Nocturnes Ieper 2009

 • Published on
  31-Mar-2016

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nocturnes Ieper 2009 brochure Betrapt

Transcript

 • # 2 #

 • # 3 #

  Ieper

  Be-traptNocturnes Ieper 2009

  11de editie

  Theaterwandelingen

  in en rond de

  vestingstad Ieper

 • # 4 #

  Voorwoord

  De Nocturnes 2009:

  betrapt zoals nooit eerder.

  Beste bezoeker,

  De elfde editie van de Nocturnes gaat onder de titel: Ieper be-

  trapt!. Hiermee wordt aangegeven dat de bezoeker een stevige

  inspanning mag leveren om enkele taaie (en soms fraaie) trappen

  op en af te stappen.

  Maar betrapt zien we vooral in de figuurlijke betekenis:

  iemand wordt verrast bij het plegen van een heimelijk feit.

  Men kan zichzelf ook betrappen op een minder leuke handeling of

  eigenschap.

 • # 5 #

  De Nocturnes ontsluiten dit jaar enkele bijzondere locaties en

  monumentale sites. Enkele zullen nooit meer te zien zijn in hun

  huidige vorm en functie*.

  * Veel van de informatie werd gehaald uit:

  Bouwen door de eeuwen heen. De Inventaris van het cultuurbezit in Belgi

  Architectuur deel 11n1, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper,

  kanton Ieper van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor

  Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Bestuur voor Monumenten en Landschappen.

  Brepolis Turnhout 1987.

  Vesting Ieper. Wandeling in een historisch landschap. Uitgave Openbaar

  Kunstbezit in Vlaanderen. Vanmelle Gent, 2003.

 • # 6 #

  Van schurken &

  criminelen

  Geen enkele organisatie kan zich

  veroorloven haar bezoekers of

  klanten als gespuis en geboefte te

  behandelen. Wij dus wel. In de kapel

  van het politiecommissariaat worden

  de verdachten gedentificeerd en even

  verder aan een indringende procedure

  onderworpen: vingerafdrukken en

  fotos.

  Iedereen is betrapt op het plegen van

  een misdrijf. Daarmee is de toon gezet.

  De confrontatie met het apparaat

  belooft niet veel goeds.

  Taferelen &

  Scnes

 • # 7 #

  Apologie van Jacobus de Kerle, polyfonist

  Jacobus de Kerle (Tweede helft 1500) is componist en kapelmeester

  van de Sint-Maartenskerk. Een dispuut met de Ieperse clerus duwt hem

  in de internationale carrire. Jacobus de Kerle is een tijdgenoot van

  Orlando Lassus, Philippus de Monte en Palestrina.

  Hij is daarmee een van de grootste Vlaamse polyfonisten met een

  internationale carrire. Hij werd de das omgedaan omdat hij te

  innovatief was en out of the box dacht en handelde. Dat

  was helaas buiten de religieuze mierenneukers

  gerekend. Hij werd betrapt op het maken

  van nieuwe muziek.

  Hier krijgen de

  bezoekers een speciaal

  octofonisch experiment

  aangeboden. Bijzonder

  innovatief in zijn soort en

  een premire in Belgi.

 • # 8 #

  Met de boevenkar naar de Looie

  Het uitschot en canaille wordt vervoerd met een kar: een originele

  manier om ongemerkt door de stad te kunnen trekken. Onderweg worden ze

  beschimpt door crapuul.

  De veroordeling van Regina Bascoo,pyromane

  Een eenvoudige boerenmeid zorgt voor opschudding: overal waar zij

  komt, breekt brand uit. De boeren van t gebuurte zijn er niet gerust

  op. De branden hebben zich voorgedaan op een hof te Dikkebus en een in

  Vlamertinge. Zelfs in de Brandhoek zou ze toegeslagen hebben.

  De bewijsvoering is licht, de straf zwaar. t Is maar een vrouw.

  De zwaksten betalen blijkbaar altijd het gelag.

 • # 9 #

  Eten en drinken

  voor t gepeupel

  Een stukje vlees en een goede

  druppel maken veel goed. Maar

  wat zijn die gasten toch van

  plan met het gif dat ze bij het

  voedsel mengen?

 • # 10 #

  Vedastus du

  Plouich

  & Antonius Sanderus,

  kaartenmakers.

  De dame van Vedastus gaat naar de winkel om tekengerief.

  Ze voelt zich niet zo goed en daar heeft ze ook alle reden toe. De

  twee kaartenmakers werken aan hun opus magnum: de Flandria Illustrata.

  Toch zitten ze vaak met elkaar in de clinch maar kunnen niet zonder

  elkaar. Zij kleuren ook soms letterlijk buiten de lijntjes.

  De dame van Vedastus probeert haar man te verdedigen. De verkoopster

  van tekengerief weet het allemaal ook niet zo goed. Plots komt Sanderus

  binnen. Wat is dat allemaal? Wie werd hier door wie betrapt?

 • # 11 #

  De kluizenaar en de boucxens.

  De zin van het leven!

  Wat doe je als kluizenaar in een kamer vol boeken? Je leest. Je tracht

  antwoorden te geven op vele vragen. Of zoals deze: op zoek naar de zin

  van het leven. Tip van ons: dit doe je beter niet als je alleen thuis

  bent. Daar kan alleen maar onheil van komen.

