NIESTABILNOŚĆ SYSTEMÓW BANKOWYCH

 • Published on
  30-Dec-2015

 • View
  53

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NIESTABILNO SYSTEMW BANKOWYCH. Grupa 424. KRYZYSY BANKOWE. Kryzys bankowy to sytuacja, w ktrej znaczna cz sektora bankowego traci bezpieczestwo. Mona to odnosi zarwno do liczby upadoci, jak i udziau poszczeglnych bankw w rynku. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • NIESTABILNO SYSTEMW BANKOWYCHGrupa 424

 • KRYZYSY BANKOWE

 • Kryzys bankowy to sytuacja, w ktrej znaczna cz sektora bankowego traci bezpieczestwo. Mona to odnosi zarwno do liczby upadoci, jak i udziau poszczeglnych bankw w rynku. Symptomem kryzysu jest wzrost nalenoci zagroonych oraz powstanie strat w sektorze bankowym. Bezpieczestwo banku jest za rwnoznaczne z jego wypacalnoci.

 • Wystpuje ono wtedy, gdy warto rynkowa aktyww banku przekracza warto jego zobowiza. Do definicji tej nie wczono jako kryterium bezpieczestwa pynnoci banku, poniewa jej utrata ma charakter wtrny do utraty wypacalnoci.

 • W literaturze wystpuj zrnicowane definicje kryzysu bankowego, np.Mianem kryzysu bankowego okrela si rzeczywisty i potencjalny run na banki bd ich upadoci, ktre powoduj zawieszenie regulowania zobowiza przez banki wzgldnie wymagaj od rzdu udzielenia pomocy na du skal, aby tego unikn.

 • Kryzys bankowy to sytuacja cechujca si runem na banki, upadkami instytucji finansowych bd masow interwencj rzdu, a take szerokim zachwianiem bezpieczestwa innych instytucji.

 • Zakres dziaa na rzecz bezpieczestwa systemw bankowych

 • Midzynarodowy Fundusz Walutowy- kodeksy dobrej praktyki dotyczce wielu aspektw zwizanych z funkcjonowaniem sektora finansowegoBazylejski Komitet Nadzoru Bankowego- promuje dobr praktyk w zakresie sprawowania nadzoru nad bankami i ksztatowania regulacji ostronociowychbanki centralne- rola poyczkodawcy ostatniej instancji, systemy nadzoru bankowego, systemy gwarantowania depozytw

 • Dziaania na rzecz stabilnoci systemw finansowych

 • Regulacje ostronociowe

 • Rozwizania Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w celu zwikszenia bezpieczestwa bankw:przepyw informacji midzy nadzorami bankowymi rnych krajw,nadzorowanie midzynarodowych grup bankowych oraz holdingw finansowych,wczenie do pomiaru adekwatnoci kapitaowej ryzyka rynkowego,oparcie pomiaru adekwatnoci kapitaowej na trzech filarach, tzw. Nowa Umowa Kapitaowa,

 • c.d.:Okrelenie zasad i metodologii efektywnego nadzoru bankowego,Okrelenie wymogw w zakresie informacji przekazywanych przez banki w celu zwikszenia przejerzystoci,Okrelenie dobrej praktyki w zakresie zarzdzania ryzykiem,Okrelenie dobrej praktyki dla prowadzenia przez banki kontroli wewntrznej

 • 4 podstawowe standardy waciwego nadzoru wg. Komitetu BazylejskiegoWszystkie banki dziaajce w skali midzynarodowej powinny by objte nadzorem bankowym kraju macierzystego,Rozpoczynanie dziaalnoci w danym kraju powinno by poprzedzone otrzymaniem zgody nadzoru bankowego kraju przyjmujcego oraz macierzystego,Nadzr bankowy kraju macierzystego ma prawo pozyskiwania informacji na temat dziaalnoci banku za granic,Gdy kraj przyjmujcy stwierdzi, e powysze standardy nie s przestrzegane, moe podj dziaania restrykcyjne bd zakaza prowadzenia dziaalnoci na terenie danego kraju.

