Normen, formules, tabellen - Industrile Ground protective Randaarde H Hoist Heffen J Jog Tippen ... 04-01-03 RES 04-01-07 04-03-01 04-03-02 04-03-06 04-02-01 04-02-02

  • Published on
    25-Mar-2018

  • View
    236

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>Normen, formules, tabellen</p><p>9</p><p>Blz.</p><p>Identificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen 9-2</p><p>Schakelsymbolen Europa Noord-Amerika 9-14</p><p>Schakelschemavoorbeeld conform Noord-Amerikaanse voorschriften 9-27</p><p>Toelatingsinstanties wereldwijd 9-28</p><p>Beproevingsinstanties en beproevingstekens 9-32</p><p>Veiligheidsmaatregelen 9-34</p><p>Overstroombeveiliging van kabels en leidingen 9-43</p><p>Elektrische uitrusting van machines 9-51</p><p>Maatregelen om risico's te verminderen 9-56</p><p>Maatregelen ter beperking van risico's 9 57</p><p>Beschermingsgraden elektrischebedrijfsmiddelen 9-58</p><p>Noord-Amerikaanse klassenindeling voorhulpcontacten 9-68</p><p>Gebruikscategorien voor schakelaars 9-70</p><p>Gebruikscategorien voor vermogensscheiders 9-74</p><p>Nominale motorstromen 9-77</p><p>Kabels 9-81</p><p>Formules 9-90</p><p>Internationaal eenhedensysteem 9-94</p><p>9-1</p></li><li><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen </p><p>Algemeen</p><p>Uitreksels uit DIN-normen met VDE-classificatie zijn weergegeven met toestemming van de DIN Deutsches Institut fr Normung e.V. en het VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informa-tionstechnik e.V. Maatgevend voor het gebruik van de normen zijn de uitgaven daarvan op de laatste uitgiftedatum, die via de VDE-VERLAG GMBH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlijn en Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlijn leverbaar zijn.</p><p>Identificatie conform DIN EN 61346-2:2000-12 (IEC 61346-2:2000) </p><p>Moeller heeft besloten, met een bepaalde over-gangsperiode stapsgewijs de bovengenoemde norm toe te passen.Afwijkend van de tot nu toe gebruikelijke identifi-catie bepaalt nu op de eerste plaats de functie van het betreffende bedrijfsmiddel in de betreffende schakeling de identificatieletter. Daaruit afgeleid resulteert een bepaalde vrijheid voor de keuze van de identificatieletter.Voorbeeld voor een weerstand Normale stroombegrenzer: R Verwarmingsweerstand: E Meetweerstand: B</p><p>Bovendien worden bij Moeller firmaspecifieke bepalingen voor de vertaling van de norm gebruikt, die deels van de norm afwijken. De identificatie van de aansluitklemmen wordt </p><p>niet van rechts leesbaar weergegeven. Een tweede identificatieletter voor de identifi-</p><p>catie van het toepassingsdoel van het bedrijfsmiddel wordt niet aangegeven,bijv.: tijdrelais K1T wordt K1.</p><p> Vermogensautomaten met hoofdfunctie afze-kering worden bovendien met Q gemarkeerd.Deze worden van 1 t/m 10, linksboven begin-nend, doorgenummerd.</p><p> Schakelaars worden met Q gemarkeerd en van 11 tot nn doorgenummerd.Bijv.: K91M wordt Q21.</p><p> Hulprelais blijven K en waarden worden van 1 tot n doorgenummerd.</p><p>De identificatie verschijnt op een daarvoor geschikte positie in de directe omgeving van het schakelsymbool. De identificatie geeft de samen-hang aan tussen het bedrijfsmiddel in de instal-latie en de verschillende installatie documenten (schakelschema's, stuklijsten, stroomschema's, instructies). Voor een eenvoudiger onderhoud kan de identificatie ook geheel of deels op of in de buurt van het bedrijfsmiddel worden aangebracht.