Nombor Bulat, Pola Nombor, Pecahan

  • View
    234

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematik Tingkatan 1

Transcript

New Page 1

F1/C123/MAY15

MATEMATIKTINGKATAN 11374 + 35 3 =

2484 768 64 =

3Sebuah sekolah membeli 3 kotak buku yang perlu dibahagikan kepada 3 kelas secara sama rata. Setiap kotak mengandungi 113 buku. Hitungkan bilangan buku yang akan diterima oleh setiap kelas.

4Jumlah tiga nombor genap yang berturutan ialah 186. Berapakah tiga nombor itu?

5Berapakah beza antara faktor sepunya terbesar dan gandaan sepunya terkecil bagi 12 dan 30?

6Hitungkan hasil tambah semua faktor perdana bagi 78.

7Senaraikan semua faktor 49.

8Rajah 1 menunjukkan faktor-faktor untuk nombor C.

1, 2, a, 5, b, 10, 15, 30

Rajah 1

Berapakah beza antara a dan b?

9Rajah 2 menunjukkan satu urutan nombor.

88, 90, 93, 97, s, t, 115

Rajah 2

Berapakah nilai s dan t?

10Berapakah hasil tambah semua gandaan 15 antara 53 dan 98?

11Berapakah beza antara gandaan terkecil dan gandaan terbesar bagi 11 antara 28 dan 65?

12(a)

Berapakah bilangan nombor perdana antara 57 dan 77?

(b)

Apakah nombor perdana terkecil selepas 42?

13Hitungkan beza antara faktor perdana terkecil dan faktor perdana terbesar bagi 69.

14x + 4 ialah gandaan sepunya terkecil untuk 4, 8, dan 28. Nilai x ialah

15Jumlah tiga nombor ganjil yang berturutan ialah 63. Berapakah tiga nombor itu?

16(a)

Jumlah dua nombor genap yang berturutan ialah 54. Berapakah dua nombor itu?

(b)

Berapakah bilangan nombor ganjil antara 36 dan 58 yang boleh dibahagikan dengan 9?

17Hitung nilai EQ \B(5+ EQ \F(4,9) ) 5EQ \F(4,7) dan nyatakan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terkecil.

18Hitung nilai EQ \B( EQ \F(3,5) ) EQ \F(5,7) dan nyatakan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terkecil.

19Hitung nilai EQ \F(4,5) EQ \B( EQ \F(1,6) ) dan nyatakan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terkecil.

20Hitung nilai EQ \B( EQ \F(4,7) ) EQ \F(7,10) dan nyatakan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terkecil.

21Hitung nilai EQ \B(+ EQ \F(9,10) ) EQ \F(8,15) dan nyatakan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terkecil.

22Hitung nilai EQ \F(4,9) EQ \B(+ EQ \F(3,10) ) dan nyatakan jawapan sebagai pecahan dalam sebutan terkecil.

Answer:1374 + 35 3= 374 + 105= 479

2484 768 64= 484 12= 472

33 113 3= 339 3= 113

460, 62, 64

560 6 = 54

62 + 3 + 13 = 18

71, 7, 49

86 3 = 3

9s = 102, t = 108

1060 + 75 + 90 = 225

1155 33 = 22

12(a)

5

(b)

43

1323 3 = 20

14x + 4 = 56

x= 56 4

x= 52

1519, 21, 23

16(a)

26, 28

(b)

1

17EQ \B(5+ EQ \F(4,9) ) 5EQ \F(4,7) = EQ \B(+ EQ \F(4,9) ) EQ \F(39,7) = EQ \B() EQ \F(39,7) = EQ \F(55,9) EQ \F(39,7) = EQ \F(715,21) = 34EQ \F(1,21)

18EQ \B( EQ \F(3,5) ) EQ \F(5,7) = EQ \B() EQ \F(5,7) = EQ \F(1,4) EQ \F(5,7) = EQ \F(5,28)

19EQ \F(4,5) EQ \B( EQ \F(1,6) )

= EQ \F(4,5) EQ \B()

= EQ \F(4,5) EQ \F(5,9) = EQ \F(4,9)

20EQ \B( EQ \F(4,7) ) EQ \F(7,10) = EQ \B() EQ \F(7,10) = EQ \F(5,14) EQ \F(7,10) = EQ \F(5,14) EQ \F(10,7) = EQ \F(25,49)

21EQ \B(+ EQ \F(9,10) ) EQ \F(8,15) = EQ \B() EQ \F(8,15) = EQ \F(3,2) EQ \F(8,15) = EQ \F(4,5)

22EQ \F(4,9) EQ \B(+ EQ \F(3,10) )

= EQ \F(4,9) EQ \B()

= EQ \F(4,9) EQ \F(7,10) = EQ \F(14,45)

1