 • Efektywny nadzr bankowy to 25 zasad, ktre dotycz kwestii: Warunkw wstpnych efektywnego nadzoru bankowegoLicencjonowania i strukturyRegulacji i wymogw ostronociowychMetod cigego nadzoru bankowegoWymogw informacyjnychFormalnych uprawnie nadzorcwBankowoci transgranicznej

 • Przejrzysta informacja powinna dawa moliwo oceny:Wynikw finansowych bankuPozycji finansowej (kapita, wypacalno, pynno)Strategii i metod zarzdzania ryzykiemEkspozycji na rne rodzaje ryzyka Zasad ewidencji ksigowej Dziaalnoci podstawowej, zarzdu i nadzoru wacicielskiego

 • Kryzysy bankowe w krajach skandynawskichNorwegia/Szwecja

 • NorwegiaCzynniki zewntrzne:Spadek realnego PKB (lata1970-1999)Rosnca inflacjaUtrata czci tradycyjnych rynkw zbytu (wyjtek: rynek stoczniowy, ropa naftowa)Zaamanie cen ropy naftowej na wiecie- 1985r. (doprowadzio do pogbienia deficytu budetowego)

 • Czynniki wewntrzne:80- liberalizacja- deregulacja83- wzrost gospodarczy:Zwikszenie eksportuWzrost inwestycji/konsumpcjiPoprawa sytuacji gospodarczej na wiecie85-88- zwikszony popyt na nieruchomoci (rynek budowlany i mieszkaniowy)87- pocztek tendencji spadkowej w usugach, przemyle, budownictwie:Ujemna stopa oszczdnoci (popyt konsumpcyjny)Zaduanie gospodarstw domowychWzrost stp procentowych- wiksze obcienie odsetkami

 • Kryzys w Norwegii:1987- pierwsze banki ponosz straty1990- zaamanie caego sektora bankowego1991-1992- rozwizywanie sytuacji kryzysowej1993- koniec kryzysu

 • Dotychczasowe regulacjeWysokoci stp procentowych dla depozytw i kredytwPrzepywy kapitau z zagranic (kontrola poday pienidza)Rezerwy obowizkowe i dodatkowePuapy przyrostu akcji kredytowejSKUTEK: popyt na kredyty > poda kredytwracjonowanie kredytw+ saby nadzr bankowy.

 • Polityka bankw

  Wykres1

  16.70.1

  17.30.1

  18.40.2

  27.50.2

  31.80.3

  330.4

  18.70.7

  6.11.5

  9.31.7

  3.91.7

  -4.43.6

  11.9

  0.51.2

  4.10.1

  9.1-0.2

  zmiana akcji kredytowej

  saldo rezerw do aktyww

  norwegia

  latazmiana akcji kredytowejsaldo rezerw do aktyww

  198116.70.1

  198217.30.1

  198318.40.2

  198427.50.2

  198531.80.3

  1986330.4

  198718.70.7

  19886.11.5

  19899.31.7

  19903.91.7

  1991-4.43.6

  199211.9

  19930.51.2

  19944.10.1

  19959.1-0.2

  latabanki kom.banki oszczed.

  19880200

  19899592221

  1990466179

  1991114501629

  19925750229

  199318080

  norwegia

  zmiana akcji kredytowej

  saldo rezerw do aktyww

  szwecja

  banki kom.

  banki oszczed.

  Arkusz3

  lataa.k.saldo r.a.

  198110.80.1

  198214.80.2

  19839.30.2

  19849.70.3

  19853.40.2

  198615.40.3

  198715.90.2

  198831.50.2

  198925.70.2

  199016.60.7

  1991-1.52.3

  19921.73.8

  1993-19.13.2

  1994-3.11

  1995-3.70.6

  latanordbankgotabankb.oszczedn.

  1991419101028

  19923505500

  19931000240310

  Arkusz3

  a.k.

  saldo r.a.

  nordbank

  gotabank

  b.oszczedn.