</p><p>Aantal bedrijfsmiddelen met vermelding van de bij Moeller toegekende identificatieletter oud nieuw a Tabel, blz. 9-3.</p><p>9-2</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>Identificatie oud Voorbeeld voor elektrische bedrijfsmiddelen Identificatie nieuw</p><p>B Meetomvormer T</p><p>C Condensatoren C</p><p>D Geheugeninrichting C</p><p>E Elektrofilter V</p><p>F Bimetaalafschakeling F</p><p>F Drukschakelaar B</p><p>F Zekeringen (fijn-, HH-, signaalzekering) F</p><p>G Frequentieomvormers T</p><p>G Generatoren G</p><p>G Softstarters T</p><p>G UPS G</p><p>H Lampen E</p><p>H Optische- en akoestische signaalgevers P</p><p>H Signaallamp P</p><p>K Hulprelais K</p><p>K Hulprelais K</p><p>K Halfgeleiderbeveiliging T</p><p>K Magneetschakelaar Q</p><p>K Tijdrelais K</p><p>L Smoorspoelen R</p><p>N Scheidingsversterker, omkeerversterker T</p><p>Q Lastscheider Q</p><p>Q Vermogensautomaat voor afzekering Q</p><p>Q Motorbeveiligingsschakelaars Q</p><p>9-3</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>Q Sterdriehoekschakelaars Q</p><p>Q Scheidingsschakelaar Q</p><p>R Instelweerstand R</p><p>R Meetweerstand B</p><p>R Verwarmingsweerstand E</p><p>S Bedieningsapparaten S</p><p>S Drukknop S</p><p>S Eindschakelaars B</p><p>T Spanningsomvormers T</p><p>T Stroomomzetters T</p><p>T Transformatoren T</p><p>U Frequentie-omvormers T</p><p>V Dioden R</p><p>V Gelijkrichter T</p><p>V Transistoren K</p><p>Z EMC-filters K</p><p>Z Radioontstorings- en vonkblusinrichtingen F</p><p>Identificatie oud Voorbeeld voor elektrische bedrijfsmiddelen Identificatie nieuw</p><p>9-4</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>Apparaatidentificatie in USA en Canada conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986 </p><p>Voor het onderscheid tussen apparaten met dezelfde functies kunnen naast de identificatielet-ters uit de volgende tabel drie getallen of letters worden toegevoegd. Bij gebruik van twee of meer identificatieletters wordt normaal gesproken de functie-identificatieletter op de eerste positie geplaatst.</p><p>Voorbeeld:Het hulprelais, die de eerste tipfunctie start, wordt gemarkeerd met 1 JCR. Hier betekent:1 = getalnummerJ = Jog (tippen) functie van het bedrijfsmiddelCR = Control relay (hulprelais) soort bedrijfsmiddel</p><p>9-5</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>Apparaat- of functie-identificatieletter conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986 </p><p>Identifica-tieletter</p><p>Device or Function Apparaat of functie</p><p>A Accelerating Versnellen</p><p>AM Ammeter Amperemeter</p><p>B Braking Remmen</p><p>C of CAP Capacitor, capacitance Condensator, capaciteit</p><p>CB Circuit-breaker Vermogensautomaten</p><p>CR Control relay Hulprelais, stuurschakelaar</p><p>CT Current transformer Stroomomzetters</p><p>DM Demand meter Verbruiksmeter</p><p>D Diode Diode</p><p>DS of DISC Disconnect switch Scheidingsschakelaar</p><p>DB Dynamic braking Dynamisch remmen</p><p>FA Field accelerating Veldversnelling</p><p>FC Field contacter Veldschakelaar</p><p>FD