Nombor proton, nombor nukleon & isotop

 • View
  5.037

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. menentukan jenis atom unsur itu.bilangan proton dalam nukleus sesuatu atomdisebut sebagai nombor atom Nombor proton = Bilangan proton = Bilangan elektron kerana Atom sesuatu unsur neutral dari segi cas elektriknya.
 • 2. Nombor jisim/ nombor nukleon : Jumlah nombor proton + neutron dalam sesuatu atom. Tertumpu pada nukleus kerana jisim proton dan neutron lebih tinggi drpd elektron.
 • 3. A nombor nukleon/ nombor jisimZ nombor proton/ nombor atomX simbol bagi unsur
 • 4. ContohAtom Nombor Nombor Bilangan Bilangan proton nukleon elektron neutronK 5 11L 6 12M 6 7N 8 17Jawapan :a) Bilangan elektron c) Nombor nukleon K:5 M : 13 L:6 M:6 N: 8b) Bilangan neutron K:6 L:6 N:9
 • 5. Jadual unsur yang mempunyai no.proton dari 1-20.
 • 6. Elektron pada petala atom
 • 7. Model Atom Bohr menyatakan suatu atom itu mengandungi : nukleus : proton & neutron. Elektron bergerak mengelilingi nukleus itu pada lintasan-lintasan tertentu. Lintasan-lintasan elektron ini adalah aras-aras tenaga yang berbeza dipanggil petala. Petala yang paling hampir dengan nukleus (K) berada pada aras tenaga yang paling rendah. Semakin jauh jarak petala itu daripada nukleus, semakin tinggi pula aras tenaganya.
 • 8. Susunan elektron atom Bilangan elektron maksimum yang boleh diisi ke dalam Petala K =2, Petala L = 8, dan Petala M = 8. Elektron diisi ke dalam petala mengikut tertib . Mengisi elektron pada Petala K sehingga maksimum >Petala LPetala MPetala N dan seterusnya.
 • 9. Petala valens : Petala terluar yang diisi elektron Elektron valens :Bilangan elektron yang mengisi Petala valensContoh:Susunan elektron bagi atom natrium (Na):Petala valens : petala MElektron valens : 1
 • 10. Unsur Simbol Nombor atom Susunan elektron K L M N O P QHidrogen H 1 1Helium He 2 2Litium Li 3 2 1Berilium Be 4 2 2Boron B 5 2 3Karbon C 6 2 4Nitrogen N 7 2 5Oksigen O 8 2 6Fluorin F 9 2 7Neon Ne 10 2 8Natrium Na 11 2 8 1Magnesium Mg 12 2 8 2Aliminium Al 13 2 8 3Silikon Si 14 2 8 4Fosforus P 15 2 8 5Sulfur S 16 2 8 6Klorin Cl 17 2 8 7Argon Ar 18 2 8 8Kalium K 19 2 8 8 1Kalsium Ca 20 2 8 8 2
 • 11. Isotop Atom-atom unsur yang sama Bilangan proton yang sama Bilangan netron yang berbeza Sifat kimia yang sama bilangan + susunan elektron yang sama. Sifat fizikal yang berbeza : o Ketumpatan o Takat didih
 • 12. Contoh :I. Isotop hidrogen : hidrogen -1/ protium, hidrogen -2/ deuterium, dan hidrogen -3/tritium.
 • 13. Kegunaan/ aplikasiKobalt 60- Sinar gamma digunakan untuk menghapuskan sel sel kanser.Karbon 14- digunakan untuk mengkaji proses fotosintesisNatrium 24- digunakan untuk mengesan bahagian paip yang bocor.Karbon 12 & Karbon - 14-digunakan untuk menentukan umur bahan purba
 • 14. Soalan1) Apakah yang dimaksudkan dengan nombor nukleon?2) Diberi nombor proton untuk atom magnesium(Mg) ialah 12. Tentukan nombor elektron atom tersebut.3) Nombor proton dan nombor nukleon untuk atom natrium(Na) adalah 11 dan 23. Tentukan nombor elektron dan nombor neutron atom tersebut.4) Atom fluorin mempunyai 9 nombor proton dan 10 nombor neutron. Tentukan nombor nukleon atom tersebut.5) Apakah nilai cas yang terdapat dalam proton, neutron dan elektron?6) Berikan salah satu contoh dan kegunaannya.
 • 15. Atom Nombor Nombor Bil. Bil. proton nukleon elektron neutron K 5 11 5 6 L 6 12 6 M 6 6 7 N 8 17 8a) Lengkapkan Jadual di atas.b) Jelaskan maksud isotop.c) Berdasarkan Jadual, pasangan manakah merupakan isotop?d) Apakah maksud nombor proton?