa w tej wanie kolejnoci, jedno po drugim). Pytanie1992-2001jest rwnowane pytaniu"1992 2001" .</li></ul> <p> 25. </p> <ul><li>Szukacz pokazuje na licie trafie po jednym najlepszym dokumencie z tej samej witryny.To standardowe ustawienie mona zmieni, klikajc link "Ustawienia" i zaznaczajc odpowiednie miejsce w formularzu.</li></ul> <p> 26. Clusty 27. Clusty http://clusty.com/ </p> <ul><li>Clustyto multiwyszukiwarka. Zadane jej pytanie przekierowuje do kilku najwaniejszych zwykych wyszukiwarek, czy i przetwarza wyniki po czym generuje list wykorzystujc specjalny sposb szeregowania.</li></ul> <ul><li>Okienko do zadawania pyta jest na gwnej stronie Clusty oraz na grze kadej strony z wynikiami.</li></ul> <p> 28. Clusty http://clusty.com/ </p> <ul><li>Ogldanie wynikw </li></ul> <ul><li><ul><li>Podkrelony tytu kadego wyniku jest gwnym odnonikiem do znalezionej witryny.Po zapoznaniu si z t witryn trzeba uy przycisku WSTECZ w przegldarce by wrci do Clusty.</li></ul></li></ul> <p> 29. Clusty http://clusty.com/ </p> <ul><li>Trzy ikony po podkrelonym wyniku wyszukiwania daj do dyspozycji nastpujce opcje: </li></ul> <ul><li><ul><li>otwarcie wyniku w nowym oknie przegldarki, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>otwarcie panelu podgldu danej witryny bez opuszczania okna rezultatw, </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>otwarcie gniazda, do ktrego naley dany rezultat, co pozwala przejrze witryny, powizane logicznie z wyszukiwaniem. </li></ul></li></ul> <p> 30. Clusty http://clusty.com/ </p> <ul><li>Okno Clusty z wynikiem wyszukiwania </li></ul> <p> 31. Yahoo http://search.yahoo.com/ 32. MSN http://search.msn.com/ 33. Encyklopedie i sowniki </p> <ul><li>http://wikipedia.org </li></ul> <ul><li>http://pl.wikipedia.org </li></ul> <ul><li>http://portalwiedzy.onet.pl/encyklopedia.html </li></ul> <ul><li>http:// www.translate.pl / </li></ul> <ul><li>http://polszczyzna.pwn.pl/ </li></ul> <p> 34. Encyklopedie:Wikipedia 35. Okno polskiej wersji Wikipedii 36. Okno encyklopedii PWN 37. Okno encyklopedii Wiem (Onet) 38. Okno sownikw angielskich 39. Polszczyzna (PWN) 40. Wane adresy </p> <ul><li>http://del.icio.us/ </li></ul> <ul><li>http://www.stumbleupon.com/ </li></ul> <ul><li>http://a9.com/ </li></ul> <ul><li>http://www.alexa.com/ </li></ul> <ul><li>http://www.snap.com/ </li></ul> <ul><li>http:// eurekstar.com / </li></ul> <p> 41. Wane adresy </p> <ul><li>http://aip.completeplanet.com/ </li></ul> <ul><li>http://www.zapmeta.com/ </li></ul> <ul><li>http://video.google.com/ </li></ul> <ul><li>http://www.youtube.com/ </li></ul> <ul><li>http://www.ditto.com/ </li></ul> <ul><li>http://www.zoominfo.com/Search/ </li></ul> <p> 42. Del.icio.us 43. Okno Del.icio.us spersonalizowane Ostatnio zachowane odnoniki Grupy odnonikw jako chmury 44. Okno serwisu StumbleUpon 45. Okno serwisu A9 46. Okno serwisu Alexa 47. Okno serwisu Snap 48. Okno serwisu Eurekstar.com 49. Okno CompletPlanet(bazy danych) 50. Serwis ZapMeta 51. Wyszukiwanie plikw wideo - Google 52. Serwis wideo YouTube 53. Wyszukiwanie obrazw: Ditto 54. Dane personalne:zoom info </p>