Field decelerating Veldvertraging</p><p>FL Field-loss Velduitval</p><p>F of FWD Forward Voorwaarts</p><p>FM Frequency meter Frequentiemeter</p><p>FU Fuse (Smelt-)zekering</p><p>GP Ground protective Randaarde</p><p>H Hoist Heffen</p><p>J Jog Tippen</p><p>LS Limit switch Eindschakelaar, eindstandschakelaar</p><p>L Lower Lager, verminderd</p><p>M Main contacter Hoofdschakelaar</p><p>MCR Master control relay Hoofdstuurschakelaar</p><p>MS Master switch Master-schakelaar</p><p>9-6</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>OC Overcurrent Overbelastingsstroom</p><p>OL Overload Overbelasting</p><p>P Plugging, potentiometer Potentiometer of Insteekinrichting</p><p>PFM Power factor meter Vermogensfactormeter</p><p>PB Pushbutton Drukknop</p><p>PS Pressure switch Drukschakelaar</p><p>REC Rectifier Gelijkrichter</p><p>R of RES Resistor, resistance Weerstand, resistor</p><p>REV Reverse Terugloop</p><p>RH Rheostat Stelweerstand, rheostaat</p><p>SS Selector switch Keuzeschakelaars</p><p>SCR Silicon controlled rectifier Thyristor</p><p>SV Solenoid valve Magneetventiel</p><p>SC Squirrel cage Kooianker</p><p>S Starting contacter Aanloopschakelaar</p><p>SU Suppressor Blokkering, onderdrukker</p><p>TACH Tachometer generator Tachogenerator</p><p>TB Terminal block, board Klemmenblok, klemmenstrook</p><p>TR Time-delay relay Tijdrelais</p><p>Q Transistor Transistor</p><p>UV Undervoltage Onderspanning</p><p>VM Voltmeter Voltmeter</p><p>WHM Watthour meter Wattuurmeter</p><p>WM Wattmeter Wattmeter</p><p>X Reactor, reactance Smoorspoel, reactantie</p><p>Identifica-tieletter</p><p>Device or Function Apparaat of functie</p><p>9-7</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>Als alternatief voor de apparaatmarkering met identificatieletters (device designation) conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986 is de markering met apparaatklassen (class designa-tion) toelaatbaar. De markering met de class </p><p>designation moet de harmonisatie met interna-tionale normen vergemakkelijken. De hier gebruikte identificatieletters zijn voor een deel aan die in de IEC 61346-1 (1996-03) gerelateerd.</p><p>Apparaatklassen-identificatieletter conform NEMA ICS 19-2002 </p><p>Identifica-tieletter</p><p>Apparaat of functie Vertaling</p><p>A Separate Assembly Losse opstelling</p><p>B Induction Machine, Squirrel CageInductiemotorSynchro, General Control Tansformer Control Tansmitter Control Receiver Differential Receiver Differential Transmitter Receiver Torque Receiver Torque TransmitterSynchronous MotorWound-Rotor Induction Motor or Induction Frequency Convertor</p><p>Asynchroonmachine, kooiankerAsynchrone motorDraaimelder, algemeen Stuurtransformator Stuurzender Stuurontvanger Differentiaalontvanger Differentiaalzender Ontvangers Momentontvanger MomentzenderSynchroonmotorInductiemotor met gewikkelde rotor of inductie-frequentie-omvormer</p><p>BT Battery Accu</p><p>C Capacitor Capacitor, General Polarized CapacitorShielded Capacitor</p><p>Condensator Condensator, algemeen Gepoolde condensatorAfgeschermde condensator</p><p>CB Circuit-Breaker (all) Vermogensautomaat (alle)</p><p>9-8</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>D, CR Diode Bidirectional Breakdown Diode Full Wave Bridge