Nivell Elemental1 - ?· NUEVOS CUADERNOS DE TEORÍA, editada originalment en castellà i avalada per…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Real

  Mus

  ical

  N

  OU

  S Q

  UA

  DER

  NS

  DE

  TEO

  RIA

  (N

  ivel

  l Ele

  men

  tal 1

  ) Ib

  aez

  -Cur

  s

  C/RODRGUEZ DE SAN PEDRO, 13 - 28015 MADRIDdistribuido por Music Distribution:

  TEL.: 93-4221.811 - FAX: 93-4221.121WWW.CARISCH.COM

  9 788438 709788

  ISBN 978-84-387-0978-8

  MK17358

  NOUS QUADERNS DE TEORIA s el primer volum tradut al catal de la collecci NUEVOS CUADERNOS DE TEORA, editada originalment en castell i avalada per un xit sense precedents durant els darrers 15 anys en lensenyament del llenguatge musical en Conservatoris i Escoles de Msica.

  Properament es traduiran tamb al catal el volum 2 de CUADERNOS DE TEORIA i el volum 1 de CUADERNOS DE AUDICIN, per treballar leducaci de loda.

  Adaptant-se a les ms modernes lnies pedaggiques, aquesta collecci introdueix a lalumne progressivament en el llenguatge musical de forma atractiva, ldica, senzilla i ordenada. Aquesta collecci est formada per sis volums corresponents a lensenyament del llenguatge musical en sis cursos: quatre de Nivell Elemental i dos de Grua Mig.

  Aquest primer llibre est dividit en BLOCS en els quals sexplica la teoria amb definicions i exemples senzills i amens. Les FITXES DE TREBALL de lalumne, perforades i de fcil extracci per si el professor considera oport corregir-les individualment, plantegen exercicis a realitzar sobre els continguts dels blocs.

  Al final del volum lalumne trobar un TEST DAUTOAVALUACI amb les preguntes (i respostes) ms importants i caracterstiques del curs.

  CUADERNOS DE LENGUAJE, CUADERNOS DE AUDICIN Y TEORIA COMPLETA DE LA MSICA sn altres ttols de les colleccions Ibez-Curs que completen lensenyament del llenguatge musical.

 • Amando Mayor IbezDionisio de Pedro Curs

  NivellElemental1

 • Traducci: Teresa Maral Escudero

  2007 by Nueva Carisch Espaa, S.L.C/ Rodrguez San Pedro, 1328015 Madridwww.carisch.com

  All rights reserved for all countries in the world.

  1 Edicin, Setembre 2007

  ISBN: 978-84-387-0978-8ISBN (Obra completa): 978-84-387-0748-7ISMN: M-69202-111-7ISMN (Obra completa): M-69202-089-9

  No s permesa la reproducci total o parcial daquest llibre, ni el seu tractament informtic, ni la transmissi de ninguna forma o per qualsevol mitj, sigui electrnic, mecnic, per fotocpia, per registre i daltres mtodes, sense el previ avs i per escrit dels titulars del Copyright.

 • PRLEGDins el nostre projecte delaboraci de materials curriculars per a lensenyament del

  Llenguatge Musical presentem aquesta nova collecci de quaderns de teoria en sis volums: quatre de nivell elemental i dos de nivell mitj.

  CARACTERSTIQUES DEL LLIBRE

  El llibre est dividit en blocs. En aquests sexplica la teoria amb definicions i exemples. Hem procurat dins del possible, utilitzar un llenguatge apropiat a les edats dels alumnes evitant caure en l infantilisme. No pretenem que les definicions siguin apreses de memria; simplement que siguin una referncia que es pugui consultar en qualsevol moment.

  Les fitxes plantegen exercicis sobre el contingut dels Blocs. Aquests exercicis incideixen des de diferents angles sobre un mateix concepte amb la finalitat dinsistir, sense reiteracions, en la seva comprensi i assimilaci evitant la monotonia.

  Les fitxes sn fulls perforats amb la finalitat que puguin ser arrencats i entregats al professor si aquest creu oport avaluar els exercicis per veuren el grau de comprensi i realitzaci dels continguts per part dels alumnes.

  Al final del llibre, lalumne trobar un test dautoavaluaci amb les preguntes (i les respostes) ms importants i caracterstiques del curs.

  La intuci musical s imprescindible per a un bon msic, per aquest no ser complert si no t un bon domini de la tcnica musical, i la teoria forma part de la tcnica. No pretenem, per, sobrevalorar la teoria a costa daltres aspectes de la msica; simplement intentem posar-la al seu lloc i presentar un llibre que sigui atractiu, am i efica.

  Volem agrair expressament les observacions que hem rebut dalguns companys i esperem haver encertat en les modificacions que sens han suggerit. Una vegada ms oferim el nostre treball a totes aquelles persones que sesforcen en la difcil tasca densenyar.

  Els autors

 • 5

  La clau de sol en segona lniaLa clau de sol s un signe que indica que la nota escrita a la segona lnia es diu sol.

  &

  w ww w

  w ww w

  etc.

  Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi

  & w

  Sol

  Les notesLes notes sn una srie de set sllabes que donen nom als sons.

  DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI

  Aquesta srie es pot ampliar tant per sobre com per sota, per tal de poder expressar tots els sons possibles.

  etc. do - re - mi - fa - sol - la - si - DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI- do - re etc.