  De vloek van Jan Camerlynck, wilde geus

  Jan van de Camere was de persoonlijke lijfwacht van Sebastiaan Matte,

  de oppergeus van de streek en ver daarbuiten. Camerlynck trekt naar

  Engeland om er te schuilen. In september van 1567 steekt Camerlynck

  met een commando protestanten per schip het Kanaal over en landt in

  Oostende. Van daaruit gaat het te voet via Wulpen naar Caester.

  Maar spionnen hebben hem en de zijnen gevolgd. Als ze goed en wel op het

  kerkhof van Caester aankomen, worden ze meteen gearresteerd.

  Ze zullen het niet lang nazingen. Allen worden omgebracht onder

  de beschuldiging van moord op prochiepaepen en brandstichting.

  Camerlynck zelf wacht een vreselijk einde op de Ieperse Grote Markt.

  En dat alles om een boek met het nieuwe geloof.

 • # 12 #

  Het geval Jeremias Mittendorf, schilder

  Schilder Jeremias Mittendorf en schepen Simon Caveel hebben een

  ernstig conflict. Mittendorf schilderde in opdracht van Caveel een

  portret. Overtuigd van zijn groots werk vroeg Mittendorf 30 florijnen

  aan Caveel. Deze was nogal gierig van aard en weigerde te betalen.

  Mittendorf was ontstemd en nam het schilderij terug mee naar huis.

  Hij schilderde tralies over het doek, zodat het leek alsof Caveel in de

  gevangenis zat. Ter gelegenheid van de eerstvolgende Tuindagprocessie

  hing hij dat schilderij aan zijn deur. De Ieperlingen moeten zich

  kostelijk geamuseerd hebben maar dat was buiten het college van

  Burgemeester en Schepenen gerekend.

 • # 13 #

  De proosdijzaal: de geest van Jansenius en

  het gezang van het koor

  Cornelius Jansenius is de zevende bisschop van Ieper (1636 - 1638) en

  vooral bekend door zijn boek Augustinus dat het begin betekende van

  een verbeten strijd die gedurende meer dan honderd jaar in de kerk zou

  worden gevoerd.

  Jansenius was een theoloog die zich verdiepte in de genadeleer van

  Aurelius Augustinus.

  Hij polemiseerde tegen de Nederlandse calvinisten en tegen de jezueten

  en droomde van een hervorming van de Kerk op katholiek-traditionele

  grondslag. Als bisschop werd hem de tijd niet gegund om grote

  hervormingen door te voeren. Naast de visitatie (onderzoek naar de gang

  van zaken in een bisdom of klooster) van zijn bisdom is nog te vermelden

  dat hij een aanvang maakte met de restauratie van het bisschoppelijk

  paleis. Hij overleed op 6 mei 1638 aan de pest. Hij was bij de bevolking

  zeer geliefd en werd als een heilige beschouwd.

 • # 14 #

  Er is heel wat te doen geweest over de grafsteen van

  Jansenius. Tot twee keer toe (1655 en 1673) werd dit

  memoriaal s nachts heimelijk weggenomen.

  Thans blijft er in het kathedraalkoor van Ieper

  alleen nog een vierkante tegel over met de

  vermelding 1638. Jansenius sluit een eerste

  periode van zeven bisschoppen af. Hy hadde alle

  de gaven van alle de voorgaende bisschoppen,

  meldt een 17de-eeuws document.

  In de proostdijzaal wacht ons het

  kapittelkoor van Sint-Maartens maar

  hun gezang wordt op vreemde wijze

  verstoord. Wie wordt hier betrapt?

 • # 15 #

  Keizer Karel en Kwabette in den Engel

  en den Ours

  De legende wil dat Keizer Karel te doen had met Elisabeth Quaetjonck

  uit Ieper, die in herberg Den Engel woonde. Ze was beter gekend als

  Kwabette omdat ze zich vooral niet liet bedotten door haar klanten.

  Volgens de legende was Keizer Karel incognito op bezoek in Ieper in

  augustus 1520 Zoals steeds laat ze zich niet in de doeken doen als een

  onbekende heer binnenkomt. Ze behandelt hem ruw en zonder egards.

  Het gaat zo maar door tot luitenant Jean du Chasteler, burggraaf van

  Bavay, binnenkomt en zijn opwachting maakt bij de Keizer.

  Dat zal Elisabeth Quaetjonc geweten hebben. Ze moet haar naam

  veranderen in Kwabette Quaetjonc en haar taveerne wordt in den

  Beer. Wat een neergang! De bezoekers krijgen hier een Ieperse

  trap-pist Ypra en een (vergiftigde?) hap.

 • # 16 #

  Ianneke Stove,

  novice

  Ianneke Stove is een historische figuur

  waarover we weinig weten. De sepulture in de

  kapel van OLV Gasthuis zegt alleen dat zij in 1636

  op jonge leeftijd stierf als novice. De verbeelding

  laat ons toe van alles te doen met deze figuur. We maken

  er een briljante en pientere madam van die een klare kijk

  heeft op verleden, heden en toekomst. De kapel van OLV Gasthuis

  verwijst naar de religieuze ziekenzorg uit de Middeleeuwen. De

  middeleeuwse maatschappij was extreem: vol ziekte, pijn en miserie

  maar ook vol levenslust, kracht en dynamiek. De samenleving werd

  vastgeklonken door Kerk en dogma. De catechismus verkondigde de

  fundamenten van he