Rectifier Metallic Rectifier Semiconductor Photosensitive Cell Semiconductor Rectifier Tunnel Diode Unidirectional Breakdown Diode</p><p>Diode Tweerichtings-zenerdiode Tweefasengelijkrichter Metaalgelijkrichter Halfgeleiderfotocel</p><p> Halfgeleidergelijkrichter Tunneldiode Eenweg-zenerdiode</p><p>D, VR Zener Diode Zenerdiode</p><p>DS AnnunciatorLight Emitting DiodeLamp Fluorescent Lamp Incandescent Lamp Indicating Lamp</p><p>MelderLEDLamp Neonlamp Gloeilamp Signaallampen</p><p>E Armature (Commutor and Brushes)</p><p>Lightning ArresterContact Electrical Contact Fixed Contact Momentary ContactCore Magnetic CoreHorn GapPermanent MagnetTerminalNot Connected Conductor</p><p>Magneetanker (commutator enborstels)BliksembeveiligingContact, schakelstuk Elektrisch contact Vaste schakeling WiscontactAder, kern MagneetkernContactafstandPermanente magneetKlemNiet aangesloten kabel</p><p>Identifica-tieletter</p><p>Apparaat of functie Vertaling</p><p>9-9</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>F Fuse Zekering</p><p>G Rotary Amplifier (all)A.C. GeneratorInduction Machine, Squirrel CageInduction Generator</p><p>Versterkermachine (alle)WisselstroomgeneratorAsynchroonmachine, kooiankerAsynchroongenerator</p><p>HR Thermal Element Actuating Device Bimetaalschakelaar</p><p>J Female Disconnecting DeviceFemale Receptacle</p><p>AfschakelbusBus, contactdoos</p><p>K Contactor, Relay Schakelaar, hulprelais</p><p>L Coil Blowout Coil Brake Coil Operating CoilField Commutating Field Compensating Field Generator or Motor Field Separately Excited Field Series Field Shunt FieldInductorSaturable Core ReactorWinding, General</p><p>Spoel Blusspoel Remspoel BekrachtigingsspoelVeld Omkeerveld Compensatievel Generator- of motorveld Extern bekrachtigd veld Hoofdveld Secundair veldInductorVerzadigingssmoorspoelWikkeling, algemeen</p><p>LS Audible Signal Device Bell Buzzer Horn</p><p>Akoestische signaalgevers Klok Zoemers Claxons</p><p>M Meter, Instrument Meetinstrument</p><p>Identifica-tieletter</p><p>Apparaat of functie Vertaling</p><p>9-10</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>P Male Disconnecting Device Male Receptable</p><p> Afschakelstekker Steker</p><p>Q Thyristor NPN Transistor PNP Transistor</p><p>Thyristor NPN Transistor PNP Transistor</p><p>R Resistor Adjustable Resistor Heating Resistor Tapped Resistor RheostatShunt Instrumental Shunt</p><p> Relay Shunt</p><p>Weerstand Instelbare weerstand Verwarmingsweerstand Weerstand met aftakking StelweerstandShunt Shuntweerstand voor meetinstru-</p><p>menten Shuntweerstand voor relais</p><p>S Contact Time Closing Contact Time Opening Contact Time Sequence Contact Transfer Contact Basic Contact Assembly Flasher</p><p>Contact, schakelstuk Inschakelvertraagd contact Uitschakelvertraagd contact Tijdvolgordecontact Omschakelcontact Contactset Knippersignaal</p><p>Identifica-tieletter</p><p>Apparaat of functie Vertaling</p><p>9-11</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>S Switch Combination Locking and </p><p>Nonlocking Switch Disconnect switch Double Throw Switch Drum Switch Flow-Actuated Switch Foot Operated Switch Key-Type Switch Knife Switch Limit switch Liquid-Level Actuated Switch Locking Switch Master switch Mushroom Head Operated