 • Kada z bran intensywnie finansowanych przez banki po okresie boomu przeya zaamanieWzmoony popyt na kredytyUjemna stopa oszczdnociPozyskiwanie przez banki innych rde ni operacje z klientami poyczki:Na rynkach zagranicznychOd banku centralnego (polityka niskich stp % prowadzona przez BC)

 • Zyskowno sektora bankowego w latach 1986-1993 (% aktyww)

  Wykres2

  0.950.94

  -0.040.63

  -0.13-0.04

  0.04-0.3

  -1.17-0.77

  -4.29-1.21

  -1.250.04

  0.582.03

  banki komercyjne

  banki oszczdnociowe

  norwegia

  latazmiana akcji kredytowejsaldo rezerw do aktyww

  198116.70.1

  198217.30.1

  198318.40.2

  198427.50.2

  198531.80.3

  1986330.4

  198718.70.7

  19886.11.5

  19899.31.7

  19903.91.7

  1991-4.43.6

  199211.9

  19930.51.2

  19944.10.1

  19959.1-0.2

  latabanki kom.banki oszczed.

  19880200

  19899592221

  1990466179

  1991114501629

  19925750229

  199318080

  norwegia

  zmiana akcji kredytowej

  saldo rezerw do aktyww

  szwecja

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  banki kom.

  banki oszczed.

  Arkusz3

  lataa.k.saldo r.a.

  198110.80.1

  198214.80.2

  19839.30.2

  19849.70.3

  19853.40.2

  198615.40.3

  198715.90.2

  198831.50.2

  198925.70.2

  199016.60.7

  1991-1.52.3

  19921.73.8

  1993-19.13.2

  1994-3.11

  1995-3.70.6

  latanordbankgotabankb.oszczedn.

  1991419101028

  19923505500

  19931000240310

  Arkusz3

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  00

  a.k.

  saldo r.a.

  000

  000

  000

  0

  nordbank

  gotabank

  b.oszczedn.

  latabanki komercyjnebanki oszczdnociowe

  19860.950.94

  1987-0.040.63

  1988-0.13-0.04

  19890.04-0.3

  1990-1.17-0.77

  1991-4.29-1.21

  1992-1.250.04

  19930.582.03

  banki komercyjne

  banki oszczdnociowe

 • Dziaania interwencyjne i zarzdzanie sytuacj kryzysow

 • Pomoc (bez gwarancji) dla bankw komercyjnych i oszczdnociowych w latach 88-93 (mln NOK)

  Wykres4

  0200

  9592221

  466179

  114501629

  5750229

  18080

  banki komercyjne

  banki oszczdnociowe

  norwegia

  latazmiana akcji kredytowejsaldo rezerw do aktyww

  198116.70.1

  198217.30.1

  198318.40.2

  198427.50.2

  198531.80.3

  1986330.4

  198718.70.7

  19886.11.5

  19899.31.7

  19903.91.7

  1991-4.43.6

  199211.9

  19930.51.2

  19944.10.1

  19959.1-0.2

  latabanki komercyjnebanki oszczdnociowe

  19880200

  19899592221

  1990466179

  1991114501629

  19925750229

  199318080

  norwegia

  zmiana akcji kredytowej

  saldo rezerw do aktyww

  szwecja

  banki komercyjne

  banki oszczdnociowe

  Arkusz3

  banki komercyjne

  banki oszczdnociowe

  lataa.k.saldo r.a.

  198110.80.1

  198214.80.2

  19839.30.2

  19849.70.3

  19853.40.2

  198615.40.3

  198715.90.2

  198831.50.2

  198925.70.2

  199016.60.7

  1991-1.52.3

  19921.73.8

  1993-19.13.2

  1994-3.11

  1995-3.70.6

  latanordbankgotabankb.oszczedn.

  1991419101028

  19923505500

  19931000240310

  a.k.

  saldo r.a.

  nordbank

  gotabank

  b.oszczedn.

  latabanki komercyjnebanki oszczdnociowe

  19860.950.94

  1987-0.040.63

  1988-0.13-0.04

  19890.04-0.3

  1990-1.17-0.77

  1991-4.29-1.21

  1992-1.250.04

  19930.582.03

  banki komercyjne

  banki oszczdnociow

Recommended

View more >