  CONCEPTES: pentagrama, notes, clau de sol en 2 lnia, lnies addicionals, figures, pulsaci.

  BLOC 1

  El pentagramaEl pentagrama s un conjunt de cinc lnies i quatre espais on sescriuen els signes musicals.

  Proposta: a partir de la teva m, dibuixa un pentagrama, pensa en separar els dits, per tal que et quedin dibuixats els espais. Desprs juga a collocar amb fitxes les notes al seu lloc.

  Lneas

  Espacios

  J

  w

  12345

  12

  34

  Lnies

  Espais

  MUE

  STRA

 • BLOC

  6

  Les lnies addicionalsLes lnies addicionals sn unes lnies curtes que es colloquen per sobre o per sota del pentagrama. Serveixen per collocar-hi en elles i en els seus espais les notes ms agudes o ms greus que no caben al pentagrama.

  &

  w ww w

  w

  w ww w

  la si do re mi

  fa sol la si

  Les figures de ritmeLes figures de ritme sn signes que representen la durada dels sons musicals.

  FIGURES

  SILENCIS: sn signes que representen durada, per que no tenen so.

  w

  j

  j

  j

  j

  Rodona Blanca Negra Corxera Semicorxera Fusa Semifusa

  La pulsaciLa pulsaci s un batec regular i constant que hi ha darrere la msica, s la base sobre la qual construm el ritme. Podem associar-la al batec del cor. Proveu de sentir-vos el cor desprs dhaver caminat i desprs dhaver corregut.

  &

  1M

  UEST

  RA

 • BLOC

  77

  FITXAPRACTIQUEM ELS CONCEPTES APRESOSNEGRA

  Plica

  Cap

  1 Practica la calligrafia musical. Dibuixa els caps de negra a diferents lnies i espais del pentagrama.

  4 A les notes que sescriuen per sota de la tercera lnia del pentagrama, els posem la plica a la dreta i cap a munt.

  Exemple:

  2 Posa els pals als caps de les negres.&

  OBSERVACIONS:

  4 A les notes que sescriuen per sobre la tercera lnia del pentagrama, els posem la plica a lesquerra i cap a baix.

  Exemple:

  3 Posa els pals als caps de les negres.&

  4 La nota que sescriu a la tercera lnia, podem posar-li la plica tant a dalt, com a baix.

  Exemple: &

  1M

  UEST

  RA

 • 8

  FITXA

  4 Posa els pals (pliques) a aquests caps de negra.

  SILENCI DE NEGRA

  Exemple dimpremta Exemple manuscrit

  5 Dibuixa silencis de negra al centre del pentagrama.

  6 Dibuixa la clau de sol. Ressegueix primer les que estan en blau clar. Posa atenci, i mira de qu el cargol de la clau quedi a la segona lnia.

  1

  MUE

  STRA

 • 9

  CONCEPTES: Laccent. El comps. El comps 2/4. Laccent i el comps binari 2/4. Laccent i el comps ternari 3/4. Corxera i silenci. Blanca y silenci.

  LaccentLaccent s la major intensitat dun so respecte a altres.

  La seva representaci grfica s aquesta: >

  >

  >

  >

  El compsEl comps s la unitat de pulsacions en torn a un accent principal.

  BINARI: 2 pulsacions. TERNARI: 3 pulsacions. QUATERNARI: 4 pulsacions.

  >

  1 2

  >

  1 2 3

  >

  1 2 3 4

  El compsEl comps 2/4 s un comps binari. La seva unitat de temps s la negra i la de comps la blanca.

  1 2

  2

  1

  El comps 2/4 es marca amb dos moviments del bra, cada moviment equival a una pulsaci o temps.

  Lnia divisria o barra de comps

  & 4

  2

  >

  >

  >

  >

  >

  Doble barra fi nal

  La barra que separa un comps de laltre sanomena lnia divisria. Quan acabem descriure una melodia cal posar-hi dues barres finals, que indiquen que la melodia est acabada.Proposta: Ara prova-ho tu, fes de director. Amb els companys de classe feu de directors, intentant portar el comps amb la msica que et tocar o que pots escoltar enregistrada, aix com tamb amb canons populars o dautor.

  BLOC 2M

  UEST

  RA

 • BLOC

  10

  BLOC

  10

  Laccent i el comps binari

  Fixat b en laccent daquestes paraules i la relaci que tenen amb el comps. Sn paraules de dos cops de veu, el primer fort i el segon feble, igual que en el comps 2/4.

  1

  >

  1

  Ten -

  2

  go

  >

  1

  mu -

  2

  cho

  >

  1

  fr -

  2

  o

  Fort Dbil

  Guai - ta qui - na fres - ca

  LANACRUSI

  Fixat ara en aquestes altres paraules, tenen laccent fort en el segon cop de veu. Daquest primer cop de veu o nota sense accent (dbil) en diem anacrusi.

  2

  Exemple amb anacrusi Exemple sense anacrusi

  & 4

  2

  & 4

  2

  >

  1 2

  A -

  >

  1

  yer

  2

  co -

  >

  1

  m

  2

  me -

  >

  1

  ln

  2

  La lnea divisoria davant de laccent.

  Daquest primer cop de veu o nota sense accen