Switch Pressure or Vacuum Operated </p><p>Switch Pushbutton Switch Pushbutton Illuminated Switch, </p><p>Rotary Switch Selector switch Single-Throw Switch Speed Switch</p><p>Stepping Switch Temperature-Actuated Switch Time Delay Switch Toggle Switch Transfer Switch Wobble Stick SwitchThermostaat</p><p>Schakelaar Schakelaarcombinaties, vergren-</p><p>deld en niet vergrendeld Afschakelaar Dubbele hefboomschakelaar Walsschakelaar Doorstroomschakelaar Voetschakelaar sleutelschakelaar Messchakelaar Eindschakelaar Vlotterschakelaar Vergrendelingsschakelaar Master-schakelaar Paddestoel/-drukschakelaar Druk-/vacumschakelaar Drukknop Signaaldrukknop Draaischakelaar, nokkenschake-</p><p>laar Keuzeschakelaars Eengreepsschakelaar Poolomschakelaar Stappenschakelaar Temperatuurschakelaar Tijdschakelaar Tuimelschakelaar Omschakelaar VloerschakelaarThermostaat</p><p>Identifica-tieletter</p><p>Apparaat of functie Vertaling</p><p>9-12</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>T Transformer Current transformer Transformer, General Polyphase Transformer Potential Transformer</p><p>Transformator Stroomomzetters Omvormers, algemeen Meerfaceomvormer Spanningsomvormers</p><p>TB Terminal Board Klemmenbord</p><p>TC Thermocouple Thermoelement</p><p>U Inseparable Assembly Vast ingebouwd, vaste verbinding</p><p>V Pentode, Equipotential Cathode Photo-tube, Single Unit, Vacuum Type Triode Tube, Mercury Pool</p><p>Pentode, equipotentiaalkathode foto-emissiebuizen, eendelig, Vacumtype Triode Buis, kathodenbad</p><p>W Conductor Associated Multiconductor ShieldedConductor, General</p><p>Ader, kabel Standaard kabel Meeraderig AfgeschermdAder, algemeen</p><p>X Tube Socket Buishouder</p><p>Identifica-tieletter</p><p>Apparaat of functie Vertaling</p><p>9-13</p></li><li><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>Normen, formules, tabellenSchakelsymbolen Europa Noord-Amerika </p><p>Schakelssymbolen conform DIN EN, NEMA ICS</p><p>De navolgende schakelsymboolvergelijking is gebaseerd op de volgende nationale/internatio-nale voorschriften: DIN EN 60617-2 t/m DIN EN 6017-12 NEMA ICS 19-2002</p><p>Identificatie DIN EN NEMA ICS</p><p>Kabels, verbindingen</p><p>Aftakking van aders</p><p> of of </p><p>Verbinding van aders</p><p>Aansluiting (bijv. klem)</p><p>Aansluitstrook</p><p>Ader</p><p>03-02-04 03-02-05</p><p>03-02-01</p><p>03-02-02</p><p>03-02-03</p><p>1 2 3 4 1 2 3 4</p><p>03-01-01</p><p>9-14</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenSchakelsymbolen Europa Noord-Amerika</p><p>Moeller schakelschemaboek 02/05</p><p>9</p><p>Kabel, gepland</p><p>Werkverbinding algemeen</p><p>Werkverbinding naar keuze bij kleine afstand</p><p>Begrenzingslijn, scheidingslijn, bijv. tussen twee schakelvelden</p><p>Begrenzingslijn, bijv. voor begrenzen van schakelingsdelen.</p><p>Afscherming</p><p>Aarde, algemeen</p><p>Randaarde</p><p>Bus en steker, steekverbinding</p><p>of </p><p>Scheidingsplaat, strip, gesloten</p><p>Identificatie DIN EN NEMA ICS</p><p>103-01-01</p><p>02-12-01</p><p>02-12-04</p><p>02-01-06</p><p>02-01-06</p><p>02-01-07</p><p>02-15-01GRD</p><p>02-15-03</p><p>03-03-05 03-03-06</p><p>03-03-18</p><p>9-15</p></li><li><p>Normen, formules, tabellenSchakelsymbolen Europa Noord-Amerika</p><p>Moe...</p></li></ul>